Onder de titel, ‘Ein neues Forschungsinstitut tritt der These der vom Menschen verursachten Erderwärmung entgegen’, schreef Alex Reichmuth voor de ‘Basler Zeitung’ over de oprichting van het ‘Institut für ‘Hydrographie, Geoökologie und Klimawissenschaften’ in Morgarten (Zwitserland) Ik pik er een aantal elementen uit.

Het instituut wil aantonen dat CO2 niet noodzakelijk de belangrijkste motor is achter de opwarming van de aarde, en gaat daarmee in tegen de vermeende brede consensus van de mainstream klimatologie.

Hans-Joachim Dammschneider ontvangt de ‘Basler Zeitung’ in zijn kantoor in Oberägeri, waar het instituut is gevestigd. De wetenschapper en Duitser van geboorte leidt het instituut, dat begin 2017 werd opgericht. ‘In tegenstelling tot veel anderen die zich met het broeikaseffect bezig houden, ben ik een klimatoloog’, zegt Dammschneider.

Degenen die lid worden van het instituut doen dit – althans vooralsnog – als vrijwilliger. Want de organisatie beschikt nog niet over substantiële financiële middelen. Dankzij moderne communicatie is het echter voor de medewerkers niet nodig om fysiek in de Ägerisee te verblijven. Het instituut is een soort netwerk van gelijkgestemde onderzoekers. …

Bepalend voor de oprichting was een ontmoeting van Hans-Joachim Dammschneider met de Duitse geoloog Sebastian Lüning twee jaar geleden. Samen met Fritz Vahrenholt was Lüning de auteur van het boek ‘Die kalte Sonne’ en beheert een klimaat-sceptische website met dezelfde titel. ‘Lüning en ik kwamen tot de conclusie dat eigen onderzoeksactiviteiten nodig zijn om te laten zien hoe vele toonaangevend klimaatwetenschappers op een dwaalweg zijn terecht gekomen’, zei Dammschneider. ‘Want alleen als we zelf een wetenschappelijke bijdrage leveren, zullen we serieus worden genomen.’

Hij heeft al verschillende wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in de interne publicatiereeks van het instituut. De specialiteit van Dammschneider is periodieke temperatuursveranderingen in de oceanen. Dergelijke oceaancycli met een duur van ongeveer zestig jaar zouden ook de omstandigheden in de atmosfeer kenmerken, leidt hij uit zijn resultaten af. ‘De luchttemperaturen komen meestal overeen met de oscillatietrends in de oceanen en hebben een vergelijkbaar patroon.’ Het is belangrijk om erop te wijzen dat constante veranderingen in het klimaat normaal zijn en niet alleen bestaan sinds mensen fossiele brandstoffen gebruiken.

Deze conclusie wordt ondersteund door andere onderzoeken die in naam van het instituut zijn gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. Onder leiding van Sebastian Lüning onderzocht een onderzoeksteam de temperatuur– en neerslagtrends in Afrika tijdens de middeleeuwen. In de jaren 1000 tot 1200 was het op het noordelijk halfrond net zo warm als vandaag. Het onderzoek van Lüning en zijn team suggereert dat in deze tijd ook in Afrika zeer gunstige klimatologische omstandigheden heersten. Dit geeft ook aan dat de temperaturen van tegenwoordig niet uniek zijn.

Desondanks valt nauwelijks te verwachten dat de gevestigde wetenschap vanwege deze publicaties zal overschakelen op de klimaatsceptische of ‘klimaatrealistische’ koers van het nieuwe instituut. Hans-Joachim Dammschneider is zich ervan bewust dat er nog een lange weg dient te worden afgelegd. ‘Zelfs in de wetenschap is er kudde–instinct,’ zegt hij. ‘Vooral jonge klimaatonderzoekers kunnen het zich niet veroorloven om de opvattingen van de mainstream ter discussie te stellen als ze hun loopbaan niet in gevaar willen brengen. Daarom is het instituut sterk afhankelijk van de steun van freelance wetenschappers en emeritus hoogleraren. ‘Die kunnen het zich veroorloven om daarover openlijk te spreken,’ zegt Dammschneider.

Hij is er echter zeker van dat het alarmisme over de veronderstelde door de mens veroorzaakte klimaatverandering niet eeuwig duurt. ‘Vroeg of laat zal men de huidige opvattingen moeten relativeren.’ Tot die tijd willen hij en zijn collega’s hun studies voortzetten, ‘sober en niet–ideologisch,’ verzekert Dammschneider.

Lees verder hier.