Burger dupe van klimaathysterie

Edvard Munch: De schreeuw. Bron afbeelding: Wikimedia commons.

Een gastbijdrage van Cor van Dijk.

Als burgers van Nederland wordt ons constant een hypothese voorgehouden met betrekking tot klimaatverandering.

In Wikipedia valt te lezen:

Een hypothese (Grieks: ὑπόθεσις hupóthesis = veronderstelling) of onderzoeksvraag is in de empirische wetenschap een stelling die (nog) niet bewezen is en dient als uitgangspunt voor een experiment. Het is mogelijk zeer veel aanwijzingen te verzamelen die een hypothese steunen, maar één, reproduceerbaar, negatief uitvallend experiment is voldoende om de hypothese te falsifiëren (onderuit te halen). Volgens, onder anderen, Karl Popper moet een wetenschappelijke hypothese in principe falsifieerbaar zijn: er moeten experimenten denkbaar zijn die de hypothese zouden falsifiëren als de uitkomsten van dat experiment de hypothese weerspreken. Voor heel wat hypothesen is de wetenschap niet ver genoeg gevorderd om experimenteel volledig uitsluitsel te kunnen geven over het wetenschappelijke waarheidsgehalte van de hypothesen.

‘Hypothese’ wordt in het dagelijks spraakgebruik gebezigd in de zin van ‘veronderstelling, aanname’.

Bron hier.

Daarbij wordt systematisch de term ‘opwarming van de aarde’ gebruikt. Deze klimaatverandering wordt veroorzaakt door het als zeer gevaarlijk veronderstelde CO₂ (koolstofdioxide), althans volgens de regeringen van landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend – zonder dat ze de informatie hebben getoetst op waarheid, en de tegengeluiden, die wetenschappelijk zijn onderbouwd, willen horen.

De opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer) wordt voorspeld (beter: geprojecteerd) door vele verschillende klimaatmodellen, met ver uiteenlopende uitkomsten, die als basis dienden van de rapporten van het VN-klimaatpanel, ofwel IPCC (‘Intergovernmental Panel on Climate Change‘). Alleen, die modellen zijn niet betrouwbaar. Zij geven niet meer dan een verwachting weer.

Citaat:

Als we het weer van volgende week niet kunnen voorspellen, waarom dan wel het klimaat van de komende honderd jaar?

De mensen op aarde zijn tot de schuldigen van de niet voorspelbare klimaatveranderingen verklaard. Zij veroorzaken de uitstoot van het als zeer gevaarlijk bestempelde CO₂. Maar dit is onjuist. De mens veroorzaakt 3 % van de gehele uitstoot van CO₂ op aarde. De rest wordt veroorzaakt door de aarde zelf waar de mens geen invloed op heeft. Bijvoorbeeld de uitstoot van moerasgebieden, vulkaanuitbarstingen, bosbranden, etc.

Daarnaast heeft CH₄ (methaan) een 23 keer grotere opwarmend effect dan CO₂. En CH₄ wordt grotendeels door de mens veroorzaakt. Bijvoorbeeld de grote hoeveelheid uitstoot van CH₄ door de enorme veestapels op de aarde.

Voorts wordt 67 % (volgens Singer 95%) van het broeikaseffect veroorzaakt door waterdamp (bron hier ).

CO₂ wordt geportretteerd als boosdoener. En deze beeldvorming zorgt ervoor dat de burger opgezadeld wordt met grote financiële lasten om het gevaarlijke CO₂ (slechts 3 % wordt veroorzaakt door de mens) uit de wereld te helpen. En dit om de opwarming van de aarde met 0,000 … en nog wat °C te verminderen tot aan het jaar 2050.

De beeldvorming wordt ook versterkt door het eenzijdig belichten van het onderwerp klimaatverandering. En ja het klimaat op aarde verandert. Dat heeft het altijd gedaan in het bestaan van de aarde. 21.000 Jaar geleden was er de grote ijstijd. In de middeleeuwen was er de kleine ijstijd die ca. 80 jaar heeft geduurd (1570 tot 1650).

Het klimaatbeleid kent een lange traditie. In die periode bestond het uit het doodmartelen en verbranden van onschuldige vrouwen, heksen, alsmede pogingen om met wijwater, processies en gebeden de oprukkende Alpen-gletsjers, extreme hagelbuien, extreme koude, droogte etc. tegen te houden.

IJstijden zijn perioden in het verleden waarin het klimaat veel kouder was dan nu. Vooral de laatste 2,5 miljoen jaar treden ze regelmatig op. IJstijden (ook glacialen genoemd) wisselen af met warmere perioden (interglacialen). Die laatste 2,5 miljoen van de aardgeschiedenis staat bekend als het ijstijdvak of het Kwartair. In het Kwartair zijn er dus meerdere ijstijden geweest. De glacialen zijn vaak langer dan de interglacialen. Bron hier.

Dit soort feitelijke waarnemingen wordt helaas nooit belicht. Wat wel belicht wordt, is de ijsbeer die door opwarming van de aarde langzaam doodgaat. Terwijl het verhaal ook kan zijn dat wanneer een ijsbeer zijn natuurlijke einde nadert een plek zoekt om vreedzaam te sterven. Dit is wat bijna alle dieren in de vrije natuur doen. Nee, er wordt een foto gemaakt en daar wordt een verhaal bij geschreven dat natuurliefhebbers en klimaathysterici graag willen lezen.

Idem het verhaal dat het ijs van de Noordpool langzaam aan het verdwijnen is (hetgeen niet zo is, want het Arctische ijs neemt weer toe krachtens de cyclus bekend als AMO). Er wordt evenmin bijverteld dat het ijs van de Zuidpool aan het toenemen is.

Nu heeft Nederland (niet de burgers maar grote bedrijven en zogenaamde maatschappelijke organisaties) besloten om te zorgen dat, middels een klimaatakkoord, het ‘levensgevaarlijke’ CO₂ te verbannen uit Nederland. En deze CO₂ bijvoorbeeld op te slaan onder de grond – maar hoe dan ook: helemaal terug te dringen. Dit, door de burgers van Nederland op te zadelen met extreem hoge kosten voor het aanpassen van de huizen. Daarbij mogen de burgers de enorme kosten voor de SDE+ subsidies voor duurzame energie, energiebelasting en extra kosten netbeheer opbrengen. Dan met name voor windturbines op land en zee. Dit alles samen, met andere maatregelen om de CO₂-emissies terug te dringen, gaat Nederland honderden miljarden kosten. Wat opgebracht moet worden door de inwoners van Nederland. Niet door de industrie, die heeft aangegeven niets te doen als ze geen subsidie krijgen (uitspraak aan de klimaattafel industrie). En als de industrie hiervoor subsidie zal krijgen, wie mag dat dan betalen?

De scheepvaart en luchtvaart wordt ontzien met maatregelen, met als reden ‘welk land moet de reductie van CO₂ worden toegerekend in de lucht- en scheepvaart?’. Deze laten we dan maar achterwege.

Om het klimaat te redden gaat Nederland zijn best doen om middels zon- en windenergie de benodigde energie op te wekken. Daarbij worden de steenkoolcentrales gesloten en moet Nederland van het gas af, dus ook de gascentrales zullen moeten sluiten. Maar tijdens duisternis en geen wind zal er toch energie nodig zijn, vraag is hoe wordt die dan opgewekt?

Dit kan door onze buurlanden worden opgewekt al dan niet duurzaam. Maar die zitten met hetzelfde probleem. Heel Europa zet in op gas, dat het minste CO₂ uitstoot, behalve Nederland. Het door onze buurlanden geëmitteerde CO₂ stopt kennelijk bij de grenzen van Nederland. Dit CO₂ wordt tegengehouden door een onzichtbare hek tot aan de stratosfeer.

Cor van Dijk. Foto: Auteur

Tijdens een streng geregisseerde voorlichtingsbijeenkomst over het klimaatakkoord in Groningen, die voorgezeten werd door Ed Nijpels, werd de vraag gesteld waarom de burgers van Nederland niet aan klimaattafels zaten? De burgers hadden zichzelf aangemeld om mee te praten. Antwoord van Nijpels was: ‘Ja we moesten keuzes maken en helaas zaten de burgers daar niet bij.’

En om met de woorden af te sluiten zoals door Den Haag wordt gebruikt, ‘over tot de orde van de dag’ en alles gaat gewoon door.

Door |2018-08-11T14:15:54+00:0014 augustus 2018|205 Reacties

205 Comments

 1. J. van der Heijden 14 augustus 2018 om 08:23 - Antwoorden

  AGW is geen hypothese maar een theorie

  En de mens is misschien maar verantwoordelijk voor 3% van de uitstoot, ze is wel 100% verantwoordelijk voor de stijging van ca. 280 ppm, naar 408 ppm

  co2.earth/

  Analogie, wat is er verantwoordelijk voor de stijging van de hoeveelheid spaargeld op mijn bankrekening?

  Ik heb een salaris van EUR 1000 en een spaarrekening van 0, ik krijg een opslag van 3% naar 1030, aan het eind van het jaar staat er op mijn spaarrekening EUR 180?

  En inderdaad het heft geen zin om alleen een klimaatbeleid te voeren en de CO2 uitstoot te verschuiven, het handigste zou dan ook zijn om een Europese belasting op CO2 uitstoot in te voeren en de vervuiler te laten betalen en dan te stoppen met allerlei subsidies. Opbrengsten van deze belasting zou je kunnen gebruiken om eenvoudig hoofdelijk over te maken

  “First-best climate policy is simple: A uniform carbon tax, rising steadily over time, is all we need. Although an international agreement on a harmonized carbon tax is impossible, a degree of coordination through trade organizations and informal cooperation is feasible. A modest carbon tax can be justified based on conservative assumptions about people’s preferences, and imposing such a carbon tax would avoid the worst of climate change without imposing much economic damage in the short run.”

  arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1608/1608.05597.pdf

  Import van buiten de EU zou een simpele belasting kunnen krijgen.

  Voordelen, weinig bureaucratie, goedkope maatregelen worden als eerste gestimuleerd (LED lampen, 2e koelkast de deur uit, zuinigere auto, omschakelen van bruinkool naar gas)

  Maar dat zou een werkbare oplossing zijn en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

  • Matthijs 14 augustus 2018 om 17:31 - Antwoorden

   Het is geen van beide, aangezien het niet bewezen is dat het aannemelijker is dan de gangbare theorieen.
   Zoals de wetten van thermodynamica en de algemene gaswetten.

  • Matthijs 14 augustus 2018 om 17:38 - Antwoorden

   Het is een mening, niet eens een hypothese, een niet gestaafde mening.

  • Hetzler 14 augustus 2018 om 21:56 - Antwoorden

   @Heiden AGW is een weerlegde hypothese. In gewoon Nederlands dezelfde onzin als het bestaan van heksen.

 2. Gerard 14 augustus 2018 om 08:31 - Antwoorden

  Een duidelijk verhaal. Ik wil alleen wel een kanttekening plaatsen: we worden burgers genoemd, maar we zijn, nog altijd, slaven, of als je dat een beter woord vindt: horigen. Er is luxe voor velen van ons, maar niets is echt van ons en het geld al helemaal niet. We hebben vrijheid van meningsuiting, we zijn zelfs vrije mensen volgens de grondwet, maar diezelfde grondwet vervolgt meteen met de beperkingen van die vrijheid, hetgeen dan de vrijheid de nek omdraait.
  Het lijkt me een goed idee om te zien waar we staan in deze kwesties.

 3. Henk dJ 14 augustus 2018 om 09:13 - Antwoorden

  Cor, je negeert zo maar eventjes de verzamelde kennis van 10.000den wetenschappers, zonder ook maar enige uitleg daarvoor. Je baseert je enkel op een hoop boutades verzameld op verschillende blogs. Velen zijn trouwens misleidend of gewoonweg fout.

  Jij bent duidelijk in de val van de AGW-negationisten getrapt die, om je eigen woorden te gebruiken, “De beeldvorming wordt ook versterkt door het eenzijdig belichten van het onderwerp klimaatverandering.” en die een leugen of verdraaiing niet schuwen.

  Ik zou nu een lange rechtzetting van alle fouten kunnen maken, maar heb daar vandaag geen tijd voor.

  • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 13:41 - Antwoorden

   Henk dJ
   Hoeveel van die 10.000 wetenschappers hebben wetenschappelijke studies geschreven over de invloed van broekasgassen op het klimaat? hoeveel daarvan waren onafhankelijk? Hoeveel gelieerd aan het IPCC.
   Nog maar een keer:
   Dit is één van de redenen dat ik steeds meer vraagtekens ben gaan zetten bij de stroom en de kwaliteit van klimaatonderzoeken. Het boek van Donna Laframboise “The delinquent teenager” met het IPCC als onderwerp. Hierbij een korte registratie van enkele aspecten uit haar boek. Het boek is ook als e-boek te koop. Niet om alle onderzoek af te serveren, maar toch wel schokkend.

   https://www.youtube.com/watch?v=ebl-XzEc280

   • linkjesman 14 augustus 2018 om 14:43 - Antwoorden

    Peter,

    Er zijn geen wetenschappers ” gelieerd aan het IPCC”, het IPCC vat een keer in de 6/7 de stand van de wetenschap samen. Het onderzoek wordt dus niet gestuurd door het IPCC en het IPCC voert dan ook GEEN wetenschappelijk onderzoek uit en stuurt ook geen wetenschappelijk onderzoek aan.

    Er zijn ook andere organisaties die samenvattingen schrijven van de stand van de klimaatwetenschap bijvoorbeeld de Royal society

    royalsociety.org/~/media/policy/Publications/2017/27-11-2017-Climate-change-updates-report.pdf

    Donna Laframboise valt mensen aan op hun leeftijd (te jong) of hun achtergrond (geen top wetenschapper) of gelieerd aan het WWF of vrouw, maar ze laat GEEN wetenschap zien die door deze mensen verkeerd is samen gevat of niet is meegenomen in het laatste IPCC rapport en tenzij je laat zien dat er wetenschappelijke artikelen niet of niet goed zijn meegenomen blijft Donna Laframboise bezig met stemmingmakerij.

    Het IPCC heeft inderdaad een taak van de politiek om de wetenschap samen te vatten, daarvoor worden mensen aangewezen vanuit alle landen om daar aan mee te werken. Er is dus geen keus, behalve om te accepteren en de mensen aan het werk te zetten 😉

    “Following a call to governments and IPCC observer organisations for nominations and the
    submission of detailed CVs, authors are selected on the basis of their expertise. The composition of author teams aims to reflect a range of scientific, technical and socio-economic views and backgrounds. A comprehensive assessment requires author teams to include a mix of authors from different regions and from developed and developing countries to ensure that reports are not biased towards the perspective of any one country or group of countries and that questions of importance to particular regions are not overlooked.”

    ipcc.ch/news_and_events/docs/factsheets/FS_select_authors.pdf
    ipcc.ch/news_and_events/pdf/press/pr_ar6_authors.pdf

    Het werk is ook nog vrijwilligerswerk en is dus onbetaald.

    Er is dus ook een goede reden om mensen uit alle landen mee te nemen het rapport moet aan het einde ook nog door alle landen worden geaccepteerd anders loopt het IPCC zijn doel weer voorbij.

    De basis van de klimaat wetenschap is intussen 180 jaar oud oid

    klimaatverandering.wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/

    • Boels 14 augustus 2018 om 15:43 - Antwoorden

     @linkjesman 14 augustus 2018 om 14:43

     ARx WG1 is nog wel een aardige samenvatting van geselecteerde wetenschappelijke publicaties.
     De andere WG’s borduren daarop voort, al dan niet selectief aangepast aan de belangen.

     Het gaat om de samenvatting voor ‘policy makers’ die bij hand op steken wordt vastgesteld.
     Op te merken valt dat er bij die vaststelling al ‘policy makers’ aanwezig waren, aangewezen door de regeringen van deelnemende staten.

     Club van Rome in een nieuw maatpak.

    • Boels 14 augustus 2018 om 16:07 - Antwoorden

     “De basis van de klimaat wetenschap is intussen 180 jaar oud oid”

     Tijd voor een feestje?

     Hydrologie is 2000+ jaar oud, dat is dus pas wetenschap!

     Klimatologie komt pas kijken, moet in de luiers maar trekt een te grote broek aan.

    • Hugo 14 augustus 2018 om 16:43 - Antwoorden

     Linkjesman
     wordpress.com/2018/03/28/de-relatie-tussen-co2-en-temperatuur/

     Page not found
     Sorry, the page you were looking for doesn’t exist or has been moved. Check out some of our popular tags, read the WordPress.com blog, compare plans, or just search for something else.

  • Hetzler 14 augustus 2018 om 17:17 - Antwoorden

   @Jvd Er zijn ca. 6 miljoen wetenschappers. Volgens die 97% consensus komt op ca. 5,8 miljoen. Jouw10.000 echter komt op 0,2% hetgeen overeen komt met andere studies naar de echte consensus.

   • Marc 14 augustus 2018 om 17:33 - Antwoorden

    Wetenschappers in welke discipline, of tel je jezelf ook mee?

    • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 18:29 - Antwoorden

     Marc
     Weer zo’n sneer.

     • Marc 14 augustus 2018 om 19:36

      Als jij dezelfde logica zou hanteren zou je ook een sneer verdienen.

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 22:49

      Marc
      Klimaatwetenschap is een containerbegrip met vele disciplines onder zich. De enige definitie die ik tot nu toe heb gehoord is die van Guido.
      “Dat is een wetenschapper die op de een of andere wijze schrijft over het klimaat”. Dat kan dus een geoloog zijn, een zandonderzoeker, een glacioloog, een stuifmeelonderzoeker, ijskernonderzoeker, bosbouwexpert, stralingsdeskundige, oceanograaf, etc. Zoveel kanten als er aan het klimaat zitten, zoveel disciplines zijn er bij betrokken.

      Die onderzoeken worden gebruikt om een verbindende samenvatting te maken. Hier gaat het meestal over één ding, de waarschijnlijkheid van de wetenschappelijke broeikastheorie. En wat daaraan te doen. Mocht daar ooit de bodem uit vallen dan is er een groot probleem met de geloofwaardigheid. Dat zal alleen al om die reden niet snel gebeuren.

    • Hetzler 14 augustus 2018 om 20:34 - Antwoorden

     @Marc Dit is geen erg slimme reactie van je op het aantal wetenschappers in de wereld. Zie: https://www.quora.com/How-many-scientists-exist-worldwide
     Je zet jezelf wel weer erg te kijk met alle bluf.

     • Marc 14 augustus 2018 om 20:46

      Ik bestrijd het aantal wetenschappers niet, ik bestrijd de kromme logica dat er over een specifiek vakgebied als klimaatwetenschap de consensus alle wetenschapsgebieden zou moeten bestrijken. Lekker relevant of er consensus over AGW is onder de gedrachtswetenschappers, theologen of politicologen.

   • Henk dJ 14 augustus 2018 om 17:58 - Antwoorden

    Hetzler, van waar haal je die “97%”? EN waarom pas je dat toe op “ca. 6 miljoen wetenschappers”? Probeer gewoon eens een keertje een degelijke reactie te formuleren, in plaats van telkens weer in het wilde weg te slaan met de ene of de andere nonsens-redenering!

    Toen ik schreef “de verzamelde kennis van 10.000den wetenschappers”, dan verwees ik naar al die wetenschappers die direct of indirect hebben bijgedragen tot de huidige kennis van de klimaatwetenschap. IK verwees dus ook niet naar het IPCC, maar naar de stand van de wetenschap (NB: ste ldat het IPCC tot leugenachtige conclusies zou komen, dan zouden er veel wetenschappers opstaan om dit te rapporteren. Maar dit gebeurde niet. Vraag je dus even af waarom niet? Zijn echte ALLE klimaatwetenschappers corrupt, of is er gewoon niets aan de hand?)

    Dus, Hetzler (en Cor, en Peter, en alle andere AGW-negationisten), geef eens een degelijke, objectieve, inhoudelijke uitleg waarom deze verzamelde kennis wordt genegeerd.

    • Hetzler 14 augustus 2018 om 22:25 - Antwoorden

     @Hdj Met permissie, maar jij verkeert in een parallel universum zoals vele alarmisten, althans die waarin men de wereld probeert wijs te maken dat 97% van alle wetenschappers de AGW-hypothese onderschrijven. Ik heb met enige reserve waardering voor jouw armzalige poging de AGW-mythe overeind te houden, zij het tegen beter weten in vermoed ik. Zullen wij dit maar eens demonstreren aan de hand van de praktijk, die 97% consensus dus die jullie te vuur en te zwaard verdedigen. Kijk vooral hier eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=Sl9-tY1oZNw
     Dit is dus het niveau waarop jullie bluffende en intimiderende alarmisten opereren. Ongeloofwaardig dus met als onderschrijving: https://www.youtube.com/watch?v=9RE8PJ2gjrY
     Het gestuntel van de heer en dame legt bloot dat men zich slechts bedient van bluf dat echter niet bestand is tegen de feiten. Bluf mijne heren Marc, JvdH en Hdj, meer is het niet. Maatschappelijk onverantwoord is het intussen wel, deze klimaathysterie. Iets om grondig te overwegen.

    • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 23:15 - Antwoorden

     Henk dJ
     Neem de moeite het boek van Donna Laframboise te lezen. En niet alleen de korte samenvatting. Er zijn dus ook wetenschappers opgestapt die deel hebben genomen aan het werk voor het IPCC. De onafhankelijkheid is in het geding door de constructie die er toe moest leiden de landen op één lijn te krijgen. Er is beterschap beloofd, maar het blijft in zijn opzet een beroerde constructie.

     De deugdelijkheid van de onderzoeken wordt daardoor mogelijk niet goed getoetst. Er is sprake van een gróót financieel belang bij de meerderheid van de samenvattende ontwikkelingslanden.
     Dat is enerzijds positief, maar voor de besluitvorming op zijn minst twijfelachtig.

 4. Anton Bakker 14 augustus 2018 om 09:21 - Antwoorden

  Cor, klopt helemaal, maar wat nu? Hoe stoppen wij dit? Zelfs van der Heijden kunnen wij hier niet stoppen! De Telegraaf zou nu eindelijk eens naar de waarheid moeten gaan zoeken en met duidelijke verhalen komen zoals Cor net geschreven heeft. Alleen de burger kan dit stoppen, echter op welke partij moeten wij dan stemmen? Paul Jansen van de Telegraaf zou benaderd moeten worden. Anders wordt het afwachten wat er gebeurt in Duitsland of Canada of Australië of ….

  • J. van der Heijden 14 augustus 2018 om 09:45 - Antwoorden

   Anton,

   Je kunt me wel stoppen hier, maar dan zal je met een goed onderbouwde reactie moeten komen. En dat is het probleem, je kunt je mening niet fatsoenlijk onderbouwen, je mag dan misschien wel 2 uur per dag aan klimaatverandering besteden, je mening onderbouwen lukt nog steeds niet.

   Voorbeeldje van gister, jij klaagt bij Hans over mijn reacties, klaag je ook over die van Peter? Hij reageert vaker dan ik. Verder had ik minder vaak hoeven reageren als Hugo 3 jaar geleden eens een keertje gewoon zijn werk had gedaan en eens gezocht had op GRACE in plaats van vol te houden dat Zwally de enige en juiste interpretatie van Antarctica gaf.

  • Kees van der Nol 14 augustus 2018 om 11:46 - Antwoorden

   Anton,

   Heb je er wel eens bij stil gestaan dat de waarheid misschien anders is dan jij denkt? En als je de Telegraaf wilt benaderen dan zou dat toch met feiten moeten zijn.
   En stel dat die feiten een andere kant op wijzen ben je dan om?

 5. Scheffer 14 augustus 2018 om 09:25 - Antwoorden

  “Burger dupe van klimaathysterie”:

  Klimaathysterie is gevolg van effectieve marketing vanuit gesubsidieerde milieuclubs die een verbond hebben gesloten met speculanten, beleggers en investeerders vanuit het grootkapitaal van het klimaat-milieu-industrieel-complex. De opwarmingshypothese is onvoldoende in haar bewijsvoering, de “duurzame” maatregelen zijn inconsequent en tegenstrijdig aan een effectieve klimaatbeheersing, zo die al nodig is. CO2 is vooral een groeigas waar de aarde voordeel aan heeft.

  Ik zou mijn spaargeld zeker niet investeren in de 33.000 € (berekend door MilieuCentraal) benodigde isolatie van mijn tussenwoning uit de jaren 70 ten einde deze geschikt te maken voor elektrisch aangedreven dreunende warmtepompen: “Ja we moesten keuzes maken en helaas zaten de warmtepompen daar niet bij”

 6. Gert Visser 14 augustus 2018 om 09:35 - Antwoorden

  Spijker op de kop. Overigens komt massa-hysterie al eeuwen lang van tijd tot tijd op, neem de heksenvervolging, de Tulpenmanie of de preutsheid van de de Victoriaanse periode. DE kerk kon er ook wat van.
  Deze collectieve wanen hadden gemeen dat ze onstuitbaar waren, men wist het ‘zeker’ en man wist de volksmassa’s mee te krijgen. Soms waren gruwelijke taferelen het gevolg, Een kleine groep profiteerde.
  Het is van alle tijden en het is naïef te veronderstellen dat het in onze tijd anders zou zijn, zie de wereldwijde CO2-manie.

 7. John 14 augustus 2018 om 10:02 - Antwoorden

  Methaan, gaan we nu die aanwijzen?
  Daar zit nog minder van in de atmosfeer: 0,00017%
  Bron: https://wattsupwiththat.com/2016/04/13/methane-mendacity-and-madness/

 8. Bob Fleumer 14 augustus 2018 om 10:20 - Antwoorden

  Bijna de hele atmosfeer boven Nederland wordt dagelijks met de overwegende westenwinden vervangen gaan wij dan de CO2 voor de hele wereld uit de atmosfeer halen, zijn we gek geworden?

 9. Fokke Woelf 14 augustus 2018 om 10:35 - Antwoorden

  Moderatie?

 10. ronel 14 augustus 2018 om 11:13 - Antwoorden

  A propos klimaathysterie:
  “In 2085 is de temperatuur mogelijk 4 graden gestegen….”
  https://nos.nl/uitzending/35502-nos-journaal.html
  Vanaf 5.50.
  Is dit nu nepnieuws? Gevaarlijke propaganda?? Of gewoon keihard liegen??

  • Marc 14 augustus 2018 om 11:29 - Antwoorden

   Ik noem het propaganda waarbij bewust een stuk context is weggelaten want het verzuimd erbij te vertellen voor welk RCP scenario het geldt (vermoedelijk RCP 8.5) en gezien het stabiliseren van de mondiale CO2 uitstoot en de shift naar renewables lijkt mij de kans op RCP 8.5 nihil.

   • bart 14 augustus 2018 om 14:31 - Antwoorden

    .inderdaad gevaarlijke propaganda …van de npo…eindelijk ben ik t ns met je eens marc.. mvg..bart..

   • Henk dJ 14 augustus 2018 om 18:03 - Antwoorden

    Inderdaad gevaarlijke propaganda van ronel die zelfs beweert dat het ‘keihard liegen” zou kunnen zijn. HIJ weet blijkbaar helemaal niet wat de klimaatwetenschap heeft berekend als mogelijke scenario’s.

  • Enzo 14 augustus 2018 om 12:03 - Antwoorden

   Neem dit wereldgemiddelde plaatje

   http://blogs.reading.ac.uk/climate-lab-book/files/2014/01/fig-nearterm_all_UPDATE_2018.png

   en extrapoleer tot 2085. Tel daarbij op dat de temperatuurstijging in Nederland sneller gaat dan wereldgemiddeld.

   Is 4 graden stijging in Nederland dan onmogelijk? Kans = 0?

   • ronel 14 augustus 2018 om 12:27 - Antwoorden

    Nee, die kans is niet 0.
    Evenmin als de kans dat ik voor die tijd de jackpot in de Staatsloterij win.

    • Enzo 14 augustus 2018 om 12:32 - Antwoorden

     mooi zo, dan zijn jouw eerdere 3 dagen daarmee beantwoord

   • Boels 14 augustus 2018 om 14:06 - Antwoorden

    @Enzo 14 augustus 2018 om 12:03

    Wereldgemiddelde?
    Er is honger, ellende, onrecht, enz. in de wereld, maar gemiddeld gaan we vandaag en morgen en volgende week niet dood.
    Ooit wel, over een paaar miljard jaar als de zon het loodje legt.

    Je laat je foppen en wel door gasten die geen idee meer hebben waar het over gaat.

    In NL wordt voornamelijk temperaturen gemeten die verhoogd worden door verstedelijking.

    • Enzo 14 augustus 2018 om 16:32 - Antwoorden

     Boels, het is veel waarschijnlijker dat jij je laat foppen door een ongefundeerd wantrouwen in de huidige generatie meet experts.

     • Boels 14 augustus 2018 om 18:30

      Valt 2009 onder huidig?
      Toen is het 260-meetpunt 200m verplaatst omdat het oude punt 0,2C te hoge temperatuur registreerde.
      De oorzaak van het foutje is niet te vinden.

      Is het niet opgevallen dat de temperature wereldwijd zijn gestegen na de introductie van AWS.
      Die dingen registreren hogere temperaturen omdat de responsietijd een stuk sneller is dan die van de oudere meetmethoden.

     • Enzo 14 augustus 2018 om 19:30

      Ja Boels, vroeger was alles beter. Of toch niet?

     • Boels 14 augustus 2018 om 23:19

      @Enzo 14 augustus 2018 om 19:30

      Lang niet alles wat beter.
      Wel is het zo dat nu lui denkwerk als broddelwerk uit een computer komt.
      Dan prober je maar wat anders, net zolang er iets met plausibiliteit uit rolt.
      Deed je dat vroeger ook zo dan kwam je er pas na een paar jaar achter dat het vermoeden niet klopte.

      En ik vrees dat de aandacht voor details voor de omgeving de metingen beïnvloeden.
      Metrologie is toch een apart en miskend vak.

     • Enzo 14 augustus 2018 om 23:41

      Een wel erg simplistische voorstelling Boels, maar ben het wel eens met “Metrologie is toch een apart en miskend vak”. Meteorologie ook, overigens. En dat wordt hier zeker ook miskend. Evenals grote broer: klimatologie.

     • Anne 14 augustus 2018 om 23:53
    • Boels 15 augustus 2018 om 07:33 - Antwoorden

     @Enzo:
     [Ondergewaardeerd]
     “Meteorologie ook, overigens. En dat wordt hier zeker ook miskend. Evenals grote broer: klimatologie.”

     ’t Is me wat: honderden miljarden moeten van de politiek, op voorspraak van klimatologen, het putje in.
     En dan hier klagen over miskenning?

     Meteorologische voorspellingen (verwachtingen) gaan de mist in na 5 tot 10 dagen; onvermijdelijk, gezien het chaotische karakter van het midi/mini/microklimaat.

     De “grote”, edoch jongere broer klimatologie gaat een stapje verder en rekt de geloofwaardigheid op tot 10, 20, 50 of zelfs 100 jaar.

     Doe eens copernicaans en plaats de baan/positie van de zon centraal en vergeet de civiele kalenderelementen.
     Ontwerp een theoretisch model dat per weerstation de oppervlaktetemperatuur berekent bij windstilte, 50% rel. vochtigheid, standaard luchtdruk, insolatie, .. zonder verstorende omgevingsfactoren.

     Alle gemeten afwijkingen betreffen het weer of een veranderende omgeving.
     Na een paar decaden praten we verder…

  • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 14:26 - Antwoorden

   Ronel
   Alles is mogelijk. Als de aarde wordt getroffen door een grote meteoriet kunnen we het allemaal schudden en daalt de temperatuur catastrofaal.
   Bij een grote vulkaanuitbarsting zoals van de Tambora zijn de gevolgen voor een dichtbevolkte wereld als de onze óók catastrofaal door misoogsten en uiteraard ook de directe gevolgen. Leven op aarde is een gevaarlijke bezigheid.

   Moeten we op onze handen gaan zitten als er een mogelijk probleem dreigt?
   Allerminst. Dit mogelijke risico moet je behoorlijk in kaart brengen en dat begint met je opponenten wederzijds serieus te nemen en met enige voorkomendheid te bejegenen. Zowel in de wetenschap als daarbuiten. Maar alleen als ze de dialoog aan willen gaan en je niet als afleidingsmanoeuvre meteen het bos in sturen. Of de ander kleineren of verketteren.

   Ja, het warmt op over de grote lijn gezien vanaf 1850 en verder terug vanuit de voorgaande ijstijd ook al. Dat is inherent aan het verschijnsel glacialen en interglacialen. Warmt het excessief op? Buiten de normale variabelen? Dat is nog even de vraag. Komt het door de mens, áls het broeikasverhaal klopt is dat waarschijnlijk, is dat een probleem, dat hangt er voornamelijk van af waar je woont. Kun je er iets tegen doen? Dat valt te bezien. Opletten en adapteren is de boodschap. Dijken bouwen en verbeteren als dat nodig is. Water bergen. Bodemverbetering door stadscompost en daardoor meer CO2 opslag. Stoppen met boskap voor stookhout en pellets. Meer bos aanplant en pas na vele jaren oogsten en toepassen voor duurzame toepassingen.

   Eerst even afwachten of onafhankelijk onderzoek de wetenschappelijke broeikasgastheorie bevestigt. Één bron is geen bron. Één tegengestelde bron haalt de vorige bron onderuit. Vervolgens wordt er opnieuw naar gekeken door een onafhankelijke partij.

   Op het moment zijn er zoveel belangen verbonden met de hele klimaatdiscussie en het hele financiële en werkgelegenheidscircus eromheen, dat je wel van héél goede huize moet komen om dat nog recht te trekken.
   De vraag is dus, welke media durven eraan.

   • Boels 14 augustus 2018 om 15:18 - Antwoorden

    “..maar niet QED want we hebben het over wetenschap en niet over wiskunde.”

    Nee, het is meer als wetenschap gepresenteerd.

    Alle duistere krochten van de statistiek en verzekeringswiskunde zijn bezocht om het bestaan van het CO2-monster aannemelijk te maken.

   • Hugo 14 augustus 2018 om 17:08 - Antwoorden

    Peter van Beuren
    Je tekst: áls het broeikasverhaal klopt.
    Het broeikasverhaal klopt zonder broeikasgassen was de temperatuur zo laag dat de wereld niet meer was dan een ijsplaneet.
    En CO2 is een broeikasgas daar is ook geen twijfel aan het is toegenomen sinds het begin van de industriële revolutie van 280 ppm naar nu ongeveer 405 ppm. en dan komt vraag 1 is de broeikaswerking van CO2 zodanig dat er door die 125 deeltjes per miljoen delen lucht er sprake zou zijn ven een enorme opwarming en vraag 2 is de CO2 toename een gevolg van menselijk handelen.
    Vergeten wordt dat er veel meer broeikasgassen zijn waaronder waterdamp (H2O), koolstofdioxide (CO2), distikstofmonoxide (N2O), stikstofdioxide (NO2) en ozon (O3) en veel sterkere broeikasgassen zoals methaan (CH4), freon (CF2Cl2 en CFCl3) en zwavelhexafluoride (SF6)
    Als je kijkt naar de broeikaswerking van het gas en hoeveelheid in de atmosfeer dan stelt CO2 niet zoveel voor. waterdamp echte is wel het belangrijkste broeikasgas.
    Meer dan 2/3e van de broeikaswerking wordt door waterdamp veroorzaakt daar is ook het KNMI mee eens. Een stukje van hun tekst: Het belangrijkste broeikasgas is waterdamp.
    Zonder broeikasgassen en met gelijke andere factoren (zoals de weerkaatsing van zonlicht) zou het gemiddeld op aarde 33 graden kouder zijn. Waterdamp neemt bijna twee derde van het natuurlijke broeikaseffect voor zijn rekening en is daarmee het belangrijkste broeikasgas. Andere belangrijke broeikasgassen zijn kooldioxide, methaan en ozon.
    https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/broeikasgas-waterdamp

    Gemiddeld zit er 4000 PPM waterdamp in de atmosfeer met incidenteel pieken tot 40.000.
    Duidelijk zou je zeggen geen twijfel mogelijk en dan wordt er een theorie in stelling gebracht de versterkende werking.
    Door de toename van 120 ppm CO2 sinds 1880 warmt de lucht een heel klein beetje op en doordat het een beetje warmer is geworden kan de lucht meer waterdamo bevatten en daarmee komt het broeikasgas CO2 weer uit de hoge hoed.
    Zou dat echter juist zijn dan zal door die toename van waterdamp weer meer opwarming plaats vinden waardoor nog meer opwarming etc. Toch zien we daar niets van terug Waterdamp is namelijk niet alleen een broeikasgas maar regelt het weer zorgt voor bewolking die ook weer direct UV kan terugstralen etc.
    Erg vreemd is het wel dat de hele wereld toch achter de CO2 verdwazing aanloopt Daar is duidelijk iets anders aan de hand.

    • Marc 14 augustus 2018 om 17:29 - Antwoorden

     CO2, methaan en andere broeikasgassen op waterdamp na zijn beïnvloedbaar door de mens, waterdamp slechts indirect als forcing. Dus logisch dat de wereld niet achter een waterdamp verdwazing aanloopt.

     • Boels 14 augustus 2018 om 19:38

      Ook bij verbranding kan waterdamp vrijkomen, zie o.a. biomassa.
      Veel CO2, waterdamp en weinig energie.

     • Anne 14 augustus 2018 om 19:44

      Waterdamp bij vliegverkeer, scheepvaart; (persistente) contrails.
      http://www.wantoestandenluchtvaart.nl/index.php?id=blog&nr=279

     • Marc 14 augustus 2018 om 19:54

      Waterdamp bij vliegverkeer triggerde mij Anne.

      Heeft inderdaad impact. Zie https://phys.org/news/2011-03-airplane-contrails-worse-co2-emissions.html

      Uit het artikel:

      They have discovered that aviation contrails play a huge role in the impact on the climate and an even greater impact than that created by the CO2 emissions produced. While the CO2 emissions from airplanes account for around three percent of the annual CO2 emissions from all fossil fuels and change the radiation by 28 milliwatts per square meter, the aviation contrails are responsible for a change of around 31 milliwatts per square meter.

      The only difference is that CO2 has a longer life than that of the contrails, and can still continue to cause warming even hundreds of years down the road.

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 21:44

      Marc toch
      Wat denk je van al die koeltorens, van al die waterdamp die uit onze rookkanalen, uitlaten, vliegtuigen komt, wat denk je van de uitwaseming van de landbouwgewassen. Allemaal circulaire processen. Kernvraag is, waarom wordt toch dat vermaledijde CO2 niet opgenomen in de oceaan of de vegetatie? Te weinig ijzer in de oceaan, ander sporenelementen? Te weinig koud zeewater? Vreemd is het wel. Wie het weet mag het zeggen.

     • Anne 14 augustus 2018 om 23:04

      Bedankt voor de link Marc. Ik zou over het effect van de waterdamp uitstoot meer willen weten. We zien meestal dagelijks, deels afhankelijk van windrichting, wat er aan bewolking door vliegtuigverkeer wordt veroorzaakt. Deels veroorzaakt het koeling. Maar heb zelf de indruk dat het veel meer effecten heeft dan alleen dat.
      Maar goed, er valt veel te onderzoeken en het kost veel tijd om concrete informatie boven water te krijgen die meer licht op de zaak laten schijnen (om maar fysische bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken :)).

     • Marc 15 augustus 2018 om 08:38

      @Peter toch, er is een groot verschil tussen waterdamp uitstoot op grondniveau waarbij iedere m3 lucht al een groot aandeel watermoleculen bevat, en op 10 km hoogte waar de luchtdruk laag is, de temperaturen laag zijn en daardoor de absolute luchtvochtigheid significant lager is dan op grondniveau. Koude lucht kan maar weinig waterdamp bevatten. Dus dat er impact van vliegtuigen op 10 km hoogte is, is een stuk aannemelijker dan dat er impact is op grond niveau omdat verhoudingsgewijs de toegevoegde waterdamp door verbranding zo goed als nihil is op grondniveau. Tel daarbij op dat waterdamp uitregent.

     • Anne 18 augustus 2018 om 12:27

      Mark, een artikel gevonden met uitleg omtrent verschillen tussen “Wolkensporen van schepen en vliegtuigen”; door Kees Floor in Meteorologica september 2003; pagina 11/13/14
      https://congressus-nvbm.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/d78cb396025149ee989882392c8e7d2d.pdf

     • Marc 18 augustus 2018 om 12:37

      Dank Anne, bevestigt mooi een eerdere discussie dat SO2 voor wolkenvorming kan zorgen en dat waterdamp van schepen er niks mee te maken heeft.
      Kan Peter ook weer een oorzaak wegstrepen met zijn waterdamp van koeltorens.

    • Guus derksen 14 augustus 2018 om 18:19 - Antwoorden

     Hugo, Peter,
     Gisteren een artikel op WUWT, getiteld “Study: CO2 rise after last ice age didn’t need man-made influences, just the deep Pacific Ocean” waar de de mens NIET de schuld krijgt van de CO2 toename.

     • Enzo 14 augustus 2018 om 19:45

      Hans Erren, kom er maar weer in met Ferdinand Engelbeen.

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 21:47

      Guus,
      Ga ik naar kijken en lezen. tja de boeien kijken maar tot 3000 meter en de oceanen zijn gemiddeld bijna 6 km diep. mis je toch mooi de helft.

    • Enzo 14 augustus 2018 om 19:53 - Antwoorden

     De verblijftijd van waterdamp in de atmosfeer is extreem kort in vergelijking met de meeste andere broeikasgassen, iig CO2 en CH4. Die laatste 2 zijn dus het echte probleem; je komt er niet zo snel vanaf.

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 20:31

      Enzo,
      Leg eens uit, waar heb je dat vandaan. Ik ben er al tijden naar op zoek. Zijn er ook rapporten die elkaar tegenspreken of is het allemaal unaniem? de een zegt 2 weken, de ander 12,5 jaar?

     • Enzo 14 augustus 2018 om 20:55

      Peter, mag het met een linkje?

     • Enzo 14 augustus 2018 om 21:25

      Wie zwijgt stemt toe

      http://www.gly.uga.edu/railsback/Fundamentals/AtmosphereCompIV.pdf

      Uit
      Some Fundamentals of Mineralogy and Geochemistry
      L. Bruce Railsback, Department of Geology, University of Georgia, Athens, Georgia 30602-2501 U.S.A.

     • Hans Erren 14 augustus 2018 om 21:38

      Enzo, welkom ook, ik merk dat je je opponent woorden in de mond legt, dat is een onaangename manier van discussievoeren.

     • Enzo 14 augustus 2018 om 21:47

      Maar je ontkent mijn woorden niet. Dat is bemoedigend.

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 21:49

      Enzo,
      Ja hoor, ieder eigen verhaal verdient een lintje, sorry linkje.

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 21:51

      Hans,
      Neem het hem niet kwalijk, hij sprak gewoon voor zijn beurt. De opvoeding is niet mer wat het geweest is. Maar, komt tijd komt raad.

     • Enzo 14 augustus 2018 om 21:51

      En, Peter? Blij met mijn linkje? Is je zoektocht ten einde?

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 22:00

      Enzo
      Dank voor de link en het stukje logica dat er achter stak. Ik begrijp wel dat bijvoorbeeld een forse bosbrand of vulkaanuitbarsting daar veel aan kan veranderen. De fluctuaties van 20% in CO2 in korte tijd bijv in 2004 zijn nog niet verklaard en misschien zo te traceren

     • Enzo 14 augustus 2018 om 22:09

      Graag gedaan hoor Peter

      “Ik begrijp wel dat…… of vulkaanuitbarsting daar veel aan kan veranderen”.

      En dan begrijp je nu misschien ook dat je vrijwel nooit een 1-op-1 correlatie tussen CO2 stijging en temperatuur stijging zult vinden?

     • Peter van Beurden 15 augustus 2018 om 12:26

      Enzo
      Dat van die vrijwel nooit 1 op ! correlatie was me volledig bekend. Het loopt historisch echter zonder duidelijke verklaring zo sterk uit de pas dat het hele CO2 verhaal op zijn minst als overdreven moet worden beschouwd. Maar ik laat me graag verrassen met recent onderzoek dat die verklaringen wel aanreikt. Ondanks herhaalde vragen in die richting nog niets vernomen.

    • Matthijs 15 augustus 2018 om 10:38 - Antwoorden

     Zoals op Mars?

     Oh nee wacht, Mars is koud, ondanks dat het veel meer CO2 heeft, raar.

    • Peter van Beurden 15 augustus 2018 om 12:14 - Antwoorden

     Hugo
     “Erg vreemd is het wel dat de hele wereld toch achter de CO2 verdwazing aanloopt Daar is duidelijk iets anders aan de hand.”
     En daar moet dus nog stevig op gestudeerd worden.

 11. Ap Cloosterman 14 augustus 2018 om 15:20 - Antwoorden

  De grootste CO2 uitstoot vindt plaats vanuit de oceanen als het water warmer wordt en de oplosbaarheid van CO2 in warmer water afneemt.

  • Henk dJ 14 augustus 2018 om 18:05 - Antwoorden

   Ap, beweer jij dus dat de stijging van 280 naar 410 ppm gewoon door de warmere oceanen komt? Dat er geen AGW is? En waarom warmen de oceanen de afgelopen jaren dan wel op?

   Kun je een en ander eens onderbouwen met wat degelijke studies?

   • Hugo 14 augustus 2018 om 18:13 - Antwoorden

    Henkdj
    Oceanen warme op door zon instraling niet door de lucht die er over stroomt. Dat is juist andersom. De lucht stroomt overwegend over het water van de koudere plaatsen naar de warmere en neemt onderweg warmte op uit het water. Zie el nino

   • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 20:28 - Antwoorden

    Henk dJ
    Hier ligt een prachtkans voor jou. Aan de zonneactiviteit zal het niet liggen, Misschien aan de kosmische straling? Maar dan zou het af moeten koelen.
    Is er een vertragingsmechanisme in het spel? doe je best.

  • Hans Erren 14 augustus 2018 om 22:10 - Antwoorden

   Ap, uitgassing uit de oceanen is 10 ppm per graad, dat is af te leiden uit de vostok ijskern, op het ogenblik gaat er netto meer cio2 de oceaan in dan er uitkomt.

 12. Ap Cloosterman 14 augustus 2018 om 15:26 - Antwoorden

  Peter
  “Eerst even afwachten of onafhankelijk onderzoek de wetenschappelijke broeikasgastheorie bevestigt”
  Volgens mij is er helemaal nog geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.
  Als je daar meer over weet: door wie en wanneer begonnen: dan horen we dat graag..

  • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 15:56 - Antwoorden

   Ap
   Ook ik heb het vermoeden dat het onafhankelijke onderzoek er niet is en misschien nooit komt. En dat kan ook niet in dit verziekte klimaat waar de ene wetenschapper de andere het leven en werken onmogelijk probeert te maken. Misschien wordt de komende 30 jaar duidelijk door het niet buiten de variabelen stijgen van de temperatuur dat we gewed hebben op het verkeerde paard. Kortom de tijd zal het leren. Misschien krijgt de EPA met de twee beoogde teams eerder duidelijkheid, maar allerlei belangen die wereldwijd spelen zullen dat bemoeilijken. Daarom vind ik adapteren de beste oplossing en van het gas af een dwaas besluit.

   Maar ik zit nog steeds met een belangrijke vraag. Waarom wordt het door de mens toegevoegde CO2 niet in de atmosfeer opgenomen terwijl er blijkbaar historisch meerdere perioden zijn geweest met een véél hoger CO2 niveau. Die 18% vergroening is mooi, maar slechts seizoenopslag en vooral in noordelijke zones geconstateerd. Pas als er daar meer bomen gaan groeien die CO2 meerjarig vast gaan leggen krijg je misschien een daling in CO2 te zien.
   Nu komt er methaan vrij uit permafrostgebieden (als broeikasgas blijkbaar meerjarig actief) terwijl die streken CO2 slechts seizoengebonden vastleggen.
   Waar blijft het nieuwe evenwicht dat uiteraard op langere termijn dan weer wijzigt zoals dat altijd al heeft plaatsgevonden.

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 14 augustus 2018 om 16:06 - Antwoorden

   Verschillende onafhankelijke wetenschappers werken daar momenteel aan. Maar ze zijn er nog niet uit. Zij vermoeden dat de klimaatgevoeligheid veel lager ligt dan thans door de mainstream wordt aangenomen: 0,3 graden Celsius versus > 1,1 graad Celsius (aangenomen dat er geen versterking van de CO2-opwarming plaatsvindt door waterdamp).
   Het is werk in uitvoering.

   • Marc 14 augustus 2018 om 16:14 - Antwoorden

    Waarom zou er geen versterking zijn door toename van de luchtvochtigheid t.g.v. opwarming door CO2?

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 14 augustus 2018 om 16:18 - Antwoorden

     Marc,

     Omdat dat niet uit de waarnemingen blijkt.

     • Marc 14 augustus 2018 om 16:29

      Bijzonder, staat haaks op de achterliggende fysica en de tig ECS onderzoeken waaronder die van Curry en Lewis die ook op meer dan 1,1 graad uitkomen.

     • Enzo 14 augustus 2018 om 16:35
     • Ronald 14 augustus 2018 om 16:43

      Nee Enzo, dat bedoelt Hans niet, hoewel Hans blijkbaar ook uit deze figuur concludeert dat de huidige temperatuurstijging ver achterblijft bij de modelmatig geprojecteerde temperatuurstijging.

      En waarnemingen laten wel degelijk zien dat de hoeveelheid waterdamp gemiddeld toeneemt. Ik heb dat al eerder gemeld, maar het is blijkbaar niet overgekomen.

     • Ronald 14 augustus 2018 om 16:53

      Inderdaad Marc, de september 2014 studie van Curry staat ook in figuur 3 van het artikel van Guido van der Werf, hier op CG: https://www.climategate.nl/2018/01/klimaatgevoeligheid/

      Het zwarte bolletje direct linksboven het rode bolletje.

      Curry meldt daar een klimaatgevoeligheid van 1.3, met marges 0.9-2.5. Kortom, substantieel hoger dan 1.1. Hans gaat daar nooit op in en verlegt de discussie naar studies die rond de 0.5 uitkomen, zie ook de rode bolletjes in Guido’s artikel. Ze zijn rood gekleurd om een reden. Labohm negeert daarmee alle overige studies aangehaald in het artikel van Guido. Cherry-picking dus.

      Overigens ontkennen de skeptici Curry en Lindzen de 1.1 niet. Hans Labohm staat daarin toch vrij alleen. Maar dat stond Copernicus ook, dus Hans zal toch wel gelijk hebben 😉

     • Ronald 15 augustus 2018 om 21:04

      Kijk Marc en Enzo, jullie zien het. Zoals te verwachten was, geen reactie van Labohm (maar hij ziet wel alles). Dit is dan ook één van z’n achilleshielen.

      Selectief reageren = cherry-picking. En dat is hier maar weer eens bevestigd.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 15 augustus 2018 om 21:42

      Ronald,

      Ik verwonder mij vaak over reacties. Jouw reactie is er een van.

      Je schrijft: ‘Kijk Marc en Enzo, jullie zien het. Zoals te verwachten was, geen reactie van Labohm (maar hij ziet wel alles). Dit is dan ook één van z’n achilleshielen.’

      Wat is mijn achilleshiel? Dat ik niet op alles reageer? Waarom zou ik? Er zijn hier talloze respondenten die veel meer van de materie afweten dan ik en die met meer kennis van zaken kunnen reageren dan ik. Ik ben al blij dan ik op dit blog podium mag geven aan de – zo noodzakelijke – discussie. Waarom zou ik me nog met mijn eigen opvattingen moeten profileren?

      Maar goed. Het gaat hier waarschijnlijk om het verschil van opvatting over klimaatgevoeligheid. Ik heb daar veel over gelezen. Op basis daarvan en de metingen (temperatuur en CO2-concentratie) zoals weergegeven in talloze grafieken (uit de mainstream peer-reviewed literatuur), lijkt mij een lage klimaatgevoeligheid waarschijnlijker dan een van > 1,1 graad Celsius. Ik weet dat de lauwwarmers (zoals Curry et al) rond die waarde zitten. Ik weet ook dat Guido – die dat eerder op dit blog statistisch heeft onderbouwd – deze waarde aanhoudt.

      Zie hier:

      https://www.climategate.nl/2018/01/klimaatgevoeligheid/

      Maar het overtuigt mij niet.

      Over enkele dagen hoop ik weer een bijdrage van Tjerk Veenstra te kunnen publiceren. Daarin is een aantal grafieken te vinden, waarop mijn opvatting is gebaseerd. Wellicht dat de discussie dan kan worden voortgezet.

     • Ronald 15 augustus 2018 om 22:22

      Hans, de studies in het artikel van Guido komen samengevat uit op een klimaatgevoeligheid tussen 1 en 2.5. In de woorden van Guido: “Moraal van het verhaal? Om te claimen dat overgangs-klimaatgevoeligheid onder de 1 graad ligt moet je je in mijn ogen in heel vreemde bochten wringen. Dan schuif je alle bekende kennis opzij en vertrouw je op ongefundeerde hoop.”

      Je zegt: “Maar het overtuigt mij niet”

      Wat is er nodig om jou wel te overtuigen?

      Ik vind het overigens flauw om te verwijzen naar toekomstige bijdragen om de huidige discussie te smoren. Het valt me op dat je dat “trucje” vaker gebruikt. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar het debat na je Rotterdam presentatie. Die toekomstige bijdrage onthult niets nieuws, maar de achilleshiel is weer even veilig gesteld.

    • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 21:33 - Antwoorden

     Marc
     De relatieve luchtvochtigheid of de absolute luchtvochtigheid?

     • Marc 14 augustus 2018 om 21:47

      Absolute.

   • Marc 14 augustus 2018 om 16:12 - Antwoorden

    Ik reageerde op een reactie van Jan van der Heijden met een Shell onderzoek naar climatechange uit 1988
    https://www.documentcloud.org/documents/4411090-Document3.html#document/p4/a415539

    Oliemaatschappijen Shell en Exxon die beiden in de 80’er jaren spraken over een CO2 gevoeligheid van respectievelijk 1,5 – 3,5 graden (Shell) en 1.5 tot 4.5 graden (Exxon) hebben dat toch echt niet onder invloed van de club van Rome, politiek of greenpeace geschreven.

    • Marc 14 augustus 2018 om 16:18 - Antwoorden

     Oh, en waarom is de reactie van Jan alias linkjesman verwijderd? Is het te gevoelig dat Shell uitging van AGW op basis van eigen onderzoek?

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 14 augustus 2018 om 16:33

      Marc,

      Jan van der Heijden had zijn maximum van drie bijdragen per ‘posting’ overschreden. Dus ik heb zijn commentaar verwijderd.

      Voor het overige was het mij niet bekend dat Shell en Exxon ‘eigen’ onderzoek deden op het terrein van de klimatologie. Ze zullen die cijfers vast wel uit de mainstream literatuur hebben gehaald. Maar, zoals je waarschijnlijk bekend is, zijn die cijfers thans onderwerp van discussie – zoals dat in de wetenschap wel meer voorkomt. Tja, we mogen voortschrijdend inzicht niet uitsluiten.

     • Marc 14 augustus 2018 om 16:42

      Nee, was onafhankelijk onderzoek.

      Onbegrijpelijk trouwens het censureren van Jan. Als er toch gecensureerd wordt, verwijder dan ook alle reacties van Marco met zijn inhoudsloze ‘don’t feed the trolls’ reacties. Je kan alles zeggen van Jan maar zijn reacties zijn bijna altijd inhoudelijk, niet off topic en onderbouwd.

      Zoals ook de verwijderde reactie op Ap Cloosterman die stelt dat er geen onafhankelijke onderzoeken zijn naar AGW. Dan is een onderzoek door Shell, wat geen enkel belang heeft om fossiel de nek om te draaien, die zelfstandig vaststelt dat CO2 een issue gaat worden, toch wel nieuwswaardig.

     • Henk dJ 14 augustus 2018 om 18:20

      Hans, leg eens uit waarom je Jan van der Heijden maar 3 reacties laat posten? Ik sluit me in ieder geval aan bij de opmerking van Marc (14 augustus 2018 om 16:42): “Je kan alles zeggen van Jan maar zijn reacties zijn bijna altijd inhoudelijk, niet off topic en onderbouwd”. In het bijzonder, wat vind je van zijn steeds terugekerende vraag voor onderbouwing van beweringen? Of vind je dat het normaal mag zijn dat men gewoon allerlei beweringen post die kant nog wal raken?
      KIjk bvb naar mijn reactie van 14 augustus 2018 om 18:05. VInd je zoiets terecht of niet?

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 20:01

      Marc
      Bedrijven moeten anticiperen op de markt. Spullen verkopen. Als de wind uit een andere hoek gaat waaien, gaan ze mee. Eerst veinzen ze dat en als de weerstand groter wordt kiezen ze eieren voor hun geld. Zeker als zij snel kunnen anticiperen. Dat moeten ze wel. hoe beter zij dat doen, hoe meer er verdient wordt. Eerst in, dan uit zonnepanelen. Shell heeft en gaspoot pas voor vele miljarden gekocht, die we nog lang nodig hebben en niet alleen wij. Er blijft een grote vraag naar energie, waar die ook vandaan komt. Of je nu olie of gas levert om er meststoffen of kunststoffen van te maken of coatings of stookolie voor de schepen die de windmolens in bedrijf moeten houden dat maakt niet uit. Shell pikt linksom of rechtsom een “graantje” mee. Als duurzaam een hot item is dan gaan ze duurzaam, want dat is een uitstekend verkoopargument. Bedrijven zijn flexibel en dat is maar goed ook. Die hebben begrepen dat wat in de natuur van belang is ook voor hen geldt: ‘The survival of the fittest.’

     • Peter van Beurden 14 augustus 2018 om 21:29

      Hoeveel pseudoniemen zijn toegestaan? af en toe heb ik het vermoeden dat er achter één voordeur meerdere schuilgaan. Och nee, zal wel een complottheorie zijn.

     • Boels 14 augustus 2018 om 21:55

      De indruk was dat Janos de doorgever was van een supportgroepje.
      Zijn reactive volgden elkaar zo snel op dat het meer leek op knippen en plakken van reacties van de supportgroep.

      Een soort kleine DDos in wording en dat maakt het lezen van echt belangrijke bijdragen onmogelijk.

      Heb de indruk dat het meer gebeurt.

    • bart 14 augustus 2018 om 16:22 - Antwoorden

     .marc..sinds wanneer wantrouw je de commerciele tactieken van dit soort bedrijven niet meer?…mvg…bart..

     • Marc 14 augustus 2018 om 16:30

      Ik kan jou niet volgen, waarom is het een commerciële tactiek om voornoemde onderzoeken onder de pet te houden?

     • bart 14 augustus 2018 om 19:13

      .winst voor t bedrijf en de aandeelhouders marc…zo werkt t..mvg…bart

  • Henk dJ 14 augustus 2018 om 20:07 - Antwoorden

   ahahaha…. er bestaaat geen onafhankelijk onderzoek. Het is allemaal één groot complot!!! Er is gewoon geen enkele integere klimaatwerenschapper!!! 🙂 🙂 🙂

   Wie is er zo naief om dat re geloven?

 13. Scheffer 14 augustus 2018 om 16:21 - Antwoorden

  Ik heb “Hambugers in het Paradijs”van Louise Fresco met genoegen gelezen. Een echte kritische wetenschapper, wel met een vegetarische blik op onze voeding. Toch is het geen evangelist van klimaat en milieu hypes. Ze waarschuwt voor veronachtzaamheid van negatieve bijwerkingen bij het puur ideologische “duurzaam” denken, zoals biomassa, biofuels en biologische landbouw / veelteelt die alle negatieve impact hebben op de voedselprijzen en voedselvoorziening. Agrarische opbrengst moet niet in de tank van de mobiliteit verdwijnen, dat is een misstand op basis van foute ideologie. Ook gentechnologie is, als je dat per individuele situatie / gewas analyseert, voor Fresco een verrijking voor de welstand op aarde. Verder octrooieren van nieuwe (gen-)gewassen (ook tegen aantasting door insecten) is gunstig mits dit volgens de traditionele kwekersrechten (zoals in Nederland) tot stand komt. Ook kunstmest en pesticiden mist beheerst gebruikt is een heilzame verbetering voor de wereldvoedsel. Over het klimaat en verandering van is Fresco in dit boek spaarzaam. Ze wijst wel op de voordelen van meer CO2 voor plantengroei (zoals in de glazenstad in het Westland).

  Ik ben nu begonnen in het boek “Alles Wordt Beter” waar de milieubeweging vanaf pagina 10 aanhoudend kritisch wetenschappelijk wordt gevierendeeld en elke van hun propagandistische leugens wordt ontmaskerd. Rozendaal analyseert wat de motoren achter de wereldwijde vooruitgang zijn en waarom de ideologische milieuclubs daar tegen zijn. Dat wordt plezierig lezen………….!

  https://www.bol.com/nl/p/alles-wordt-beter/9200000040450987/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=gdFbXOlhFyGLea2SWURG2A.1.2.ProductImage

 14. Ronel 14 augustus 2018 om 17:04 - Antwoorden

  Het begint lachwekkend te worden…. De NOS (NPO) gaat maar verder met hun hijg verhalen.
  https://nos.nl/artikel/2246051-rivm-meer-aandacht-voor-toename-schadelijke-uv-straling.html
  Nog slechts enkele jaren geleden was het “Het Ozongat”. Dat gelooft inmiddels niemand meer, dus nu is het “De Klimaatverandering”.

  • Frans Galjee 14 augustus 2018 om 17:24 - Antwoorden

   “ Nog slechts enkele jaren geleden was het “Het Ozongat”. Dat gelooft inmiddels niemand meer, dus nu is het “De Klimaatverandering”. “

   Het Ozongat probleem is/was zeker een probleem.

   • Herman 14 augustus 2018 om 19:04 - Antwoorden

    Kerel…het ozongat probleem is niet meer omdat er maatregelen zijn genomen….zuchterdezucht…..

   • Enzo 14 augustus 2018 om 22:21 - Antwoorden

    Frans, het ozongat is het bewijs dat de mens wel degelijk een grote invloed heeft op het klimaat (in dit geval ozon middels CFK’s) en dat de natuur niet in staat is dat zelf op te lossen.

    • Hans Erren 14 augustus 2018 om 22:36 - Antwoorden

     De vraag is of het verbieden van het zeer effektieve blusgas halon niet meer levens heeft gekost dan de vermeden huidkankerdoden die het extra UV zou veroorzaken,. En verder heeft het ozongat een dikke rand waar bet izon hoger is die net boven nieuw zeeland valt. Typisch een protocol waar de kosten-batenanalyse nooit is uitgevoerd.
     http://www.temis.nl/products/picts/lv4_02100212wdgr_sm.gif

     • Enzo 14 augustus 2018 om 22:41

      KNMI linkje, Hans? Wel goed gehomogeniseerd, hoop ik?

     • Anne 14 augustus 2018 om 22:54

      Flauw Enzo, je bent meer dan snugger genoeg om even op de homesite te kijken…
      Nog wel bedankt voor dat atmosferisch waterdamp linkje; handig overzicht.

     • Enzo 14 augustus 2018 om 23:00

      Anne, meet experts worden hier niet zo vertrouwd, maar soms dan weer wel (als het uitkomt) en dan toch weer niet (als het niet zo goed uitkomt) en dan toch weer wel, of toch niet, of …..

      Ja, wat is het nu eigenlijk?

     • Anne 14 augustus 2018 om 23:25

      Enzo, ik denk beiden…
      Vertrouwen is mooi, wantrouwen is ook goed; want wie meet goed?
      Hier off topic maar toch maar even weer de link naar de meetmethoden van KNMI omtrent de temperatuur…
      https://klimaatgek.nl/wordpress/2018/08/14/het-raadsel-van-de-verdwenen-hittegolven-deel-3/#more-4535
      Even naar boven scrollen voor begin artikel.

     • Enzo 14 augustus 2018 om 23:57

      Anne, “ik denk beiden”. En daar gaat het dus fout. Want men draait het om.

      Het aantal hittegolven voor 1950 is gedaald na homogenisatie. Die uitkomst gaat in tegen het vooringenomen standpunt, dus is de homogenisatie fout. En vervolgens voert men drogredenen op om de homogenisatie in discrediet te brengen.

      Wat men moet doen is de homogenisatie in discrediet brengen om vervolgens te concluderen dat het aantal hittegolven ten onrechte naar beneden is bijgesteld. Maar dat doet men dus niet. Nou ja, misschien de heren Crok en de Vos wel als ze voldoende funding binnen slepen en anders eindigt ook dat weer met een dode mus.

     • Anne 15 augustus 2018 om 00:19

      Enzo, we wachten maar af wat eruit gaat komen; het lijkt me dat je niet kunt veronderstellen dat wetenschappers van weleer EN in dit geval Kramer et al 1954 over het hoofd kunnen worden gezien. Dat zou echt misplaatste arrogantie zijn.
      Zoiets van wij zijn verder in de tijd; hebben geen fuck te maken met eerder onderzoek; dus wij hebben gelijk tot het tegendeel bewezen wordt…

     • Anne 15 augustus 2018 om 00:23

      En Enzo, er wordt iets omgedraaid door Brandsma middels KNMI en de bejubelde noodzakelijke homogenisaties.
      Nogmaals omgekeerde werkelijkheid, en ik verfoei het KNMI door kennelijk alle raw data te hebben verwijderd behoudens de onderhanden genomen reeksen van Brandsma.
      Het riekt naar…

     • Anne 15 augustus 2018 om 00:33

      Vervolgens kunnen we het nog hebben over de deplorabele staat van vele meetstations.
      Het is even een memo maar ook daar valt genoeg over te vinden en ter discussie te stellen.
      Hoezo global temperature op basis van imperfectie?
      Het kost me gewoonweg teveel tijd om ook dat in kaart te brengen, dus draag een ieder op om ook DAT te onderzoeken.
      Vervolgens is de vraag hoe deze staat wordt gehomogeniseerd ten bate van de gewenste opwarming om iedereen de kop gek te maken en kaal te plukken.

    • Frans Galjee 15 augustus 2018 om 02:36 - Antwoorden

     Enzo en Herman,

     “Frans, het ozongat is het bewijs dat de mens wel degelijk een grote invloed heeft op het klimaat (in dit geval ozon middels CFK’s) en dat de natuur niet in staat is dat zelf op te lossen.”

     Het grote verschil tussen het O3 probleem en het CO2 probleem is dat de F-gassen waaronder de CFK’s kunstmatige chemische producten zijn die in de atmosfeer uiterst schadelijke effecten hebben op voor aarde belangrijk ozon (UV filtering) terwijl CO2 een natuurlijk gas is.
     Mens heeft met F-gassen zeker het milieu ernstig aangetast en met oplossingen door vervanging CFK’s door HCFK’s weer veel broeikasgassen in atmosfeer gebracht.
     Het oplossen van problemen (naast natuurlijk niet meer gebruiken) met niet-natuurlijke stoffen zoals dus de CFK’s in de natuur is van andere orde dan het “oplossen van problemen” met een in natuur gewoon voorkomend gas met bekende functie als onderdeel van de grote C kringloop.
     Maar idd de mens is in staat het milieu en het klimaat te beïnvloeden maar of dat ook gebeurt middels het extra uitstoten van het natuurlijke CO2 is nog niet bewezen ondanks hypothesen en theorieën. O3 is dus een ander verhaal.
     Mvg
     Frans

     • Enzo 15 augustus 2018 om 20:38

      Frans, mijn punt was dat de mens niet zo nietig is dat zij niet in staat zou zijn het klimaat te beïnvloeden. Het ozongat probleem toont dat duidelijk aan.

  • Henk dJ 14 augustus 2018 om 18:40 - Antwoorden

   Het onstaan van dat Ozongat, de oorzaak er van, de wetenschappelijke voorstellen om het te verminderen werden door de wetenschap in detail via modellen bekomen.
   De beleidsmaatregelen om het te verminderen werden daarop gebaseerd, en het ozongat is verkleind zoals de modellen hadden voorspeld.

   Conclusie: de wetenschap en de modellen hebben correcte resultaten bekomen. OPlossingen kunnen bekomen worden wanneer het beleid zich baseert op de wetenschap.

   • Frans Galjee 14 augustus 2018 om 19:11 - Antwoorden

    Hier moet ik echt even van bekomen.

   • bart 14 augustus 2018 om 19:16 - Antwoorden

    .maar resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst..toch?..mvg…bart..

  • Ronel 14 augustus 2018 om 22:12 - Antwoorden

   Echt waar? En dat is waar de klimaatjehova’s alhier over vallen, mijn opmerking over het ozongat?
   Lees het artikel!! het zijn maar 5 korte alinea’s.
   Moet ik de leugen en de zware overdrijving in de eerste echt nog benoemen??
   Van de Linkjesman weet ik dat ‘ie absoluut niet lezen kan, maar van “Wetenschapper” HdJ. had ik iets meer verwacht. En kereltje Herman maakt ook gelijk duidelijk waar zijn interesse ligt.

  • Martin 17 augustus 2018 om 20:33 - Antwoorden

   Ronel. De NOS gooit het gewoon op de klimaatverandering door de mens. Natuurlijk is dit een leugen, net als alle andere leugens die de NOS verspreidt over dit onderwerp. Maar anderzijds is het zinvol dat de hoge UV waarden in het nieuws komen. Er zijn immers specifiek dit jaar ongeloofelijk hoge UV-waarden gemeten Op het noordelijke halfrond in de zomer. Dat blijkt uit metingen die gedaan zijn door een Amerikaan actief op Youtube. Hij heeft connecties over de wereld die metingen voor hem verrichten van UV-A, UV-B en UV-C. UV-C zou geheel door de atmosfeer moeten worden tegengehouden maar dit jaar gebeurt dat dus niet op bepaalde plaatsen. In Amsterdam werd in juni UV-A en UV-B meer dan 10 gemeten terwijl 6 normaal was door een amateur.

   Amsterdam UV-A-B 10,34 Begin op tijdstip 0:48 https://www.youtube.com/watch?v=0XABYfy_EsM&list=PLo273xJs-T3SLAi-YU06W7TtVFlh4dFQT&index=32

   Afspeellijst UV-metingen door MrMBB333 op youtube https://www.youtube.com/watch?v=vG2oWdiS2c8&list=PLo273xJs-T3SLAi-YU06W7TtVFlh4dFQT

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK