Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

We belanden in steeds wonderlijker tijden, zo lijkt het. Immers, een argeloze burger kan zo maar in het gevang belanden, omdat deze vragen stelt of bezwaren uit over CO2. Tja, het worden tijden van zuiveringen als het aan bijvoorbeeld de dichter/acteur Ramsy Nasr ligt.

Waarom laten dergelijke mensen zich zo makkelijk bang maken? Voer voor psychologen! Het is een keertje nogal warm door een luchtstroom uit gebieden waar dergelijke temperaturen gebruikelijk zijn voor de tijd van het jaar. Hoeveel toeristen bezoeken niet die gebieden? Zien zij zieltogende landen met een verhongerende bevolking? Ik heb lang in dergelijke landen gebivakkeerd. Niets aan de hand, behalve dat ze nogal eens ruzie maken onder elkaar en met de rest van de wereld.

De vraag blijft wat Ramsy Nasr beweegt? Ik twijfel niet aan zijn angst. Waar ik wel vragen bij stel is hoe het toch komt dat deze man zo bang is, terwijl hij toch tamelijk eenvoudig kan vaststellen dat de werkelijkheid anders is. Hij laat een plaatje zien van een relatief klein stukje Europa op een bepaald tijdstip en heeft het over de hele wereld die in zijn ogen catastrofaal opwarmt.

En wat denkt deze man te bereiken met zijn voorstel? Wordt de planeet gered door mensen op te sluiten? Mij lijkt het een reactie uit onmacht over het eigen gebrek aan inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld de geologische en historische aspecten van klimaatveranderingen. Emotie dus gepaard aan gebrek aan inhoudelijke kennis en grijpend naar repressie om dit manco te verdoezelen.

Bron.

Anders ligt het bij de weerman Hiemstra heeft een eigen verdienmodel in dezen en heeft derhalve belang bij de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Het kan zijn dat hij bij het verdedigen ervan zijn emotie de vrije loop geeft. Eerder wilde weerman Hiemstra niet in debat met Baudet. Nu niet met wetenschappers van onbesproken professie. Het excuus van Hiemstra bevat een zonderling element, want hij beschouwt eenieder die niet aan zijn overtuiging beantwoordt als een onwaardige gesprekspartner. Dat doet Rotmans ook. Raar om pas in debat te willen treden met iemand die het al met je eens is. Riekt naar smoes.

Bron.

Hiemstra doet verder deze uitspraak:

De klimaatverandering is voor 100% veroorzaakt door ons, u en ik. Iedereen die deze klimaatverandering nu nog ontkent, begrijpt het niet of wil bewust verwarring zaaien.

Bron.

Deze uitspraak doet de wenkbrauwen fronsen. Gaat hij er dan vanuit dat de Kleine IJstijd permanent had moeten zijn? De hele post industriële opwarming na 1850 is volgens Hiemstra 100% het resultaat van menselijk handelen. Ah, nu eens geen feest voor de portemonnee, maar een feest der herkenning. Herkennen wij hier namelijk niet de weerlegde hockeystickgrafiek die weer eens de discussie wordt ingerommeld? Interessant overigens die 100% omdat het IPCC concludeerde 50% na 1950, een eeuw later dus. Waar tovert Hiemstra die extra 50% vandaan? Overigens is die 50% van het IPCC niet ondersteund door de klimaatmodellen, omdat die modellen zelf niet geheel voldoen. Zo schrijft Crok:

Modellen gevoed met broeikasgassen zijn goed in staat de opwarming tussen 1970 en 2000 te simuleren. Maar eerder in de eeuw, tussen 1915 en 1945 vond een vergelijkbare opwarming van een halve graad plaats. Hoe goed simuleren de modellen die periode. Dat lijkt heel aardig te gaan omdat de zwarte waargenomen opwarming vrijwel binnen de bandbreedte blijft van de vele individuele modelruns. Maar het is het gemiddelde van alle modellen die gezien wordt als de beste indicatie van de klimaattrend. […] Klimaatonderzoekers noemen deze periode ook wel de ‘early warming period’. Het IPCC besteedt er amper een halve bladzijde aan in het vijfde IPCC-rapport. Het geeft daarin toe dat klimaatonderzoekers nog niet goed weten wat deze vroege opwarming veroorzaakte. Het is vermoedelijk een combinatie van factoren, deels natuurlijke schommelingen in het klimaat, deels wellicht een toename van zonneactiviteit, een afname van vulkanische activiteit en deels broeikasgassen, hoewel de uitstoot van CO2 pas na de Tweede Wereldoorlog goed op gang komt.

Maar wat het ook mogen zijn, feit blijft dat de modellen die zouden ‘bewijzen’ dat CO2 de opwarming sinds 1970 grotendeels veroorzaakt heeft, een bijna gelijke opwarming eerder in de eeuw niet goed weten te simuleren.

Probeert men nu wereldwijd deze inconveniërende waarheid ‘op te lossen’, lees: wegmoffelen, door homogenisatie?

De mondiale temperatuur is al jarenlang de belangrijkste indicator voor de opwarming van de aarde. Modelgroepen zullen er dus naar streven om die parameter goed te simuleren en dat lukt heel behoorlijk bij de opwarming tussen 1975 en 2000. Maar ons vertrouwen in de modellen zou natuurlijk aanzienlijk groter worden als ze nieuwe data ook goed weten te voorspellen. Helaas gaat dit niet al te best. Dit heeft onder andere te maken met de zogenaamde ‘hiatus’ of ‘pauze’, een periode van geringe opwarming sinds de eeuwwisseling die modellen niet zagen aankomen en waarvoor nog steeds nog geen goede verklaring is.

Bron.

De bevlogenheid van Hiemstra komt welhaast obsessief over. Heeft dit een reden? Zou best eens kunnen:

Want ook Hiemstra adviseert bedrijven over ‘de impact van weer door klimaatverandering’ maar heeft nooit openheid van zaken willen geven over zijn verdiensten. Van zo’n lucratieve job, compleet met gratis reclame-zendtijd, krijg je vanzelf wel zendingsdrang ja. De bandwagon zit propvol profiteurs die elke kritiek op hun ‘wetenschap’ smoren en elk zinnig, feitelijk debat over klimaat frustreren met nog meer schepjes apocalyps erbovenop (‘100 procent van de klimaatopwarming is te wijten aan de mens’).

Bron.

Weer die 100%, maar dit is de crux van het verhaal dat ook het stokpaardje is van het IPCC dat Crok hierboven weerlegde. De klimaatmodellen zijn namelijk zelf hypotheses, echter wel gevoed met de vooronderstelling dat CO2 de boosdoener is. Het effect van CO2 in een (niet lineair chaotisch) bewegende luchtkolom (verdamping, convectie en horizontale luchtstromingen etc.) is bij lange na niet doorgrond. De natuurlijke werkelijkheid, laat staan de menselijke invloed is nog steeds ver verwijderd van theorie en modellering. Klimaatwetenschap, een zeer multidisciplinaire vorm van wetenschap, bewijst zichzelf geen dienst door niet openlijk afstand te nemen van die mythische 97% consensus. Goede wetenschapsbeoefening is heel iets anders dan een dergelijk autoriteitsargument hanteren in welke vorm dan ook verpakt.

Laat ik eindigen met datgene waar ik mee begon, maar dan verwoord door Leon de Winter:

Anders rijden we duizenden kilometers naar het zuiden om 40 graden Celsius te beleven, in de zomer van 2019 kwamen de 40 graden naar ons toe. Heerlijk toch? Scheelt een hoop kilometers. Mag ik dit zo opschrijven of word ik straks gearresteerd door de klimaatpolitie?

Bron.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)