Ap Cloosterman.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Voor deel I zie hier.

Wat zou er gebeuren als zowel het zee-ijs op de Noordpool alsook het landijs op Groenland afsmelt?

Het smelten van zee-ijs heeft geen zeespiegelverhoging tot gevolg. Anders ligt dit met het afsmelten van landijs op Groenland dat als smeltwater in zee terecht komt en hiermee wel de zeespiegel verhoogt. Een gemiddelde wereldwijde zeespiegel stijging van 7,2 m is onjuist. We volgen hierbij de theorie van prof. dr. Bert Vermeersen.

Grote ijskappen oefenen een enorme gravitatiekracht uit op het omringende water. De zeespiegel nabij een ijskap zal dan ook veel hoger zijn dan het verder afgelegen zeewater. De Noordzee bij Nederland ondervindt een flinke gravitatiekracht van de Groenlandse ijskap en het water staat hier dan ook veel hoger dan in het geval er geen ijskap zou zijn. Als deze ijskap smelt dan zal de zeespiegel bij Nederland, zoals de meeste media vermelden geen 7,2 m stijgen maar slechts 2 à 2,5 m.

 

Kaart van Noordpoolgebied.

Moeten we ons zorgen maken? Tot op heden is er geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegel stijging. Onderstaande grafiek is afkomstig van de Rijksoverheid en betreft de zeespiegel verandering voor de Nederlandse kust gedurende het tijdvak 1890 – 2014. Er is geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging, zoals professor Pier Vellinga en de voorzitter van de Deltacommissie, Cees Veerman, ons willen doen geloven. Er is sprake van een gemiddelde toename van 1,9 mm per jaar en dit is inclusief de jaarlijkse bodemdaling voor de Nederlandse kust van 0,2 mm. De bodemdaling is een nog steeds aanwezig gevolg van het herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd. Let ook eens op de grote verschillen van jaar tot jaar!

Het tijdschrift Nature van 1 december 2005 vermeldde al, dat de circulatiekracht van de Warme Golfstroom reeds met 30% is afgenomen.

Een verdere afname van de circulatiekracht kan grote gevolgen hebben. Er wordt minder warmte aangevoerd naar het noorden, waardoor het in Noord-Europa en zeker in de landen met een zeeklimaat aanzienlijk kouder zal worden. De Noordelijke IJszee zal qua ijsvolume enorm groeien en dat kan leiden tot gletsjers die ver naar het zuiden kunnen afzakken.

Ook Groenland zal hier de bevriezing gevolgen van ondervinden. Als de kou Nederland zal treffen dan heeft dit enorme consequenties op het te voeren energie beleid. Zelf heb ik kunnen vaststellen dat zonnepanelen, bedekt met rijp, nauwelijks nog vermogen opbrengen, terwijl juist in een koude winter de vraag naar energie flink zal toenemen.

Als op termijn de met fossiele brandstof gestookte centrales gesloten worden dan zijn de rapen gaar. Het equivalent aan windturbines moet dan minstens 17.000 stuks zijn – Nederland is dan één groot windmolenpark- en de ellende is niet te overzien als de wind het laat afweten.

We kunnen het onze Groningse landgenoten ook niet langer aandoen om de totale behoefte aan gas te leveren. Het stoken met Gronings gas zou voor de burgers gehandhaafd kunnen blijven, maar het gas voor de elektriciteit centrales, de industrie en de export zou vanuit een andere bron moeten komen. Een alternatief is om de verhoudingen met Rusland te verbeteren en Russisch gas te importeren. Een andere mogelijkheid is om vloeibaar aardgas uit andere landen te importeren met tankschepen, evenals Japan en China dit doen. China importeert 40% van zijn nationale behoefte. We kunnen hiermee tijd winnen en wachten tot de veilige Thorium centrales operationeel zijn.

Rotterdam is er klaar voor!

Het wachten is op de TU-Delft v.w.b. de Thoriumreactor.