Astrid Kersseboom. Foto: RTL.

Van een onzer correspondenten.

Dag Astrid,

Je was een van de gezichten van het NOS journaal, maar nu presenteer je het ochtendprogramma op radio NPO1 van zes uur in de ochtend tot halftien.

Ooit was jij de Slimste Mens. Jouw stem in de ochtend wordt zeker een succes. Nu moeten wij het met jou hebben over klimaatverandering.

De NOS besteedt als publieke omroep veel aandacht aan dit onderwerp, maar belicht de zaak helaas altijd van één kant. Elke keer maar weer.

Als het over Covid gaat, de gaswinning in Groningen of euthanasie komen er meerdere gezichtspunten aan de orde, maar niet bij klimaatverandering. Jullie weermannen zijn zeer overtuigd dat de mens de oorzaak is van klimaatverandering en dat CO2 de boosdoener is van alles. En dat klinkt door in alle klimaatonderwerpen die de NOS maakt.

Er zijn ook andere visies op klimaatverandering, en louter al vanuit journalistiek oogpunt zou je deze stem ook aandacht moeten geven. Al was het alleen maar als een kritische vraag.

Over ijsberen: er zijn ook onderzoekers die geen afname, maar een toename van ijsberen meten. Over CO2: er zijn ook vooraanstaande onderzoekers die aantonen dat meer CO2 juist goed voor is de bossen en de voedselvoorziening. Over opwarming: er zijn ook hoogleraren die zeggen dat CO2 bijna niet van invloed is op de hele lange termijn als opwarmer van de aarde.

Astrid, weet je dat er in Nederland twee jaar geleden een instituut is opgericht, waar bijna duizend vertegenwoordigers uit de hele wereld aan verbonden zijn die anders tegen klimaatverandering aankijken? Die vinden dat er geen klimaatcrisis is. Die zelf onderzoek doen en kritische rapporten uitbrengen, zoals het peer reviewed onderzoek naar de verdwenen hittegolven van het KNMI. Jouw NOS heeft nog nooit met een woord over dit soort ontwikkelingen gerept.

Jij kunt die zaak laten kantelen Astrid met je nieuwe programma: jij kunt het!

Nederland heeft jou nodig.

(Volgende Billboard: Eva Jinek)

***