Van: De Groene Rekenkamer.

Het klimaatdebat (pardon, wat?) zit eigenlijk vanaf het begin op een spoor, zoals dat is uitgezet door de alarmisten: CO2 is een gevaarlijke stof omdat iedere extra toevoeging daarvan aan de atmosfeer een gevaarlijk opwarmend effect heeft.

Wat we allemaal op school leerden, dat planten groeien dankzij fotosynthese waarbij CO2 simpelweg een hoofdingrediënt is, moet zo snel mogelijk worden vergeten. Zo CO2 al een groeibevorderend effect heeft dan zal dat vooral onkruid betreffen, voor zover de verwoestijning dat al toelaat en er geen massale hongersnoden komen.

De werkelijkheid is volledig anders: CO2 heeft een opwarmend effect inderdaad, maar dat is – zo is al lang bekend – nogal minimaal en het taboe verklaarde groeibevorderende effect is juist indrukwekkend. Echt nieuws is het niet eens, maar gezegd wordt het zelden.

Professor Will Happer, voor zijn cv hebben we hier even geen ruimte, maar ga er maar van uit dat het indrukwekkend is, is een fysicus die zich de mond niet laat snoeren en niet ophoudt er op te wijzen dat het opwarmingseffect van een verdubbeling van CO2 zich zal beperken tot ongeveer 1 graad, maar dat het groeibevorderende effect in de toekomst zal leiden tot een 40% toename van de wereldwijde oogsten!

Op uitnodiging van zusterorganisatie CINTEL was Happer onlangs in Amsterdam voor een lezing en Theo Richel viste voor de camera de krenten uit zijn pap.

***