Door Fritz Vahrenholt.

Vertaling: Martien de Wit.

Het ongewoon zachte weer rond de jaarwisseling in Midden-Europa heeft velen in dit land gesterkt in de overtuiging dat de door CO2 veroorzaakte opwarming van de aarde in volle gang is. Wereldwijd – en dat is het enige dat telt – ontwikkelen de temperaturen zich in een andere richting. Als men het gemiddelde neemt van de laatste jaren, is de mondiale temperatuur 8 jaar en 4 maanden constant geweest.

In december is de afwijking van de mondiale temperatuur ten opzichte van het 30-jarig gemiddelde van de satellietmetingen van de Universiteit van Alabama (UAH) opnieuw gedaald tot 0,05 graden Celsius. (zie grafiek hierboven). Het is waar dat de temperatuur op lange termijn tot 2015 is gestegen. Maar het is gemiddeld slechts 0,13 graden Celsius per decennium sinds 1979. Maar het wordt nog beter: de laatste wetenschappelijke studies geven voor Europa aan dat het eerst 15-20 jaar licht bergafwaarts zal gaan. 

Studie in “Nature” : Noord-Atlantische Oceaan koelt af

Het zijn klimaatwetenschappelijke zwaargewichten die onlangs voor opschudding hebben gezorgd in het Nature Journal ‘Climate and atmospheric science‘. Katja Matthes, directeur van het GEOMAR Helmholtz Centrum voor Oceaanonderzoek in Kiel, Johann Jungclaus van het Max Planck Instituut voor Meteorologie in Hamburg en Nour-Eddine Omrani van het Noorse Bjerknes centrum voor klimaatonderzoek hebben een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat we te maken hebben met een verzwakking van de Noord-Atlantische Oscillatie, een afkoeling van de Noord-Atlantische oceaan en een daarmee samenhangende mondiale temperatuurontwikkeling zoals tussen 1950 en 1970 (aldus de auteurs in hun samenvatting).

De grafiek toont de daling van de Noord-Atlantische temperaturen tegen 2040, maar door de opwarming van de aarde zullen de temperaturen niet terugvallen tot het niveau van 1950-1970, legt een van de auteurs, Eddine Omrani, uit. De verwachte pauze in de opwarming geeft ons de tijd – aldus Omrani- om technische, politieke en economische oplossingen uit te werken vóór de volgende opwarmingsfase, die rond 2050 weer de overhand krijgt.

Waarom wordt de komende afkoeling in Europa niet gemeld?

Het is verbazingwekkend dat tot nu toe geen enkel Duits dagblad over deze bemoedigende boodschap heeft bericht. De apocalyptische waan van de ‘laatste generatie’, gefinancierd met Amerikaans stichtingsgeld, krijgt daarentegen ruim baan en welwillende rechters.

Bijna niemand trekt het valse verhaal van de ‘klimaatklevers’ in twijfel.

Zij die dergelijk nieuws over een op handen zijnde afkoeling onderdrukken, zijn medeplichtig aan de politiek geïnduceerde vernietiging van onze samenleving.

Wat zei Robert Habeck (de Duitse bondsminister van Economie en Klimaat) onlangs in Qatar? Hij heeft de komende jaren aardgas nodig, maar over 7 jaar heeft hij het niet meer nodig, omdat Duitsland dan toch al zonder gas komt te zitten. Waarom wil hij van het gas af als het de komende 20 jaar in Europa niet warmer, maar juist kouder wordt? Zullen we niet nog meer gas nodig hebben dan nu als het afkoelt?

De publicatie van de klimaatonderzoekers uit Kiel, Hamburg, Bergen, Venetië en Houston brengt ons een ander belangrijk inzicht. De opwarming van de jaren 1980 tot 2015 werd aanzienlijk beïnvloed door de warme fase van de Atlantische Oceaan. We kunnen schatten dat een aanzienlijk deel van de opwarming kan worden toegeschreven aan deze natuurlijke cyclus. Deze periode wordt echter onder meer gebruikt om temperatuurvoorspellingen voor de toekomst te doen. De modellen schrijven de natuurlijke opwarming echter toe aan het CO2-effect. Dit verkeerd berekende, hogere CO2-effect wordt geëxtrapoleerd naar de toekomst. Modellen die geen rekening houden met de natuurlijke cyclische invloeden – de modellen zijn daar nog niet toe in staat – komen dus tot veel te sterke opwarmingsprognoses.

Niet onvermeld mag blijven dat er een groot aantal publicaties is (zoals deze, waarbij Matthes en Omrani betrokken waren: Solar forcing synchronizes decadal North Atlantic climate variability, die een koppeling van de sterkte van de zonnecycli met de Noord-Atlantische Oscillatie waarschijnlijk achten. De laatste zonnecyclus van 2008 tot 2019 was de zwakste in 100 jaar. De huidige cyclus ontwikkelt zich tot nu toe net zo zwak.

De eendimensionaliteit van het klimaat- en energiedebat, die culmineert in de bewering dat alleen de CO2-uitstoot ons klimaat bepaalt, is ronduit beangstigend.

Congres in Hamburg

Fritz Vahrenholt.

Op 19 januari 2023 vindt het congres “Red onze industrie” plaats in Hotel Elysee in Hamburg. Tot de deelnemers behoren Michael Shellenberger, Prof. Patzelt, Prof. Koch, Dr. Pillkahn, Prof. Mayer, Roland Tichy en ondergetekende. Het evenement is hier te vinden.

Helaas is het congres binnen twee weken na de aankondiging al volgeboekt; er worden er meer gepland. Het evenement in Hamburg is echter hier te volgen: www.tichyseinblick.de/video/tagung-rettet-unsere-industrie/

Verder wil ik erop wijzen dat mijn nieuwe boek “Die Grosse Energiekrise – und wie wir sie bewältigen können” op 17 februari verschijnt. Het boek zal worden gepresenteerd op een persconferentie in de Duitse persclub in Berlijn, samen met Otto Schily, voormalig federaal minister. Het boek telt 207 bladzijden en kost 22 . Het boek is uitgegeven door LangenMüller Verlag.

***