Er is nog hoop! Psychiatrische hulp bij klimaatangst

Een gastbijdrage van leonardo da gioiella.

Wat baat het de mens dat hij de wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel?

Het klimaat verandert. De hoeveelheid CO2 en methaangas in de lucht neemt toe, de temperatuur op aarde en in de oceanen stijgt. De poolkappen en gletsjers smelten, de bossen worden gekapt, de permafrost ontdooit, de zeespiegel stijgt, het weer verandert en wordt extremer.

Laat ik mij haasten om er onmiddellijk bij te zeggen dat ik deze woorden niet zelf verzonnen heb. Je zou verwachten dat ze van de alarmisten komen, maar volgens de crusher crew van Climategate.nl heeft Hans Labohm de “verschrikkelijke opwarming” zelf verzonnen. Geen alarmist die dat soort uitdrukkingen in deze context in zijn mond neemt – zeggen de heren.

Nou … als gevolg van wat ik hierboven heb aangehaald komt er heel wat gevaar om de hoek kijken – zoals onze bestaanszekerheid – en Verwacht wordt dat dit tot maatschappelijke ontwrichting leidt.

Wie nemen dit dan wel in hun mond? Eccoli, in alfabetische volgorde:

– Sanne Bloemink (journalist)
– René ten Bos (hoogleraar wijsbegeerte en Denker des Vaderlands, over de crisis en de catastrofe waarin we zijn beland)
– Wouter Kusters (filosoof, over blootstelling aan informatie over de naderende Apocalyps)
– Leo Meyer (klimaatwetenschapper o.a. IPCC)
– Agnita Mur (lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden)
– Evanne Nowak (programmamaker, geestelijk verzorger, gespecialiseerd in praktische en existentieel bezonnen omgang met klimaatproblematiek)
– Naomi van Steenbergen (ethicus en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht)
– Jaap van der Stel (lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden, over het monsterlijke probleem van de klimaatverandering)

Allemaal mensen die hun mond open deden in een symposium ‘Klimaatstemming’, georganiseerd door de Stichting psychiatrie en filosofie i.s.m. een lectoraat GGZ (Hogeschool Leiden).

Hoe zouden die woorden nou in hun mond gekomen zijn? Nou ja, als je bekend wil staan als specialiste in praktische én existentieel bezonnen omgang met klimaatproblematiek, kun je natuurlijk niet iemand je spreekkamer binnenlaten met: goedemorgen mevrouw, komt U binnen, lekker weertje vandaag hé.

Jullie begrijpen, ik heb er wel een idee over – maar ik kan het jullie niet zeggen. Maar ik wil niet verhullen dat, toen ik het programma zo doornam, mijn ogen even terug naar de kop van de annonce gingen: had ik goed gelezen? Was dit misschien een toogdag van de Gereformeerde Bond, ooit een deel-denominatie binnen de Hervormde Kerk, zwaar op de hand, en nu, opnieuw als deel-denominatie ter bevordering van de ware leer, nog steeds zwaar op de hand, overgegaan in de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). En zouden deze eindelijk de gewelddadigheden, zo beeldend uitvergroot in de Openbaring van Johannes, aan mij doen openbaren?

Het symposium is inmiddels geweest. Het had een indrukwekkende literatuurlijst, waarvan ik sommige titels niet zo goed kan plaatsen:

– Sanne Bloemink (2x): Dan maar naar de donder, klimaatdepressie bij wetenschappers // Doomsday prepping: wachten op de Apocalyps
– Natasha Geiling: How to stay sane in the face of climate change?
– Clive Hamilton: The great climate silence: we are on the edge of the abyss but we ignore it
– Bruno Latour: Gaia, klimaatverandering en het antropoceen.
– Paul Luttikhuis: Als het klimaatprobleem zo acuut is, waarom doen we dan niks?
– Jelmer Mommers: Waarom we zo vaak zwijgen over het klimaat (en hoe we dat kunnen doorbreken)
– Daniel Oberhaus: Klimaatverandering zorgt voor pre-traumatische stress
American Psychological Association: Climate Change’s Toll on Mental Health.

Ik bedoel, als het zo stil is, als er niets gedaan wordt, hoe kunnen ze dan deze woordenbrij verzameld hebben? Waar komt al die stress dan vandaan?

Paul Bouwmeester signaleerde deze bijeenkomst, en ik begrijp z’n verzuchting: niet te geloven.*

Wat doet iemand die gespecialiseerd is in praktische én existentieel bezonnen omgang met klimaatproblematiek … wat doet zo iemand de hele dag? Dat je kunt filosoferen over crisis en catastrofe begrijp ik – mits je niet als uitgangspunt neemt dat we er in beland zijn, maar (bijvoorbeeld) als uitgangsvraag: hoe zoiets te herkennen.

Maar dan, dat filosoferen over blootstelling, alsof we het over Hiroshima of Chernobyl hebben.

Eén ding is duidelijk: de wereld van geestelijke gezondheidszorg en therapie heeft nieuw emplooi gevonden: klimaatdepressie bij wetenschappers, pre-traumatische stress door het radioactieve karakter van de uitstraling van de boodschap van de alarmisten.

En wat te denken van de post–traumatische stress. We hebben een wereld gewonnen. Daar zitten we dan met z’n allen op een kleinere kloot – en niet alleen NL-ers, maar dankzij de linkse boys uit de groene rijen ook de Bangladeshi en alle andere arme drommels, van de oude en de nieuwe wereld. Wel een zielig zootje hoor. Genoeg klimatologen, maar veels te weinig psychologen en psychiaters.

Dit gaat over het psychische klimaat. Hoe lang zal het duren voordat er een IPMCC zal worden ingesteld: International Panel on Mental Climate Change? En hoe zouden ze de GMH, the global mind heating, gaan meten? Zullen daarvoor ook modellen gebouwd gaan worden, bij gebrek aan experimenten en observaties waarbij je de resultaten tussen je vingertjes kunt houden?

Laat ik nog eens de problemen rondom het aardse klimaat beschrijven in de termen van Christopher Essex:

While famous theoretical work has been done historically on climate, no precise testable physical theory for climate has ever emerged. That is because, among other reasons, the definition of the objective is imprecise. The most common definition of climate as averaged weather, is more cliché than definition. Average over what? Average in what way? Is there a function relating resulting averages to each other, or do the averages satisfy differential equations? There is not one but many divergent approaches to defining climate in terms of averages, which seem to coexist without mutual competition. The three primary approaches employ time averages, field averages, and model solution ensemble averages, respectively. Each is problematic in its own way.

Laat ik een poging doen om op analoge wijze, de heilloze weg, het vergeefse ploeteren, de nutteloosheid van zoveel inspanning te beschrijven, opnieuw het floundering from blunder to blunder om een dam op te werpen tegen de ondergang van het geestelijk klimaat.

While famous theoretical work has been done historically on psyche and brain, no precise testable physical, leave alone psychological theory for the heating of the mind has ever emerged – although heating of the mind is discussed in some entries of DSM-5. That is because, among other reasons, the definition of the objective is imprecise. The most common definition of heating of the mind as the source of averaged aberrations of IQ, is more cliché than definition. Average over what? Average in what way? Is there a function relating resulting averages to each other, or do the averages satisfy differential equations? There is not one but many divergent approaches to defining mind in terms of averages, which seem to coexist without mutual competition. The three primary approaches employ wealth averages, age averages, geographical averages, all regarded in connection with model solution ensemble averages, respectively. Each is problematic in its own way.

Oleum et operam perdidi. (Vertaling zo ongeveer: Ik heb mijn tijd en geld verspild.)

De psalmdichter zegt daar ook iets over: de ijd’le waan der trotse zielen

En dan nog wat. Voor AGW kennen we de verantwoordelijke: de CO2 en de mens die als mens gefaald heeft. Maar wie gaat de verantwoordelijkheid opeisen voor de stress, pre– dan wel post–traumatisch. Vanwege de angst om de achterkleinkinderen, òf de overdreven bezorgdheid voor ijsbeertjes.

Wat zou er erger zijn, de pre–traumatische stress of de post–traumatische stress. En, over de post–traumatische stress gesproken: wat zou er erger zijn, de stress omdat het alarm terecht was, en je de ontwrichting om je heen ziet, of de stress omdat het loos alarm was, maar de ontwrichting evengoed tot stand is gebracht, maar dan antropogeen.

Wie van de crusher crew die op Climategate.nl is losgelaten, of door Skeptical Science op Watts Up With That is afgestuurd … wie van die crew staat nu op en zegt: daarvoor neem ik de verantwoordelijkheid op me, dat heb ik toch maar mooi voor mekaar gekregen, hé!

En dan nog wat. Waarom, in Godsnaam, wordt er onderzoek gedaan naar de mentale instelling van hen die in dit verband het label denier opgeplakt hebben gekregen, door, onder meer, Matthew Hornsey en Stephan Lewandowsky? Je zou zeggen: laat de psychiatrie blij zijn met dat soort sterke, individuele geesten. Laat ze zich druk maken om die fanatieke alarmisten, die consensuszoekers, die bij de anderen de zon niet in het water kunnen zien schijnen.

Nou ja, er was een vegetarische en duurzame lunch – die alarmisten denken ook overal aan, hé.

Er werd ook een fragment vertoond uit de film How to let go of the world – and love all the things climate can’t change. Ik kan er niks over zeggen, en ik wil er ook niks over zeggen – ik moet al zoveel onzin verdragen.

En er was een documentaire Klimaatontkenners waarin Gideon Levy in de wereld van klimaatontkenners “duikt”.

Wat ook niet mocht ontbreken: er was een gezamenlijk gesprek, onder leiding van de dagvoorzitter en in interactie met de zaal, voorafgaand aan de vegetarische lunch.

En tot slot een Klimaatgesprek; een eindgesprek waarin ruimschoots de gelegenheid om met elkaar en de sprekers van gedachten te wisselen, het hart te luchten, de zielen te verbinden, maar ook om geest en neuzen richting een warme, maar niet al te warme toekomst te geleiden (jaja, met kwinkslag).

Zoals ze in Friesland wel zeggen: better ien blyn hynst, as ien leegh helter (beter een blind paard dan een lege halster).

PS, Misschien dat Van der Heijden de wetenschappelijke status van de hierboven genoemde personen kan bevestigen, en of ze peer-reviewed publicaties hebben op het betreffende gebied – zodat we te weten kunnen komen of ze terecht zijn uitgenodigd om op deze bijeenkomst te spreken en hun stukjes in te leveren.

*) Met dank aan Paul Bouwmeester die mij bij deze flyer bracht: klimaatstemming.

Door |2018-09-17T12:41:37+00:0019 september 2018|77 Reacties

77 Comments

 1. Hugo 19 september 2018 om 08:59 - Antwoorden

  Ziek?
  Het gaat nog veel verder.
  Er is een soap serie die al heel lang loopt. “Goede tijden Slechte tijden”
  Duurzaamheid is opeens een veel gebruikte term.
  En wat blijkt een van de sponsors is Urgenda.
  Zo krijg je een groot publiek die behandeld moeten worden voor hun klimaatdepressie.

 2. Paul Bouwmeester 19 september 2018 om 09:04 - Antwoorden

  Kleine correctie, Leonardo. De link kwam van David. Mijn reactie daarop kwam per ongeluk niet helemaal op de juiste plaats.
  https://www.climategate.nl/2018/09/76815/#comment-2214319

 3. Scheffer 19 september 2018 om 09:22 - Antwoorden

  De verschrikkelijke opwarming was vanochtend nog op het nieuws Radio1 met een nieuw / vers zeer alarmerend (gesubsidieerd) rapport van de Nederlandse Delta-Commissie dat is uitgekomen deze week. Al 2 meter zeespiegelverhoging als we “Parijs” doelstellingen niet gaan halen. (… en die gaan we niet halen met “duurzaam”, dat staat inmiddels buiten kijf)

  HL moet octrooi aan vragen aan de door de trollen toegewezen “door hem verzonnen” (C-)AGW.

  Voor de ideologisch zwalkende trollen is er gelukkig psychiatrische bijstand beschikbaar.

  • J. van der Heijden 19 september 2018 om 09:41 - Antwoorden

   Scheffer,

   en welke goed onderbouwde argumenten heb je om te twijfelen aan het rapport van de Nederlandse Delta Commissie?

   Gewoon 1 keertje omdat het kan laten zien dat je het wel kunt !

   • Peter van Beurden 19 september 2018 om 18:10 - Antwoorden

    J van der Heijden
    Ik ben er van overtuigd dat ze bij Deltarus goed kunnen rekenen. En die hoogste prognose komt natuurlijk goed uit. Daar anticipeer je natuurlijk tijdig op als je verdiensten in het vizier hebt. Per saldo moet iemand het doen. Eerst maar eens afwachten of het ooit zover komt. Een zichzelf respecterende onderneming moet voorruit kijken.

    Tip voor bouwend Nederland:

    Misschien moeten alle woningen in het westen maar meteen als paalwoningen worden gebouwd. Of zo dat je de onderste verdieping t.z t. van parkeergarage kunt ombouwen tot botenhuis.

   • Henk dJ 19 september 2018 om 18:30 - Antwoorden

    “Scheffer, en welke goed onderbouwde argumenten heb je om te twijfelen aan het rapport van de Nederlandse Delta Commissie? ”
    Dat is toch duidelijk? Hij beweert dat het “gesubsidieerd” is, dus voor elke agw-negationist voldoende reden om te twijfelen… 🙂

    Hans Erren wees ons eerder vandaag naar nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden
    Dus nu even opzoeken waar de fout van Scheffer zou zitten: Is het een “non sequitur”? Een “Willekeurige correlatie”? Een “overhaaste generalsiatie”? “Ad nauseam”? Een “Ambiguïteitsdrogreden” met dat woord ‘verschrikkelijke’?” Ad hominem” mwilel van de ‘ideologisch zwalkende trollen’?
    🙂

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 19 september 2018 om 19:55 - Antwoorden

     Henk DJ,

     Het Deltares-rapport is gebaseerd op modellen en een scenario die sterk zijn bekritiseerd en ver buiten de consensus van de mainstream (wat dat ook moge betekenen) liggen. M.a.w. dit rapport dient niet het zoeken naar waarheid maar het aanwakkeren van de klimaathype.

     Ik kom er overmorgen uitvoerig op terug.

    • Henk dJ 19 september 2018 om 20:03 - Antwoorden

     en d3 vraag verschuift nu naar Hans Labohm: “en welke goed onderbouwde argumenten heb je om te twijfelen aan het rapport van de Nederlandse Delta Commissie? ”
     Waar is de onderbouwing voor “modellen en een scenario die sterk zijn bekritiseerd en ver buiten de consensus van de mainstream”? Heb je nog steeds niet door dat een linkje handig kan zijn?

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 19 september 2018 om 20:20

      Henk dJ,

      Komt in orde. Nog twee nachtjes slapen.

     • Chemical 19 september 2018 om 20:40

      HenkdJ, nu we het toch over linkjes hebben: ik wacht nog vol spanning op louw link naar de primaire studie waarin het onomstotelijke bewijs is geleverd dat gebruik van fossiele brandstof leidt tot leerachterstand en autisme.

     • Henk dJ 19 september 2018 om 21:07

      @Hans Erren: dat is een linkje van in 2008. Heb je echt niets recenter kunnen vinden?

      @Chemical:
      ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1408133
      academic.oup.com/aje/article-abstract/187/4/717/4083712

      En als extra bonus voor Chemical:
      thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32345-0.pdf
      gahp.net/wp-content/uploads/2017/03/PE_InfoLancetSummary.pdf

     • Hans Erren 19 september 2018 om 22:06

      Ga eens een keer studeren Henk
      En vraag je eens kritisch af wat de wetenschappelijke waarde van de science fiction van Rahmstorf is, waarmee hij de Nederlandse belastingbetaler op kosten jaagt met onnodige dijkverzwaringen.

     • Ronald 19 september 2018 om 22:28

      Hans E., bij Deltares hebben ze gestudeerd. En zelfs een document geschreven over hun bevindingen. Kritiek daarop kun je daar naartoe sturen. Al gedaan? En wat was de respons?

     • Hans Erren 20 september 2018 om 06:47

      Tuurlijk ik heb ook gestudeerd, geofysica om precies te te zijn en ik ben afgestudeerd in geofysisch modelleren dus ik weet alles van fiddle factors om je model kloppend te maken.
      Heb je anders nog iets inhoudelijks over de science fiction van Rahmstorf die Nederland op onnodige kosten jaagt te melden?

     • Henk dJ 20 september 2018 om 06:59

      Hans Erren, je wees ons onlangs naar nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden met de opmerking “goed lezen”. Lees het zelf eens en stel je eigen drogredenering vast: ad hominem, autoriteitsargument, vage bewering, ….
      Maar je legt niet uit wat er juist mis zou zijn in dat rapport. “Heb je anders nog iets inhoudelijks over het rapport van Rahmstorf te melden?”

     • Ronald 20 september 2018 om 07:37

      Fout antwoord Hans. Ik vroeg niet of jij gestudeerd hebt. Dat is wel bekend. Jou ontbreekt simpelweg het lef Deltares te benaderen met je kritiek. Je durft je dus niet kwetsbaar op te stellen. Een zwaktebod. Het maakt jouw kritiek krachteloos.

     • Chemical 20 september 2018 om 11:40

      HenkdJ
      De studie waarmee je nu komt aanzetten vindt een RELATIE tussen fijnstof blootstelling tijdens de zwangerschap en autisme (en dan alleen bij jongetjes). Je laat je voorstaan op je kritisch-wetenschappelijke houding, maar je weet blijkbaar niet dat een relatie niets zegt over oorzakelijkheid, laat staan het onomstotelijk bewijs daarvoor levert. Bovendien ben je selectief aan het winkelen in de literatuur, want studies waarin GEEN relatie tussen deze twee verschijnselen is gevonden negeer je. Een recent systematic review waarin de bestaande literatuur over dit onderwerp wordt geanalyseerd laat geen spaan heel van je beweringen. Een bloemlezing uit de discussie:
      “The reviewed studies do not demonstrate a consistent pattern of statistically significantly increased risk for ASD following developmental exposure to either PM2.5, PM10, or diesel PM”; (PM = fijnstof; ASD = Autism Spectrum Disorder)
      “Overall, the lack of consistency across studies does not lend support to a causal relation between PM and ASD.”
      Overall, the lack of a clear dose–response gradient is not supportive of a causal relation between PM and ASD”.
      “In general, the magnitude of the observed associations does not provide compelling evidence in favor of a causal conclusion”
      En als uitsmijter:
      “For the recent global increase in autism to be attributable to environmental factors, exposure to such factors should have increased from the late 1980s through the mid-1990s at a minimum, particularly in California where autism incidence increased seven fold, and possibly continued to increase to the present day;[166] however, PM2.5 emissions have decreased substantially in the U.S. since the 1970s,[199] and PM2.5 levels in large cities in states with high ASD prevalence (e.g., California, New Jersey, Minnesota, and Utah) show either flat or downward trends.[199] Thus, results from ecologic comparisons of PM levels and ASD prevalence—that is, a “natural experiment” by which ASD prevalence would be expected to decline in concert with ambient PM levels if they were an important cause— are not consistent with a causal association”.
      Je bewering dat onomstotelijk is bewezen dat gebruik van fossiele brandstof autisme veroorzaakt, kan dus gevoeglijk worden bestempeld als “onjuist”.

     • Chemical 20 september 2018 om 12:12

      En natuurlijk de referentie van het review : J
      OURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A 2018, VOL. 53, NO. 2, 174–204 https://doi.org/10.1080/10934529.2017.1383121

     • Henk dJ 20 september 2018 om 19:16

      Dank u voor deze recente publicatie, Chemical. Ik was hier niet van op de hoogte. Alhoewel dit ook maar één studie is en het zich beperkt tot PM’s, merk ik dat er rond autisme nog geen ondubbelzinnig bewijs is of er een verband is met luchtvervuiling (door fossiele brandstoffen).
      Dus, wat nu? Ga je deze autisme-discussie te pas en te onpas gebruiken in een aanval op mij als persoon? Als een stropop-drogreden om mijn andere argumenten te ontkrachten? Zoals je destijds ook probeerde met je (foutieve) beweringen over mijn kennis van statistiek (https://www.climategate.nl/2018/09/klimaatconferentie-in-porto/ 8 september 2018 om 15:01 )?
      Of ga je beseffen dat ik realist genoeg ben om met voortschrijdend inzicht mijn kennis, inzicht en standpunt aan te passen? En dat ik –in tegenstelling tot velen hier op CG- integer genoeg ben om dit toe te geven in een reactie?

      Maar hoe is deze discussie ontstaan? Omdat ik schreef: “De fossiele energie wordt hier wel zeer ééndimensionaal bekeken. De nadelen ervan worden volledig genegeerd. Fijn stof, NOx,… De verborgen kosten ervan worden zelfs niet vermeld. Om maar één aspect re vernoemen: de impact ervan op gezondheid zijn ondubbelzinnig bewezen: verhoogd aantal hartaanvallen en overlijdens bij ouderen, astma, leerachterstand en autisme bij kinderen, ademhalingsproblemen,… Dit alles heeft niet alleen een impact op de gezondheidszorg (en het budget daarvoor), maar ook op het dagelijks leven van vele mensen.” Jij hebt daar één puntje uit gehaald, en de rest genegeerd. Jij bent over autisme verder gegaan, wellicht beseffende dat dit het zwakste punt was in die hele opsomming. Hoopte jij om zo dan de drogredenering van de “foute generalisatie” te kunnen hanteren?

      Mijn vraag aan jou nu: is jouw standpunt dat fossiele brandstof helemaal geen gezondheidsproblemen veroorzaakt? Voordat je daarop antwoordt: Ik merk bijvoorbeeld wel op dat jij de link negeert naar het Lancet-rapport (Henk dJ 19 september 2018 om 21:07).

      Ik ben benieuwd of je op deze vraag gaat antwoorden.

     • Chemical 22 september 2018 om 15:05

      HenkdJ, je gebruikelijke aantijgingen van “drogredeneringen”, “stropoppen” en “valse generalisatie” slaan nergens op. Vanaf de allereerste keer ben ik heel duidelijk geweest in wat ik wilde: referenties naar studies waarin ONOMSTOTELIJK (jouw woord) is bewezen dat gebruik van fossiele brandstoffen LEERACHTERSTAND en AUTISME veroorzaakt, niet meer, niet minder. Na herhaald aandringen kwam jijzelf aanzetten met een artikel over het verband tussen PM en autisme. Ik mag toch aannemen dat mijnheer de kritische wetenschapper na lezen van het artikel ervan overtuigd was dat deze publikatie het ONOMSTOTELIJKE bewijs leverde voor zijn uitspraken? Of leuterde je maar wat uit je nek en dacht je weg te kunnen komen door met wat linkjes te wapperen?
      De reden dat ik niet inga op het Lancet rapport is heel simpel: nergens in het 50 pagina’s tellende rapport heb ik ONDUBBELZINNIG bewijs gevonden voor de stellng dat gebruik van fossiele brandstoffen LEERACHTERSTAND en AUTISME veroorzaakt. Als ik het gemist heb, hoor ik graag waar dat staat.

   • Hans Erren 19 september 2018 om 20:45 - Antwoorden

    Jan vd H daar heb ik in 2008 (!) al over geschreven. Het is allemaal gebaseerd op een modelberekening van Stefan Rahmstorf die de Westantarctische ijskap in een recordtempo laat afsmelten.
    https://klimaathype.wordpress.com/2008/09/06/alarmistische-zeespiegelstijging-van-de-deltacommissie/

  • Scheffer 19 september 2018 om 09:51 - Antwoorden

   Troll, ben je vergeten de overdreven alarmistische gepolitiseerde meme “Amersfoort aan Zee” in het vorige rapport van de Deta-commissie, waar verantwoordelijke opsteller Cees Veerman inmiddels heeft toegegeven dat het slechts een publicitaire aanjager was voor meer geld voor hogere dijken en voor de offshore / bagger industrie. Delta-commissie bedrijft geen wetenschap maar uitsluitend politiek.

   En lees ook nog even Spiegelzee van Salomon Kroonenberg om je psyche tot rust te manen: https://www.climategate.nl/2017/05/68447/

   • Peter van Beurden 19 september 2018 om 10:14 - Antwoorden

    Scheffer
    Dat van die mogelijke drie meter zeespiegelstijging vernam ik ook in het nieuws. Zou het iets te maken hebben met de troonrede? En met de zorgen van Rutte en de financiering van alle plannetjes. Alle AGWers hier hebben vast de hand al weten te leggen op de onderliggende data, want in de 3 jaar na Parijs en de aanloop er naar toe vanaf 2013 kan er natuurlijk vel veranderen. Of zou het toch de orderportefeuille zijn van Deltaris.
    We horen het vast wel. De linkjesautomaat draait vast op volle toeren.

    • Scheffer 19 september 2018 om 12:30 - Antwoorden

     Van Beurden: De hele dag vandaag is de Staats Radio1 en TV1 in de ban van de jaarlijkse troonrede en de nabeschouwingen (= vooral rituele dans) in de Tweede Kamer.

     Iedere partij (met selectieve voorkeur voor de linkse oppositie) mag even zijn politiek alarmistische plasjes komen doen op Radio1.

   • J. van der Heijden 19 september 2018 om 10:25 - Antwoorden

    Scheffer,

    heb je intussen die “70 pagina’s met verwijzingen” gecontroleerd? En heb je Salomon Kroonenenberg al kunnen betrappen op het publiceren van een fatsoenlijk wetenschappelijke studie of is er sinds de laatste keer dat je wat liep te vertellen zonder onderbouwing niets veranderd ?

    Inhoudelijk commentaar met een wetenschappelijke onderbouwing.

   • David 19 september 2018 om 10:45 - Antwoorden

    Maar het opmerkelijkste is dat Veerman er mee weg komt. (zeespiegelstijging) .
    Prins Charles beweerde eens dat hij gaat reïncarneren als dodelijk virus om de wereldbevolking tot duurzame proporties terug te brengen. Kwam hij ook mee weg. Je zou verwachten dat groenbevlogenen juichen bij een ebola uitbraak. Maar dat weer niet. Onbegrijpelijke wereld.
    Bedenk nu waar sommige politici niet mee wegkomen….

    • Hetzler 19 september 2018 om 17:41 - Antwoorden

     @David Klopt. Het druipt er duimendik vanaf. Hoe stel je je inkomen op de lange termijn veilig? Dit is niet moeilijk. Begin met modellen te presenteren, vervolgens op basis daarvan een rondje klimaatalarmisme presenteren en ziehier de kassa van het Duurzame Verdienmodel rinkelt. Die klimaatmodellen zitten er naast zowel in forcasting als hindcasting, en zijn gebaseerd op een op hypothese waarvoor na 120 jaar nog geen wetenschappelijke basis is. Tja, en toch zo kom je er altijd weer mee weg.

   • Scheffer 19 september 2018 om 10:46 - Antwoorden

    Heyden, afgeserveerd!

    • Trol Heyden 19 september 2018 om 10:55 - Antwoorden

     Inderdaad Scheffer, geen enkel inhoudelijk commentaar van jouw kant te verwachten

     Oh en natuurlijk ook niet de normale beleefdheid om iemand bij zijn eigen naam te noemen, maar beleefdheid is natuurlijk iets wat alleen van “alarmisten” wordt verwacht

   • Scheffer 19 september 2018 om 12:20 - Antwoorden

    Het Klimaat-industriële-complex werpt zijn winstschaduwen vooruit, Heyden. Dat je dat niet door hebt…………. onnozele.

   • Kees Van der Nok 19 september 2018 om 12:44 - Antwoorden

    Trol Heyden: Top bedacht. Irriteer ze maar lekker. Staan niet open voor de werkelijkheid

   • Peter van Beurden 19 september 2018 om 17:59 - Antwoorden

    Zorg dat je erbij bent als er alarm wordt geslagen. Al een dealtje gemaakt met een afrikaan uit hogere streken? De Afrikaan een tijdje bij jou thuis in ruil voor een droge plek na je pensioen in 2040? Misschien zit er wel een handeltje in. Doen joh.

  • Kees Van der Nok 19 september 2018 om 12:48 - Antwoorden

   Scheffer, normaal gesproken reageer ik niet op jouw geklets maar kan het nu niet laten. Als je het stuk leest dan is het heel voorzichtig geformuleerd met allemaal mitsen en maren. En wees blij dat het gesubsidieerd wordt. Wil je dan dat dit door het bedrijfsleven wordt onderzocht?

   • Scheffer 19 september 2018 om 14:33 - Antwoorden

    Ik verwacht van de klimaatwetenschap nul / géén overdrijvingen en bij alarmistische klimaatprognoses en hockeystick-achtige klimaatgrafieken de onbetrouwbaarheidsfactor er naast gepubliceerd.

    Als subsidie en politiek de drijfveer is dan is het met 97% kans géén wetenschap, maar ideologisch, dogmatisch, consensus en dus politiek, van de Nok!

    Het IPCC en KNMI, NOS, NPO, Urgenda, GreenPeace, zijn alle politiek, alarmistisch in de kern, afhankelijk van subsidies en giften van / door “verontruste” gretige ondernemers en “duurzaam” vals voorgelichte en gelobbyde politici.

    Dus aftaaien met je “Wil je dan dat dit door het bedrijfsleven wordt onderzocht?”, NEE natuurlijk niet!

    • Kees Van der Nok 19 september 2018 om 15:03 - Antwoorden

     wat ben je toch een gefrustreerd mannetje. Gratis advies van een psycholoog: Neem een beetje afstand van Climategate en ga eens buiten wandelen.

     • Boels 19 september 2018 om 15:50

      Gratis advies van een techneut: bemoei je met je kippen.
      Ook het klimaat als verdienmodel ontdekt?

     • Scheffer 19 september 2018 om 19:08

      VdNok: Alle alarmsistische voorspellingen en doem grafieken meer dan 20 jaar vooruit hebben een onbetrouwbaarheidsfactor beginnend vanaf 50 % of meer en oplopend voor ieder verder decennium vooruit.

      Voor het jaar 2100 is de onbetrouwbaarheid (voorspelfoutmarge) bijna benaderend tot 97%. Klimaatalarmisme van verder vooruit dan 20 jaar is al geen wetenschap meer maar een frauduleuze racket, en bedrieglijk verdienmodel om de politiek voor je winst-karretje te lobbyen.

      Dergelijk is een bekend patroon voor fraude herkenning in de wetenschap, die ten alle tijden kritische en onafhankelijk moet zijn .

    • Trol Heyden 19 september 2018 om 15:04 - Antwoorden

     JA Scheffer dan zal je toch wetenschappelijk onderzoek moeten lezen in plaats van blogjes of de krant

     Maar dat weiger je dan weer

    • Ronald 19 september 2018 om 19:47 - Antwoorden

     Scheffer, je zegt: “Dus aftaaien met je “Wil je dan dat dit door het bedrijfsleven wordt onderzocht?”, NEE natuurlijk niet!”

     Maar wie acht jij dan wel capabel om onderzoek te doen naar klimaat als je o.a. Deltares, IPCC en KNMI uitsluit?

     • Scheffer 19 september 2018 om 20:01

      Inderdaad, het is treurig gesteld met de kritische onafhankelijke klimaatwetenschap. Dat kan de enige conclusie zijn.

      Lees interessante tijden van Zeilmaker vandaag, die alarmistisch gepolitiseerde wetenschapsfraude aan de kaak stelt.

     • Ronald 19 september 2018 om 20:29

      Valt best mee hoor Scheffer. Als wetenschap niet het jouw gewenste resultaat oplevert wil dat niet zeggen dat men niet capabel is. Je zou ook jezelf eens kritisch onder de loep kunnen nemen. De ander beschimpen is wel erg gemakkelijk.

     • Scheffer 19 september 2018 om 21:15

      Ronald, ik leg jou ook niet woorden in de mond die je niet gezegd hebt. Kortom: F.O.

     • Ronald 19 september 2018 om 21:47

      Zoals ik al zei, de ander beschimpen is wel erg gemakkelijk. Politiek alarmistisch in de kern. Pfff. Lees om te beginnen de wet op het RIVM en KNMI eens en schiet niet direct in de complot modus, daar zijn er al genoeg van hier.

     • Scheffer 19 september 2018 om 22:13

      Je bent er goed in Ronald, zo blijkt in herhaling.

 4. Hugo 19 september 2018 om 09:39 - Antwoorden

  Er is nu ook een klimaat “altaar”
  Een lege stoel de stoel van de toekomst genoemd.
  Er loopt een petitie om die stoel naast plaatsing in scholen en bedrijven ook bij te plaatsen in het parlement als 151e stoel

 5. J. van der Heijden 19 september 2018 om 09:46 - Antwoorden

  ” Geen alarmist die dat soort uitdrukkingen in deze context in zijn mond neemt – zeggen de heren.”

  En waar zeggen de heren dat?

  Of is dit gewoon het begin van een “normaal” stukje van Leonardo, je bouwt een stropop,, valt hem aan en voel je vervolgens voel je je superieur?

  Ik denk dat ik maar het werk van Henk dJ in hetzelfde stukje herhaal

  “Hier is er een degelijke
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/soc4.12586
  DIt is niet zomaar wat geleuter op een blog, een vulgarsierende psychologie website of als bladvulsel van een krant, maar een degelijke studie.

  “climate change skepticism and denial is, at least in some cases, a form of an exaggerated ostrich effect, whereby adherents are so driven to avoid learning about a specific problem; they actively seek to construct an alternative, safer, narrative.”

  Het verklaart ook waarom ‘sceptici’ niet geïnteresseerd zijn in linkjes of in ook maar enige onderbouwing van hun beweringen: “attempting to challenge such skepticism with information is counterproductive””

  https://www.climategate.nl/2018/09/76815/#comment-2214407

 6. Peter van Beurden 19 september 2018 om 10:15 - Antwoorden

  Scheffer
  Dat van die mogelijke drie meter zeespiegelstijging vernam ik ook in het nieuws. Zou het iets te maken hebben met de troonrede? En met de zorgen van Rutte en de financiering van alle plannetjes. Alle AGWers hier hebben vast de hand al weten te leggen op de onderliggende data, want in de 3 jaar na Parijs en de aanloop er naar toe vanaf 2013 kan er natuurlijk veel veranderen. Of zou het toch de orderportefeuille zijn van Deltaris.
  We horen het vast wel. De linkjesautomaat draait vast op volle toeren.

  • Kees Van der Nok 19 september 2018 om 12:46 - Antwoorden

   Heerlijk Peter, altijd argwanend blijven richting de overheid. Het is één groot COMPLOT man!

   • cathrien 19 september 2018 om 14:33 - Antwoorden

    Enfin, zolang alle taboe onderwerpen met flinke touwen vast zit aan in onderstaande links beschreven doelen, geïnitieerd door de UN., kun je lullen wat je wilt:

    HET GEBEURT GEWOON ZO, want Befehl ist Befehl.

    http://www.17doelendiejedeelt.nl/

    Over andere “complotten”, beluister:

    https://www.youtube.com/watch?v=gqawKnDhyeE

    • Scheffer 19 september 2018 om 17:00 - Antwoorden

     Cathrien, de vraag is bij de 17 doelen (doelen die ik allemaal ondersteun natuurlijk, maar niet via deze GroenLinkse politieke campagne) is,

     (1) welke huidige vrije economie gaat en kan dat bewerkstelligen / dragen,

     (2) hoe dat te doen en

     (3) met ingang van wanneer…………….?

     Die 3 vragen zijn niet te beantwoorden anders dan vanuit een de huidige vrije denkwereld, vrije wereldhandel, concurrerende technologie en voortschrijdende wetenschap, door democratische zelfbeschikkende Staten en NIET vanuit het knechtende wereldomvattend communistisch manifest nog steeds het ideologische fundament van GroenLinks.

   • Peter van Beurden 19 september 2018 om 17:24 - Antwoorden

    Jan grossiert in buikspreekpoppen. Ben jij er daar misschien één van? Niet serieus te nemen dus.

   • bart 20 september 2018 om 17:19 - Antwoorden

    .kees.ad COMPLOT…gisteren…..heb je t laatste artikel van sommer in de vk gelezen?…hoe de echte zware kostenposten niet op prinsjesdag besproken (mogen) worden…wat n theater die feuten en hoedenmodemeisjes..t vertoon van de kroon..de franje van oranje..en t volk pikt t..jaar na jaar na jaar..als t geen complot is…hoewel ze t zelf niet eens in de gaten lijken te hebben..gekkenhuis!…mvg…bart..

 7. David 19 september 2018 om 10:37 - Antwoorden

  Ha, mijn dag begint goed met dit geestige geschrift. Ik lach me een ongeluk.
  Herinner me de avonden in Pakhuis de Zwijger met Urgenda: op alle wanden van de zaal metershoge foto’s geprojecteerd van dierenkarkassen, opgedroogde meren en verdorde bomen. Geen blaadje groen te bekennen.
  Na vele waarschuwende woorden dat het 5 voor 12 is, vraagt een jonge moeder met afgeknepen stem aan de oude activist W. van Dieren hoe ze haar kinderen kan uitleggen in wat voor afschuwelijke wereld ze zijn geboren.
  Ziedaar hoe de cliëntèle van die klimaatpsychiaters wordt geschapen.
  De mens is een angstig beest. Slecht nieuws verkoopt beter dan goed nieuws. Rampenfilms zijn populair. Want rampspoed die anderen treft stelt gerust.

 8. leonardo 19 september 2018 om 11:54 - Antwoorden

  beste mensen,
  Dank voor jullie reacties tot nu toe. Waar nodig ga ik er op terugkomen. Helaas, Helaas, ik moet nu weg, dus het zal later worden voor ik terug ben.

  Wat zeg ik … helaas helaas? Ben ik nou helemaal belatafeld. Laat vriendin het maar niet horen. We gaan diep het land in, orgelconcert in kathedraal in Perugia. En vooraf samen eerst heerlijk lunchen. Nee, hoe aardig ik jullie allemaal ook vind – dit krijgt voorrang. Ik laat me niet stressen door het klimaat, dat overigens hier mijn vallei weer met een heerlijk zonnetje overgiet, na gisteren een rustig regenbuitje.

  • Scheffer 19 september 2018 om 12:54 - Antwoorden

   Ook even of topic Leonardo, een opvrolijker……….

   Ander goed nieuws, is dat het Nederlandse Metropole Orkest (het beste jazz-orkest van de wereld volgens Quincy Jones ) gesubsidieerd wordt in de nieuwe begroting.

   Hier op youtube in 2017 in Londonse de Albert Hall bij de Proms concerten spelend de Charles Mingus sequence met de geweldige gast baritonsaxofonist virtuoos en purple “idiot” Leo Pellegrino met het stuk “Moanin”

   Wil je even uit je dak…………….. wel uitluisteren tot het einde dan hoor!

   https://www.youtube.com/watch?v=krLYZmPRtnc&t=326s

  • Peter van Beurden 19 september 2018 om 17:52 - Antwoorden

   Leonardo
   Mooie stad Perugia. Blij dat ik er eens geweest ben. Voortaan zal het een klimaatbedevaart worden om er nog te komen. Te voet is voor de gewone man straks het enige vervoer als we zo doorgaan. Moet je even voorstellen wat het uitzicht er fraaier op kan worden. Perugia omringt door windmolens en zonnepanelen.

   .

  • leonardo 19 september 2018 om 21:32 - Antwoorden

   Ik moet jullie een bizarre ervaring vertellen, ik kan niet anders.

   Enkele jaren geleden heb ik een verhaal geschreven voor een Amerikaanse site. Een alleenstaande man vindt werk in een stadje en verhuist daarheen. Hij kan goed orgel spelen en weet zich een vaste positie te veroveren als organist voor de kerkdiensten. Er staat een vrouwelijke dominee, ook alleenstaand. Tussen beide ontwikkelt zich iets, maar het wil maar niet tot bloei komen. Op enig moment komt de dominee op zaterdagavond het briefje brengen van wat er de volgende dag gezongen wordt. Da’s raar, want normaal doet de koster dat. Maar ze wil iets van hem: hij moet de gemeente, die een beetje ingedommeld is, wakker schudden, en ze vraagt hem extra vuur in het spel. Het lijkt dat ze nog meer extra vuur vraagt, en even is er een kleine opflikkering van hun vuurtje. De organist blijft alleen achter in verwarring. Maar de volgende morgen doet ie z’n best, speelt de sterren van de hemel, en jawel, bij het laatste lied galmt de gemeente zichzelf haast de hemel in. Maar voor het einde van het laatste vers gebeurt het: plotseling komt er een afgrijselijk geluid van het orgel vandaan, en dat houdt maar aan. De koster rent de trappen op naar de speeltafel, en ziet de man met z’n armen wijd op het eerste klavier, z’n voorhoofd op het tweede klavier.
   Dat is het einde van de organist en van het verhaal. (Voor wie geïnteresseerd is, de link naar het verhaal zit achter mijn naam.)

   Wat gebeurt vanmiddag, bij het orgelconcert in Perugia. Geloof het of niet, aan het begin van het tweede deel valt de organist voorover, beide armen breeduit op het tweede klavier, z’n rechter slaap wang oor op het derde klavier, en er klinkt een afgrijselijk geluid door de kathedraal.
   Ik schrok me rot, herinnerde mij m’n verhaal, en dacht: dat zal God toch niet doen, midden in zijn huis.
   Alleen, niemand in paniek. De registrant en bladomslaander pakte niet z’n mobieltje om 112 te bellen. Omdat de man z’n hoofd omlaag hing kon ik de partituur zien. Wat zag ik: een paar balken, helemaal zwart van de noten, vele maten lang. Het was de bedoeling dat de man zoveel mogelijk toetsen indrukte.

   Nog een geluk dat de componist hem niet gevraagd heeft om een spagaat op het pedaal te maken.

   • leonardo 19 september 2018 om 21:33 - Antwoorden

    herstel, hier is de link van het verhaal, onder mijn naam

 9. cathrien 19 september 2018 om 12:09 - Antwoorden

  En de kostenpost van dit alles, inclusief die van de opgedrongen energietransitie schitterde m.i. in afwezigheid bij de troonrede?

  Heb dat gewauwel niet gehoord, maar heb er ook niemand over gehoord.

 10. cathrien 19 september 2018 om 12:12 - Antwoorden

  Om over het andere taboe, de immigratie- en integratiekoosten met alles erop en eraan, nog niet eens te spreken.

 11. David 19 september 2018 om 13:53 - Antwoorden

  Terug naar het onderwerp: “waaruit zou die psychiatrische hulp bij klimaatangst” nu bestaan?
  Weinig verrassend : dat zijn precies de leefregels die Urgenda in zijn energieplan 2030 opstelt.
  http://www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/
  Gisteravond weer eens een spreker van Urgenda aangehoord.
  De transitie gaat veel te traag, zo redden we het niet (m.i. dus juist wel)
  omdat het aan WIL ontbreekt.
  Dat zou mooi zijn: met wilskracht de natuurwetten omvormen.

 12. gerard d'Olivat 19 september 2018 om 20:04 - Antwoorden

  La 73^ Sagra Musicale Umbra continua mercoledì 19 settembre con il primo dei tre grandi appuntamenti previsti nella Cattedrale di San Lorenzo, a Perugia, il concerto d’organo di Adriano Falcioni. In programma alle 17 i brani di Marco Enrico Bossi, Konzertstück Op.130, Gyorgy Ligeti, Volumina, Franz Liszt, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. e Richard Wagner. Götterdämmerung, Act III: Trauermarsch und Final (trascrizione di Piergiovanni Domenighini).

  Tja Leonardo…ik ga er maar even gemakshalve vanuit dat je dit vandaag zo’n beetje hebt moeten aanhoren… Gotterdamerung…Weinen, Klagen, Sorgen ongetwijfeld gebaseerd op de gelijknamige Bachcantate….

  Nou eh ik hoop dat je genoten hebt van al dat klagelijke ‘godsverlangen’

  Waar ik trouwens wel een vraagje over heb. Wat interesseert jou als ‘Italiaanse’ Amsterdam Zuid intellectueel (of wat daarvoor AZ in de plaats komt), die wellicht samen met je vriendin (wellicht jonger dan jij?) tot de grappaisten-cultuur is toegetreden eigenlijk die ‘klimaatdiscussie’ ‘die zich in deze vorm toch hoofdzakelijk beperkt tot de Noordelijke landen?

  Heb je niks beters te doen dan de ‘therapeutische onzin’ van de Noordelijke landen te volgen. Schrijf eens een behoorlijk stuk over hoe die discussie zich eigenlijk (if so ever) in je nieuwe vaderland afspeelt. Italië voor het geval je dat vergeten bent. Dat kan zomaar zijn na al dat orgelgeweld.

  Nu lijkt er wel er erg op dat je zittend op je terras met ‘je geliefde met uitzicht op het dal en de bergen’ en een grappa zo een beetje neer zit te kijken op die lage landen daar aan de zee met hun gedoe. Best wel een beetje sneu eigenlijk.

  Trouwens onder ons gezegd en gezwegen het was klimatologisch toch wel een briljant jaar… vandaag nog 30 graden, erg extreem voor 1000 meter hoogte in deze tijd van het jaar. Maar eh…da’s allemaal het weer!

  • leonardo 19 september 2018 om 21:03 - Antwoorden

   Gerard, ik moet nog andere dingen zeggen, en ook jou antwoorden – alles op z’n tijd – maar ik wil alvast zeggen dat je me een heerlijke lachbui bezorgd hebt. Dank daarvoor!

  • David 19 september 2018 om 21:15 - Antwoorden

   [vandaag nog 30 graden, erg extreem voor 1000 meter hoogte in deze tijd van het jaar]
   of mogen we de Heer danken voor dit klimaatoptimum?

  • leonardo 19 september 2018 om 22:25 - Antwoorden

   Gerard, ’t is een beetje gehakketak hier, dus ik kan net zo goed met jou beginnen.

   ’t Valt me een beetje tegen dat jij, met de blik van de man die breed gekeken heeft, denkt dat ik een jongere vriendin heb.
   Mag het niet iemand van 98 zijn Gerard, waarmee ik eerst ga lunchen, daarna naar een concert ga, daarna een terrasje pak, en daarna God mag weten wat er allemaal verboden is?
   Ga je dan aan Kees van Kooten denken, of aan Leen Jongewaard als alter ego van Robert Long (ik herinner me nu een prachtige two-man-show van ze)?

   Verder valt het me tegen dat je me als grachtengordelintellectueel ziet, terwijl ik al eerder hier gezegd heb, dat ik een vrijgestelde ben, dat ik alle seriositeit van vroeger heb laten varen, en dat ik alleen mijn gezonde verstand meegenomen heb naar mijn nieuwe hoedanigheid.

   Verder moet ik je complimenteren met je deskresearch. Dat zouden er eens wat meer hier moeten doen.
   Ja, Liszt heeft zo nu en dan Bach “gebruikt” – in meerdere composities van hem. Hij heeft ook een fuga op de naam BACH geschreven.
   Als ik jou was zou ik het niet identificeren met klagelijk Godsverlangen. Het feit dat componisten een verhaal of een melodie gebruiken uit de religie leidt niet noodzakelijk tot klagen. Evenmin wanneer een wereldse componist zich laat inspireren door Vader Jacob, om maar een dwarsstraat te noemen, en dan noodzakelijkerwijs op iets vrolijks uitkomt.
   Die ervaring met Ligeti was, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, een Aha-Erlebnis van jewelste.

   Langzaam maar zeker komen we bij het punt. (Ik vergeet bijna helemaal die lekkere pizza op te eten die op me staat te wachten.)
   Over het algemeen maak ik me nergens druk om. Mensen mogen doen wat ze willen zolang ze me geen last bezorgen, en zolang ze niet gaan zeuren over wat ik doe – zoals met een 98 jarige vriendin lunchen en naar een concert.
   Ik heb verder hier laten weten – dus jij kan het weten – dat ik anarchist ben, maar dat ik geen last heb van de samenleving, en verder blij ben met enkele afspraken die we democratisch gemaakt hebben. Proberen met mekaar door één deur te kunnen gaan is voor mij een essentieel principe. En als dat niet lukt, dat je dan allebei je best doet om niet gelijktijdig door die deur te gaan, lijkt me ook een hele praktische afspraak.

   Komen we echt aan het punt.
   Ik kwam hier omdat ik leerde van de climate wars. Niet zomaar een meningsverschil, nee: oorlog. Tussen bevolkingsgroepen. Er wordt dus gevochten om iets. En de uitkomst van dat gevecht, zo voorzie ik het nu, zou wel eens heel nadelig voor mij kunnen zijn.
   Vandaar Gerard, niet meer en niet minder, puur eigenbelang.

   En verder denk ik niet dat ik echt bijdraag aan het algemeen nut, maar ik vermaak me wel uitstekend achter mijn tekstverwerker. Zelfs met stronzi als De Jong en Van der Heijden in de buurt.

   • gerard d'Olivat 20 september 2018 om 11:14 - Antwoorden

    Erg grappige verhaaltjes, dat ontbreekt er soms wel een beetje aan met die beperkte registers die hier aldoor maar uitgetrokken worden. Ik had het kunnen vermoeden zo’n 98 jarige!
    Trouwens hoe doet Brunhilde dat met haar Siegfried op het orgel?
    https://www.youtube.com/watch?v=dn3LwJyNoIw

    • Enzo 20 september 2018 om 12:57 - Antwoorden

     Hè jammer, mijn reactie is verwijderd door de moderator. Hij was toch best grappig. Ik dacht dat dit een open blog was, maar stiekem wordt er achter de schermen dus censuur toegepast.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 20 september 2018 om 13:11

      Enzo,

      Je reactie werd verwijderd omdat deze uitzonderlijk ad hominem en beledigend was en dus in strijd met de huisregels en met regels van fatsoen.

      Ik heb je tot op heden nog niet op inhoudelijke bijdragen met een toegevoegde waarde kunnen betrappen. Als ik merk dat je zo wilt doorgaan, zet ik je in een permanente spam.

      Dit alles heeft niets met censuur te maken maar met de bescherming van het beschavingspeil van deze website.

 13. Tom van der Hoeven 20 september 2018 om 12:28 - Antwoorden

  Hoe is dit in vredesnaam mogelijk. Ik lees dit met grote verbazing. Die mensen zijn toch goed opgeleid. Het klinkt net zo gek als het onder de grond moffelen van CO2.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK