Corona-democratie of groene Pol Pot-tirannie anti democratische planeconomie maakbare maatschappij jan paternotte klimaatwet moet worden vernietigd.

Jan Paternotte, D66. Foto: Website Jan Paternotte.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

De Overheid kampt met de botsing tussen de verordeningen in verband met het virus en de grondwet. Voor dit doel wordt nu een spoedwet opgetuigd. Hoe juristen dit in het vat gieten, en aan de Grondwet toetsen laat ik aan hen over, mits het doelmatig en bovenal tijdelijk is. Dit laatste is potentieel rekbaar, want naar wat ik verneem, is dat de dreiging van het virus mogelijk nog jaren kan duren. Dit noem ik niet meer tijdelijk. Terugkeer naar de democratische situatie van vóór de uitbraak is dus z.s.m. gewenst ondanks potentiële consequenties van dien. Het zou immers heel goed kunnen dat in principe oneindige adaptatie het credo wordt, niet mitigatie. Mitigatie is typerend voor de EU: geobsedeerd door het uitbannen/mitigeren van elk risico. Men weigert meer dan 0%-risico te accepteren conform de indoctrinatie van klimaat- en milieu-NGO’s. Tevens heeft de hierop aansluitende doctrine van de maakbare maatschappij postgevat. Hoe riskant deze ideologie is, doet dit artikel uit de doeken. Ik lees:

De ervaring leert dat aanpassing aan verandering altijd werkt, wat de oorzaak van die verandering ook moge zijn. Landen die zich aanpassen aan de omstandigheden, gaan het in de toekomst maken. Leden van het Nederlandse parlement zou ik op het hart willen drukken: word geen marionet van supranationale organisaties en negeer valse profeten die met hun onbetaalbare groene deals onze economie kapotmaken. Erken dat autonome veranderingen niet zijn tegen te houden. Wees praktisch en verstandig en ga na de lockdown niet voor maakbaarheid, maar voor aanpassing. Ons land is daar altijd sterk in geweest. Laten we in de toekomst sterk blijven.”

Als we ons aanpassen, gaan we het redden.

De supranationale ideologie van de maakbare maatschappij raakt aan de ideologie van anti democratische planeconomie. Hier schuilt het risico dat deze anti democratische planeconomische tirannie misbruik maakt van de tijdelijke noodgedwongen ondemocratische corona-maatregelen. Wat dacht u van de chantage van KLM bij het verlenen van Overheidssteun. Jawel, daar kwam het duurzaamheidsgedram als voorwaarde om de hoek kijken. Een ander voorbeeld van het gevaar van de anti democratische planeconomie:

In een opiniestuk over steun voor de KLM schreef D66-Kamerlid Jan Paternotte dinsdag in Het Financieele Dagblad dat vakantievluchten naar de zon ’geen economische meerwaarde voor Nederland’ hebben. We zouden meer tijd moeten doorbrengen ’op Texel, op de Veluwe of in de Efteling’. […] Wanneer een politicus arrogant begint te spreken over het ontbreken van ’economische meerwaarde’ bij bedrijven die in de behoefte van ’de gewone man’ voorzien om de wereld te ontdekken en andere gewoontes en gebruiken te ervaren, dan moet je oppassen. Zo’n politicus kan het niet verdragen dat niet alleen de leden van zijn klasse maar ook de gewone man & vrouw, de modalen en lager opgeleiden, kunnen reizen.

Dergelijk dédain is kenmerkend voor de linkse elite die meent het morele gelijk te hebben en als enige de planeet te kunnen redden, mits je doet wat deze elite decreteert. Eet geen vlees, vlieg niet, rijd geen auto, koop een warmtepomp etc. De veehouderij en de akkerbouwer moeten worden geruimd. Dat honderdduizenden hun baan verliezen deert hen niet. Wat een meedogenloze tirannie!

Paternotte is niet de enige die van de crisis gebruik wil maken om onze samenleving te veranderen in een heropvoedingskamp. […] Een paar dagen geleden verscheen er een open brief in de Volkskrant van andere geprivilegieerden onder de kop ’Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen, hebben geen bestaansrecht’.

Een criterium voor dit feitenvrije onderscheid wordt vanzelfsprekende niet gegeven.

’De grote vraag is natuurlijk hoe kan worden vastgesteld welke bedrijven aan de voorwaarden voldoen, wat de ’goede’ bedrijven zijn en wat de ’slechte’, welke bedrijven bijdragen aan het verduurzamen van onze economie en welke maar als een emmer achter de roeiboot blijven hangen. Het is belangrijk dat hier een beoordelingsmechanisme wordt opgetuigd dat breed gedragen wordt.’

Inderdaad, maar het is niet aan Jetten, Klaver en andere wijsneuzen om mij voor te schrijven hoe ik wil leven. Ik bepaal zelf wel waarheen en wanneer ik vlieg, hoeveel vlees ik eet en in wat voor auto ik rijd. Bemoei je er niet mee!

Pol Pot had ook een ’beoordelingsmechanisme’, en als ze hun zin krijgen, zullen ook onze geprivilegieerden een mechanisme ’optuigen’: een weekendje in een Van der Valk leidt tot overbodige verspilling, de auto wordt zinloos gebruikt, het avondeten is nodeloos calorierijk, en die halve wandeling over het bospad achter het hotelcomplex levert ook geen meerwaarde op voor de volksgezondheid. […] Wat is een ’goed’ bedrijf, wat is een ’slecht’ bedrijf? Gaat Jan Paternotte daarover oordelen? […] Sommige elites willen van de viruscrisis gebruik maken om de samenleving volgens hun ideeën over ’meerwaarde’ en ’bestaansrecht’ te herinrichten. Ze willen een beoordelingsmechanisme.

Bron.

Ja ja, een marxistisch wel te verstaan. Pol Pot joeg 2 miljoen burgers de dood in (Killing Fields). Dergelijke geprivilegieerden zwelgend in de illusie van hun morele gelijk en zelf opgelegde ‘nobele’ taak om de planeet te redden omwille van hun heel wat minder nobele ideologie, vormen een zeer ernstige bedreiging voor onze maatschappij. Zo krijgt bovendien het communistische China een extra kans het door klimaatbeleid zichzelf extra verzwakkende Europa binnen zijn economische machtssfeer te krijgen.

Elsevier schrijft:

De coronacrisis als buitenkans zien om je activistische doelen door te drukken. Levensgevaarlijk voor de werkgelegenheid en de welvaart, betoogt René van Rijckevorsel. […] Als belasting ontwijkende asociale winstmachines. En een ‘winstziek bedrijf heeft geen bestaansrecht’, luidt de kop boven een manifest in de Volkskrant, dat zaterdag verscheen en dat behalve door twee bovengenoemden is ondertekend door tientallen ‘prominenten’. Nog een paar namen? Dries van Agt, Rutger Bregman, Claudia de Breij, Geert Mak, Paul Polman en Herman Wijffels. De crisis is volgens hen ‘het product van een mondiaal economisch systeem dat duidelijk niet meer toekomstbestendig is’. Alsof de crisis niet het gevolg is van een virus uit China.

Bron.

En ander voorbeeld:

Het Rijk zorgt ervoor dat de gemeente juridische doorzettingsmacht heeft om afkoppeling van het aardgasnet te realiseren (bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijk boete

7 Zie ook de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet.

Pagina 11 van 13 en binnentredingsrecht). Rijk en VNG bezien via welke wetgeving dit zal lopen. Beoogde inwerkingtreding: 1-1-2021.

Bron.

Het moge duidelijk zijn dat dergelijk meedogenloos optreden schril contrasteert met de persoonlijke vrijheid en de Grondwettelijke bescherming van de burger. Is dit de opmaat van klimaatrazzia’s? Of groene Pol Pot-tirannie? Er is weinig fantasie voor nodig om te beseffen wat ons te wachten staat als dit niet wordt gestopt. Tirannie in Nederland is overigens niet nieuw getuige ook deze gedenck-clanck uit 1626. Vergeleken met zelfs 400 jaar geleden heeft het verdedigen van de persoonlijke vrijheid tegen tirannie niets aan actualiteit ingeboet.

O Nederland, let op u saeck,

de tyt en stont is daer,

op dat nu inden hoeck niet raeck

u vryheyt, die, voorwaer,

u ouders hebben dier gecocht

met goet en bloet en leven;

Beschut, beschermt, bewaerd u land,

let op het Spaensch (thans D66, GL, CU, NOS, Trouw, VK) bedrog;

Bron.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).