John Kerry. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

John Kerry vindt dat de wereld niet de aandacht moet verliezen als het gaat om de aanpak van klimaatverandering. Ondanks de grote militaire spanningen tussen Rusland en Oekraïne blijft een voortvarender reactie nodig op het terrein van klimaat. De klimaatgezant was gisteren in Caïro.

Kerry:

‘Dit (klimaatverandering, red ) is een kwestie die verder gaat dan politieke strijd, voorbij ideologie. Er zit geen politiek achter. Dit is een kwestie die de hele wereld aangaat.’

Kerry, die ook de Egyptische President Abdel Fattah el-Sissi ontmoette, doelde hier volgens analisten ook op conflicten in het Midden-Oosten. En hij verwees ook naar de mensenrechtenschendingen in Egypte zelf, die bij voortduring op kritiek van de VS en andere mogendheden komen te staan.

Hij sprak op de American University in Caïro om de voorbereidingen te starten voor het hosten van de COP27 conferentie over klimaatverandering. Zijn bezoek markeerde de lancering van de ‘Climate Working Group’, een bilaterale ‘taskforce’ die zich zal concentreren op het tot een succes maken van COP27. Via Kerry sprak de regering Biden haar vertrouwen uit in Egypte als de nieuwe voorzitter van de klimaattop COP27.

De Amerikaanse gezant ondertekende een verklaring die de noodzaak bevestigde om de temperaturen onder de 2 graden Celsius te houden en daarna de inspanningen op te voeren om deze onder de 1,5 graad te brengen. Hij benadrukte daarbij de noodzaak om te zorgen voor een gestage kapitaalstroom uit ontwikkelde landen om minder ontwikkelde landen te helpen bij hun inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden.

Zonder expliciet namen te noemen, zei Kerry dat het belangrijk was dat sommige landen zich bij de voortdurende inspanningen tegen klimaatverandering moeten aansluiten omdat ze zich aan de gedane toezeggingen op de COP26 hebben gecommitteerd.

Vorig jaar kondigde de VS een hulpprogramma aan om Egypte over te laten stappen van fossiele naar zonne-energie.

De Egyptische regering krijgt recent zware kritiek van milieugroepen voor het opofferen van groene plekken en het neerhalen van tienduizenden bomen in en rond Caïro, een stad die zwaar wordt getroffen door luchtvervuiling.

***

Bronnen: Egypt Today, Energy.Economictimes, The National News.