Borssele. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Aanstaande vrijdag neemt het kabinet het besluit tot de bouw van twee kerncentrales in Borssele. Daarmee wordt een forse stap gezet voor een betrouwbare energie-productie op de langere termijn. Provinciale politici, zo meldt Omroep Zeeland, ‘houden de kaken stijf op elkaar’ in afwachting van het definitieve besluit aanstaande vrijdag. Er is een meerderheid in Provinciale Staten voor de komst van meer kernenergie: het zwijgen kan dus worden gezien als een instemming. Dit kloeke kabinetsbesluit geeft ook aan hoe een maatschappelijk sentiment op een ingewikkeld dossier kan omslaan in korte tijd.

De PvdA-fractie in de Zeeuwse Staten, de enige die gisteren de betekenisvolle stilte verbrak, kan zich evenwel niet vinden in het voorgenomen besluit. Men is nog altijd gevangen in het landelijke verkiezingsprogramma (2021-2025) van de PvdA wat kernenergie ‘duurzaam noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening’ bestempelt. De PvdA was en is tegen nieuwe investeringen in kerncentrales. En zie ook hoe de tijdgeest plotseling regeringspartij D’66 van kleur doet verschieten. Ook hier klonk het onlangs nog dat

‘uit diverse recente studies blijkt dat kernenergie voor Nederland niet nodig is voor een schoon, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.’

Ook Kaag was niet voor kernenergie. Over afzienbare tijd zet D’66 minister Jetten persoonlijk de eerste spade in de vette Zeeuwse klei. Maar misschien heeft Zeeland, O tempora, o mores, wel deze schat in de schoot geworpen gekregen door de standvastige vrouwen van onze mariniers die huis en school in Doorn niet wilden verruilen voor een ver Vlissingen. Dat het niet van een nieuwe kazerne daar is gekomen, speelt volgens Omroep Zeeland ook een rol.

Zeeland stond fiks op achterstand. Kernenergie lost die problemen op.

***