In een tenenkrommende uitzending onder de titel ‘Klimaatchaos’ zette Zembla (BNN/VARA) afgelopen woensdag de klimaathysterie weer eens een tandje hoger.

Aan de inleiding ontleen ik het volgende:

Klimaatchaos

Afgelopen maanden razen orkanen Harvey en Irma, en Maria met ongekende felheid over Houston, Sint-Maarten, Dominica en Puerto Rico. De zorgen over mogelijke gevolgen van het opwarmen van de aarde nemen hierdoor toe. Wetenschappers, hoge Amerikaanse oud-bestuurders en militairen stellen dat de smeltende ijskappen en extremere weersomstandigheden olie op het vuur zijn voor de bepalende conflicten in de wereld en een bedreiging vormen voor onze veiligheid. Droogte en overstromingen hebben volgens deze deskundigen een rol gespeeld bij het ontstaan van de burgeroorlog in Syrië, de groei van terreurbewegingen IS en Boko Haram en de vluchtelingenstromen naar het Westen. Dit is nog maar het begin, waarschuwen ze. In Zembla Internationaal een indrukwekkende documentaire van de Amerikaanse publieke zender PBS over de impact van de klimaatveranderingen op de brandhaarden in onze wereld.

TV is een medium bij uitstek waarin door het achter elkaar monteren van vaak heftig emotionele beelden samenhangen kunnen worden gesuggereerd die er niet of niet in die mate zijn. In de recente Zembla-uitzending ‘Klimaatchaos’ werden beelden van dorre vlaktes en vluchtelingenkampen soepel afgewisseld met beelden van Shell Pernis – erg suggestief derhalve. Voorts werd een overvloed aan menselijke ellende getoond, onder meer in Midden Amerika, Afrika en het Midden Oosten, die werd ‘geframed’ als gevolgen van klimaatverandering. En uiteraard onze schuld! Maar daar zouden we met een pro-actief klimaatbeleid iets aan kunnen doen!

Kijk en huiver hier.

Men kan zich afvragen of de Zembla-makers wel kennis hebben genomen van het onderzoek van Marloes van Loon, waarover ik eerder schreef:
Zoals gelovigen overal de hand van God in zien, zien klimaatalarmisten overal de opwarming van de aarde als (mede)oorzaak van alle ellende in de wereld. En die opwarming is volgens hen onze schuld! En daar kan ook iets aan worden gedaan, als we maar voldoende in ‘duurzaam’ investeren. Zie bijvoorbeeld het artikel hier in de ‘slijpsteen van de geest’, ‘Het klimaat maakt de regio alleen maar explosiever‘, waarin Roebyem Anders (promotor van zonne-energie), Marjan Minnesma (Urgenda-topvrouw) en Pier Vellinga (klimaatalarmist) het conflict in Syrië ‘framen’ als een gebeurtenis die mede aan klimaatverandering dient te worden toegeschreven.

Marloes van Loon was daardoor geraakt en onder de titel: ‘Blaming The Weather: The Moral Danger Of The Securitization Of Climate Change’, onderzocht zij voor haar ‘master thesis’ of die opvatting wel klopte.

Haar belangrijkste conclusie:

The complexity of war is diminished to one dimension, exonerating moral responsibility from the agents of conflict and the international community from solving the conflict and dealing with its consequences.

Leo Meyer (ex-IPCC, die toch echt wel tot de meest vooraanstaande klimaatalarmisten in ons land mag worden gerekend) was er enkele jaren geleden door een artikel in PNAS van overtuigd geraakt, dat de (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering mede een rol heeft gespeeld in het ontstaan van de burgeroorlog in Syrië, naast uiteraard tal van andere oorzaken van dit conflict. Dit jaar echter verscheen een artikel in Political Geography dat het PNAS-artikel bekritiseerde en stelde dat er geen stevig bewijs was geleverd voor deze stelling. Het verhaal over de relatie antropogene klimaatverandering/Syrië is kennelijk dus nog onderwerp van een wetenschappelijke discussie, aldus Leo Meyer. En dat heeft hem aan het twijfelen gebracht. Het lijkt hem echter wel plausibel dat droogte door klimaatverandering één van de risico-factoren is voor ontstaan of verergeren van conflicten.

Zie ook de video-opname van recente bijeenkomst in pakhuis ‘De Zwijger’ hier (1:02).

En wat de weersextremen betreft, zelfs het VN-klimaatpanel (IPCC) ziet daarin geen trends en al helemaal geen verband met CO2 van welke oorsprong dan ook (natuurlijke of menselijke). Zie hier.

Zou er wel iemand zijn die gelooft dat we met het hier plaatsen van windmolens en zonnepanelen hurricanes in Amerika en droogten in Afrika en het Midden Oosten kunnen voorkomen? De redactie van Zembla misschien?

Dit artikel van Hans Labohm verscheen het eerst op Climategate.nl. Zie hier voor onze overige auteurs.