Van een onzer correspondenten.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof behandelde maandag j.l. een zaak die tot een van de meest ingrijpende milieu- en bestuursrechtelijke debatten kan leiden in Amerika en het perspectief op de rol van CO2 als vermeend ‘vervuilend’ broeikasgas geheel kan laten kantelen.

De rechters moeten een oordeel vellen in een zaak die is aangebracht door de staat West Virginia, met nog 18 andere staten. Deze groep wil een minder strenge regelgeving als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2. De rechtszaak gaat met name over de bevoegdheid en rol van het EPA, het uitvoerend klimaat-bureau van de Amerikaanse overheid.

Een advocaat stelde dat het EPA zijn bevoegdheid te buiten gaat in het kennelijk gegroeide besef ‘met grote bestuurlijke kracht’ de Amerikaanse energiesector te willen veranderen.

De CO2-Coalition, een netwerk van Amerikaanse wetenschappers, stelt in een reactie:

‘Is kooldioxide – twee pond waarvan ieder van ons dagelijks uitademt – een vervuilende stof? En nemen catastrofes toe als gevolg van hogere gasconcentraties? De natuurkunde – samen met een paar andere takken van wetenschap – zegt nee.’ (…) ‘De atmosfeer van de aarde is sinds 1850 ongeveer één graad Celsius opgewarmd en de CO2 is sinds het begin van de industriële revolutie met ongeveer 130 delen per miljoen toegenomen tot ongeveer 415 ppm vandaag. Deze combinatie van een bescheiden opwarming en een stijging van de atmosferische CO2 heeft gezorgd voor een enorme voordelen voor de ecosystemen van de aarde en voor de mensheid. In tegenstelling tot de voorspellingen van steeds toenemende catastrofes en schade aan de mensheid, gebeurt juist het tegenovergestelde. Met vrijwel elke maatstaf verbeteren de ecosystemen van de planeet en we genieten van die voordelen.’ Bron: zie hier.

De uitspraak, die in juni van dit jaar wordt verwacht, kan aan het Amerikaanse Congres opleggen om de bevoegdheden van niet alleen het EPA maar ook andere federale agentschappen, aan nieuwe normen te onderwerpen. ‘Zijn het de ongekozen bureaucraten of is het vertegenwoordigend orgaan van het Amerikaans Congres dat hierover gaat.’, vroeg een advocaat zich af.

De rechtszaak heeft tot grote zorgen geleid bij Amerikaanse milieugroepen omdat de uitspraak het aan banden leggen van de fossiele industrie kan bemoeilijken. Men stelt:

‘Met behulp van maatregelen op grond van de ‘National Emergencies Act’, de ‘Defense Production Act’ de ‘Stafford Disaster Relief’ en de ‘Emergency Assistance Act’, zou de president de export van ruwe olie kunnen stoppen, offshore olie- en gasboringen verhinderen, internationale investeringen in fossiele brandstoffen beperken en snel hernieuwbare energiesystemen kunnen produceren en distribueren.’ Bron: zie hier.

In een eerdere hoorzitting vroeg een rechter in Louisana zich af of president Biden niet ‘zijn grenzen heeft overschreden’ door de agentschappen te laten inventariseren wat de schade is voor de Amerikaanse samenleving.

Zonder de steun en plannen van aanpak uit de staten die de zaak hebben aangebracht, kan Biden de klimaatdoelen niet nakomen, zo is de verwachting.

***

Bronnen: Nature.com, New York Times.com, the Guardian.com.