Uiteindelijk ligt dan toch weer de uitgestoken hand van John Kerry in die van de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua

John Kerry en Xie Zhenhua. Foto: China dialogue

Van onze COP 26-correspondent.

Er is zomaar ineens een heus akkoord! Uiteindelijk ligt dan toch weer de uitgestoken hand van John Kerry in die van de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua. Foto’s zullen immers het krachtige bewijs laten zien op COP26. De handen kennen elkaar maar al te goed omdat ze in de alsmaar langer wordende rij van klimaattoppen mekaar wederzijds al zo vaak innig hebben vastgehad. Parijs, weet je nog? Tintelende vingers. Thumbs up! Even bij de les: hoe blij moeten we zijn met de plotselinge verklaring tussen de twee supermachten?

Financiel Review blijft wantrouwend:

‘De verklaring verplicht China niet tot het halen van een nieuw doel, het halen van een deadline of nakoming van een toezegging, alleen dat Beijing een voorstel zal doen op COP27 volgend jaar hoe men denkt de uitstoot van methaangas terug gaat brengen.’

Wij, die op afstand het allemaal maar voorgeschoteld krijgen, moeten wellicht ook op onze hoede zijn. Niets ten nadele van John Kerry, maar de Chinese klimaatdiplomaat Xie Zhenhua is een zeer geslepen onderhandelaar van het zuiverste water. Tijdens de top in Durban (2011) sloeg hij nog opgewonden met de vuist op tafel dat China absoluut geen druk van het Westen aanvaardde waar het gaat om uitstoot van gassen. Niettemin was het ineens zijn uitgestoken hand die tot het akkoord van Parijs leidde. Een delegatielid van Greenpeace is ronduit jubelend over de chinees:

‘Praten met Xie voelt als het communiceren met een echt mens van vlees en bloed, andere Chinese onderhandelaars lijken in gesprekken eerder robots.’

Voor velen geldt kennelijk het recht op rehabilitatie en de inktzwarte alinea’s op zijn CV lijken snel vergeten door de nijvere klimaatveranderaars. Mensen kunnen ook ineens het licht zien. En de broeikasgassen gaan natuurlijk altijd voor.

Mag ik de lezer dan toch nog even herinneren aan het feit dat hij als milieuminister een explosie van een chemische fabriek negen dagen stilhield? Honderd ton kankerverwekkende benzeen en nitrobenzeen stroomde de Songhua rivier in en hij weigerde de naburige Russische bevolking te informeren. De ene hand wast altijd de andere. Ook in Glasgow.

***