Van een onzer correspondenten.

Als het aan de topman van de Radbouduniversiteit ligt, worden ‘klimaat’ en ‘duurzaamheid’ verplichte onderwerpen binnen de universitaire studieprogramma’s. Net zoals het vak filosofie een apart blok vormt in elke studie, kan de student ook punten behalen op het klimaat.

Ook het verkrijgen van een speciaal getuigschrift ligt voor ambitieuze bollebozen in het verschiet. Radboudtopman Han van Krieken kon vrijdag op de radio nog niet exact aangeven hoe de student dit alles voor zich moet zien.

Er zijn inmiddels tal van vragen, zoals: worden er gastcolleges verzorgd door de NOS weervrouwen en mannen? Moet er verplicht stage worden gelopen bij het KNMI? Vinden er expedities plaats naar Noord- of Zuidpool? Krijgt het klimaatrealisme ook een kans of staat alleen de klimaathysterie centraal in de colleges?

Inmiddels loopt er een heuse video campagne op tv en sociale media. De directeur ‘Duurzaamheid’ van de universiteit stelt:

‘De enorme omvang van het klimaatprobleem kan je lamslaan. Wij willen jongeren het gevoel geven dat ze wel degelijk een steentje kunnen bijdragen.’

Het doel zou volgens haar niet zijn, wat felle critici beweren, om hiermee ook meer studenten te kunnen inschrijven. Mogelijk trekken drommen mooi-weerstudenten op naar Nijmegen. Binnen de universiteit zouden de neuzen nog wel eventjes dezelfde kant uit moeten, want het creatieve brein achter de campagne ziet het toch anders:

‘Ik ben daar heel eerlijk in: er zit een combinatie van doelen achter. (…) We laten als universiteit zien dat wij een rol hebben in het duurzaamheidsvraagstuk. Daarnaast zijn we op deze manier hopelijk extra zichtbaar bij potentiële studenten en bij kandidaten voor onze vacatures.’ (bron: VOX).

***