Pijlperikelen Maar of de recente ontwikkelingen nu allemaal zoveel met klimaatverandering door de mens te maken heeft?

Foto: lintelligenter.com.

Een bijdrage van André Bijkerk.

De laatste tijd worden er nogal eens pijlen van maar liefst 6000 jaar oud en andere archeologische vondsten gedaan rond de smeltende gletsjers en ijsvelden van Noorwegen. Uiteraard wordt dit breed uitgemeten in de pers. En ja hoor, het kon niet missen, het komt weer allemaal door die klimaatverandering. De eerste gedachte is dan of dit dan ook weer niet bewijst dat er zesduizend jaar geleden geen ijs geweest zou zijn op die plaats. Maar dat is niet zo, jagers kunnen zich natuurlijk prima op het ijs begeven om de rendieren te besluipen die zich tegoed doen aan de weelderige begroeiing waar die ijsvelden zo bekend om zijn.

Dan maar eens de wetenschappelijke literatuur opgezocht. De vele meldingen over de pijlpunten komen van de studie Pilø et al 2020. Hierin vinden we een zeer uitgebreide beschrijving van de geologische omstandigheden en archeologische vondsten, waarbij hun figuur 6 (hier fig 1) van belang is.

Pijlperikelen Maar of de recente ontwikkelingen nu allemaal zoveel met klimaatverandering door de mens te maken heeft?

fig 1 Orgineel figuur 6 Pilø et al 2020

Dan zien in we de onderste Jottenheimen glacier curve (refi) dat zo’n 6000 jaar geleden er eigenlijk geen gletsjer was en dat de toenmalige jagers en hun prooi gewoon op het land leefden.

Wat natuurlijk ook opvalt, is dat die gletsjer de laatste 7000 jaar nog nooit zo’n grote omvang heeft gehad als de laatste 500 jaar, die kleine ijstijd. Ook zien we dat minimum aan het einde van het eerste millennium, de zo verguisde middeleeuwse warme periode, die toch altijd maar weer opduikt ondanks al het wegpraten van de alarmistenlegers. Maar verder is het heel knap van al die reporters om meteen in te zien dat die laatste terugval van de gletsjer omvang wel aan klimaatsverandering is toe te schrijven en al die oudere pieken en dalen van het ijs niet. Heel knap!

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer en één gletsjer maakt nog geen klimaat. Hoe zit dat met andere gletsjers en ijsvelden? Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld te rade gaan bij Shakesby et al 2007. Hun figuur 6 (hier fig 2) geeft het volgende beeld:

Pijlperikelen Maar of de recente ontwikkelingen nu allemaal zoveel met klimaatverandering door de mens te maken heeft?

fig 2 Origineel figuur 6 Skakesby et al 2007

Ook hier weer pieken en dalen die ruwweg hetzelfde beeld geven voor zeven verschillende gletsjers alsmede een langere periode tussen ongeveer zevenduizend en tweeduizend jaar geleden met veel minder ijs dan heden ten dage.

Wat mij ook opvalt, is dat de vorm van de pieken overal ongeveer hetzelfde is en dat ze nooit langer dan enige honderden jaren duren. Je vraagt je dan ook af in al je onwetendheid of dat smelten van de laatste honderd tot tweehonderd jaar niet geheel overeenkomt met het algehele natuurlijke patroon van aangroei en afsmelten van de gletsjers. Daarom is het dubbel zo knap dat al die reporters gelijk weten dat dit niet zo is maar dat de mens dit heeft gedaan.

Wat ik me ook afvraag, waarom die superslimme reporters deze grafiekjes niet veel eerder hebben laten zien om de antropogene klimaatsverandering te bewijzen.

Tenslotte nog hier het resultaat van een groep ijverige onderzoekers die het gedrag van gletsjers van de laatste zesduizend jaar over de hele wereld heeft verzameld.

Pijlperikelen het komt weer allemaal door die klimaatverandering

fig 3 Website dandebat.dk ,acht groei en afsmelt patronen van diverse gletsjers in de laatstse 6000 jaar

André Bijkerk.

André Bijkerk.

Even oppassen, de Y-as is hier omgekeerd. Boven de streep minder ijs dan vandaag en onder de streep meer. We zien voor het noordelijk halfrond overal ruwweg hetzelfde patroon, van minder ijs geleidelijk aan naar meer ijs. In Zuid-Amerika is het echter omgekeerd. Dat kan te maken hebben met de diverse cycli in de baan om de zon. Maar of de recente ontwikkelingen nu allemaal zoveel met klimaatverandering door de mens te maken heeft, lijkt wat prematuur.

***

i Matthews, JA, Herbert, DT (2008) Geography: A Very Short IntroductionOxfordOxford University Press.