Afbeelding: NOS.

Twee en een half jaar geleden schreef Bart Verheggen op zijn blog:

Twijfelbrigade dient klacht in tegen NOS vanwege evenwichtige en goede berichtgeving over klimaatverandering

Ja, u leest het goed. Climategate en de Groene Rekenkamer proberen geregeld om de media zo scheef mogelijk te laten berichten over klimaatverandering. Een klacht van hun valt derhalve op te vatten als een compliment. De hoofdredacteur van NOS Nieuws, Marcel Gelauff, schreef al snel een zeer logisch antwoord terug:

‘De NOS neemt geen stelling. Over geen enkel onderwerp. Wij kiezen die onderwerpen en nieuwsgebeurtenissen die we vanuit onze wettelijke taak relevant vinden voor ons grote publiek.’

En zo gaat Bart verder. Zie hier.

Was het maar waar!

Wij zaten er dus volledig naast volgens Marcel Gelauff en Bart Verheggen! Maar toch … het gevoel bleef knagen dat de NOS klimaatsceptici stelselmatig podium weigert en haar wettelijke taak onvoldoende serieus neemt. Immers, sindsdien hebben wij alleen nog maar eenzijdige klimaatpropaganda van de NOS mogen vernemen.

Een recent voorbeeld vormde de kersttoespraak van de Koning. Kysia Hekster (NOS) schreef daarover een opvallend verslagje onder de titel: ‘Koning spreekt in zeven kersttoespraken niet over klimaat.

Kysia Hekster, Verslaggever Koninklijk Huis.

In 1988 sprak koningin Beatrix in haar kersttoespraak over de dreigende ondergang van de aarde. “Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare- het einde van het leven zèlf- toch voorstelbaar”, zei ze destijds. Volgens haar waren “wij mensen zelf een bedreiging voor onze planeet geworden”. Ze voegde eraan toe dat er genoeg was gewaarschuwd, onder meer door de Club van Rome, een stichting die bezorgd was over de toekomst van de aarde.

31 jaar later wordt de politieke agenda in Nederland en de hele wereld voor een belangrijk deel beheerst door het klimaatdebat. Koning Willem-Alexander nam het woord klimaat in de zeven kersttoespraken die hij tot nu toe heeft gehouden, echter niet één keer in de mond. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld koningin Elizabeth, die er vandaag wel over sprak.

Dat is opvallend in een tijd dat iedereen praat over de extreme temperaturen in de zomer en het uitblijven van sneeuw en ijs in de winter. Het gaat iedereen aan en ook het klimaatbeleid lijkt veel dieper in te gaan grijpen in het leven van ons allemaal dan het milieubeleid in de tijd van zijn moeder.

‘Boeren, bouwers en biologen’

Juist dat echter verklaart mogelijk ook waarom de koning het er niet over heeft. De discussie is zo gepolariseerd en houdt veel mensen zo bezig, dat vrijwel alles wat hij erover kan zeggen verkeerd zou kunnen vallen. Ook de uitspraak bijvoorbeeld dat er een door de mens veroorzaakt klimaatprobleem is, kan worden gezien als een politiek statement.

De koning verwees er ditmaal wel indirect naar, toen hij de nadruk legde op de noodzaak van samenwerking en compromissen en daarbij de beroepsgroepen “boeren, bouwers en biologen” noemde. Volgens de koning maken zij er onder moeilijke omstandigheden samen het beste van: zoals in zijn andere toespraken legde Willem-Alexander het accent op verbinding.

De kersttoespraken zijn de persoonlijkste die het staatshoofd houdt. Willem-Alexander schrijft ze zelf met hulp van mensen in zijn omgeving. De toespraken vallen wel onder de ministeriële verantwoordelijkheid, de premier krijgt ze van tevoren te zien.

Willem-Alexander blijft in zijn kersttoespraken ver van iedere uitspraak die tot politieke controverse zou kunnen leiden. Hij spreekt vooral over sociologische thema’s waardoor iedere Nederlander zich aangesproken kan voelen. Dat is als symbool van de eenheid van Nederland ook zijn taak.

….

Aldus Kysia Hekster.

Dat is inderdaad verstandig van de Koning, want als je wilt verbinden, dan kies je geen partij in zaken waarover grote verschillen van mening bestaan en die gevoelig liggen in de samenleving.

Ook zei de Koning:
Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen.

Dat is een opmerking die getuigt van wijsheid en diepte en die de moeite waard is om lang op de tong te proeven.

Het verslag van Kysia Hekster werd geplaatst op de NOS-app. Maar dat viel kennelijk niet in goede aarde bij de NOS-redactie.

Dus het bericht werd op de NOS-app vervangen en de passages over de afwezigheid van ‘klimaat’ in de kersttoespraak werden verwijderd. Het resultaat is hier te zien:

Koning: streven naar geluk mag geen obsessie worden

De koning heeft in zijn kersttoespraak benadrukt dat het streven naar geluk geen obsessie mag worden. Met name jonge mensen riep hij op om het zichzelf niet te veel aan te trekken als het eens tegenzit. “Geef jezelf wat ruimte. Het is oké.”

Koning Willem-Alexander stelde dat ook verdriet, twijfels en gevoelens van onzekerheid er mogen zijn. “Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven.” ….

Zie verder hier.

Tja, zo gaan die dingen bij onze staatsomroep.