Uit de schatkamer van Climategate.nl: lees- en kijkvoer voor de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat

Eric Wiebes.

Tijdens de transformatie van de website van Climategate.nl is er behoorlijk gesleept met de inhoud van de archieven. Iedere regelmatige auteur heeft nu zijn eigen stek gekregen. Zie bovenste regel onder ‘Auteurs’. Daarbij ontdekten we oude juweeltjes – beschouwingen, analyses en video’s die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Sterker nog, die voor het klimaatbeleid van de nieuwe coalitie onmisbare informatie bevatten voor de aanstaande bewindslieden.

De politiek wordt nog immer gedomineerd door de angst voor een catastrofale opwarming van de aarde. Daarbij heeft de klimaatbrochure van de KNAW een belangrijke rol gespeeld. Enige jaren geleden hebben wij aangetoond dat deze brochure in tal van opzichten een onjuiste voorstelling van zaken gaf en derhalve eerder het karakter had van misleidende klimaatpropaganda dan van wetenschappelijk verantwoorde voorlichting. Waarom? Zie hier.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

Wij hebben de KNAW verzocht de brochure in te trekken, zoals dat ook gebruikelijk is met peer-reviewed artikelen die achteraf onjuist blijken te zijn. Maar de KNAW heeft dat geweigerd. Verdere contacten met de KNAW over deze affaire liepen dood.

Onlangs werd bekend dat Eric Wiebes (VVD) de beoogde minister van economische zaken en klimaat is. Aanvankelijk werd de indruk gewekt dat er een afzonderlijke klimaatminister zou komen. Dat is nu blijkbaar een gepasseerd station. Nu moet de nieuwe bewindsman de tegenstrijdige krachten van welvaartsbevordering, die traditioneel de taak is van EZ, zien te verzoenen met welvaartsvernietiging als gevolg van het klimaatbeleid. Een opdracht met een hoog schizofrenie-gehalte.

Maar Wiebes heeft al eerder bewezen dat hij meer waarde hecht aan kosten/batenanalyse dan vele andere politici. Zo heeft hij flink gesneden in de subsidies voor elektrische auto’s. In een interview met Autoweek noemde hij de 6 miljard subsidie aan elektrische en hybride auto’s weggegooid geld. Het leverde geen milieuwinst, waar het om begonnen was. Helaas geldt dit voor het klimaatbeleid in den brede, zoals hier voortdurend wordt betoogd. Het is ‘all pain and no gain’.

Daarnaast is Wiebes een VVD’er. Zoals vele liberalen mag worden aangenomen dat hij zich graag laat inspireren door grote liberale voormannen, zoals Frits Bolkestein. In dit verband kan worden verwezen naar diens opvattingen over intellectuelen als klimaatalarmisten, die hij hier heeft uiteen gezet.

Verplicht leesvoer, in het bijzonder voor een liberale bewindsman!

 

 

Door |2017-10-18T10:22:48+00:0018 oktober 2017|23 Reacties

23 Comments

 1. Scheffer 18 oktober 2017 om 08:50 - Antwoorden

  Minister Wiebes krijgt een niet te benijden portfolio, balanceren tussen wat economisch gunstig is en de (per definitie) ongunstige economische invloeden van “klimaatbeheersing” (van het SER+ energie akkoord met de aanvullende groene ambities van RutteIII-kabinet) te beperken. Dat gaat minimaal 2 banen kosten voor elke extra nieuwe groene baan, zo weten we uit de economische publicaties. De groene-banen-mythe is dus volledig doorgeprikt maar waart nog altijd rond in het klimaat-eco-propaganda arsenaal. Wiebes zal niet weg kunnen komen met (zoals door minister Kamp) het onder het maaiveld houden van de exorbitante extra klimaat-eco-kosten voor de economie, schatkist en burgers van het bij voorbaat ineffectieve klimaatbeleid, zoals nu bekend geworden is in het coalitie-akkoord. Het klimaat trekt zich dus al decennia niets aan van de CO2-reductie klimaatmaatregelen, van “duurzame” politieke bevlogenheden hun gesubsidieerde actievoerders en zal dat onder minister Wiebes ook niet gaan doen.

 2. Léon 18 oktober 2017 om 10:45 - Antwoorden

  Ik maakte me al een beetje kwaad over een ministerspost voor Klimaat, maar zoals jij het nu beschrijft had ik het nog niet gezien, Hans!
  Nu maar hopen dat Wiebes doorgaat op zijn kosten/batenanalyses en niet zwicht voor de klimaatkerken.

 3. DWK 18 oktober 2017 om 11:01 - Antwoorden

  Ik maakte me al een beetje kwaad over een ministerspost voor Klimaat, maar zoals jij het nu beschrijft had ik het nog niet gezien, Hans!
  Ik wist namelijk niet dat Frits Bolkenstein binnen de VVD-gelederen nog een factor van belang was. De naam Nijpels, zegt dat jou iets? Of anders misschien Winsemius of nog verder op de achtergrond Ben Verwaaijen … nog groener dan Klaver maar dan mannen met echte invloed.

 4. David 18 oktober 2017 om 11:52 - Antwoorden

  De klimaatangst heeft zich diep in de samenleving geworteld. Op Facebook getuigen Achmea en Eneco hiervan. Die laatste beweert dat onze treinen op wind rijden….Pakhuis de Zwijger belegt binnenkort een avond met de pakkende titel: “mijn pensioen en de klimaatcrisis” ziehier : https://dezwijger.nl/programma/mijn-pensioen-en-de-klimaatcrisis
  lees en huiver…..
  Nogmaals: energietransitie = handel. Om uit zon en wind wat energie te peuren is een onvoorstelbare hoeveelheid apparatuur nodig.
  Aan de ene kant wordt de burger zijn verkwistende levenswijze ingepeperd maar de verspilling van grondstoffen (zoals 1 miljoen kilo staal voor 1MW stroom) blijft onbesproken. Ideologische verblinding. Opportunisten grijpen hun kansen.

 5. Nick 18 oktober 2017 om 13:15 - Antwoorden

  Ik lees hier veel scepticisme, maar is het niet zo dat we juist moeten investeren in hernieuwbare energiebronnen, om onze afhankelijkheid van eindige energiebronnen en het Midden Oosten te beëindigen?

  Je kunt niet in klimaatverandering ‘geloven’ of niet, het klimaat verandert wel degelijk, met alle gevolgen van dien. De gemiddelde temperatuurstijging heeft enorme gevolgen voor de hele Aarde en haar biodiversiteit.
  https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/2016-wereldwijd-warmste-jaar-ooit-gemeten

  Er wordt veel kritiek gegeven op wind- en zonne energie hier, en wellicht is deze kritiek terecht (hoewel ik me hier niet in kan vinden), maar kom dan met een alternatieve oplossing.

  • Ronel 18 oktober 2017 om 15:13 - Antwoorden

   Nick, het enige wat aan het wereldklimaat verandert is de gemiddelde wereldtemperatuur. Die is sinds 1850 (het einde van de kleine ijstijd!!) ong. 1,3 graad gestegen. Kun jij aangeven welke “enorme gevolgen” dat heeft?? En dan bedoel ik niet de doomsday verhalen van o.a. KNMI, maar werkelijke, meetbare gevolgen.
   Neerslag, droogtes, stormen enz. laten géén verandering zien. De zeespiegel stijgt rustig verder, dat doet ‘ie al 20.000 jaar. Kortom, waar hebben we het over.
   Alternatieven voor fossiel aandragen? Dat gebeurt hier al jaren, te weten: kernenergie, en dan liefst in de vorm van Thorium. De Chinezen doen het ons voor, daar kunnen wij straks voor veel geld de technologie kopen omdat wij (Europa) al ons geld aan zwaaipalen en zonnespeeltjes uitgegeven hebben.

  • Hans Labohm
   Hans Labohm 18 oktober 2017 om 15:18 - Antwoorden

   Nick,

   Dit blog is inderdaad sceptisch. Wij zijn kritisch op investeringen in ‘hernieuwbare’ energie, omdat die bij nader onderzoek helemaal niet zo ‘hernieuwbaar’, erg duur en onbetrouwbaar blijken te zijn. (Zie bijv. de ‘postings’ over de EROI.)

   De ‘enorme gevolgen’ van de temperatuurstijging (die sinds 1998 stagneert) op de Aarde en de biodiversiteit hebben wij nog niet kunnen waarnemen. Die bestaan alleen maar in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen (die niet eens het verleden kunnen voorspellen, laat staan de toekomst).

   Waarom zouden we met een oplossing moeten komen als er geen probleem is?

   Duik eens wat verder in de rijkdom aan materiaal van dit blog en bestudeer onze inhoudelijke analyses en argumenten.

  • Léon 18 oktober 2017 om 17:59 - Antwoorden

   Er wordt vaak als argument voor de energie transitie gebruikt dat we onze afhankelijk van het midden-oosten en Rusland moeten beperken. Echter in de huidige economie met een overvloed aan gas en olie en daardoor lage prijzen zijn zij voor hun economie juist afhankelijk van ons!
   Kortom een kul argument.

 6. Pieter 18 oktober 2017 om 14:02 - Antwoorden

  Meneer Wiebes is een ex McKinsey consultant. In principe mag je dus verwachten dat de ratio het bij hem windt van de emotie. Zoals hij zich heeft uitgelaten over electrische auto’s is hoopvol. Het is te hopen, dat die miljardenverspilling ivm “verduurzaming” stopt.

  • Michiel de Pooter 18 oktober 2017 om 17:36 - Antwoorden

   “Meneer Wiebes is een ex McKinsey consultant”. O ja ? Leuk. McKinsey is niet alleen groothandelaar in gebakken lucht, maar heeft deze ook naar de next level geholpen. Ze hebben ook aan doodsbedden van Enron en alle inmiddels dooie dotcom supernova’s gestaan.

 7. DWK 18 oktober 2017 om 15:34 - Antwoorden

  @ Nik
  “hoewel ik me hier niet in kan vinden” beste argument dat ik heb gehoord! Geweldig!

  @ climategate: krijgen we onze linkdump nog terug. Fransie Timmermans gaat ons nl. 100 miljoen cadeau doen om betonblokken te kopen tegen gehuurde busjes in koopgoten en op boulevards. Wat gaat dat wel niet betekenen voor UHI?

  • Theo
   Theo 18 oktober 2017 om 17:00 - Antwoorden

   Zie de bovenbalk!

 8. Hetzler 18 oktober 2017 om 18:05 - Antwoorden

  @Nick Het alternatief dat wel werkt en ook CO2-vrij is bij productie (als men gelooft dat CO2 een catastrofale opwarming teweegbrengt), heet kernergie. En dan bedoel ik de 4e generatie uraniumcentrales, thoriumcentrales en kernfusie. Deze 2 laatste zijn nog volop in ontwikkeling. Het wordt voor velen die twijfels hebben, hoog tijd zich te verdiepen in kernenergie. En dan bedoel ik niet de demoniserende artikelen van Greenpeace, valse dilemma’s en achtergehouden informatie, maar echt wetenschappelijke artikelen en objectieve informatie. Het wordt dringend tijd om de terreur van de opgedrongen emotie terug te dringen. Hierin zijn wij van Climategate en de Groene Rekenkamer in geslaagd om het zo te stellen. Daarom opende zich een geheel nieuwe wereld nadat eenmaal de mist van emotie en demonisering was opgetrokken.

 9. Hetzler 18 oktober 2017 om 18:20 - Antwoorden

  @Nick Er is overigens ook geen reden om fossiele brandstoffen te demoniseren, want de rol van menselijke CO2 is te onbeduidend om je druk over te maken ten opzichte van waterdamp. Dan hebben we het over orden van grootte van tienden van procenten dan wel graden C.
  De flow van menselijke CO2 ten opzichte van de natuurlijke is eveneens onbeduidend: ongeveer 18 ppm op 392 ppm = 4,5%
  Ook de fossiele voorraden zullen nog lang niet opraken. Men wordt misleid door de ratio productie en consumptie, omdat men exploratie met opzet buiten beschouwing laat. Door exploratie worden steeds weer nieuwe velden gevonden. Bovendien verbeteren de winningstechnieken voortdurend. De voorraden uranium en thorium zijn bijkans oneindig. Het is alles bij elkaar genomen misleidend te spreken over een energie- en een klimaatcrisis. De belastingbetaler wordt bang gemaakt, lees: rijp gemaakt voor toenemend koopkrachtverlies. Hier waarschuwen wij ook al jaren voor.

 10. Michiel de Pooter 18 oktober 2017 om 20:07 - Antwoorden

  Jeroen,
  Je draaft nogal door. Inderdaad, de fossiele voorraden zullen nooit opraken. Echter, peak oil gaat al lang niet meer over kwantitatieve depletie, maar vooral om kwalitatieve. “Exploratie” en “makkelijke” en “betaalbare exploratie” is niet hetzelfde. Technologie om grondstoffen boven te halen worden steeds geavanceerder en kapitaalsintensiever.
  Ook is er sprake van een kwalitatieve degeneratie van hulpbronnen. Zo zijn b.v. energetische waarden van kolen nog de helft van 100 jaar geleden. Van olie heb ik geen exacte ratio’s, maar die nemen niet toe.
  Kortom, de net-energy (energie geinvesteerd minus energie geleverd) wordt steeds lager. Er is steeds meer energie en grondstoffen nodig om niet alleen grondstoffen te winnen, maar ook om grondstoffen ready-to-use te maken.
  Verder vraag ik me af wat de incentive van Big Oil is, om te investeren in z.g. “low-profitable resources” als teerzanden, shale en deep-water. met zeer lage EROI’s. Ik vermoed, gebrek aan beter.
  Uranium is hetzelfde: ertsen worden steeds laagwaardiger en er moet steeds meer ruwmateriaal worden geprocessed (met toenemende eco-impact) , om onder de streep wat over te houden.

  Om het kort te houden, zal ik het effect van renewables (volledig afhankelijk van fossiele systemen en structuren) maar even buiten beschouwing laten.
  Al bij al een erg ongemakkelijk verhaal, waar ook in deze kolommen nogal gemakkelijk omheen wordt gefietst.

  • Hans Labohm
   Hans Labohm 19 oktober 2017 om 10:23 - Antwoorden

   Namens Kees le Pair.

   Op dit moment voorzien wij ons van benodigde extra energie d.m.v. fossiele brandstof. (Verreweg onze meeste energie krijgen we om niet van de zon.) De best beredeneerde prognoses bij stijgend wereldwijd verbruik en nieuwe vondsten die nog economisch realistisch zijn, wijzen op uitputting op termijn van 200 jaar +/- 50 jaar. Dat is lang genoeg om werkelijk duurzame technieken te ontwikkelen. Zon-PV en wind zijn daarvoor ontoereikend. Ze kunnen hoogstens enkele niches vullen. Dan blijft slechts kernenergie als reële optie om massasterfte te voorkomen over. Uraantechniek is het verst ontwikkeld. Thorium staat alvorens grootschalig te gebruiken nog aan het begin van een ontwikkeltraject. Van kernfusie weten we over een paar jaar of het economisch haalbaar is. Het is dus zaak die 200 jaar goed te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling naar betrouwbare en zo veilig mogelijke technieken. We moeten er rekening mee moeten houden dat, ook als we precies zouden weten hoe en wat we moeten doen, het wereldwijd zeker 50 jaar vergt voor het energiesysteem is omgezet. Wat de beschikbaarheid van uranium betreft, die is bij de thans gebruikelijke reactortypen ca 60 jaar indien de wereld alle benodigde extra energie er uit zou willen putten. Dit cijfer geldt bij de huidige prijs. Die is ca 0,25 €ct/kWu. (Wij betalen 20ct voor een elektrisch kWu !) Zouden we het dubbele betalen en kweekreactoren gebruiken dan wordt dat ~ 400 jaar en bij het vierdubbele ~ 4 miljoen jaar, let wel à 1 €ct/kWu. De thorium voorraad is groter dan die van uraan. M.i. is de enige rationele werkwijze stop met techniek die geen duurzame oplossing biedt en gebruik dat geld voor genoemde research en ontwikkeling en voor die in energie-opslag en -conversie. In het voorgaande is steeds bedoeld alle extra energie, niet alleen de elektrische.

 11. Pieter 18 oktober 2017 om 22:01 - Antwoorden

  Dit is alarmistisch : drastische daling insecten. Misschien kan Rypke Zeilmaker hier een stukje aan wijden.
  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/reden-tot-zorg-dramatische-afname-aantal-insecten~a4522415/

 12. Wiersma 19 oktober 2017 om 03:24 - Antwoorden

  Kenden jullie deze al?

  Massive criminal conspiracy unravels: Hillary Clinton took $145M from Russians to sell out the U.S. uranium supply to America’s enemies (and the FBI knew all along)

  https://www.naturalnews.com/2017-10-18-massive-criminal-conspiracy-unravels-hillary-clinton-took-145m-from-russians-to-sell-out-the-u-s-uranium-supply-to-americas-enemies-and-the-fbi-knew-all-along.html

 13. Realist 19 oktober 2017 om 07:24 - Antwoorden
 14. Bert Pijnse van der Aa 19 oktober 2017 om 09:33 - Antwoorden

  Mee eens hr Michiel Pooter. In de energiebibliotheek heb ik een pagina over grondstoffen met een afbeelding van het boek ‘ global resource depletion ‘. Daarop een beschrijving van Low tech magazine die overeenkomt met hetgeen u hierboven schrijft : ” De Feed back loop. De wisselwerking tussen energie en grondstoffen leidt tot een merkwaardige feedback loop die er alleen maar voor kan zorgen dat de productie van zowel metalen als fossiele brandstoffen op termijn zal vertragen. Schaarste aan fossiele brandstoffen zet de ontginning van metalen onder druk, terwijl de daaruit volgende schaarste aan metalen de ontginning van fossiele brandstoffen onder druk zet, enzovoort. Het probleem is niet alleen dat de productie van metalen erg veel energie kost, maar ook dat de productie van energie erg veel metalen kost: de energiesector is de grootste verbruiker van grondstoffen. http://bureaulesswatts.nl/de-energiebibliotheek/grondstoffen/

 15. Michiel de Pooter 19 oktober 2017 om 10:50 - Antwoorden

  Bert,
  Interessant denkspoor wat ik nog niet kende.
  Alleen op dit blog trek je geen volle zalen met dergelijke hypotheses.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK