Leonardo da Vinci, homo universalis.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Hoe is het mogelijk dat de NOS zich zo kritiekloos blijft vastklampen aan het zwaktebod van de 97%-consensus die onzin is, zo niet wetenschappelijke manipulatie. Geen wetenschap dus. Ik vrees dat het deze erfenis is van Henk Hagoort om een stelling in te nemen en achteraf de argumenten er bij te grabbelen, wat hoogst onwetenschappelijk is.

Henk Hagoort, tot voor kort baas van de Nederlandse Publieke Omroep, heeft diverse malen toegegeven dat hij geen objectieve verslaggeving over het klimaat wil. Hij vindt dat NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Tijdens een radiodiscussie (Dit is de dag, 23 november 2015) zei Hagoort dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is. Bron.

Het zich afwenden van een journalistieke kritische houding w.b. klimaatberichtgeving lijkt sindsdien de NOS in de genen te zitten, want weer beroept de NOS zich op het slechtste denkbare van alle argumenten, namelijk die 97% van de wetenschappers. Het is slechts een autoriteitsargument dat heilig is verklaard, omdat in werkelijkheid elk wetenschappelijk bewijs voor de CAGW-hypothese (vermeend dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) ontbreekt. Dit zogenaamde 97%-bewijs berust o.a. op het onderzoek van Cook et al. Zo is het standpunt:

“We analyze the evolution of the scientific consensus on anthropogenic global warming (AGW) in the peer-reviewed scientific literature, examining 11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics ‘global climate change’ or ‘global warming’. We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming. In a second phase of this study, we invited authors to rate their own papers. Compared to abstract ratings, a smaller percentage of self-rated papers expressed no position on AGW (35.5%). Among self-rated papers expressing a position on AGW, 97.2% endorsed the consensus. For both abstract ratings and authors’ self-ratings, the percentage of endorsements among papers expressing a position on AGW marginally increased over time. Our analysis indicates that the number of papers rejecting the consensus on AGW is a vanishingly small proportion of the published research.”

Echter, zoals gewoonlijk ligt het anders. Hoe zijn Cook et al te werk gegaan? Ze hebben van 11.944 klimaatpublicaties de samenvatting gelezen (laten lezen) en op basis daarvan een matrix ingevuld. Onder de matrix valt te lezen:

32,6% steunt AGW, 66,7% van de samenvattingen toont geen standpunt met betrekking tot AGW en 0,3% wijst AGW af.  Hoe komt men dan toch aan die 97% consensus?  Dat is het gevolg van wat Cook et al vervolgens met deze uitslag doen. Ze schuiven het grootste deel (66,7%) van de uitslag opzij ( ‘no position’ en ‘uncertain’) en bekijken van de overgebleven categorieën hoe groot het percentage is dat  “endorsed the consensus position that humans are causing global warming”: 97,1%.  Dat is dus de bron van de bekende uitspraak “97% van de wetenschappers….” et cetera.

Een volgende stap is: kijken we naar de percentages van de samenvattingen die onder de loep genomen zijn, dan steunt 32,6% de hypothese van AGW.

Tot slot: Dat CO2 van invloed is op de temperatuur op aarde staat vast. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts een zeer klein percentage van de publicaties en van de respondenten AGW afwijst. De cruciale vraag is echter IN WELKE MATE (antropogeen) CO2 de temperatuur beïnvloedt. Dat slechts 0,5% van de publicaties daar expliciet een uitspraak over doet spreekt boekdelen: men weet het (nog) niet. Die grote onzekerheid in de klimatologie weerhield het IPCC er niet van om in de Summary van het laatste rapport te stellen:

It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century.

Zou het AR5 rapport van het IPCC meegenomen zijn in het onderzoek van Cook et al dan zou dat standpunt vallen in categorie 1, de 0,5% van de publicaties die expliciet AGW steunt (explicit endorsement with quantification). Bron.

De oorzaak is terug te voeren naar de eenzijdige politisering van het IPCC waarvan bij de oprichting sprake van is getuige het mandaat. De NOS volgt dit standpunt kritiekloos. Wilt u nog een voorbeeld van de weerlegging van die 97%-consensus? Zie hier: er zijn 75 van de 77 zich klimaatwetenschappers noemenden die de menselijke invloed significant achten en dus is er 97% consensus; dit evenwel op de ca. 3.000 respondenten, want dan wordt het 2,4%. De conclusie luidt dan ook:

It seems that the debate on the authenticity of global warming and the role played by human activity is largely nonexistent among those who understand the nuances and scientific basis of long-term climate processes. The challenge, rather, appears to be how to effectively communicate this fact to policy makers and to a public that continues to mistakenly perceive debate among scientists. Bron.

Dit mag de NOS zich wel ter harte nemen. Wat zegt de NOS echter? ‘Wij geloven de boodschap omdat wij de boodschappers geloven en dat “bewijst” de overweldigende 97%-consensus’ onder die boodschappers. Tja, eigenaardig soort getuigenisjournalistiek.

Overigens, wat is een klimaatwetenschapper eigenlijk?

Jeroen Hetzler.

Als u de reguliere media mocht geloven, wat tegenwoordig natuurlijk niet vanzelfsprekend of verstandig is, dan denkt u ongetwijfeld dat er een nieuwe homo universalis is opgestaan. Een homo universalis bij wie vergeleken Albert Einstein, met zijn relativiteitstheorie en zijn voorspelling van zwaartekrachtsgolven niet meer dan een kleine krabbelaar was. Een homo universalis die niet alleen alle denkbare takken van wetenschap en mystiek tot in de vingertoppen beheerst, maar die ook nog eens ons en onze kinderen en kleinkinderen behoedt voor een voortijdig en onaangenaam einde door opwarming van de planeet. Ik doel uiteraard op de klimatoloog. Bron

 

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).