Foto: Enexis.

Een bijdrage van Hugo Matthijssen.

Enexis wil een grotere rol voor groen gas is de kop van een economie artikel van John Geijp in het ‘Dagblad van het Noorden’.

Een stukje uit de tekst:

Regionaal netbeheerder Enexis vindt dat er meer aandacht moet komen voor de mogelijkheden van groen gas in de energietransitie.

Dat zegt ceo Peter Vermaat van het bedrijf, dat gemeenten bijstaat bij het verduurzamen van wijken. ,,Vaak zien wij dat de mogelijkheden voor het verduurzamen met groen gas nog niet volledig worden meegenomen in deze zoektocht. Deze oplossing is betaalbaar, snel te realiseren en zeer kansrijk om CO2-doelen te behalen”, aldus de Enexis-topman.

Bron hier.

En weer wordt zonder enig verder onderzoek blind gevaren op de persoonlijke visie een directeur in dit geval van Enexis.

Groen gas, Attero. Foto: Attero.

Nu kun je gas winnen uit biomassa of uit afval van een oude vuilnisbelt maar dat zijn geen hoeveelheden waarop onze economie kan draaien. In de informatie van Attero lees je het volgende.

Na drie jaar voorbereiding zijn in Wijster de werkzaamheden begonnen aan een bijzondere installatie, die een belangrijke impuls moet geven aan de productie van groen gas. Dat geldt om te beginnen voor afvalverwerker Attero in Wijster. Die heeft onlangs zijn capaciteit voor de productie van groen gas drastisch verhoogd met een volume waarmee 17.000 gezinnen kunnen worden bediend, het aantal gasafnemers dat Hoogeveen ongeveer telt.” In de huidige situatie kan het bedrijf met name in de zomermaanden, waarin weinig gas wordt verbruikt, die extra capaciteit niet benutten.

Bron hier.

Hoeveel is 17.000 gezinnen vraag je je dan af: CBS geeft aan dat het aantal huishoudens in Nederland nu ongeveer 7,7 miljoen is.

In 2015 was het totale gasgebruik van Nederland 1359 PJ. Van dat gas werd door alle huishoudens samen slechts 271 PJ gebruikt wat neer komt op 19% van het totale gasverbruik dan zal duidelijk zijn dat een beetje gas voor 17.000 gezinnen niet echt een bijdrage is waar je welke transitie dan ook mee kunt bevorderen. De productie van Attero is gezien het totale gasgebruik marginaal te noemen.

Bron hier.

Het totale primaire energiegebruik ongeveer 3040 PJ is wat in de praktijk neerkomt op een totaal finaal energiegebruik van Nederland van 2119 PJ dan is de vraag terecht wat het belang is van groen gas voor de energietransitie dan kom ik tot het volgende:

1e de productie van Attera is nauwelijks een bijdrage te noemen is. Toch wordt dit gebracht als een mogelijkheid tot verduurzaming van huishoudens.

Lucht-water warmtepomp. Foto: Klimavisie.

2e De aanpassing van alle woningen door in plaats van gasketels warmtepompen in te zetten nauwelijks voordeel geeft op het totale energiegebruik en als je dan ook nog meeneemt dat ondanks de groei van alle huishoudens tot meer dan 7,7 miljoen de totale CO2-uitstoot door het huishoudelijk gasgebruik is gedaald met 18% sinds 1990 dan is dat een geweldige prestatie van de CV ketel producenten.

Zie hier.

3e Aardgas is in de praktijk een van de schoonste fossiele brandstoffen omdat aardgas voor het grootste deel uit waterstof bestaat. de molecule is opgebouwd uit 4 atomen waterstof en 1 atoom koolstof (CH4)

Kijken we dan naar het de alternatieven op dit moment zoals biomassa, kolen en gas vergelijken de CO2 productie van deze brandstoffen met aardgas dan blijkt dat het gebruik van biomassa in centrales per kWu 20% meer CO2 uitstoot geeft dan kolenstook en 50% meer dan gasgebruik. Daarbij wordt opgemerkt dat er op dit moment meer bossen gekapt worden dan aangeplant zodat biomassa niet meer wordt. opgenomen door de bosbouw. Zo is in de praktijk biomassa de meest vervuilende brandstof geworden.

Nu het fenomeen warmtepompen die worden gezien als de oplossing. Dit schrijft John Geijp daarover.

Volgens Enexis is met name voor bestaande wijken de inzet van de hybride warmtepomp de beste manier om te verduurzamen. ,, Door hiervoor te kiezen, vindt er een forse CO2-besparing plaatst, wordt de energievoorziening duurzamer, toekomstbestendig en blijven de maatregelen betaalbaar”, aldus de netbeheerder.

Die wijst er op dat de beschikbaarheid van groen gas in de nabije toekomst groter wordt. Producenten kunnen de duurzame brandstof op dit moment alleen nog injecteren in regionale netwerken. Met name tijdens warme zomerse dagen, wanneer het gasverbruik laag is, kunnen ze niet meer gas produceren dan in het netwerk past.

Een hybride warmtepomp bestaat uit 2 systemen als eerste een CV-ketel omdat de levering van de lucht warmtepomp het in de winter laat afweten en een daaraan gekoppelde lucht warmtepomp. Dat is technisch gezien onzin. Bestaande woningen draaien op CV ketels en de radiatoren die daarbij worden gebruikt zijn gemaakt om ingezet te worden met water van een redelijk hoge temperatuur van maximaal 80 graden en daarmee kun je dan je woonkamer verwarmen. Warmtepompen leveren een veel lagere temperatuur en hebben een veel grotere warmtewisselaar nodig om continu een beetje warmte toe te voeren en dan kun je denken aan vloerverwarming etc. De praktijk is dat de bestaande bouw niet voldoende geïsoleerd is en niet beschikt over grote oppervlakten om als warmtewisselaar in te zetten Je moet zo ongeveer je complete huis verbouwen. Lucht warmtepompen laten het ook nog eens afweten als het kouder wordt je kunt bij min 10 graden buitenluchttemperatuur veel minder warmte uit de lucht halen dan bij + 10. Dat betekent dat bij min 20 de luchtwarmtepompen vrijwel niets meer leveren.

Een ander aspect is de stroomproductie. Je ziet nu dat de 0 op de meter woning het klimaat moet redden de praktijk is echter dat de daarbij ingezette zonnepanelen de meeste stroom leveren rond de zomermaanden overdag en dan nog in grote pieken rond 12.00 uur. Dan pieken alle zonnepanelen en moeten de centrales terugregelen je kunt ze niet allemaal uitzetten er zal voldoende spinning reserve moeten zijn. De inpassingsverliezen van zonnepanelen zijn dan ook fors te noemen. In de winter echter bij min 10 als de zon laag aan de horizon staat komt er veel minder stroom beschikbaar zeker als het ook nog eens vochtig is in de morgen. Alle warmtepompen draaien dan vrijwel volledig op centrale stroom. En dan nog komt de directeur van enexis met de boodschap dat daarmee veel CO2 wordt uitgespaard.

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die geen capaciteit genoeg heeft om in de wintermaanden de bestaande woningen te verwarmen. Het ding doet niet wat die moet doen namelijk het huis verwarmen en vervolgens zetten we er toch nog een CV ketel bij zodat we de gasaansluiting moeten houden en ook nog eens extra stroom gaan gebruiken zeker als je buiten de wintermaanden ook nog eens je bad redelijk snel wilt vullen.

Wat is het belang voor Enexis vraag je je dan af.

Enexis is netbeheerder en transporteert elektriciteit en gas naar huizen en bedrijven in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. En voor enexis is deze omschakeling een gouden kans. Bij hybride warmtepompen en 0 op de meter woningen krijg je veel piekstroom van zonnepanelen waarvoor je extra net uitbreiding nodig is en in de winter neemt de vraag naar centrale stroom enorm toe om de warmtepompen te voeden. Dat betekent dat je ook de hoogspanningsleidingen moet verzwaren en toch blijf je met hybride warmtepompen ook nog steeds gas gebruiken om je huis in de winter te verwarmen. Dat betekent miljarden kosten voor de uitbreiding van het netwerk.