Indiase premier Modi.

Van een onzer correspondenten.

In de aanloop naar de klimaattop in Egypte heeft India grote bewoordingen gebruikt. Het succes van de top hangt zonder meer af over het nakomen van financiële toezeggingen, zo stelde de Indiase premier Modi deze week. Ambitieuze klimaatdoelen zijn volgens India alleen haalbaar als er boter bij de vis wordt geleverd:

‘De premier verklaarde ook dat een dergelijke ambitieuze actie onmogelijk zal zijn zonder adequate klimaatfinanciering van ontwikkelde landen en roept de rijke landen op om zo snel mogelijk $ 1 biljoen beschikbaar te stellen als klimaatfinanciering.’ Bron: Hindustan Times.

De Indiase Minister van Milieu Bhupender Yadav deed er nog een schepje bovenop door de stellen dat de toekomst van de klimaattop as such op het spel staat als er geen evenredige overdracht plaatsvindt:

‘Het was de belofte van de ontwikkelde landen in Kopenhagen dat ze jaarlijks 100 miljard dollar zouden verstrekken aan de ontwikkelingslanden. Maar ze zijn niet in staat om hun eigen belofte waar te maken. Ook om de wereld samen te brengen in de strijd tegen het klimaatverandering, is technologieoverdracht noodzakelijk. Maar zelfs die doelen worden niet gehaald.’ Bron: daijiworld.com.

Yadav zei ook dat op aandrang van de ontwikkelingslanden een commissie in het leven is geroepen die duidelijk moet maken wat nu precies onder klimaatfinanciering valt. Nu zou er nog te veel onduidelijkheid zijn in wat voor vorm de toegezegde bedragen moeten worden gegoten: is het een lening, een overheids-subsidie, een particuliere lening?

In antwoord op een vraag uit het publiek onderstreepte Yadav het recht van India op ontwikkeling en herhaalde zijn standpunt over het maar zeer geleidelijk afbouwen van steenkool in plaats van het uitfaseren ervan.

India (1.38 miljard inwoners) en de eilandengroep Malediven (392.000 inwoners) zien zichzelf als strategische partners in de strijd tegen klimaatverandering, aldus het Indiase Ministerie van Milieu.

***