Caroline van der Plas, BBB. Schermafbeelding,

Van een onzer correspondenten.

De historische overwinning van de BBB heeft ook het klimaatrealisme wind in de zeilen gegeven. Zowel een tegenstem in het stikstofdossier alsook politieke oppositie bij het omvattender klimaatbeleid van Rutte IV, krijgen met de nieuwe zetelverdeling een sterkere verankering in de politiek. Los van de verschuivingen in de provincies, is er in de Senaat op grond van de prognoses, een klimaatrealistisch ‘blok’ ontstaan van 24 zetels:

BBB 15 zetels

PVV 4 zetels

Ja21 3 zetels

FVD 2 zetels

Weliswaar verliezen FvD en PVV zetels, de nieuwkomers JA21 en BBB maken dit ruimschoots goed. Tel daarbij op dat op het punt van pro-kernenergie de politieke steun enorm is toegenomen.

Een nieuwkomer als Volt kiest, ondanks beleden klimaatangst, al aarzelend toch voor kernenergie.

De zittende coalitie van Rutte IV heeft op dit moment ook 24 zetels in de Eerste Kamer. Opvallend is dat de kiezers niet ontvankelijk bleken voor het klimaatalarm van GroenLinks en D66. Beide partijen wisten geen nieuwe kiezers naar zich te trekken, D66 verliest zelfs een zetel. In de verkiezingsdebatten liet Kaag weten qua klimaatbeleid de zaak juist te willen versnellen:

‘Het is vijf over twaalf’,

aldus D66-voorvrouw. Tevens zint D66 op extra wettelijke maatregelen om de financiële sector in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs door banken en verzekeraars te verplichten een klimaatplan op te stellen.