Zuhal Demir.

Van een onzer correspondenten.

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) is zeer ontevreden met het slotakkoord van de klimaatconferentie in Egypte. In ‘VTM NIEUWS’ noemde de minister de klimaatconferentie een ‘grote show’. ‘Het gaat meer over prestige dan het klimaat zelf’, zei ze.

Niettemin werd er een akkoord bereikt voor de oprichting van een fonds voor verlies en schade, dat bedoeld is voor bijzonder kwetsbare landen. Demir is daarover zeer ontstemd.

‘Genoeg is genoeg. Dat was het standpunt van België.’

Demir:

‘We waren twee dingen overeengekomen. Ten eerste, dat er geen bijkomende financieringsstromen zouden zijn voor schadegevallen aan ontwikkelingslanden. Vandaag de dag doen we al internationale klimaatfinanciering, dus daar gaan al centen naartoe. Ten tweede, de grote uitstoters moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen en ook hun uitstoot naar beneden halen. Dat deze buiten schot blijven vind ik hypocriet. (…) Een bijkomend fonds kost natuurlijk geld, en die prijs betaalt de belastingbetaler, verklaarde Demir. Genoeg is genoeg. Dat was het standpunt van België.’

Timmermans heeft volgens haar op de klimaattop een standpunt ingenomen dat niet alleen afwijkt van het Belgische, maar ook lijnrecht ingaat tegen de opvatting van een aantal andere Europese landen, zoals o.a. Duitsland, Zweden, Polen en Slowakije.

Ze schrijft op Twitter:

Drie keer raden naar wie hij de factuur schuift? De grootste uitstoters blijven intussen ongemoeid.

Demir betreurt dat Timmermans zomaar meegaat in allerlei nieuwe financieringsmechanismen, louter om zijn eigen blazoen te greenwashen.

De bewindsvrouw weigerde zelf aan de COP27 top mee te doen. De invulling van het nieuwe schadefonds lijkt in Europa nog geen gelopen race.

 

Bronnen: hier en hier.

***