Frans Timmermans. Foto: PvdA.

Professor em. Ir. Frans Bijlaard is verbonden aan de TU Delft. Hij doet onderzoek naar staalconstructies. Zijn aandacht gaat uit naar stabiliteit, verbindingen, levensduurvoorspelling (vermoeiing, scheurgroei, brosse breuk) in gebouwen, civiele gezondheidszorg, waterbouwkunde, offshore, infrastructuur en andere objecten. Hij is de zoveelste TUD-hoogleraar op rij die zich publiekelijk uitspreekt tegen een eredoctoraat aan Eurocommissaris Frans Timmermans. Hij tekende de petitie. Jan van Friesland peilde zijn stemming.

Waarom bent u tegen het TUD – eredoctoraat aan de heer Timmermans?

‘Laat ik het kort en krachtig zeggen: de heer Timmermans heeft geen enkele toonaangevende wetenschappelijke bijdrage geleverd, ook op het terrein waarvoor hij met een eredoctoraat wordt voorgedragen. ‘

Wat is er in uw ogen mis met het klimaatbeleid als de Green Deal?

‘Het klimaatbeleid is nu te veel gebaseerd op ‘wetenschap bij meerderheid van stemmen’ en niet op een zuivere wetenschappelijke discussie.

’‘Het lijkt allemaal uit de sfeer van het wetenschappelijke zich naar de politiek te bewegen. Zo vermeng je de zaak.’

De TUD zegt klip en klaar dat er geen twijfel meer kan zijn over de oorzaken van klimaatverandering? Wat vindt u?

‘Die twijfel is er juist wel! Het TUD standpunt is een uiting van minachting voor wetenschappers die juist wel die twijfel uiten. Het huidige beleid is gedomineerd door uitkomsten van modellen. Op zich niets mis met het gebruik van modellen maar de uitkomsten moeten stelselmatig worden getoetst aan metingen.’

Is dit eredoctoraat schadelijk voor uw universiteit?

‘Het is schadelijk voor de TU Delft in die zin dat het teveel is ingegeven door politieke redenen ten koste van wetenschappelijke argumenten.’

Zou men op de schreden terug kunnen keren?

Frans Bijlaard.

‘Ik zou niet weten waarom niet. Het gaat ten slotte om de waarde van het eredoctoraat uitgegeven door de TU Delft. Op zich kan de rector dat, maar of hij het wil? Het lijkt allemaal uit de sfeer van het wetenschappelijke zich naar de politiek te bewegen. Zo vermeng je de zaak. Maar je moet dwars door alles heen de wetenschappelijke lijn volgen. Wij maken grote staalconstructies, maar de vraag of die iets opleveren moet je in eerste instantie wetenschappelijk benaderen en niet ideologisch en politiek-gedreven. De politieke vraag is of je een land wilt van 17 miljoen mensen tussen windmolens en zonnepanelen wilt zetten: ik begrijp daar eerlijk gezegd niets van, als wetenschapper. Dat in de klimaatmissie van de TUD staat dat er ‘geen twijfel meer is over de oorzaken van klimaatverandering’, irriteert. Er is onwetendheid, altijd. En je moet onderzoeken en onderzoeken, altijd weer. Je moet meten en statistische. evaluaties doen, altijd maar weer.’

Wat zou uw advies zijn?

‘Afblazen dit voornemen.’

***

Petitie hier.