Foto: Shuttterstock.

Van een onzer correspondenten.

2022 Was het jaar met de meeste zonnestraling sinds het begin van de metingen van zonnestraling in 1965, zo stelt het weer- en klimaatinstituut in de Staat van het Klimaat 2022. Gemiddeld over het land was de zonnestraling 15% meer dan normaal. Sinds de jaren negentig neemt de jaarlijkse hoeveelheid zonnestraling toe met ruim 3% procent per tien jaar. Dat komt vooral doordat er vaker hogedrukgebieden zijn in de lente en zomer, waardoor er minder bewolking is, aldus het KNMI.

KNMI: De invloed van klimaatverandering op het ontstaan van winterstormen is klein en ze nemen niet toe in aantal en kracht.

Met de toename van zonnestraling groeit ook de kans op droogte. In de zomer was de hoeveelheid neerslag landelijke gemiddeld 40% minder dan normaal. Samen met de sterke verdamping door de grote hoeveelheid zonnestraling, leidde de geringe neerslag tot een groot neerslagtekort in het zomerhalfjaar.

Het KNMI zit er naast wat de voorspelde invloed van de zon was:

‘De KNMI’14 klimaatscenario’s voorzien voor de komende decennia een toename in de zonnestraling. Deze toename is echter beduidend minder dan de waargenomen toename. (…) Of de opwaartse trend in de zonnestraling zich voortzet is allerminst zeker, het is goed mogelijk dat de trend in de toekomst door vaker bewolkt weer in de lente en de zomer gaat afvlakken of tijdelijk naar beneden gaat.’

Het ziet er naar uit dat het overheidsinstituut kritischer wordt op het klimaatparadigma waarin de menselijke CO2- uitstoot de grote dominante factor is om temperatuurstijgingen te verklaren.

KNMI: Niet elke extreme gebeurtenis heeft met klimaatverandering te maken.

Regelmatig vragen mensen waarom het nog steeds belangrijk is om aan te tonen dat er een verband is tussen extreem weer en klimaatverandering. Het is toch duidelijk dat het klimaat verandert? Toch is dit te kort door de bocht aldus het KNMI:

‘Extremen worden steeds meer beïnvloed door klimaatverandering, maar niet altijd en overal. ‘

***

Bron hier.

***

Voor meer discussie over zon en droogte zie hier: