William van Wijngaarden.

Van een onzer correspondenten.

Beëdigde verklaringen van William van Wijngaarden, hoogleraar natuurkunde aan de York University en Philip Cross, senior fellow bij het Fraser Institute, zijn vrijdag jongstleden ingediend bij een rechtbank in Ontario. De documenten markeren de laatste fase in een rechtszaak. Een eerdere aanklacht, ingediend eind 2019, stelt dat Ontario de rechten van zeven jonge activisten van 12 jaar en ouder heeft geschonden door klimaatdoelen terug te draaien om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een groep van ‘Progressief Conservatieven’ bestrijdt dat.

Uit de juridische adviezen die vrijdag zijn ingediend blijkt dat de Progressieve Conservatieven de kwestie niet serieus nemen, zei Keith Brooks, programmadirecteur voor Milieudefensie.

‘De keuze van zo een getuige-deskundige onthult een feit dat voor de inwoners van Ontario schokkend zou moeten zijn’,

stelde Brooks.

‘Onze regering twijfelt kennelijk aan de wetenschap over klimaatverandering en gelooft niet echt dat de provincie een verantwoordelijkheid heeft om op te treden.’

‘De advocaten van de regering en het juridische team dat de jongeren vertegenwoordigt, Ecojustice en Stockwoods LLP, zullen elkaars experts de komende zes weken kruisverhoren.’

William Happer.

Prof. van Wijngaarden is lid van de CO2-coalitie, een Amerikaans-Canadees netwerk van wetenschappers dat de vitale rol van koolstofdioxide voor mens en planeet benadrukt: CO2 is een zegen voor de voedselvoorziening en de economie. Samen met de bekende Princeton-hoogleraar prof. dr. William Happer deed hij onderzoek naar de rol van CO2 en het effect op mondiale temperatuursverhoging.

In zijn beëdigde verklaring stelt Van Wijngaarden dat toenemende concentraties van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer slechts een minimaal effect zullen hebben op stijgende temperaturen en extremer weer, omdat het broeikasgas al ‘verzadigd’ is.

Van Wijngaarden stelt tevens dat CO2 ‘zeer heilzaam’ plantenvoedsel is. Als onderdeel van de koolstofcyclus van de aarde nemen planten en andere organismen CO2 op tijdens het fotosyntheseproces, slaan het op en geven het broeikasgas later weer af aan de atmosfeer.

Ook Phillip Cross, die in een 36-jarige carrière bij Statistics Canada opklom tot economisch hoofdanalist, betoogt dat de uitstoot van de provincie Ontario een onbeduidend deel uitmaakt van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en weinig invloed heeft op de klimaatdoelstellingen van Canada. Ontario telt bijna dertien miljoen inwoners.

Hoewel Cross erop wijst dat Ontario’s bijdrage aan het wereldwijde totaal inderdaad klein is (ongeveer een derde van 1 procent), betekent die gedachtegang dat 190 landen met een kleinere koolstofvoetafdruk dan Canada ook zouden kunnen stoppen met proberen hun bijdragen aan een wereldwijde crisis, verweerde Brooks van Milieudefensie.

De advocaten van de regering en het juridische team dat de jongeren vertegenwoordigt, Ecojustice en Stockwoods LLP, zullen elkaars experts de komende zes weken kruisverhoren. De activisten zullen hun laatste argument en ondersteunend bewijsmateriaal op 15 juli bij de rechtbank indienen, met een hoorzitting die zal plaatsvinden van 12 tot 14 september.

Professor Van Wijngaarden op Climategate.nl hier.

***

Bron hier.