Volksopstand om aardgasvrij meer inspraak inwoners in aardgasvrij-plan  hoofdgasnetwerk gas leveren aan onze industrie en energiecentrales

Wapen van Alphen aan den Rijn.

Een gastbijdrage van Hans Uljee.

Open brief aan de inwoners en gemeenteraad van van Alphen aan den Rijn.

Dinsdag jl stond er in het AD een artikel over “meer inspraak inwoners in aardgasvrij-plan”.

Zoals ik het lees heeft de raad er “weinig vertrouwen dat inwoners tijdig hun zegje kunnen doen” en het gevolg daarvan is een vermoedelijke volksopstand als het zo ver is. Die volksopstand komt er zeker en niet alleen over aardgasvrij maar ook over de stroomvoorziening via windmolens in onze polders, lijkt me.

Ik hoop niet dat alle raadsleden die nu achter hun oren krabben over “vage plannen”, die niet neer willen leggen bij de bevolking. Want duidelijk mag zijn dat de Alphense bevolking – net als de raad zelf – die ook niet hebben. Het lijkt aardig de bevolking erbij te betrekken om toekomstige onrust te voorkomen, maar misschien is het beter om de opdracht van dat “gasvrij” toch even terug te leggen bij de overheid.

Immers 2050 is nog ver weg en alle mogelijke alternatieven voor het gebruik van aardgas tot nog toe zijn niet realistisch. Dat is nu al met een aantal experimenten in de praktijk gebleken! Het zoeken naar oplossingen volgens het rijtje alternatieven die in dit artikel aangedragen wordt gaat het niet worden.

Waarom? je kunt je af vragen of warmte uit de bodem niet hetzelfde effect heeft als gas uit de bodem. Immers stilstaand warm/heet water wat afkoelt door onttrekking van warmte krimpt, heeft dat geen gevolgen voor alle gebouwen die daar boven staan? De zeespiegel stijgt immers ook door warmer water! En wat heeft het verder voor gevolgen in onze slappe grond? Warmte van kassen en industrie is nu al een hoofdpijndossier op veel plaatsen, kijk even naar Noord Holland. En warmte uit oppervlaktewater kost enorm veel energie, is daardoor absoluut geen grootschalige oplossing. Het verhaal over biobrandstof is een grote leugen gebleken.

Over alle alternatieven voor onze energie-invulling die nu voor liggen wil ik graag discussiëren, met wie dat ook. Maar wil ook graag een een plan van aanpak neerleggen wat ik mijn opinie wel haalbaar is.

Het heeft alle zin om dat nu te doen voordat we ons verder verliezen in heilloze oplossingen. Zeker nu ook de politiek in de Haag langzaam begint in te zien dat de alternatieve plannen voor onze toekomstige energie voorziening te pover en te gekunsteld zijn. De VVD pikt langzaam de stelling van Forum over en draagt kernenergie aan als de oplossing. Meer partijen en zelfs de Greenpeace en Urgenda neigen die richting uit te gaan.

Ja, we moeten weliswaar van het Nederlandse gas af, bedenk daarbij dat we beschikken over het grootste gas distributienet van Europa en daarnaast het meest verfijnde en hoogst renderende gasnet voor onze huizen. Het is daarom dat ik graag een alternatief aan draag voor alle – niet haalbare – ideeën van dit moment.

Om te beginnen gaan we, via ons internationale hoofdgasnetwerk gas leveren aan onze industrie en energiecentrales. Voor de industrie geldt dat er héél veel opcenten op dat gas komen. De bedrijven zelf kunnen die opslag verminderen door aan de gang te gaan met hun gasverbruik. Door efficiëntie en innovatie kunnen bedrijven dat sterk verminderen. Dat werkt, zeker als de overheid bij het verminderen van gasverbruik, die opcenten-toeslag sterk kan verlagen. Voor energiecentrales geldt hetzelfde, zij het dat deze op termijn (10-20 jaar) vervangen kunnen worden door kerncentrales. Alle export van ons eigen gas (onbegrijpelijk maar doen we nog steeds) zal sowieso stop gezet en vervangen worden door gas uit (Russisch?) buitenland.

Onze huizen blijven we gewoon op ons eigen gas stoken maar wel met de volgende aanpassing:

De gasrekening die onze bevolking ontvangt wordt voortaan één op één gestuurd vanuit de provincie Groningen. En Groningen lost daarmee de (achterstallige) problemen op die het heeft met zijn eigen bevolking. Als we alleen gas onttrekken om onze huizen te verwarmen hebben we genoeg gas voor nog minstens 50 jaar en tegen die tijd zijn er mogelijk zelfs Thorium centrales die alles – ook onze huisverwarming – over kunnen nemen.

Ik ben er van overtuigd dat de Groningers direct voor zijn. want de problemen worden dan echt aangepakt en de kans op verzakkingen wordt geminimaliseerd. Immers de grote verandering in de grondgesteldheid is ontstaan toen – door bezuinigingsperikelen van vorige kabinetten – in korte tijd héél veel extra gas uit de grond is gehaald. (Waar dat naar toe gegaan is en wat het opgeleverd heeft?? heeft niemand ooit gehoord!)

En om nu direct maar door te gaan, het zou slim zijn de overheid tot spoed te manen waar het gaat om het opwekken van elektriciteit. Want ook daar krijgen we hier in het Groene Hart, net als nu al in Drenthe, dezelfde discussie over. De waanzin gekroond om onze mooie polders (gelukkig is nog niet alles is raaigras) vol te leggen met zonnepanelen. Deel in plaats daarvan subsidie uit om de daken van bedrijfsgebouwen te verstevigen. Elke ondernemer wil graag meedoen om zijn eigen energie – die hij direct beneden in z’n bedrijf kan benutten – op te wekken. (94% van de daken in NL is nog vrij en hiermee is ook geen verzwaring van ons netwerk nodig). Verder direct stoppen met het bouwen van windmolens.

Ik durf de stelling aan dat, het equivalent van alle grondstoffen zoals beton, staal, kunststof, edelmetalen etc. die nodig waren om alle molens – die tot nu toe gebouwd zijn – voldoende is om meerdere kerncentrales te bouwen. En realiseer daarbij dat de relatieve stroomopbrengst van een centrale hoger is, vol continu is en… een centrale gaat 60 jaar mee in plaats van 20 voor een windmolen. Zie dit dan zeker ook in het kader van “zuinig omgaan” met onze planeet.

En iedereen die zegt ja maar… kernenergie, uranium, straling, Fukushima etc. wil ik graag van repliek dienen. En dat niet alleen door te stellen dat er maar één dode in Fukushima gevallen is door straling want dat weet iedereen. Nee, ik zou willen wijzen op het feit dat hier in NL in héél veel ziekenhuizen uranium nodig is dat we een kernreactor hebben in Petten, een kerncentrale in Borssele (functioneert al jaren prima) in Delft is iets met uranium, verrijking fabrieken in Twente en kerncentrales aan de rand van NL. En als laatste zijn we er zojuist achter gekomen dat de kernbommen – waar wij in de 70er jaren voor demonstreerden – nog steeds in Vonkel liggen! Vergeet ik nog even dat we door kernenergie opgewekt stroom uit buitenland halen en zojuist zelfs voor een vermogen groene stroom gekocht hebben in Denemarken om aan onze doelstellingen te komen. Hoe hypocriet wil je het hebben!

Volksopstand om aardgasvrij meer inspraak inwoners in aardgasvrij-plan  hoofdgasnetwerk gas leveren aan onze industrie en energiecentrales

Hans Uljee.

Dus ja, waar maak je je druk om zou ik zeggen, zeker nu de hedendaagse kerncentrales zóveel veiliger zijn.

Alphen aan den Rijn is een van de honderd grotere gemeenten van Nederland met een bestuur wat vrij neutraal is en goed functioneert. Bovendien hebben wij een burgemeester die goed thuis is in het Haagse circuit. Word het niet tijd dat wij als eerste gemeente in NL de kat de bel aanbinden en de opdracht – om te gaan zoeken naar locaties voor gas en elektra – terug te geven aan de Haag met de wedervraag eerst reële en haalbare ideeën aan te dragen voordat wij aan het werk gaan?

Bereid tot elke discussie,

Hans Uljee.