De kostbare klimaatobsessie van de EU

VN secretaris-generaal Guterres bij de opening van de klimaattop COP24 in Polen. Foto: VN.

Een bijdrage van Dolf van Wijk.

Aan de overdosis klimaat in de media de afgelopen weken merkte u het al: er is weer een Klimaattop, onlangs begonnen in Katowicze in Polen. Om haar imago als wereldspeler te redden lijkt de EU haar hoop op het klimaatbeleid gevestigd te hebben. Tevergeefs. Europa is haar machtspositie in de wereld aan het verliezen ten opzichte van grootmachten VS en China.

Het energiebeleid van modelland Duitsland bijvoorbeeld is zo langzamerhand onbetaalbaar aan het worden en slaagt er bovendien niet in de CO2-uitstoot te verminderen. De Energiewende faalt. Ondertussen bouwen de VS en China gestaag voort aan hun positie als wereldmacht met een energiebeleid dat alle vormen van energievoorziening stimuleert.

Klimaat is voor de EU religie geworden en in Nederland luiden we er inmiddels zelfs de klokken voor.

Klimaatreligie

Net als bij fundamentalistische religies is de bestrijding van andersdenkenden essentieel voor het voortbestaan van de klimaatreligie. Meningen die afwijken van het gangbare evangelie kunnen rekenen op nul-tolerantie. Zo werd de Franse televisie-anchor en weerman Philippe Verdier vlak voor de Parijse klimaattop ontslagen vanwege, hou je vast, het schrijven van een klimaatkritisch boek.

De EU-elite slaagt er in het kritische debat over het klimaatbeleid grotendeels uit de massamedia en staatsomroepen te weren. Argumentatie vanuit morele superioriteit (‘geef je niet om de aarde dan?’), een bekende en succesvolle religieuze marketingtechniek, heeft ook geholpen het publieke debat om zeep te helpen.

Altijd 2 voor 12

De afgelopen weken warmden de klimaatbelijdende media ons weer op met alarmerende Het is 2 voor 12-claims. Dit persoffensief is een vast ritueel voorafgaand aan de jaarlijkse klimaathoogmis, de Conference of the Parties (COP). Ook op deze COP24 in Polen komt de globale elite weer met enkele tienduizenden vanuit de hele wereld bijeen in een vergader-resort, al dan niet in privé-jet. Men probeert afspraken te maken die de niet-aanwezige burgers moeten gaan ophoesten via hun belastingaanslag.

Niet gehinderd door klimaatbeleid of ‘Parijs’ bouwen de VS en China via hun energiebeleid stevig verder aan hun wereldmachtspositie. Vanuit een duidelijk nationaal belang voeren zij een effectief alomvattend beleid dat de positie van hun energievoorziening versterkt. En daarmee hun nationale welvaart, geopolitieke onafhankelijkheid en machtspositie in de wereld.

VS en China snappen het

De VS maakt beperkende maatregelen op het energiebeleid ongedaan en stimuleert de ontwikkeling van elk type energieproduktie. De schaliegaswinning komt op een steeds hoger technologisch niveau en levert steeds grotere opbrengsten. Inmiddels is de VS zelfs al gasexportland en mede door schalieolie is de VS nu, na Saoedi Arabië, het tweede olieproducerende land ter wereld. Om alle deuren naar energiedominantie open te zetten wordt bovendien zowel de kolenwinning gesteund als moderne ontwikkelingen, zoals veilige nucleaire energieproduktie. Zo wil de Bill Gates Foundation met het bedrijf TerraPower tegen 2030 al op de markt komen met een prototype gesmolten zoutreactor.

China bouwt ‘honderden’ nieuwe kolencentrales volgens een melding van de BBC, ging in minder dan 20 jaar van 3 naar 38 kerncentrales en heeft er nog 18 in aanbouw. Ook zet zij vanwege haar rijkdom aan thorium met 600 onderzoekers stevig in op de nieuwe generatie kernreactoren.

En Europa?

In Frankrijk, dat dankzij kernenergie de laagste CO2-uitstoot van heel Europa heeft, wil Macron kerncentrales sluiten en meer hernieuwbare energie gaan inzetten. Duitsland spendeerde inmiddels al meer dan 500 miljard aan subsidies in hernieuwbare energie, terwijl dat nog steeds maar een zeer beperkt deel van de totale energiebehoefte levert. Momenteel gaat er jaarlijks zo’n € 30 miljard subsidie naar wind en zonne-energie. Aangezien er geen oplossing is voor de onbetrouwbare variabele productie van wind en zon moet de basislast permanent paraat zijn en is daardoor gedwongen inefficiënt.

De Duitse paradox

Om dit betaalbaar te houden zet Duitsland meer kolen en zelfs het sterk vervuilende bruinkool in omdat ze dat nu eenmaal zelf hebben. Samen met het sluiten van kerncentrales zorgt dat ervoor dat de CO2-uitstoot niet vermindert. ‘Klimaatleider’ Duitsland verwijt Trump het terugtrekken uit het Parijsakkoord, maar door kolen met schaliegas te vervangen lukt het de VS wél om de CO2-uitstoot te verminderen. Duitsland vult zijn kolenvoorraad aan met import van goedkope kolen uit, u raadt het al, de VS.

Kunt u het nog volgen?

Averechts

De laatste hoop van de EU op een belangrijke wereldrol blijkt dus averechts te werken, het klimaatbeleid verzwakt hun positie. Door met enorme bedragen hernieuwbare energie te subsidiëren blijven nieuwe innovatieve technologieën ondergefinancierd en zo ondermijnen we onszelf van binnenuit. Ook Nederland wil € 600 tot 1000 miljard  in hernieuwbare energie en klimaatbeleid gaan investeren.

Wankele basis

De EU doet zichzelf dit alles aan en de VS en China lachen in hun vuistje. Deze zelfmoord van onze welvaart is in de klimaatreligieuze EU onbespreekbaar. Is het klimaatprobleem echt gevaarlijk en zijn de voorgestelde kostbare maatregelen wel effectief? Organiseer het publieke debat hierover zodat kiezers zelf een oordeel kunnen vormen!

Thierry Baudet.

Gelukkig komt er verzet. Gele hesjes komen de straat op tegen de klimaatbelasting en Baudet houdt (mét grafieken onderbouwd) de Tweede Kamer voor dat de basis onder het klimaatbeleid wankel is en in ieder geval ineffectief en welvaartsondermijnend.

Klimaatkeizers

Burgers begrijpen steeds beter dat er veel van hun (belasting)geld in elitaire hobbies verdwijnt. De omstandigheden rijpen voor een invloedrijke opinieleider die met kennis van zaken inspeelt op het boerenverstand van de burgers. Iemand die de kiezer eerlijk voorlicht over klimaatzaken en de consequenties van het energiebeleid ter discussie stelt.

Iemand die de elitaire klimaatkeizers durft duidelijk te maken dat ze geen kleren dragen.

Bron hier.

Lees ook andere OpinieZ-artikelen over het falende klimaat- en energiebeleid: Kees de Lange, Gert-Jaap van Ulzen en Johannes Vervloed

Door |2018-12-07T00:06:24+00:007 december 2018|98 Reacties

98 Comments

 1. Frans Galjee 8 december 2018 om 12:19 - Antwoorden

  Uitbijter,

  Toegegeven ik moest de betekenis ervan opzoeken.

  Ja en zo leer je elke dag wel weer wat nieuws.
  Een nieuw woord en begrip dat als een nieuw cadeau van de Sint hier al bijna dagelijks wordt gebruikt. Zal wel weer even duren voor speeltje gaat vervelen.
  De een houdt van onderbouwen, de ander van bullshitbingo en nu dan de uitbijter. Ik ben benieuwd wanneer men uitgespeeld is. Misschien is er dan wel weer een nieuw speeltje. Misschien zoiets als master ego of wat is het juiste spreekwoord maar echt belangrijk wordt het hier niet meer.

 2. Chemical 8 december 2018 om 13:17 - Antwoorden

  Ronald, ik heb een van de artikelen waarnaar je verwijst (Rogelji et al, Nature, 2016) er eens op nageslagen. Daarin worden een aantal scenario’s doorberekend: “No policy”, “Current policy”, “INDC unconditioned “(=Parijs) en “INDC conditioned” (een soort Parijs super-plus, niet van belang voor deze discussie). “No policy” is het Worst Case Scenario, of zoals jij het hardnekkig noemt, het Business as Usual Scenario. In de woorden van de auteurs: “These are emissions projections that assume that no new climate policies have been put into place from 2005 onwards”.
  In de “current policy” scenario’s zijn de meest recente emissies en de al geïmplementeerde maatregelen wel verwerkt. De Parijs afspraken zijn daarin niet meegenomen, of zoals de auteurs het omschrijven: “These (scenarios) consider the most recent estimates of global emissions and take into account implemented national policies. This is different from the INDC scenarios (described below), which reflect international pledges and intended policies. De INDC scenario’s projecteren wat de gevolgen zijn wanneer we nu wereldwijd de in Parijs gemaakte afspraken uitvoeren.
  In figuur 4b staan de gemodelleerde temperatuurtrajecten voor elk van die scenario’s. Het “no policy” scenario voorziet een temperatuur stijging in 2100 van ongeveer 5 graden ten opzichte van pre-industrieel, maar dat wisten we al, ik zou bijna zeggen dat is business as usual. Interessanter is dat in het “current policy” scenario (dus ZONDER Parijs) de geprojecteerde temperatuurstijging al 2 graden lager uitkomt op ongeveer 3.2 graden. Het INDC scenario (‘Parijs’ wordt wereldwijd uitgevoerd) projecteert een stijging van 2.9 graden, dus nog 0.3 graad lager. Carbonbrief berekent de voorziene temperatuur”winst” van de Parijs afspraken ten opzichte van het “no policy scenario” en komt dan uit ±1.2 graden. Maar dat is natuurlijk de boel oplichten, begrijp je dat? Er zijn sinds 2005 namelijk allerlei maatregelen genomen en die worden niet teruggedraaid in de Parijsakkoorden. Met andere woorden, uitvoering van de Parijs akkoorden (à raison van triljarden dollars) levert in 2100 een temperatuur”winst” op van ongeveer 0.3 graden. Dat ligt in dezelfde orde van grootte als de ± 0.2 graden van “bedrieger” Lomborg. Klimaatcolporteurs bedienen zich van een oeroude middenstandstruc: eerst de prijzen hoger maken, om dan met “grote “ kortingen klanten te lokken. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer!

  • Hermie 8 december 2018 om 13:38 - Antwoorden

   @Chemical Dus eigenlijk zeg je : We waren al op de goede weg en Parijs helpt ons alleen maar aan 0,3 extra. Dat is wel een mooi nieuw inzicht. Maar mag ik hieruit opmaken dat je achter het beleid staat wat al jarenlang was ingezet? En die bewering van die triljarden dollars….. Ach. Laten we Lomborg geen bedrieger noemen. Misschien is “boerenslimheid” een betere benaming. Het klimaatakkoord loopt af in 2030 en dan gaat Lomborg er van uit dat we weer gewoon over gaan tot de orde van de dag. Zo komt hij aan zijn 0,17 graden… Een misleidende waarheid zou ik het noemen.

   • Hermie 8 december 2018 om 13:59 - Antwoorden
   • Hermie 8 december 2018 om 14:13 - Antwoorden

    Ah WUWT Geeft overzicht. https://wattsupwiththat.com/2015/11/10/lomborg-paris-climate-pact-will-reduce-temperature-increase-by-the-end-of-the-century-by-a-whopping-0-05c/
    Waar het dan op neer komt is wat Lomborg zegt is wat wel veel meer mensen zeggen. Alle toezeggingen bij elkaar opgeteld gaat de Wereld nooit onder de 2 graden houden. Tenminste als we uitgaan van alarmistische aannames. Gaan we uit van aannames van veel sceptici dan lukt het wel. Met een klimaategevoeligheids-aanname van veel sceptici, veelal 1,333333 graden lukt het natuurlijk wel.

   • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
    Hans Labohm (Hoofdredacteur) 8 december 2018 om 14:25 - Antwoorden

    Hermie,

    Je schrijft: ‘Het klimaatakkoord loopt af in 2030 en dan gaat Lomborg er van uit dat we weer gewoon over gaan tot de orde van de dag. Zo komt hij aan zijn 0,17 graden… Een misleidende waarheid zou ik het noemen.’

    Uit de meest recente cijfers van de CO2-uitstoot blijkt dat het klimaatakkoord van Parijs – dat wij eerder als politiek theater hebben gekwalificeerd – tot dusver niet tot een merkbare vermindering van de uitstoot heeft geleid. In dit licht gezien lijkt mij de door Lomborg gehanteerde veronderstelling best wel plausibel.

    • Hermie 8 december 2018 om 15:44 - Antwoorden

     @Hans Labohm Het is op zich niet zo raar dat de totale CO2 uitstoot niet daalt. Die daling wordt wereldwijd pas na 2030 wordt verwacht. Ook in Europa zien we dat het helmaal niet zo makkelijk is. Reden ook om sceptisch te zijn. Zoals ik al zei zegt Lomborg min of meer hetzelfde als alarmisten: Er moet veel meer gebeuren om onder de twee graden te blijven. Maar met de uitgangspunten van veel sceptici met een klimaatgevoeligheid van 1,333 graden en dat we helemaal niet het RCP8.5 scenario opgaan blijven we met gemak onder de twee graden. Kijk maar eens : https://klimaathype.wordpress.com/2018/11/11/the-real-business-as-usual-emissionscenario/

     Wie wil je nu geloven, Alarmist Lomborg of sceptici die aangeven dat het niet zo’n vaart zal lopen?

   • Chemical 8 december 2018 om 14:34 - Antwoorden

    Nee Hermie,
    De “daling” met 0,17 graden heeft betrekking op de situatie dat het beleid wordt voortgezet tot 2100.

    • Hermie 8 december 2018 om 15:33 - Antwoorden

     @Chemical : Dat had ik al herroepen. Als dat niet duidelijk was dan bij deze. Zie https://wattsupwiththat.com/2015/11/10/lomborg-paris-climate-pact-will-reduce-temperature-increase-by-the-end-of-the-century-by-a-whopping-0-05c/
     Hier zijn de aannames te zien. Wat ook duidelijk is dat Lomborg een alarmist is. Hij gaat uit van het doem scenario RCP8.5 En welke aannames doet hij voor China na 2030? De bedoeling is toch echt dat de emissies in China dan snel gaan dalen.

     Hierboven heb ik een vraag gesteld: Begrijp ik je nu goed dat je zegt dat we al op de goede weg waren en Parijs ons alleen maar helpt aan 0,3 extra? Dat is wel een mooi nieuw inzicht. Maar mag ik hieruit opmaken dat je achter het beleid staat wat al jarenlang was ingezet?

  • Ronald 8 december 2018 om 23:44 - Antwoorden

   Chemical, je kunt ook zeggen dat de misleiding dan toch vooral bij Lomborg ligt als hij de “current policy” negeert en als die zoveel effect zou sorteren.

   Overigens, toch wel aardig om te zien, dat mijn “uitbijter uitspraak” al vier mensen ertoe heeft aangezet wat dieper op de materie in te gaan. Daar was het mij om te doen. Mission completed!

   • Boels 9 december 2018 om 10:19 - Antwoorden

    Wordt het dan ook niet tijd om uitbijtende modeluitkomsten te negeren?
    Waardoor worden die veroorzaakt?

    Misleiding door een groot aantal mensen komt vaker voor en is kwalijker omdat er dan een consensus argument gehanteerd kan worden.
    Dat is te zien in het klimaatbeleid.

    Laten we bepaald niet vergeten dat het IPCC een VN-organisatie is; de VN waarvan de meerderheid van de leden de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Mens dagelijks grootschalig schenden.
    Dat is goed te zien in de COP-akkoorden: alleen de westerse landen draaien op voor de kosten van het terugdringen van de CO2-uitstoot en hebben geen enkele controle over de ca. 100 miljard per jaar aan aflaat voor de andere landen.
    Als je alle flauwekul wegschuift gaat het om herverdeling van verworven welvaart met solidariteit als uitgangspunt.
    Op zich geen onredelijk argument als men in de gaten houdt dat solidariteit hooguit een plicht is en geen recht.
    De hand ophouden, ook wel bedelen genoemd, is mensonwaardig; het verlenen van hulp om mensen zelfstandig te maken kan daarentegen een nobel doel zijn.

 3. Chemical 8 december 2018 om 14:40 - Antwoorden

  Hermie,

  Wanneer landen na 2030 weer in hun oude zonden terugvallen, zal in 2100 de thermostaat van hun klimaathel slechts 0,048 graden lager staan dan die van de verstokte zondaars.

  • Hermie 8 december 2018 om 15:45 - Antwoorden

   @Chemical Toch knap dat je dat zo exact kan voorspellen….

   • Chemical 8 december 2018 om 19:30 - Antwoorden

    Hermie,
    Dat is te veel eer. Ik ben slechts het armzalig doorgeefluik van de vruchten die zijn voortgesproten uit het huwelijk tussen een alwetend emissiescenario en een goddelijk klimaatmodel…

 4. Scheffer 8 december 2018 om 18:46 - Antwoorden

  Ongelooflijk, Jesse Klaver uitgenodigd op de Staatsomroep-nieuws om 18:00 uur. Klaver en zijn eco-zeloten hebben niet door, dat de gele hesjes in Parijs,Brussel, Amsterdam feitelijk tegen de “duurzame” ideologie / idiotie van zijn partij is gericht.

  Klaver zegt zelfs dat de industrie (VNO-NCW) van de klimaattafels moet worden weggestuurd omdat ze een ideologische “doorbraak” blokkeren, echter dat maakt niks uit, want als Klaver zijn zin krijgt wordt de economie / consument / bestedingsruimte / salarissen / werkgelegenheid sowieso het slachtoffer van deze ineffectieve ideologische klimaat-beheersing-idiotie.

  Dat krijg je als de kritische klimaat & energie wetenschap wordt geband door de ideologische gebrainwashte Nederlandse journaille en staatsmedia.

  Ik heb mijn gele hesje klaarliggen voor de RutteIII-klimaatwet, welke het compromis ook in de klimaatwet wordt. Ik heb nog 3 hesjes over ……

  • Boels 9 december 2018 om 10:29 - Antwoorden

   Het gevolg van indoctrinatie: maakbare natuurkunde, maakbare natuur, maakbare mens.
   Klaver en Jetten zijn voorbeelden van het laatste.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK