Van waan naar kamikaze De rol van propaganda en indoctrinatie kan niet genoeg worden onderschat. Wat vooral niet mag worden onderschatEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Aan het eind van de Wereldoorlog in de Pacific werden jonge onervaren piloten verleid tot de beruchte maar nutteloze kamikaze-vluchten. Niet nadat die arme kerels door de militaire elite volgepropt waren met propaganda over het redden van het vaderland en de eer van de keizer.

De rol van propaganda en indoctrinatie kan niet genoeg worden onderschat. Wat vooral niet mag worden onderschat, is de sluipende werking ervan als een langzaam werkend gif dat een hele maatschappij tot en met de Trias Politica op den duur aantast. Dat wil zeggen, de burgers van jong tot oud hersenspoelt en onderworpen maakt aan rechterlijke willekeur totdat het door de ideologen gewenste doel is bereikt. Vele burgers zijn dan zelfs bereid welvaart, gezondheid en geluk op te offeren voor de redding van het doel dat de elite voor ogen heeft. De kamikaze-piloot deed het voor de redding van Japan, maar sleurde niemand in zijn ondergang mee behalve Amerikaanse marinepersoneel dan.

De hedendaagse geïndoctrineerde planeetredder daarentegen sleurt ook zijn medemensen in deze collectieve zelfmoord mee. Dit waar deze niets met die ideologie en dat planeet redden te maken wil hebben. Helaas, er rest thans bitter weinig keuze meer. D66 heeft de democratie bij het oud vuil gezet, met instemming van politiek welgezinde kompanen binnen het Klimaat Industrieel Complex en gelijkgestemde lobby’s. Bovendien wordt toegang tot goedkope energie systematisch aan Ontwikkelingslanden onthouden o.a. door Greenpeace. Ook die zijn dus het slachtoffer. Toch maar enkele feiten uit EW aantippen:

Om te beginnen behielden de vier coalitiepartijen van het demissionaire kabinet hun parlementaire meerderheid: VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwamen samen uit op 78 zetels, een winst van twee zetels. […] Frappant was ook dat de linkse oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks samen 11 zetels verloren en er nog maar 26 overhielden. Nog nooit sinds de invoering van het algemeen (mannen)kiesrecht in 1918 scoorden de ‘linkse drie’ en hun voorlopers bij Tweede Kamerverkiezingen zó slecht. […] Net als gewone burgers hebben ook de bobo’s van belangenclubs op 17 maart hun mening kenbaar kunnen maken op het stembureau. […] Kennelijk vindt de informateur dat de demissionaire regeringspartijen moeten worden gestraft voor hun goede resultaat op 17 maart: door ze onder progressieve motto’s te laten onderhandelen met drie door de kiezers geminimaliseerde linkse oppositiepartijen. Zeker VVD en CDA zouden met dit bespottelijke plan nooit akkoord moeten gaan. PvdA-coryfee Hamer negeert de uitslag van de verkiezingen en ondermijnt met haar werkwijze de parlementaire democratie. Inpakken en wegwezen dient dan het devies te zijn.

Bron (achter betaalmuur)

Me dunkt dat D66, met name Kaag, ongeloofwaardig is met haar hyperbolische klimaatalarmisme, terwijl de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) juist met het verstrijken van de tijd steeds onaannemelijker wordt. Zou dit de reden kunnen zijn dat links, dus ook D66 en ook Timmermans (EU), zich in toenemende mate anti democratischer opstellen? Deze vraag lijkt bevestigd te worden door de volgende conclusie uit EW:

Aldus geldt: als burgers mogen kiezen, echt direct kiezen, dan is het gedaan met de Europese Unie.

Bron (achter betaalmuur)

Dit geldt zeker ook voor Nederland. Hoe werkt de achterliggende anti democratische kongsi eigenlijk aan het infuus van ‘ontwikkelingshulp’ van Kaag?

Op de lijst van ontvangers staan bekende subsidieontvangers als Cordaid, ICCO, Hivos en Novib, maar ook bekende clubs die je niet zo gauw bij ontwikkelingshulp zou verwachten, zoals Milieudefensie en het COC.`[…] Neem nu Milieudefensie. Die bekende actiegroep is extreem invloedrijk. Linkse politieke partijen laten hun programma qua natuur en klimaat dicteren door Milieudefensie. Ook andere politici zijn er gevoelig voor. Milieudefensie mag meepraten aan de ‘klimaattafels’, maar organiseert zelf ook demonstraties, helpt scholierendemonstraties en voert rechtszaken, niet alleen tegen Shell, maar ook tegen de staat. Zowel het ‘gasverbod’ voor nieuwe en oude woonhuizen als de Klimaatwet komt uit de koker van Milieudefensie. Diederik Samsom van de PvdA en Jesse Klaver van GroenLinks behoren tot de vele lange armen van Milieudefensie.

Bron

De burger/belastingbetaler is buiten spel gezet. De vraag dringt zich op in hoeverre Nederland, de EU, nog verschilt van een dictatuur als Rusland. Olongren (D66) bijvoorbeeld toont zich niet vies van dwang getuige deze video over haar mislukte projecten van het gas af. Er resten dus dwang en ontnomen democratische inspraak. We kunnen hier rechteloosheid aan toevoegen. Zie onderstaande punten van kritiek op de handelwijze van de rechter in de zaak tegen Shell:

Voormalige CEO van Shell Jeroen van der Veer bij Nieuwsuur

“De rechter gaat op de stoel zitten van de overheid en dwingt Shell kleiner te worden”.

Prof. Dr. Erik Jurgens

Kan de rechter blijkbaar wél wat de wetgever niet vermag? Dat is: RDS (Royal Dutch Shell) over de hele wereld dwingen om de uitstoot CO2 met 45 procent te verminderen? En wel wegens schending van twee mensenrechten opgesomd in twee internationale verdragen?’ […]Als je ze ook nog laat gelden als het gaat om uitstoot van CO2, dan krijgen we een inflatie van dat begrip. Dat is schadelijk voor de gelding daarvan.’

Martin Sommer VK en Frank Kalfshoven

‘Voor degenen die zich inzetten voor echte mensenrechten, moet dit vonnis een forse domper zijn. Maar laten we het eens dichter bij huis zoeken. Bij de mensenrechten hoort ook een “voedselrecht”. Maar u zou toch raar opkijken als de rechtbank zegt dat dakloze Harry voortaan een keer per week bij u moet komen eten. Ja, zegt de rechtbank, het is een mensenrecht, en u bent verplicht uw bijdrage te leveren. De staat heeft zich gecommitteerd aan het reduceren van CO2 en dus moeten bedrijven hetzelfde doen, redeneert de rechter. Wie is de volgende, de Jumbo, de snackbar hier om de hoek?’

NRC

Maar de gedachte dat het alledaagse benzine tanken van de gezinsauto bij pompen van Shell is verbonden met de schending van de rechten op leven en een gezinsleven dwaalt af van het rechtsgevoel.’ […] ‘Over basale mensenrechten heerst consensus. De proliferatie van mensenrechten leidt uiteindelijk tot de uitholling daarvan.’

Bron (achter betaalmuur)

De burger wacht dus dwang, ontnomen democratische rechten, inspraak en toenemende rechteloosheid. Het weerspiegelt het morele verval dat hoort bij elk groepsdenken. De indoctrinatie en de propaganda van de mythische 97% consensus is het gif dat onze hele moderne maatschappij aanvreet.

Dat de overheid Shell zo de duimschroeven aandraait dat de multinational straks eigenlijk geen keuze heeft dan Nederland te verlaten, is een teken aan de wand, schrijft econoom Frits Bosch. De ‘duurzaamheidsgekte,’ zoals hij dat noemt, breekt het land vakkundig af: “Schaft ook Nederland zich af? Het antwoord is driewerf: “ja”!” Als we naar Vlissingen rijden horen we gejuich steeds harder klinken. Het komt vanuit Engeland. Ze maken zich daar zo vrolijk over hun vertrek uit die rampenclub, de EU. De Britse economische groei ligt met 5,5% ruim 2,5% boven die van Nederland, en 1,5% boven de economische groei van de EU. Ze zijn verlost van het dwangmatige geouwedeur van Duits afdankertje Ursula von der Leyen, Nederlandse bemoeial Frans Timmermans en de Belgische betweter Guy Verhofstadt, en al die andere opvreters van dit megakostbare carrousel. Wat een zegen! Inmiddels heeft Boris Johnson aan Ben van Beurden, CEO Shell, laten weten dat hij van harte welkom is het Haagse hoofdkantoor naar Londen te verplaatsen, zonder inmenging van idiote rechters. Circa twintig Nederlandse multinationals overwegen hetzelfde.

Bron

De motivatie van het vonnis bevat -wie zal het niet verbazen- een onthutsend summiere reeks aannames, waarover nu juist ampele wetenschappelijke discussie bestaat en waarin -zoals wetenschap betaamt- het woord ‘consensus’ afwezig is, ondanks alle hyperbolische Kaag-misbaar. De rechter heeft onmiskenbaar een vooringenomen standpunt -of is anders wel héél naïef- en zoekt er achteraf de argumenten bij, zo kan die motivatie het best getypeerd worden. De beknoptheid van de motivatie alleen al legt de onkunde van de rechter bloot alsmede de onbevoegdheid om op de stoel van de wetenschap plaats te nemen. De mythe van de 97% consensus is immers wetenschap noch een rechtsgeldig argument.

Van waan naar kamikaze De rol van propaganda en indoctrinatie kan niet genoeg worden onderschat. Wat vooral niet mag worden onderschat

Jeroen Hetzler.

Duidelijker dan ooit dringt zich de gedachte op dat Overheid en bedrijven gedwongen worden tot kamikaze waarin de burger wordt meegesleurd. Ooit was daar de Franse Revolutie. Het volk kwam in opstand tegen dezelfde soort knechting en rechteloosheid die wij thans onder het regiem van D66 c.s. ervaren. Toen heerste de adel thans gepersonifieerd door de figuur van markies de Canteclaer in Bommelboeken, mutatis mutandis een soortgelijke elite gepersonifieerd door mevrouw Kaag, de heer Klaver c.s. Ik gis hun gedachten aangaande sceptici: ‘Zelden is de opmars van het grauw huiveringwekkender aan het licht gebracht, aldus markies de Canteclaer. Mij lijkt die opmars zo gek nog niet, want er moet een einde gemaakt worden aan die opgedrongen kamikaze.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).