Hierna volgen enkele fragmenten uit een uitvoerige verhandeling van Ehad Biber.

Waarom slechts enkele fragmenten en niet de gehele tekst?

Zijn stuk bevat een aantal elementen die buiten het aandachtsveld van Climategate.nl liggen, alsmede elementen van uiterst technische aard. Vandaar dus.

***

Auteur: Ehden Biber.

Vertaling: Martien de Wit.

Noot: NB: dit artikel is geschreven op 10 september 2022, ruim twee weken voor de aanslag op de Nordstream pijpleiding. Sommige gebeurtenissen komen uit een eerder onderzoek en zijn inmiddels minder relevant.

***

Een half jaar geleden publiceerde ik mijn onderzoek naar het systeemfalen van de energiemarkt. Sindsdien is het allemaal veel erger geworden, zoals ik had voorspeld.

Daarom heb ik besloten de inhoud van dat onderzoek te herstructureren, bij te werken en opnieuw te publiceren vanwege het grote belang ervan.

Overweeg alstublieft om het te delen met mede-Europeanen die lijden onder de huidige stijging van de energieprijzen. Dit zal hen helpen begrijpen wat er aan de hand is, en wie ervoor verantwoordelijk is (hint – het is niet Poetin).

Ehden Biber, September 2022

***

Vijftien jaar geleden had ik een ontmoeting in Brussel met iemand die als onderzoeker voor de Europese Commissie werkte. De Europese Commissie heeft wat ze noemen: “Een Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek” Dat is de wetenschaps- en kennisdienst van de Commissie. Het heeft wetenschappers in dienst die onderzoek doen om onafhankelijk wetenschappelijk advies en ondersteuning voor het EU-beleid te bieden.

Op dat moment was het mijn droom om bij de Europese Commissie te werken – werken voor de Commissie betekende geen belastingen, veel betaalde vakantie, gratis medische en tandartsverzekering, en nog veel meer.

Ik complimenteerde haar met haar positie en toen zei ze: “Het is niet zo geweldig als het lijkt”. Toen ik haar vroeg wat ze bedoelde, vertelde ze me dat de commissie een van de slechtste plaatsen is om te werken als het gaat om je geestelijke gezondheid.

Ik vroeg haar het uit te leggen. Vervolgens vertelde ze me dat ze onlangs een rapport voor de commissie had geschreven, een standpuntnota over de aardgasmarkt. In Europa hebben de meeste landen gas gekocht via zogenaamde langetermijncontracten van ongeveer 20 jaar. De commissie wilde deze langetermijncontracten vervangen door kortetermijncontracten om de markt open te stellen voor concurrentie. Ze vertelde me dat ze het afgelopen jaar druk bezig was met reizen door heel Europa om inzicht te krijgen in de huidige situatie en wat de positie van de landen is. Ze was nauwelijks thuis, ging van het ene land naar het andere, woonde praktisch in hotels. Na vele maanden vergaderen legde ze haar rapport voor, dat inhield dat de Europese landen door moeten gaan met het gebruik van langetermijncontracten. En toen zei ze dat omdat mijn baas dit niet wilde horen, hij het rapport begroef.

“Wat bedoel je met: hij begroef het ??”, vroeg ik.

“Het is weg. Het is gearchiveerd, opgeborgen. Dit rapport zal nooit aan iemand worden voorgelegd. Het zal nooit besproken worden en alle maanden werk en alle moeite waren voor niets”. Ze vertelde me dat dit niet iets ongewoons was, dat het voortdurend gebeurde en dat ze twee opties had – haar mond houden en gewoon blijven werken, of ontslag nemen en het risico lopen de gouden kooi waarin ze zat te verliezen.

Zij voegde daaraan toe: “Daarom heb ik je gezegd dat de Europese Commissie een vreselijke plek is om te werken als het om je geestelijke gezondheid gaat. Echt, het is niet zo geweldig als het lijkt”.

We vervolgden ons gesprek, we aten, we namen afscheid, ik zag die vrouw nooit meer, en ik vergat de ontmoeting. Pas toen ik het transcript van de ontmoeting met Poetin zag [zie hieronder], herinnerde ik me de datum van 15 jaar geleden en realiseerde ik me dat de technocraten die de Europese Commissie leiden, het lijden en de ellende die we nu ervaren minstens sinds 2007 hebben gepland. Dezelfde mensen die u vertellen dat u moet lijden, plannen uw lijden al jaren.

***

Stijgende energieprijzen

Tenzij je in een grot woont en hout stookt om je te verwarmen, is er alle kans van de wereld dat je weet dat er een energiecrisis is, dat de gasprijzen ver, ver boven het niveau van een paar jaar geleden liggen en dat het je direct raakt:

Ontwikkeling van de energieprijzen, 2020-2021 IEA, 2021

Dit geldt vooral als u in Europa woont. Hier vindt u de gemiddelde maandelijkse groothandelsprijzen voor elektriciteit in enkele landen in de Europese Unie (EU) van januari 2020 tot januari 2022:

Gemiddelde maandelijkse groothandelsprijzen voor elektriciteit in bepaalde landen van de Europese Unie (EU) van januari 2020 tot januari 2022

Nu is Europa nog afhankelijker van Russisch gas dan in 2014. Toen was Europa voor 27% afhankelijk. Nu is het voor 38% afhankelijk. Diversificatie is mislukt.

Europa ontving van Rusland 14 BCM per maand. De Europese havens kunnen dat niet vervangen via de gaspoorten omdat die niet de capaciteit hebben om nog eens 14 BCM extra te verwerken.

Een groot deel van de Europese industrie dreigt te worden weggevaagd door de hoge gasprijzen als het blok gedwongen wordt zich van de Russische leveringen te ontdoen, zo waarschuwen energiedeskundigen.

De echte redenen voor de energiecrisis die we nu meemaken zijn echter niet wat u verteld wordt. Het doel van dit onderzoek is de waarheid over de Europese energiemarkten aan het licht te brengen.

Lange en korte termijn

We beginnen met een blik op de werking van de energiemarkten in de wereld en in Europa. Het zal u misschien verbazen, maar volgens Reuters wordt wereldwijd naar schatting 70% van de handel in LNG (vloeibaar aardgas) verkocht via langetermijncontracten.

In Europa is 80% van de gasprijzen gebaseerd op kortetermijncontracten. In de VS is dat 100%.

De beweging naar een energiemarkt die gebaseerd is op kortetermijnhandel werd geleid door de Europese Commissie en is sinds 2007 in een stroomversnelling geraakt, wat bevestigt wat mij werd verteld tijdens de ontmoeting die ik 15 jaar geleden had.

Opinie: liberalisering en decarbonisatie zijn een recept voor onbestendigheid.

En aangezien de Europese energiemarkt wordt vormgegeven door de Europese Commissie, in plaats van op staatsniveau, is elke crisis op de gasmarkt die gevolgen heeft voor de Europese burgers een gevolg van de beslissingen van de Europese Commissie.

Een bekentenis van een EU-afgevaardigde

Waarom zijn de prijzen zo hoog?

Op 17 januari 2022 heeft de Financial Times een brief gepubliceerd van professor Jonathan Stern, een vooraanstaand onderzoeker van het Oxford Institute for Energy Studies, die in de periode 2011-2015 EU-spreker was voor de EU-Russia Gas Advisory Council. De titel was Europe’s energy crisis should not be blamed on Gazprom”. (Europa’s energiecrisis is niet de schuld van Gazprom). Gazprom, voor wie dat niet weet, is het Russische nationale gasbedrijf. Alle export van gas gebeurt door zaken te doen met Gazprom.

Daarin wilde professor Stern duidelijk maken dat de verantwoordelijkheid voor het huidige Europese gasmarktmodel, dat de hoge prijsniveaus van het afgelopen jaar heeft veroorzaakt, bij de Europeanen ligt en niet bij de Russen.

In zijn artikel legde hij uit dat 10 jaar geleden een adviesraad (de EU-Russia Gas Advisory Council) was opgericht om met Gazprom de implicaties te bespreken van het nieuwe gasbeleid dat het ‘derde energiepakket’ van de EU werd genoemd. Hij herinnerde eraan dat de Russen de Europeanen maandenlang hebben gezegd dat het loslaten van langetermijncontracten en de overgang van aan olie gekoppelde naar marktprijzen uiterst slechte ideeën waren. Hij gaf toe dat de Europeanen deze waarschuwingen in de wind hebben geslagen, zich hebben gericht op het creëren van een handelsmarkt en zijn afgestapt van langetermijncontracten die aan olie waren gekoppeld en zijn overgestapt op spotprijzen. Hij zei dat zij tien jaar lang gelijk hadden (op een paar maanden na), aangezien de hubprijzen aanzienlijk lager waren dan de olieprijzen.

Professor Stern voegt eraan toe dat zelfs nog in mei 2020 de langetermijncontracten bijna zes keer zo hoog waren als die op de SPOT-hubs, die zich op een historisch dieptepunt bevonden, dat niemand langetermijncontracten wilde ondertekenen en dat Gazprom geld verloor op zijn gasexport. Maar, zo voegde hij eraan toe, vanaf eind 2020 is die situatie veranderd en hoewel Gazprom Europese bedrijven consequent heeft uitgenodigd om nieuwe langetermijncontracten te tekenen, hebben maar heel weinig bedrijven dat gedaan.

Professor Stern legt uit dat langetermijnverbintenissen vanwege nationale en bedrijfsdoelstellingen en -beleid op het gebied van broeikasgasreductie steeds onhoudbaarder worden. Hij wijst er nogmaals op dat dit een Europese keuze was, die niet door Rusland is opgelegd of gecreëerd. Hij voegt eraan toe dat klachten dat Gazprom weigert extra voorraden beschikbaar te stellen, voorbijgaan aan het feit dat het huidige marktmodel daartoe geen verplichting bevat. Hij zei dat dit alles niet wil ontkennen dat er geopolitieke motieven zijn in verband met Nord Stream 2 en de algemene toestand van de betrekkingen met Europa. Tot slot zei hij dat het gasmarktmodel 10 jaar lang de Europese consumenten ten goede is gekomen. Het afgelopen jaar was het tegenovergestelde het geval en Gazprom (en alle andere leveranciers) heeft er de vruchten van geplukt.

Dus wat hebben we geleerd?

– De Europese Commissie heeft besloten over te stappen op kortetermijncontracten.

– De Russen probeerden hen te vertellen dat dit een slecht idee is.

– De vertegenwoordigers van de Commissie weigerden te luisteren.

Energiemarkt van de EU – verleden, heden, toekomst

Om te begrijpen hoe het komt dat we zulke hoge energieprijzen hebben in Europa, laten we beginnen met een overzicht van de energiemarkt.

De Europese energiemarkt wordt gevormd door beslissingen die werden en worden genomen door de Europese Commissie, die – voor wie het niet weet  – geen democratisch verkozen orgaan is.

De leiders van de Europese Commissie drongen erop aan om af te stappen van langetermijncontracten en creëerden een Europese ‘vrije‘ energiemarkt die zou moeten integreren zodat Europa meer zou lijken op… nou ja… de VS (als het gaat om concurrentie). Dit gebeurde via wat de Commissie ‘energiepakketten’ noemde; dat zijn richtlijnen (wetgeving) die werden ingevoerd in 1998, 2003, 2009, 2019 en de laatste werd ingevoerd in juli 2021.

Vraag: het klinkt alsof de EU vooruitgang boekte, waarom hebben we dan zulke hoge energieprijzen?

Antwoord: omdat de EU naar geen enkele waarschuwing wilde luisteren, daarom!

In een artikel dat in 2005 werd gepubliceerd door Karsten Neuhoff van de faculteit economie van de Universiteit van Cambridge en Christian von Hirschhausen van de Technische Universiteit van Dresden, getiteld “Long-Term vs. Short-Term Contracts: Een Europees perspectief op aardgas“.

Dit is wat er in de VS is gebeurd als gevolg van het openen van de markt. Het leidde aanvankelijk tot prijsverlaging, maar uiteindelijk tot een sterke stijging van de energieprijzen.

Langetermijn- versus kortetermijncontracten: Een Europees perspectief op aardgas

De auteurs concludeerden dat:

“De lessen uit de VS suggereren dat de ruimte voor langetermijncontracten in de nasleep van de liberalisering kleiner wordt. Naarmate de tijd verstrijkt, kan het aanbod echter korter worden, kunnen de prijzen stijgen en kunnen grote verbruikers en groothandelaars moe worden en dan meer bereid zijn om opnieuw langetermijncontracten aan te gaan.

Uit ons model blijkt dat producenten ook een strategische prikkel hebben om langetermijncontracten aan te gaan als de prijselasticiteit van de vraag op lange termijn aanzienlijk groter is dan de vraagelasticiteit op korte termijn. Gezien de structurele veranderingen die de Europese aardgasindustrie momenteel ondergaat, kan worden geconcludeerd dat langetermijncontracten een belangrijk element van de Europese aardgasindustrie zullen blijven, maar dat hun rol in de aanbodmix op korte termijn waarschijnlijk zal afnemen.

De relevante beleidsvraag waarop ons document zinspeelt is: welke institutionele regeling zou het meest geschikt zijn om ervoor te zorgen dat men langetermijncontracten kan sluiten met producenten in gasexporterende landen en tegelijkertijd de vruchten kan plukken van de liberalisering van de gassector?”

In 2007 wist de Europese Commissie van de gevolgen van het omzetten van de aardgasmarkt in kortetermijncontracten in de VS, die alleen op korte termijn gunstig zijn, maar zij besloot dit te negeren.

De Europese Commissie wist van deze risico’s, maar het kon haar niets schelen.

Manipulators en speculanten

Maar kunnen er nog andere redenen zijn die de hoge prijzen beïnvloeden? Wordt de markt gemanipuleerd?

Volgens de Daily Mail verklaarde een vice-president van Shell in een interview met The Times op 20 februari: “Een van de andere factoren die meespeelden bij de hoge Europese prijzen en volatiliteit die we vorig jaar zagen, was de toegenomen financiële activiteit en met name veel nieuwe financiële spelers zoals hedgefondsen die op deze markt kwamen. Historisch gezien zijn deze spelers actief op de ruwe olie en Henry Hub [Amerikaans gas] markten. Maar we zagen een grote instroom van nieuwe financiële spelers die geld in en uit de Europese gasmarkten brachten en dat verhoogde de volatiliteit en onzekerheid op die markten.”

Zelfs de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vertelde het Europees Parlement in Straatsburg op 20 oktober dat “we een einde moeten maken aan de speculatie op de energiemarkten, daarom vergroten we ons toezicht op de gas- en energiemarkten”.

***

En dan vervolgt de auteur met een uitvoerige en zeer technische verhandeling over grote nieuwe financiële spelers op de energiemarkten, die tot verhoogde onzekerheid en volatiliteit hebben geleid.

Vervolgens bracht hij verslag uit van een videoconferentie met o.a.Vladimir Poetin. Daar pikken we de draad weer op.

***

De Russische profetie

Op 6 oktober 2021 heeft het Kremlin het transcript gepubliceerd van een videoconferentie die Vladimir Poetin hield en ze noemden het “Vergadering over de ontwikkeling van de energie-industrie“.

Vladimir Poetin:

“De ondergrondse opslagfaciliteiten van de Europese landen zijn geslonken als gevolg van de strenge winter begin 2021. De afgelopen tien jaar hebben veel landen in de regio hun kolen- en kerncentrales opgegeven ten gunste van windenergie, die sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden.

De voormalige Europese Commissie… was gericht op het inperken van de zogenaamde langetermijncontracten en op de overgang naar gasbeurshandel. Dit beleid is verkeerd. Gebruikers, inclusief bijvoorbeeld producenten van meststoffen, verliezen alle prijsbenchmarks.

De gasprijs. Vandaag nadert hij de 2000 dollar per duizend kubieke meter gas, wat meer dan tien keer de gemiddelde prijs van vorig jaar is.

Ik wil onderstrepen dat Rusland altijd een betrouwbare leverancier van [aard]gas is geweest voor zijn klanten overal ter wereld, zowel in Azië als in Europa. Rusland komt altijd al zijn verplichtingen volledig na – al zijn verplichtingen, dat wil ik benadrukken.

De Bondsrepubliek Duitsland is de grootste Europese klant van Rusland.

Wij moeten jaarlijks 40 miljard kubieke meter gas door het gasdoorvoersysteem van Oekraïne pompen. Het is veel goedkoper om gas te leveren via de nieuwe pijpleidingen, waardoor wij ongeveer 3 miljard dollar per jaar besparen voor de betrokken leveringsvolumes. De nieuwe pijpleidingen (de geplande Nordstream 2) kunnen dankzij hun nieuwe installaties de CO2-uitstoot 5,6x verminderen.

De huidige situatie op de Europese energiemarkt is opnieuw een duidelijk voorbeeld van het feit dat overhaaste, laat staan politiek beïnvloede beslissingen onaanvaardbaar zijn op welk gebied dan ook, maar vooral wanneer het gaat om energievoorziening waarvan de duurzame werking van ondernemingen en het welzijn en de levenskwaliteit van miljoenen afhangen.”

Vice-premier Alexander Novak:

“De crisis die zich in Europa en Azië voltrekt, houdt verband met de keuze van de Europese politici voor spotcontracten boven langetermijncontracten en een verkeerde voorspelling van het evenwicht tussen vraag en aanbod in hun landen. Sinds 2013 is de gasproductie in Noorwegen met 10 procent gedaald en in Nederland met 70 procent, dat vroeger een belangrijke leverancier in Europa was.

Het begon afgelopen zomer, toen de Verenigde Staten hun LNG-leveringen heroriënteerden op Latijns-Amerika. Maar ook de speculatie op de markt, die de prijzen opdrijft, is zeer sterk. Dit vraagt waarschijnlijk om een onderzoek naar de activiteiten van de beursspeculanten, want objectief gezien weerspiegelt de huidige prijs de huidige situatie niet.

Dergelijke prijzen zijn niet goed voor de gasmarkt.  Veel bedrijven, vooral chemische gasbedrijven, zullen in deze omstandigheden wellicht moeten sluiten, wat nu al gebeurt, zoals we in Groot-Brittannië en verschillende andere landen in Europa en elders zien gebeuren.

Er zijn twee factoren die de huidige situatie kunnen afkoelen: Nord Stream 2 pijpleiding, (en) gas moet worden verhandeld op de elektronische beurs in Sint-Petersburg, wat het effect van marktspeculatie zou verminderen.

Vladimir Poetin:

“Het voorstel om over te schakelen op een beurshandelssysteem voor aardgas kwam van de deskundigen van de Europese Commissie onder het vorige mandaat, voornamelijk van Britse deskundigen. Waar zijn die Britse deskundigen nu met hun voorstellen? We weten waar ze zijn, maar de consumenten op het Europese vasteland zijn de dupe van deze initiatieven.

Ruilhandel in gas is niet effectief omdat het meerdere risico’s met zich meebrengt, en dat hebben we altijd gezegd.

Dit is immers niet zoals de handel in horloges, onderbroeken, dassen of auto’s; het is zelfs niet zoals olie, die overal kan worden geproduceerd en opgeslagen, ook in tankwagens, in afwachting dat de marktsituatie opklaart. Gas is anders, omdat het niet op deze manier kan worden opgeslagen. Zelfs LNG moet worden geproduceerd, vloeibaar gemaakt, in tankers geladen, geleverd en vervolgens weer in gasvormige toestand worden omgezet. Dit is een duur en ingewikkeld proces. Zo werkt het niet.

Wat we vandaag zien is het resultaat van hun hardnekkige of, om het bot te zeggen, onzorgvuldige acties, met alle gevolgen van dien voor de markt.

Zoals ik al zei, bespaart Gazprom ongeveer 3 miljard dollar per jaar op zijn nieuwe pijpleidingen omdat het de nieuwste pompapparatuur en nieuwe leidingen gebruikt, zodat de druk hoger kan zijn, wat onmogelijk is voor het gastransportsysteem van Oekraïne. Het is al tientallen jaren niet aangepast en de leidingen kunnen elk moment barsten of er kan een ander ongeluk gebeuren. Mocht dit gebeuren, dan is iedereen de dupe, ook de transitoperator en de afnemers.

Ik herinner mij de discussies binnen de Europese Commissie en ik ben zelf in Brussel geweest. Het was niet gemakkelijk om met de zogenaamde deskundigen te praten, aangezien zij een enigszins snobistische houding aannemen en denken dat hun mening de enige juiste is en niets anders willen horen. Ik hoop dat er deze keer iets zal veranderen.

Het zou voor (ons) economisch rendabeler zijn om de door Oekraïne opgelegde boete te betalen om de gasstroom via de nieuwe systemen te kunnen vergroten. De druk in de [nieuwe] pijp is hoger, de CO2-uitstoot is lager en de totale kosten zijn ongeveer 3 miljard dollar per jaar lager. Maar ik heb hen gevraagd dit niet te doen. Wij moeten de contractuele verplichtingen met betrekking tot de doorvoer van ons gas via Oekraïne, via het Oekraïense gasdoorvoersysteem, volledig nakomen. Ten eerste mag niemand, ook Oekraïne niet, in een moeilijke situatie worden gebracht, ondanks alle factoren die momenteel in de betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne een rol spelen. En ten tweede mogen we het vertrouwen in Gazprom als betrouwbare, absoluut betrouwbare partner niet ondermijnen.

CEO van Inter RAO PJSC Boris Kovalchuk:

Op dit moment is de totale stijging van de elektriciteitsprijs in Europa bijna 1000 procent. Ter vergelijking: in Rusland is dat 4 procent. Duitsland loopt voorop bij de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar wat gebeurt er werkelijk? De prijs in Duitsland is 10 keer zo hoog, terwijl kolencentrales 27 procent van de energiemix van het land uitmaken, tegen 13 procent in Rusland. Het is vreemd als je vecht voor koolstofneutraliteit met zulke hoge prijzen en een tweemaal zo groot aandeel kolen in de energiemix hebt als in de Russische Federatie, slechts 3 procent van de 60 GW die uit hernieuwbare energiebronnen, voornamelijk wind, wordt gehaald, morgen beschikbaar is op de Duitse elektriciteitsbeurs. In feite werkt een kwart van het Duitse energiesysteem niet.

Oekraïne krijgt zijn elektrische energie voornamelijk van kerncentrales.

In Duitsland produceren overheidsinstanties videoclips waarin mensen wordt verteld hoe ze kunnen overwinteren zonder licht of verwarming, hoe ze kaarsen in bloempotten kunnen doen om een kamer te verwarmen, en hoe ze ramen tochtvrij kunnen maken met duct tape en huishoudfolie. Nog maar een paar jaar geleden was dit ondenkbaar, alsof het stenen tijdperk terug is...

Vladimir Poetin:

*Ja, u vroeg zich terecht af hoe ze kunnen strijden voor koolstofneutraliteit, als het aandeel van steenkool in de energiebalans in Europa en in dit geval hebben we het over Duitsland, twee keer zo groot is als in Rusland? Nou, het blijkt dat ze dat kunnen. Dit is wat zij, ik bedoel de Europeanen, doen en proberen te doen ten koste van iemand anders. In dit geval doen ze dat op onze kosten, op kosten van de Russische Federatie. Ik hoop echt dat we een dialoog over dit onderwerp op gang kunnen brengen, rekening houdend met de belangen van alle partijen op de mondiale energiemarkt.

***

Ehden Biber.

Helaas was alles wat tijdens die vergadering werd gezegd waar:

De Europese Commissie heeft besloten over te gaan op kortetermijncontracten.

De Russen probeerden hen te vertellen dat dit een slecht idee is.

De vertegenwoordigers van de Commissie weigerden te luisteren.

De markt wordt gemanipuleerd door speculanten.

Het Duitse energiesysteem faalt.

Het ‘groene beleid’ van de EU is een leugen, dat ze meer kolen gebruiken en schade toebrengen aan het milieu.

***

Over de auteur

Ehden Biber is cybersecurity en privacy professional die onderzoeksjournalist werd. Ontmaskerde farmaceutische contracten, gevaren van vaccins, falen van de Europese energiemarkt. EH_DEN op zowel Telegram & Twitter.

***

Bron hier.

***