Frans Timmermans. Foto: Shutterstock.

 

Van een onzer correspondenten.

 

Over een paar uur ontvangt Frans Timmermans zijn eredoctoraat van de TU Delft. Het zij zo. De argumenten om daar vanaf te zien waren voor de TUD-top niet sterk genoeg. De Technische Universiteit wil de komende 180 dagen verder met klimaatverandering en energietransitie. De studentenraad schrijft:

‘Aan ons de taak om er inhoudelijk mee aan de slag te gaan.’

Men vindt de petitie van Ir. Asselbergs en zijn enorme achterban niet zo’n slechte zaak omdat de ontstane discussie maakt dat men tot nieuwe inzichten over kernenergie, biomassa of windmolens kan komen. Dat heeft het al opgeleverd!

Over het op touw zetten van zo’n inhoudelijk debat kun je heel cynisch zijn: er spelen uit de aard der zaak allerlei belangen mee en ingenomen standpunten, maar het geeft ook een blijk dat er ruimte is voor andere stemmen. Respect voor andere inzichten die klaarblijkelijk leven in de samenleving, bij de eigen opgeleide alumni en wetenschappers buiten de poort.

Organiseer een dag of een hele week waarin andere opvattingen een faire kans krijgen. Lees de vele brieven die zijn binnengekomen. Delft zou daarmee echt een voorhoede positie kunnen innemen. Nodig natuurkundigen van de beste universiteiten uit die anders aankijken tegen de rol van CO2 in relatie tot klimaatverandering. Vloeken in de kerk wellicht, maar als je het wetenschappelijke debat serieus neemt dan zal het er van moeten komen. Dan kun je niet wegkijken bij andere inzichten. We gaan het allemaal zien. Dit is al grote winst.

***

Zie hier een van de vele brieven met inhoudelijke argumentatie.

***