De Green New Deal gaat over overheidscontrole niet over het milieu een streven om de vrije-marktfundamenten van de economie te ondergraven

Marc Morano.

The Epoch Times interviewt Morano over Green Fraud boek.

Auteur: Tom Ozimek (VS).

Vertaling: Martien de Wit.

Marc Morano, auteur van het boek ‘Green Fraud: Why the Green New Deal is Even Worse Than You Think‘, vertelde aan het programma ‘Crossroads’ van The Epoch Times dat het beleid ter bestrijding van klimaatverandering dat wordt voorgesteld in het kader van de Green New Deal, deel uitmaakt van een breder streven om de vrije-marktfundamenten van de economie te ondergraven en ‘elk aspect van je leven’ te controleren. Hij voorspelde ook dat, hoewel de regering Biden zich heeft gedistantieerd van de Green New Deal, deze al aan het zoeken is om soortgelijk beleid uit te rollen.

Morano betoogde dat het raamwerk van de Green New Deal, dat de vorm aannam van een resolutie in het Huis van Afgevaardigden gesteund door afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) in 2019, in wezen een ‘binnenlandse kopie’ is van het Agenda 21 initiatief van de Verenigde Naties, dat is opgevolgd door Agenda 2030 (pdf).

Dit is het idee dat de Verenigde Naties hebben bedacht – met progressief links – dat de aarde niet aan het kapitalisme kan worden overgelaten. In wezen, dat kapitalisme en klimaat en milieu onverenigbaar zijn,” zei Morano.

Daarom heb je een groot aantal centraal plannende bureaucraten nodig, die niet alleen beslissingsbevoegdheid hebben over het milieu en het klimaat, maar over elk aspect van je leven, van de grootte van je huis tot welke apparaten je gebruikt en in welke auto’s je rijdt,” zei hij.

Morano zei dat er gesprekken zijn geweest onder voorstanders van de Green New Deal die variëren van het afschaffen van particulier autobezit en de verbrandingsmotor, tot het afzien van het eten van vlees ten gunste van plantaardige en in het lab gekweekte vervangers, zoals sommige milieuactivisten en wetenschappers hebben voorgesteld.

Microsoft-oprichter en filantroop Bill Gates, die zich heeft opgeworpen als voorvechter van initiatieven ter bestrijding van de klimaatverandering, zoals technologieën om CO2 te verwijderen, zei in een recent interview met Technology Review dat “alle rijke landen zouden moeten overstappen op 100 procent synthetisch rundvlees.”

Ze pushen het eten van insecten,” zei Morano, verwijzend naar argumenten, zoals die van het tijdschrift Environment Journal, dat “het voeden van de groeiende wereldbevolking een radicale herziening van de wereldwijde voedselvoorzieningsketen zal vereisen” en dat “voedsel gemaakt van insecten, wormen en larven mogelijk op het menu zal komen te staan.”

En, zoals het tijdschrift The Scientist het in een artikel formuleerde: “Het uitroeien van extreme armoede en honger en het verminderen van kindersterfte kan direct worden aangepakt door het uitbreiden van de consumptie van eetbare insecten.”

Het beïnvloedt hoe je reist,” zei Morano, eraan toevoegend dat “we nu te horen krijgen dat je in een klimaatcrisis niet kunt reizen tenzij het moreel te rechtvaardigen is.”

Het gaat je thermostaat beïnvloeden, je economie, je sociale leven,” zei Morano, eraan toevoegend dat hij gelooft dat onder het beleid voorgesteld onder de Green New Deal, ‘elk aspect van je leven zal worden beheerd om ten goede te komen aan de planeet aarde.”

Tijdens zijn presidentscampagne ontkende president Joe Biden de Green New Deal te steunen, en zei in plaats daarvan dat hij zijn eigen plan heeft, waarvan hij zei dat het verschilde van de ‘radicale Green New Deal‘. Toch verwijst het  Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice (Plan voor een Schone Energierevolutie en Milieurechtvaardigheid) naar het controversiële wetsvoorstel als zijn basis.

Biden gelooft dat de Green New Deal een cruciaal kader is om de klimaatuitdagingen waar we voor staan aan te gaan. Het vat twee fundamentele waarheden krachtig samen, die de kern van zijn plan vormen: (1) de Verenigde Staten moeten dringend en op epische schaal meer ambitie tonen om de omvang van deze uitdaging aan te kunnen, en (2) ons milieu en onze economie zijn volledig en totaal met elkaar verbonden,” aldus een beschrijving op de campagnewebsite van Biden.

Morano zei dat, hoewel de regering Biden zich distantieerde van de Green New Deal, hij gelooft dat er veel druk zal worden uitgeoefend om belangrijke delen ervan te implementeren. Hij voorspelt dat dit twee sporen zal volgen – een openlijke, in de vorm van wetgeving die delen van de Green New Deal zal incorporeren, en een andere ‘achter de schermen,’ die al zichtbaar is in de overvloed aan uitvoerende orders en acties, zoals het afblazen van het Keystone XL Pipeline project en een moratorium op nieuwe olie- en gasboringen op federaal land.

Er komt nog steeds een Green New Deal die in beide huizen (Huis van Afgevaardigden en de Senaat) zal worden geïntroduceerd,” zei Moreno. “En natuurlijk hebben de Democraten beide huizen in handen, en dat wordt een enorme wetgevende strijd.”

De minder openlijke vorm van implementatie heeft te maken met wat Morano beschreef als het verplicht stellen voor alle federale instanties om klimaatverandering te behandelen als een belangrijk aandachtspunt van de activiteiten.

Elk overheidsagentschap van de regering Biden – van Binnenlandse Zaken tot het ministerie van Buitenlandse Zaken tot Defensie – wordt een ‘klimaatagentschap”’, zei hij. “Met andere woorden, elke instantie gaat eerst en vooral nadenken over klimaatverandering.”

Biden leek in een decreet van 27 januari zoveel te zeggen als: “Het is het beleid van mijn regering dat klimaatoverwegingen een essentieel onderdeel vormen van het buitenlands beleid en de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.”

De president heeft een ‘totale overheid omvattende’ aanpak van de strijd tegen klimaatverandering beloofd, waarbij federale instanties, van het ministerie van Defensie tot het ministerie van Financiën, de regering moeten helpen haar doel te bereiken, namelijk een sterke vermindering van de nationale uitstoot van broeikasgassen.

Zo’n overkoepelende overheidsaanpak zou Biden kunnen helpen vooruitgang te boeken met zijn prioriteiten op het gebied van de opwarming van de aarde, zonder dat hij daarvoor een beroep hoeft te doen op ingrijpende klimaatwetgeving die in een verdeeld Congres moeilijk haalbaar is.

Elke overheidsinstantie is nu een klimaatagentschap,” zei Sam Ricketts, medeoprichter van Evergreen Action, een belangengroep die Biden’s overgangsteam adviseerde over klimaatverandering.

Morano betoogde dat de beste manier om broeikasgasemissies en andere milieuproblemen aan te pakken niet een top-down, regelgevende aanpak is, maar door de particuliere sector vrij te laten om innovatieve technologieën toe te passen.

Hij pleitte tegen een logge regelgevende aanpak om klimaatverandering tegen te gaan, en waarschuwde dat als progressieven ‘hun zin krijgen’, er ‘klimaatlockdowns’ zouden komen van het soort dat we hebben gezien onder de COVID-19 pandemie.

***

Bron hier.