VN secretaris-generaal Guterres bij de opening van de klimaattop COP24 in Polen. Foto: VN.

Een bijdrage van Dolf van Wijk.

Aan de overdosis klimaat in de media de afgelopen weken merkte u het al: er is weer een Klimaattop, onlangs begonnen in Katowicze in Polen. Om haar imago als wereldspeler te redden lijkt de EU haar hoop op het klimaatbeleid gevestigd te hebben. Tevergeefs. Europa is haar machtspositie in de wereld aan het verliezen ten opzichte van grootmachten VS en China.

Het energiebeleid van modelland Duitsland bijvoorbeeld is zo langzamerhand onbetaalbaar aan het worden en slaagt er bovendien niet in de CO2-uitstoot te verminderen. De Energiewende faalt. Ondertussen bouwen de VS en China gestaag voort aan hun positie als wereldmacht met een energiebeleid dat alle vormen van energievoorziening stimuleert.

Klimaat is voor de EU religie geworden en in Nederland luiden we er inmiddels zelfs de klokken voor.

Klimaatreligie

Net als bij fundamentalistische religies is de bestrijding van andersdenkenden essentieel voor het voortbestaan van de klimaatreligie. Meningen die afwijken van het gangbare evangelie kunnen rekenen op nul-tolerantie. Zo werd de Franse televisie-anchor en weerman Philippe Verdier vlak voor de Parijse klimaattop ontslagen vanwege, hou je vast, het schrijven van een klimaatkritisch boek.

De EU-elite slaagt er in het kritische debat over het klimaatbeleid grotendeels uit de massamedia en staatsomroepen te weren. Argumentatie vanuit morele superioriteit (‘geef je niet om de aarde dan?’), een bekende en succesvolle religieuze marketingtechniek, heeft ook geholpen het publieke debat om zeep te helpen.

Altijd 2 voor 12

De afgelopen weken warmden de klimaatbelijdende media ons weer op met alarmerende Het is 2 voor 12-claims. Dit persoffensief is een vast ritueel voorafgaand aan de jaarlijkse klimaathoogmis, de Conference of the Parties (COP). Ook op deze COP24 in Polen komt de globale elite weer met enkele tienduizenden vanuit de hele wereld bijeen in een vergader-resort, al dan niet in privé-jet. Men probeert afspraken te maken die de niet-aanwezige burgers moeten gaan ophoesten via hun belastingaanslag.

Niet gehinderd door klimaatbeleid of ‘Parijs’ bouwen de VS en China via hun energiebeleid stevig verder aan hun wereldmachtspositie. Vanuit een duidelijk nationaal belang voeren zij een effectief alomvattend beleid dat de positie van hun energievoorziening versterkt. En daarmee hun nationale welvaart, geopolitieke onafhankelijkheid en machtspositie in de wereld.

VS en China snappen het

De VS maakt beperkende maatregelen op het energiebeleid ongedaan en stimuleert de ontwikkeling van elk type energieproduktie. De schaliegaswinning komt op een steeds hoger technologisch niveau en levert steeds grotere opbrengsten. Inmiddels is de VS zelfs al gasexportland en mede door schalieolie is de VS nu, na Saoedi Arabië, het tweede olieproducerende land ter wereld. Om alle deuren naar energiedominantie open te zetten wordt bovendien zowel de kolenwinning gesteund als moderne ontwikkelingen, zoals veilige nucleaire energieproduktie. Zo wil de Bill Gates Foundation met het bedrijf TerraPower tegen 2030 al op de markt komen met een prototype gesmolten zoutreactor.

China bouwt ‘honderden’ nieuwe kolencentrales volgens een melding van de BBC, ging in minder dan 20 jaar van 3 naar 38 kerncentrales en heeft er nog 18 in aanbouw. Ook zet zij vanwege haar rijkdom aan thorium met 600 onderzoekers stevig in op de nieuwe generatie kernreactoren.

En Europa?

In Frankrijk, dat dankzij kernenergie de laagste CO2-uitstoot van heel Europa heeft, wil Macron kerncentrales sluiten en meer hernieuwbare energie gaan inzetten. Duitsland spendeerde inmiddels al meer dan 500 miljard aan subsidies in hernieuwbare energie, terwijl dat nog steeds maar een zeer beperkt deel van de totale energiebehoefte levert. Momenteel gaat er jaarlijks zo’n € 30 miljard subsidie naar wind en zonne-energie. Aangezien er geen oplossing is voor de onbetrouwbare variabele productie van wind en zon moet de basislast permanent paraat zijn en is daardoor gedwongen inefficiënt.

De Duitse paradox

Om dit betaalbaar te houden zet Duitsland meer kolen en zelfs het sterk vervuilende bruinkool in omdat ze dat nu eenmaal zelf hebben. Samen met het sluiten van kerncentrales zorgt dat ervoor dat de CO2-uitstoot niet vermindert. ‘Klimaatleider’ Duitsland verwijt Trump het terugtrekken uit het Parijsakkoord, maar door kolen met schaliegas te vervangen lukt het de VS wél om de CO2-uitstoot te verminderen. Duitsland vult zijn kolenvoorraad aan met import van goedkope kolen uit, u raadt het al, de VS.

Kunt u het nog volgen?

Averechts

De laatste hoop van de EU op een belangrijke wereldrol blijkt dus averechts te werken, het klimaatbeleid verzwakt hun positie. Door met enorme bedragen hernieuwbare energie te subsidiëren blijven nieuwe innovatieve technologieën ondergefinancierd en zo ondermijnen we onszelf van binnenuit. Ook Nederland wil € 600 tot 1000 miljard  in hernieuwbare energie en klimaatbeleid gaan investeren.

Wankele basis

De EU doet zichzelf dit alles aan en de VS en China lachen in hun vuistje. Deze zelfmoord van onze welvaart is in de klimaatreligieuze EU onbespreekbaar. Is het klimaatprobleem echt gevaarlijk en zijn de voorgestelde kostbare maatregelen wel effectief? Organiseer het publieke debat hierover zodat kiezers zelf een oordeel kunnen vormen!

Thierry Baudet. Schermafbeelding.

Gelukkig komt er verzet. Gele hesjes komen de straat op tegen de klimaatbelasting en Baudet houdt (mét grafieken onderbouwd) de Tweede Kamer voor dat de basis onder het klimaatbeleid wankel is en in ieder geval ineffectief en welvaartsondermijnend.

Klimaatkeizers

Burgers begrijpen steeds beter dat er veel van hun (belasting)geld in elitaire hobbies verdwijnt. De omstandigheden rijpen voor een invloedrijke opinieleider die met kennis van zaken inspeelt op het boerenverstand van de burgers. Iemand die de kiezer eerlijk voorlicht over klimaatzaken en de consequenties van het energiebeleid ter discussie stelt.

Iemand die de elitaire klimaatkeizers durft duidelijk te maken dat ze geen kleren dragen.

Bron hier.

Lees ook andere OpinieZ-artikelen over het falende klimaat- en energiebeleid: Kees de Lange, Gert-Jaap van Ulzen en Johannes Vervloed