Pieter Omtzigt. Foto: Blckbxtv.

Van een onzer correspondenten.

De NRC schreef gisteren:

‘Boeren hoeven hun stikstofuitstoot veel minder te verlagen dan tot nu toe gedacht om de natuurdoelen te halen. Als Nederland al zijn klimaatafspraken nakomt, levert dit een enorme bonus aan stikstofwinst op waardoor de landbouw zijn uitstoot met een kwart tot de helft minder hoeft terug te brengen. Dit blijkt uit nog niet gepubliceerde berekeningen van het ministerie van Financiën, waarvan de uitkomsten bekend zijn bij NRC.’

Veel is nog onduidelijk en het spoeddebat met (mogelijk) Minister Kaag, zo valt te verwachten, moet klaarheid scheppen. Is forse C02 reductie het wisselgeld voor stikstofreductie?

NRC:

Caroline van der Plas.

‘Aan de rekensom van Financiën kleeft één belangrijke voorwaarde: het kabinet moet de klimaatdoelen wel halen. In het regeerakkoord van Rutte IV staat dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent omlaag moet ten opzichte van 1990. Eind vorig jaar lag Nederland achter op schema. Het kabinet stelt er alles aan te doen om dit doel te halen, desnoods met extra maatregelen. Europese afspraken dwingen Nederland ook om werk te maken van de klimaatdoelen.’

Bronnen: hier en hier.

***