De klimaatindustrie in het verweer

Jan Jacobs.

De klimaatindustrie draait op volle toeren. Ook in Vlaanderen. Mijn laatste artikel in Doorbraak heeft wat teweeggebracht. Ik ben een klimaatnegationist volgens een journalist van De Standaard en ik verdraai studies van gerespecteerde wetenschappers volgens een journalist van Knack. Dat ik nergens de klimaatopwarming ontken, ontgaat hen.

Wat waren ze boos. Is er dan toch een andere mening over het klimaatdebat dan het standpunt van Klimaatzaak, BBL of Greenpeace? Jean Meeus is een van onze grootste wetenschappers: ook een klimaatnegationist aldus De Standaard-journalist. Dat vraagt om een degelijke reactie.

Ik doe niet aan ‘churnalism’, zoek het even op die term. Ik stel vragen en stel mij kritisch op ten aanzien van wat deze wetenschappers weer eens naar voor brengen. Dan verwacht ik van een journalist dat hij niet klakkeloos wetenschappers napraat maar hen op de rooster legt. Ik raad iedereen aan om eens naar het harde radio-interview van Julia Hartley Brewer te luisteren, hoe ze wetenschapper Myles Allen het vuur aan de schenen legt. Volgens onze journalisten mag dat dus niet.

The Times: ‘We were wrong, worst effect of climate change can be avoided.’

The Times: ‘We were wrong, worst effect of climate change can be avoided.’

Natural News: ‘Climate change science implodes as IPCCmodels found to be completely wrong.’

The Telegraph: ‘Climate change not as threatening to the planet as previously thought, new research suggests.’

Daily Mail: ‘Fear of Global warming is exaggerated say scientists.’

Weekend Australian: ‘Experts admit global warming predictions wrong.’

Allemaal negationisten

Wat haalt wel bijvoorbeeld Knack? Willie Soon bestempeld als corrupte twijfelzaaier, in opdracht van de olielobby. Quod non. Dat 500 wetenschappers hem steunden, dat las u niet in het blad. Ook zijn weerwoord kon u niet lezen. Net zoals andere stukken die de gang van zaken bij de ‘climate bullies’ blootleggen. Verdraaien dus. Wie wil kan deze Harvard-Smithsonian wetenschapper en volgens onze journalisten aldus een corrupt klimaatnegationist bekijken. Oordeel vooral zelf.

Wie de studie van de Canadese onderzoeksjournaliste Donna Laframboise leest weet hoe totaal verdorven de klimaatindustrie en bijgevolg klimaatwetenschap werkt. Haar onderzoek en boek naar en over het IPCC, de wantoestanden en flagrante leugens die heersen in deze cenakels van de door en door corrupte macht, zou iedereen rillingen moeten bezorgen. Maar u las nog nooit in onze media over haar baanbrekende werk. Wanneer de Canadese Naomi Klein een windje laat zit ze wel in elke studio en siert ze volle pagina’s  in alle media. Zien we het verschil al?

Zoals ook de met eigen middelen (€60.000) gemaakte documentaire van Marijn Poels The uncertainty has settled wordt doodgezwegen. Dat heeft een naam: CENSUUR! Moet ik lessen krijgen van mensen die een soort van censuur met plezier toepassen en alleen werken brengen die in hun ideologische kraam passen? Ik dacht het niet. Al Gore, Leonardo Di Caprio, zijn de helden wiens miljoenen dollars kostende documentaires breed in alle media zal komen. Dat zijn kerels die een CO2-voetafdruk hebben van een klein Afrikaans land. Gore verbruikt in zijn huis alleen al wat 21 gemiddelde Amerikaanse huishoudens verbruiken. Dat is hetzelfde als Harvey Weinstein die een film gaat maken over misbruikte vrouwen en geloofwaardigheid claimt. Maar u mag dat niet kritisch benaderen, aldus onze journalisten. Misschien gaat hij wel een persconferentie geven en beweren dat hij fout is begrepen. Gewoon kritiekloos aannemen is oké dan voor onze pers.

Activistische pers

Was het niet voor activistische zwijgende en/of meewerkende pers, het klimaatdoemverhaal zou al lang te ruste zijn gelegd. Maar het zal zijn tijd duren. Net zoals alle voorgaande en nooit uitgekomen met zekerheid voorspelde rampen, zal deze ook doodbloeden, als het geld op is. Als het maar napraten is van het grote klimaat-PR-bureau, waarom heb je dan journalisten nodig?

Dat is de echte angst op de redacties: de reputatieschade, na het exploderen van de door hun gehypete klimaatproblemen. Het nog verder wegzakken in het moeras van irrelevantie. De persoonlijke (ad hominem) aanval is gewoon poging om het gezicht te redden en andersdenkenden te criminaliseren.

Peer review?

Wetenschappers zijn mensen met hypotheken en kleine kantjes, geen goden. De fraude is veelvuldig en wie dacht dat peer review een waarborg is voor degelijk en deugdelijk onderzoek; Think again. Einstein had van zijn 300 papers ééntje in peer review. Hij werkte als klerk op een patentenbureau toen hij zijn theorie over relativiteit schreef. Er zijn ooit testen gedaan door opzettelijk fouten te schrijven in wetenschappelijke werken. Die passeerden zonder probleem. Ook Richard Smith, die jarenlang chief executive was voor de Britisch Medical Journal, was in zijn rapport verwoestend voor het peer review proces. Er is weinig bewijs dat het werkt, is zijn conclusie.

Zo is er het werk van Stanford professor John Ioannidis een van de meest geciteerde wetenschappers ter wereld; maar u hoorde er nooit van. Why most research findings are false is zijn belangrijkste studie. Het zou u verbazen hoeveel fraude en fouten er sluipen in wetenschappelijk werk. In Nederland was er het geval van medialieveling Diederik Stapel. Die zoog 50 nepstudies uit zijn duim. Journalisten smulden ervan. Hadden ze niet beter wat kritischer geweest, die journalisten. Wat denkt u, beste lezer?

Uiteraard was het niet de bedoeling van deze wetenschappers, dat de feitelijk juiste interpretatie die veel journalisten maar ook wetenschappers en zelfs klimaatalarmisten trekken, zou zijn dat er een zware fout was gemaakt in vroegere berekeningen van CO2-gevoeligheid. Van 70 miljard ton naar 240 miljard ton, een misrekening van bijna een factor 4. Dat kan tellen. Volgens klimaatalarmisten was het zelfs niet minder dan ‘breathtaking’.  Hun eigenlijke bedoeling was het op sterven-na-dood-Parijse-klimaatakkoord nieuw leven inblazen.

Dat journalisten in Groot-Brittannië dan kritische vragen beginnen stellen is normaal. Hoezo beste wetenschappers, maar jullie hebben ons 20 jaar geleden gezegd dat het vijf voor twaalf is, Den Haag zou tegen 2007 al onder water staan en verdrinken, de Noordpool zou ijsvrij zijn tegen 2014, Himalaya gletsjers weg in 2035 en Groenland zou al terug groen zijn … en nu blijkt het zo een vaart niet te lopen. Hallo? Wie houden jullie hier voor de gek.

Politieke activisten

Deze wetenschappers zijn politieke activisten die wetenschap misbruiken om zichzelf aan aanzien en fondsen te helpen — uw belastinggeld. Deze wetenschappers willen aan politieke beïnvloeding doen. Dat doen ze al lang. Politici die op dezelfde ideologische lijn zitten bedienen zich graag van dergelijk materiaal om hun beleid te verdedigen. De wetenschap zegt het, dus móeten we dat volgen. Wetenschap is door de eeuwen heen enorm misbruikt door machthebbers.

Werp een blik op de honderden studies die als reden opgeven, jawel, klimaatverandering. Alles vanwege die 0,9° op 200 jaar dat het warmer is geworden. Iedereen met een zelfstandig werkend brein kan zien dat dit allemaal onzin is. Toch betaalde u via uw belastingen en hogere energieprijzen deze nonsens. De pers nam het voor waar aan en publiceerde zonder kritiek de waanzin. Want wetenschappers bekritiseer je niet. Kom nou!

Dat is nu niet anders. Menselijke CO2 kan het klimaat niet drastisch veranderen, hoogstens wat kietelen. Dat weten ze allemaal, maar het is en blijft een geweldige inkomstenbron voor velen. Je kan als politicus zeggen, ik ga dat doen met uw geld beste burger, want ik ga de wereld en het klimaat redden. Vroeger verkochten politici lucht, nu verkopen ze 0,04% van die lucht. Dat is een wereldwijde door de overheid gefinancierde en gewaarborgde crony capitalism-industrie van 1500 miljard per jaar geworden. Jawel. Follow the money.

Wat doen deze doorzichtige nepwetenschappers wanneer hun verdienmodel op instorten staat? Zoals te verwachten, een beetje de modellen bijstellen en vaststellen dat ze fout zaten. Dat was echter niet nieuw voor al wie het debat volgt. Reeds vele jaren zeggen sceptische wetenschappers dat de berekeningen niet kloppen. Drie jaar geleden (dus voor Parijs van 2015) verscheen al een dergelijk en degelijk rapport van Lewis en Crok, dat toen al aantoonde dat de CO2-gevoeligheid in computermodellen overdreven was. Toen Crok werd uitgenodigd op N-VA-studiedagen was het plots wel nieuws. Wat doet die klimaatontkenner daar? Dat is altijd de teneur in onze media. Dan kunnen onze journalisten Crok zijn woorden, cijfers, feiten en vaststellingen plots verdraaien naar hun eigen overtuiging.

Klimaatindustrie

Dat die wetenschappers, nadat de kritische pers dus de juiste conclusies trok, reageerden dat ze het zo niet bedoelden en dat Parijs toch nog kon waargemaakt worden, zijn vijgen na Pasen. Deze wetenschappers hebben iedereen die een andere mening had dan de hunne, jarenlang voor gek gehouden. De activistische pers deed gewillig mee. Wie zich baseerde op wat Crok en Lewis schreven werd door de pers doodgezwegen of doodgeschreven.  Wie is er dan negationist en wie verdraaide de studies? Nochtans schreef klimaatwetenschapster Tamsin Edwards een stuk in The Guardian, waarin ze een pleidooi hield om Lewis ernstig te nemen.

Waarom zouden de berekeningen nu wel juist zijn?  Waarom beleid voeren op basis van computermodellen die nooit kloppen?

Wat de wetenschappers nu proberen is gewoon de vis te verdrinken in jargon en zeggen: voer de politiek uit van het klimaatakkoord in Parijs en we kunnen de aarde redden. Mayakalendertoestanden. Nee, de aarde is niet vergaan in 2015, het zal nu 2022 worden, oeps… we zaten fout. Dat is van dezelfde orde. Wetenschap?

Wat die nepwetenschappers achteraf proberen recht te zetten, nadat hun rapport niet de gewenste en beoogde bijval of effect heeft, dat gaat mij niets aan. Ik leg hun alarmisme en politiek activisme bloot en wijs er op dat ze met even veel poeha hun vorige cijfers verdedigden en iedereen die eraan twijfelde wegzetten als negationisten. En dan zwijgen we nog over hun ijstijdvoorspellingen uit de jaren zeventig. Maar daar mag u hen niet aan herinneren en vooral geen kritische vragen over stellen. Wel, ik dacht het niet.

Bron hier.

 

Door |2017-10-14T10:37:33+00:0014 oktober 2017|22 Reacties

22 Comments

 1. J vd Heijden 14 oktober 2017 om 08:26 - Antwoorden

  Je stelt helemaal geen kritische vragen, je copieert talking pointe van mensen met een duidelijke agenda

  Zou was je eerste talking point van je vorige stukje al lang weerlegd door de feiten en dat bleek zelfs uit je eigen bron.

  Weldenkende mensen nemen dat soort “journalisten” niet serieus

  • Ian 14 oktober 2017 om 11:47 - Antwoorden

   Ja, zelfbenoemde ‘weldenkende’ mensen kijken NOS journaal en lezen de Volkskrant.

   https://www.geenstijl.nl/5138964/nos-journaal-zendt-klimaatpropaganda-uit/

   • J vd Heijden 14 oktober 2017 om 14:05 - Antwoorden

    Nee hoor weldenkende mensen controleren bronnen en geloven niet wat de eerste de beste roeptoetert

    En dan mag je wat mij betreft alles leze wat je wilt, ik lees bijna nooit de Volkskrant en ik kan me niet herinneren dat ik voor het laatst naar het journaal heb gezien

    Maar dat Jan Jacobs onzin roeptoetert kan ik binnen 2 minuten controleren

    • Ian 14 oktober 2017 om 14:33 - Antwoorden

     Dan mogen we dus blij zijn dat we voor het vernemen van de feiten niet van uw controles afhankelijk zijn.

  • Jan Goffa 14 oktober 2017 om 15:56 - Antwoorden

   Zeg Jeroen van der Heijden, heb je dat doctoraat in urban sustainability and resilience nu nog altijd niet beet ? Spoed je man, je riskeert je subsidies kwijt te spelen eens de troon van de IPCC-bende omvalt. De houtzwam zit er al diep in de poten !

 2. Scheffer 14 oktober 2017 om 09:19 - Antwoorden

  Eindelijk 1 keer met je eens: “ Weldenkende mensen / kritische wetenschappers nemen dat soort alarmistische kopiererende actie- “journalisten” niet serieus.

 3. Hetzler 14 oktober 2017 om 19:00 - Antwoorden

  Ik geloof wel dat klimaatwetenschappers geen oplichters zijn die opzettelijk data vervalsen. Ik stel mij coulant op. Wat stoort is het rigide afwijzen van kritiek en het aanwakkeren van polarisatie. Wat ook stoort is de zelfingenomenheid waarmee velen van hen critici proberen te overbluffen of belachelijk te maken. Wat nog meer stoort is de zelf aangemeten morele verhevenheid en heilige verontwaardiging bij kritiek alsof critici minderwaardige schurken zijn die moeten worden berecht wegens oorlogsmisdaden. Wat helemaal stoort is de huidige rücksichtslose propagandacampagne door de media om het brede publiek murw te beuken opdat deze zich tot bereidwillige belastingbetaler laat onderwerpen aan het zichzelf verrijkende Eco Industrieel Complex. Wie ook maar oppervlakkig in de materie duikt, ziet de talloze onbeantwoorde vragen binnen de nog lang niet tot wasdom gekomen klimaatwetenschap. Het moge op de eerste plaats duidelijk zijn dat het IPCC geen betrouwbare wetenschappelijke bijdrage levert, omdat het natuurlijke forcings op voorhand afwijst dan wel marginaliseert. Het moge op de tweede plaats duidelijk zijn dat er geen sprake is van 97% consensus. Wie dit autoriteitsargument serieus neemt, is geen wetenschapper in de Popperiaanse zin des woords (Nullius in verba). Ten derde is de AGW-hypothese op meerdere fronten verworpen. De boude beweringen van de zijde van de AGW-voorstanders worden dan ook niet door de feiten ondersteund. Dit kan niet met bluf of glashard ontkennen worden verdoezeld. Het resultaat is dan ook dat (media)propaganda en dwang de op zich begrijpelijke wetenschappelijke tekortkomingen van de klimaatwetenschap proberen te overschreeuwen.
  Vooral dit laatste roept alleen maar meer vraagtekens op. Vandaar dit artikel. Jammer dat er dan lieden zijn die deze irritatie niet serieus nemen, maar zich meteen verschansen achter die o zo overtuigende ‘bewijzen’.

  • Kees Deelstra 16 oktober 2017 om 17:10 - Antwoorden

   “Ik geloof wel dat klimaatwetenschappers geen oplichters zijn die opzettelijk data vervalsen.” Dit geldt niet voor Dr. Michael Mann
   https://www.youtube.com/watch?v=SqzcA7SsqSA

  • Scheffer 25 oktober 2017 om 14:23 - Antwoorden

   De klimaatalarmisten hebben de schijn tegen. Te veel omissies en oproepen tot alarmistische uitspraken (IPCC chairman), plotseling kwijtraken van brondata en openheid weigeren tot de alarmistische grafieken (EAU/CRU), het inporteren van onbetrouwbare data (proxies van skechts 5 bomen) in de klimaatgrafiek, het “corrigeren” van hun eerder als correct / betrouwbaar beoordeelde meetgegevens (KNMI), het weg-smoothen van de MWP door Michael Mann waardoor zijn hockeystickgrafiek als resultaat er uit kwam, het alarmistisch concluderen en rapporteren los van de WG1 bevindingen (IPCC AR3, AR4). Het is slechts het topje van de ijsberg als we over onbetrouwbaarheid van en manipulaties door de alarmistische klimaatwetenschap hebben.

   • J. van der Heijden 25 oktober 2017 om 14:27 - Antwoorden

    Scheffer,

    je bedoelt dat jij het allemaal niet zo goed begrijpt en liever begint met fraude roepen?

    Geeft niet je agenda is duidelijk en je blijft liever roeptoeteren dan een inhoudelijke discussie te voeren

    • Scheffer 25 oktober 2017 om 20:34 - Antwoorden

     Probeer het te bewijzen de (C-)AGW, dat is zonder manipulatie van klimaatseries en computermodellen nog nooit gelukt. Alarmisten staan steeds meer met lege handen als het om bewijzen gaat. Dus niet alleen de schijn tegen. Hetzler preekt een beetje de passie. Ook begrijpelijk omdat er zo vele vuile handen zijn gemaakt aan het klimaatalarmisme en deze propagandisten en bandwagon straks ook verder moeten kunnen leven.

 4. Wiersma 15 oktober 2017 om 06:17 - Antwoorden

  Het zal ook eens niet, maar weer wat off-topic maar er schoot mij zomaar een idee te binnen.

  Ik heb begrepen dat orkanen en zo vooral/met name door warm zeewater worden gegenereerd.

  Wel. Wat nu als je dat zeewater eens gaat koelen?

  Koelwater genoeg in de omgeving lijkt me 🙂

  Maar goed.Misschien een krankzinnig idee, of in de praktijk totaal onhaalbaar, maar toch: wat als je (te) warm water nou eens naar beneden pompt of juist koel water naar boven?

  Of wat als je zo’n orkaan gaat ‘koelen’ met koud opgespoten water? Als een mistfontein zeg maar.

  Afijn, het schoot me zo maar te binnen, nogmaals misschien is het idee ‘leuk bedacht’ maar totaal onhaalbaar. Je zult dan ook met een X aantal grote schepen en grote pompen naar het gebied toe moeten.

  Dat kost erg veel geld ja. Miljoenen. Maar ja, als je daarmee totale verwoesting van kustgebieden, eilanden en miljarden aan schade kunt voorkomen dan is dat geld welbesteed lijkt me.

  Maar nogmaals: ik heb de ballen verstand van tornado’s en de immense schaal qua oppervlak en zo.

  En misschien kun je zelfs wel koud water laten aanvoeren via de noordpool of zo. Ik bedoel: als je olie pijp leidingen van duizenden kilometers lang kunt bouwen, moet dat met water leidingen ook lukken zou je denken.

  Samengevat: ik heb géén idee of mijn ingeving enige relevantie heeft.
  Maar misschien is er ergens een techneut die dit leest en denkt: hm, ga ik eens uitzoeken/narekenen!

  En terwijl ik dit schrijf schiet me nog wat te binnen: jaren geleden al, las ik eens een artikel van iemand die had bedacht de Sahara te bevloeien/leefbaar te maken door windmolens in de Middellandse zee te zetten aan de noordkust Africa.

  Deze windmolens genereerden geen elektriciteit, maar smeten/sproeiden zeewater omhoog, zodat het zou verdampen en verderop wolken zou vormen waardoor het dan zou gaan regenen in de woestijn enzovoorts. Op zich vond ik dit ook wel leuk bedacht, hoewel ik niet weet hoe het dan zit met het zout in het water. Slaat dit neer, of blijft het te lang in de lucht hangen enzovoorts.

  Toegegeven: nooit meer iets van gehoord, maar beton is ooit ook eens 1500 jaar lang vergeten.

  Nou ja, zo maar weer eens.
  Wie weet inspireert het iemand.

 5. Groene Rekenkamer 15 oktober 2017 om 08:37 - Antwoorden

  Sleep dan losgebroken ijsbergen van Antarctica naar het gebied.

  • Wiersma 16 oktober 2017 om 04:24 - Antwoorden

   @Groene Rekenkamer.
   Oke, ik fantaseer even door op dit idee. Ik kan me zo voorstellen dat het het verslepen van ijs op minimaal drie ernstig grote problemen stuit: de hoeveelheid massa is TE groot om te verslepen, en voor het koelen van het gebied juist weer te klein.
   Tenzij je dat smeltwater dan weer verpompt naar een groter gebied.
   En ten derde: er breekt niet altijd ijs af.

   Wat je nodig hebt is een continue koeling als het te warm wordt in een bepaald gebied.
   Datzelfde doen we met een airco als het in de kamer te heet wordt, en omgekeerd, doen we dat met een kachel als het te koud wordt.

   Op kleine schaal? Niks geks an! Normaalste zaak van de wereld.

   Maar is er uberhaupt wel eens nagedacht over koeling op grote schaal?
   Wel, en dat is mijn punt dus juist: bij mijn weten niet!

   Opwarming op grote schaal? Ja dat wel. HAARP, superheated lasers etc: zitten allang niet meer in de alternatieve hoek: is langzamerhand main stream science. (Michio Kaku bijv)

   Dus: de strato/atmosfeer opwarmen is eigenlijk al lang geen probleem meer, maar over het koelen van zeewater is voor zover ik weet gewoon nog niet nagedacht.
   Net wat ik zei: beton is ook gewoon eens 1500 jaar vergeten.

   Kortom: “We” zijn zo bezig met het VOORKOMEN van warmte dat we domweg koeling vergeten.
   Triljarden worden er mondiaal geinvesteerd in dat “voorkomen”.
   Lees: tunnelvisie. “Voorzorgsprincipe” terwijl het bewijs nog geleverd moet worden.

   Wel. What if. Wat als je ten eerste een pijpleiding zou leggen van koud (diepzee) naar warm (oppervlakte) water zou leggen. Kortom: het oppervlak koelt als poging om hurricanes te voorkomen.

   Dit kunnen zelfs ‘staande pijpleidingen’ zijn die koud water opzuigen van de bodem naar het oppervlak. Met pompen op zonne energie kun je dan continu koud water naar het oppervlak pompen zodat het oppervlak wordt gekoeld.

   Toegegeven: zal ook best een paar miljard kosten. Maar dat is nog altijd goedkoper dan triljarden investeren in het voorkomen van hete lucht door heet water.
   Wel: koel dat $#%$#%# water dan!

   Hoe $^$#$&* ingewikkeld is dat nou?

   Man oh man: dit is echt Moeder Mavo brugklas niveau: als de piepers gaan overkoken, dan zet je OF het gas uit , OF je giet er koud water bij, plus je haalt het deksel van de pan.

   Dus.
   Ter voorkoming van orkanen en zo is het idee: bouw een woud van staande/hangende pijpen in ontstaansgebieden van hurricanes, en pomp continu koud water omhoog zodat oppervlakte water gekoeld wordt. Een leuke technische uitdaging voor de heren van TU Delft lijkt me.
   Oh wacht: ik bedoel natuurlijk heren, dames en overige LGHBT’ers.

   Ok. Voor wie dit- en mijn vorige reactie ‘knettergek’ vinden: bedenk bij alles eens dat de mens tzt andere planeten -al dan niet door noodzaak- moet gaan ontginnen. Waarin extreme situaties kunnen voorkomen. Wel. Wat denkt u zelf: dat deze problemen ‘politiek’ (correct) zullen worden opgelost of door échte wetenschap?

   En wat denkt u zelf: dat mocht de shit de fan eens raken: dat er 1000 mensen op aarde mee mogen in de vluchtraket, dat er dan ook maar één politicus mee mag?
   Hahahahahaha!

   Nee tuurlijk niet!
   Het láátste wat je dan mee wilt hebben in noodsituaties is een politicus. Of een MSM journalist. Wélke dan ook!

   Misschien leren orkanen ons wel meer dan alle CO2 ‘wetenschap’ dan ook.
   Orkanen ontstaan op zee; door warm zeewater. Niet op land, waar immers net zoveel CO2 is in lucht.

   Maar goed: het laatste wat je kunt gebruiken in een restart van mensheid 2.0 op een andere planeet zijn wel: politici, MSM journalisten, ‘managers’ en spindoctors.
   Hun gewicht kun je beter meenemen aan zaden, levende dieren en mensen die echt wat kunnen.

   En als ik de Godkaart zou mogen trekken?
   Want die God die maakt van één probleem namelijk altijd minstens drie oplossingen.
   Waardoor ten eerste het probleem helemaal niet meer bestaat.
   Zover is de mensheid nog niet. Nog LANG niet.

   Nou, zo maar weer eens.

   • Scheffer 16 oktober 2017 om 07:24 - Antwoorden

    Leuke science fiction! Kan je aangeven waartoe dit alles dient, Wiersma? Toch niet om het klimaat (lees Climate Change) te beheersen?

    • Wiersma 17 oktober 2017 om 02:49 - Antwoorden

     @Scheffer: zie het wat zo: als ik een probleem constateer dan gaat mijn brein autonoom ineens van allerlei oplossingen bedenken. Kan ik niks aan doen, gaat vanzelf. Wat niet wil zeggen dat die ‘oplossingen’ ook echte oplossingen zijn. Soms werken ze wel hoor, maar zitten ook hilarische gedachtenkronkels tussen die nergens op slaan.
     Maar ik ben er wel wat aan gewend. Ik mag dus ook keihard uitgelachen worden! 🙂
     Geen probleem mee.

     Echter; er zijn ook best situaties geweest waarin ik werd uitgelachen, zelfs door een patent bureau, en ineens paar jaar later toch meer dan gelijk kreeg. Dus ja: wat is waarheid.

     En nee, natuurlijk is het niet bedoeld om iets aan het klimaat te doen! Dat is verdorie toch wel het laatste wat we willen?
     Het klimaat moet een ‘probleem’ blijven! Imaginair of niet: maakt niet uit.

     Hele talentloze halve zolen, idioten, fraudeurs, nepwetenschappers en juichaapjes volksstammen leven van imaginaire rampen.
     Rampen afschaffen? Is wel het laatste wat we moeten willen met zijn allen!

     Problemen oplossen?

     Nee man. #Savetheramp!

     • Scheffer 17 oktober 2017 om 09:12

      @ Wiersma: Welk probleem ga je oplossen met je sci-fi?

     • Wiersma 18 oktober 2017 om 03:26

      @Scheffer: gedachten experiment.

      Bedenk eens dat geld niet bestond.
      Zou de mens dan wakker liggen van 1 extra molecuul CO2 op 10.000 moleculen lucht sinds 1850?
      Welnee!

      Die hele klimaat gekte: zou die bestaan? Welnee!

      Maakten dinosaurussen zich druk om 2000 ppm CO2 in lucht? 5 keer zoveel als nu? Haha, welnee!
      Of planten en bomen? Haha, welnee! Elke dag was een feestmaal!
      Plantenvoedsel in overvloed: het kon niet op!
      Bomen groeiden letterlijk tot aan de hemel.
      Mede daarom waren die dino’s ook zo groot.
      Er zat ook nog 1,5 keer meer zuurstof in de lucht, dat ook nog eens.

      Wat wel een probleem kan zijn/is, is dat er door het verstoken van koolstof minder zuurstof in lucht komt. DAT is pas echt wél een (onderschat!) probleem!
      1 C kost 2 O he?

      En bij methaan: CH4: 1 CO2 en 4 H2O.

      Die zuurstof uit CO2 krijg je wel terug via planten… maar dat water… die zuurstof krijg je nooit meer terug!
      En bij gebrek aan zuurstof krijg je hypoxie.
      Je wordt ziek, zwak en misselijk en kunt niet meer helder nadenken.
      Wel, dat blijkt maar weer bij al die warmista’s.
      Idiocracy.

      Zuinig zijn met energie is een goede zaak, maar zoals nu: om de totáál verkeerde reden!
      En met verkeerde redenen krijg je dus ook verkeerde ‘oplossingen’.

      En verder zijn er nog wel wat meer dingetjes. Bijvoorbeeld als iemand zegt: “ja maar dat kan ik niet! ” Waarop mijn antwoord: maar wat als je er een miljoen mee zou kunnen verdienen, kun je het dan steeds nog niet?

      Of: stel dat de mensheid moet vluchten naar een andere planeet. Terug naar de roots.
      Hoe groot is de kans dat je succes zult hebben als bankier, politicus of assurantie-tussenpersoon? Nihil. Nul. Kansloos. Arbeid, logica, echte wetenschap, kennis en skills zijn daar echte waarden.

      Stel je komt op een planeet, zoiets als aarde, maar er zijn nogal wat orkanen.
      Wat denk je dat de mensheid dan doet: zich focussen op 4 moleculen CO2 op 10.000 moleculen lucht daar? Welnee! Die 4 moleculen CO2 wegen ook daar maar minder dan 0,5 gram per kuub tegenover 1 TON aan water per kuub.

      Zoals zo vaak al gezegd: het is MASSA die energie kan vasthouden/geven.
      Als er problemen zijn met warmte moet je dat zoeken in massa, in dit geval dus (zee)water.
      En als dat water te heet is, moet je zien dat te koelen.

      Net zoals bij een auto. Motor wordt heet, koel je met massa (water) en dat water koel je weer in een radiator, door daar koude lucht door te laten stromen waarbij je het oppervlak van het water immens vergroot.
      Mede daarom bestaan er nauwelijks meer luchtgekoelde motoren.

      Ingewikkelder is het allemaal niet….

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypoxie_(medisch)

 6. David 15 oktober 2017 om 12:03 - Antwoorden

  Kranten willen hun adverteerders niet voor het hoofd stoten. En met het klimaatalarmisme en energietransitie is ongelooflijk veel apparatuur dus geld gemoeid. Het is ongehoorde handel die boven elke kritische beschouwing is verheven wegens het hoogst mogelijk ideologische gehalte: het redden van de planeet. En het afbranden van andersdenkenden is vergelijkbaar met de vervolging van ketters in vroeger tijden. Religieuze stellingen worden waarheid door consensus (97% wetenschappers…) niet door bewijs, daar kan je geen ketters bij gebruiken 🙂

  • Erik 15 oktober 2017 om 17:12 - Antwoorden

   En alle ellende door een opwarming met 0,85 graden sinds 1850 (bron: feiten van hadcrut4 temperatuur reeks). Een zeer milde opwarming, geen paniek nodig. Bovendien ook niet bewezen dat de mens het veroorzaakt, omdat circa 1000 jaar geleden hetzelfde gebeurde.
   Het is dus waanzin om geld uit te geven om CO2 af te vangen. Besteed dat geld maar liever aan ouderen en jeugdzorg en aan defensie om de afbraak te herstellen. Bijna alle posten uit het regeer accoord zijn nuttiger dan de klimaatuitgaven.
   Hans Labohm maakte de vergelijking met een ochtendploeg die kuilen graaft in het zand, en een middagploeg die de kuilen weer dichtgooit, veel werkgelegenheid dus. En even zinloos als het klimaatbeleid. Waar blijft Rutte met ‘windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie’.

 7. Dolf
  Dolf 16 oktober 2017 om 19:36 - Antwoorden

  Voor de MSM is waarheidsvinding langzamerhand vervangen door propaganda om een volgens hen superieur geachte mening er in te rammen. Hoofdredacteur Karel Verhoeven van De Standaard ziet hier niet eens een probleem in, hij geeft het zelfs schriftelijk toe: https://www.climategate.nl/…/eenzijdige-klimaat…/

 8. Dolf
  Dolf 16 oktober 2017 om 22:28 - Antwoorden

  Off topic, maar misschien een leuke uitdaging voor lezers/bloggers van dit blog om een (onverwachte?) bijdrage te leveren?
  https://www.deburen.eu/magazine/2187/schrijf-een-speech-voor-de-nederlandse-premier-van-2025

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK