Van een onzer correspondenten.

Amerika kent de CO2 Coalition, een aanzienlijk netwerk van Amerikaanse wetenschappers, instituten en media die het vitale belang van CO2 onderschrijven en zich verzetten tegen het ondergangsgeloof dat de atmosfeer minder CO2 zou moeten bevatten.

Meer CO2 leidt immers tot betere voedselproductie, is goed voor de bossen, beter voor de mens. In Amerika is natuurlijk alles een beetje groter dan hier in Nederland, de participanten zijn o.a. Fox News, Clear Energy, The Washington Times, Britains News Channel, maar ook praatprogramma’s zoals The Candace Owens Show.

William Happer.

Het Netwerk kent grote boegbeelden zoals oprichter en Princetonhoogleraar Prof. Dr. William Happer, Greenpeace-oprichter Dr. Patrick Moore, de vooraanstaande meteoroloog Prof. Dr Richard Lindzen en de Princetonhoogleraar Kosmologie Dr. William Haydn Smith.

Men publiceert wetenschappelijke artikelen en presenteert deze voor groter publiek, zoals hier.

Patrick Moore.

Het groeiende netwerk van de CO2 Coalition krijgt een steeds grotere stem in het klimaatdebat, in Amerika zelf en in de wereld. Niet in de laatste plaats omdat grote fondsen het belang zien van dit wetenschappelijke tegenwicht. In sommige staten, zoals in Californië, is een omslag in de opinievorming gaande over klimaat ten gunste van het klimaatoptimisme.

De CO2 Coalition probeert dagelijks desinformatie over klimaat en natuur aan de kaak te stellen. De verbazingwekkende framing van catastrofes zit diep bij grote instituties. Vorige week was er een onheilstijding van de World Meteorological Organization over de dramatische toename van natuurrampen. Men stelde:

‘Het aantal weer, klimaat en water-extremen nemen toe, en zullen in ernst en aantal toenemen als gevolg van klimaatverandering: meer hittegolven, droogte, bosbranden zoals we onlangs hebben gezien In Europa en Noord-Amerika.(…) Het opwarmen van de oceanen heeft qua oppervlakte en intensiteit het niveau bereikt van de meest intense tropische stormen.’

Richard Lindzen.

Onderzoekers van de C02 Coalition weerspraken deze conclusies omdat de onderliggende data niet kloppen en betrouwbare cijfers het tegendeel bewijzen. De Nederlandse vertaling van het betrokken artikel zal morgen op Climategate.nl worden geplaatst.

Ook in Nederland lijkt een omslag gaande. De NOS, hoewel nog vastgeroest in de ‘alles smelt’-ideologie, neemt dit soort onheilsberichten toch minder vaak over.

***