Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

In de race naar de economische afgrond als gevolg van utopisch beleden klimaathysterie, hebben de liberalen (FDP) in de Duitse regering plotseling pas op de plaats gemaakt waar het gaat om het afschaffen van de auto met verbrandingsmotor. Had het Europees parlement vorig jaar nog besloten om per 2035 geen benzine- en dieselauto’s te mogen verkopen, nu zijn er zomaar beren op de weg. Een definitief besluit stond ineens niet meer op de agenda van de Duitse regering. NRC schrijft:

‘Het uitstel van de stemming is zeer ongebruikelijk en illustreert ook groeiende tegenwind voor de Europese klimaatplannen.’

Voor de Groenen die met de energiecrisis en de oorlog al kleur hebben moeten bekennen is het extra pijnlijk dat hun coalitiepartner met dit nieuwe breekpunt een belangrijke doorbraak naar de lang verwachte uitvoering van de Europese Green Deal blokkeert.

Want in tegenstelling tot Nederland, zijn er landen als Bulgarije,Italië en Polen die de blokkade overwegen te steunen. Maar ook Finland, Frankrijk, Hongarije, Portugal, Roemenië en Slovenië maken op onderdelen bezwaar tegen een stop op de verbrandingsmotor.

De Duitse transportminister Volker Wissing (FDP) wil zijn instemming met het EU-plan voor verbrandingsmotoren ineens verbinden aan een akkoord over ‘CO2-neutrale brandstoffen’ – ook wel ‘e-fuels’ genoemd. Vooralsnog lijkt dit een dood spoor. Over de effectiviteit van deze ‘e-fuels’ heerst nog veel onzekerheid. Zowel e-fuels als waterstof zijn op dit moment nog geen echt alternatief. Ze zijn veel te duur en complex om op grote schaal te maken.

Duitsland krijgt tegen het midden van de eeuw te maken met kosten tot 900 miljard euro als gevolg van ‘klimaatverandering’.

Afgaand op een rapport van de Europese Commissie over de gevolgen van de energiecrisis voor de toekomst van de economie ziet het er voor Duitsland ronduit somber uit. De energievraag van de industrie (auto’s, chemische industrie) zal het moeilijk krijgen. En dit betekent dat investeringen in de energietransitie worden uitgesteld. Prijstrends dwingen ongeveer 40% van de bedrijven om investeringen in de groene en digitale transformatie uit te stellen. En bijna een op de vier bedrijven overweegt (of is al bezig met) het verplaatsen van aandelen, productie of banen naar het buitenland. Duitsland krijgt tegen het midden van de eeuw te maken met kosten tot 900 miljard euro als gevolg van ‘klimaatverandering’.

Analisten verwachten niettemin dat het verbod op benzine- en dieselauto’s toch gehandhaafd blijft. Men zoekt in Brussel wel een uitweg via geitenpaadjes en schimmige teksten, zo is de indruk.

***

Bronnen: hier, hier en hier.

***