Een Omtzigtig klimaatbeleid voor het CDA? Pieter Omtzigt klimaatfanaten die elke maatregel waarin klimaat staat verdedigen

Pieter Omtzigt. Afbeelding: Mirjam Vissers.

Open brief aan dr. Pieter Omtzigt

Een bijdrage van Jan van Friesland.

Geachte heer Omtzigt,

U lijkt mij een nieuw politiek talent dat een steeds grotere schare aanhangers aan zich weet te binden. Zowel de voorkeursactie bij vroegere verkiezingen en de behaalde stemmen als beoogd lijsttrekker van het CDA spreken boekdelen. U bent inmiddels al vice-lijsttrekker. Het CDA en de vaderlandse politiek zullen nog veel van u vernemen is de verwachting.

Waar is uw succes op gebaseerd? In eerste instantie is er met u sprake van een nieuw soort ethisch reveil bij uw komst naar de kamer, wat in dit tijdsgewricht binnen het CDA en de samenleving aanslaat. Bij uw illustere voorganger Andreas van Agt was het een ontwaken als het ging om abortus en de scherpe lijn die hier moest worden getrokken, waar het gaat om het woord Gods. Bij u gaat de wekker als de getallen gewoon niet kloppen, als er onverteerbaar onrecht is. U kwam immers op voor een grote groep belastinggedupeerden, een grove misstand die bij u in het kamerdebat tot een persoonlijke woedeaanval leidde. En u was ook actief in Europa, stelde de misstanden in Malta aan de kaak en was ontsteld over Frans Timmermans (PVDA) toen deze toch campagne bleef voeren met in uw woorden:’de corrupte leiders van Malta.’

U lijkt een man van de waarheid, spreekt zonder last en ruggespraak. Een van de grote thema’s zal onmiskenbaar zijn het klimaatbeleid en financiële onderbouwing daarvan. Eigenlijk een kolfje naar uw hand, als gepromoveerd econometrist.

Mag ik u herinneren aan uw actie als het gaat om het subsidie-slurpende beleid van electrische auto’s van dit kabinet? Beleid wat zelfs de portefeuille van uw CDA-staatssecretaris Mona Keijzer raakte. Uit uw berekeningen bleek dat een dure Tesla, die vijf jaar geleased wordt meer dan 70.000 euro belastingsubsidie krijgt, vooral door de 4 procent bijtelling. In 2018 zijn er meer dan 10.000 van dit soort luxe elektrische auto’s (Tesla Model S, Model X en Jaguar I-Pace) verkocht. Dit betekende dat deze auto’s de komende vijf jaar wellicht meer dan een half miljard belastingsubsidie zouden kosten. U schreef:

‘De milieuwinst van de Tesla: Een ton CO2 besparing kost dan 5.000 tot 10.000 euro subsidie (Elders kost die besparing 18 euro)’.

Het Planburo voor de Leefomgeving had, volgens uw inlichtingen in de krant, niet eens een eigen berekeningsmodel! Het zou een ‘geheim’ model zijn en de uitkomsten zaten er 100% naast. U kon het afwenden. Maar kunt u ook met uw rekenvaardigheid de Green Deal van Frans Timmermans voor de burger tegen het licht houden? Toen de alom gewaardeerde en uit uw regio afkomstige CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik de Green Deal van Timmermans aangenomen zag liet ze optekenen in Tubantia:

‘Toen was het voorbij, voor mijn gevoel. Voorbij voor al die boerenfamilies die nog op een goede manier, in balans met de natuur, willen boeren. Van die gedachten heb ik de hele nacht liggen malen. Ik moest met spoed worden opgenomen op de hartbewaking. Daar heb ik drie dagen gelegen. Het was echt kantje boord’. Eerder had mevrouw Schreijer-Pierik al aangegeven:

‘Ik ga schriftelijke vragen stellen aan de Europese Commissie over de wetenschappers van het #klimaatmanifest die duidelijk aangeven dat de politiek achter de verkeerde feiten loopt. Ik wil weten wat waar is en wat is niet waar. Beter ten halve gekeerd dan…’

Omdat uw lijsttrekker Hugo de Jonge toch kracht wil blijven zetten bij het klimaatbeleid, ‘Niet te veel tobben’ en het klimaatakkoord van Parijs is ‘haalbaar en betaalbaar’, zult u zijn doelen moeten uitdragen in de campagne. Maar bent u daartoe in staat? Kijk alleen al naar de jongste uitkomsten van het eerder genoemde Planbureau voor de Leefomgeving:

‘Een van de obstakels voor de verduurzaming van woningen is dat de besparingen ook op de lange termijn niet opwegen tegen investering. Eenpersoonshuishoudens hebben met afstand de laagste gemiddelde energierekening, en daarmee ook het kleinste budget voor een woonlastenneutrale verbouwing. Maar ook grootverbruikers – gezinnen met wat oudere kinderen – kunnen hun woning niet zonder meer woonlastenneutraal verduurzamen.’

Onmiskenbaar komt u hier in een politieke spagaat. Kunt u klimaatbeleid voor uw rekening nemen waarbij de doelen steeds grotesker proporties aannemen omdat het gewoonweg niet betaalbaar is voor burgers? Nog los van die doelen zelf en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan? CDA leider Haersma Buma hield nog de hand aan de rem als het ging om klimaatalarmisme en betaalbaarheid daarvan, uw lijsttrekker zet gewoon zijn dure schoen op het gaspedaal.

U schreef eerder te zoeken naar rationaliteit:

‘Klimaatontkenners, die niets willen doen, klimaatfanaten die elke maatregel waarin klimaat staat verdedigen. Het maakt soms niet uit hoe duur.’

Waar staat u nu precies?