Frans Timmermans. Schermafbeelding.

Van een onzer correspondenten.

Een horror scenario.

Bij een vallend kabinet Rutte IV en in het zicht van nieuwe verkiezingen kan zijn naam ineens bovenaan de gemeenschappelijke kieslijst van PvdA en GroenLinks verschijnen. Hij zou de grote baanbreker kunnen worden om links aan een groot blok te helpen, laat Attje & Jesse ver achter zich.

Het gaat hier niet om een 1 aprilgrap: Frans Timmermans for President is een reële mogelijkheid. Wie goed oplet ziet dat zijn campagne al lang is begonnen, zeker als je kijkt naar zijn persoonlijke mars door de universiteiten hier in de lage landen. Hij oogst veel applaus met zijn klimaatbeleid bij onze hoogwaardige kennisinstituten en wordt behangen met eredoctoraten.

In Maastricht kreeg hij er eentje, zo ook van de Universiteit van Gent. TU-Delft betoonde respect met een eredoctoraat, hij ontving de Vrede van Nijmegen-penning van de Radboud Universiteit, bekleedde eerder de Vrede van Utrecht leerstoel. TU Delft rector Tim van der Hagen liep echt over van loftuiting waar het gaat om de klimaatbevlogen inborst van Timmermans:

‘Wij eren Frans Timmermans voor zijn niet-aflatende inspanningen om het tegengaan van klimaatverandering op de Europese agenda te krijgen. Hij is de drijvende kracht achter het visionaire en ambitieuze beleidsdocument Fit for 55, waarin Europa zich ten doel stelt tegen 2030 55% minder emissies te produceren.‘

Andere politici niet te na gesproken, maar er is niemand die zo’n wijdvertakt wetenschappelijk netwerk binnen de universiteiten heeft als Timmermans.

Volgende maand is Timmermans eregast op de 61e verjaardag van de Universiteit van Twente. Volgens het doorgaans goed ingewijde AD gaat hij het hier waarschijnlijk hebben over zijn geliefde onderwerp: het klimaat.

Nog onduidelijk is welk prestigieus eerbetoon hem hier te wachten staat, maar er is keuze te over: een Julianapenning, een gewone erepenning, een Van den Kroonenbergpenning, een Professor de Winterprijs of de TU-Twente Onderwijs prijs. In ieder geval zal het een verrassing moeten zijn en luid applaus zal klinken.

Andere politici niet te na gesproken, maar er is niemand die zo’n wijdvertakt wetenschappelijk netwerk binnen de universiteiten heeft als hij. En mocht het tot regeren komen dan heeft Timmermans met een vingerknip de beschikking over ministeriële deskundigheid van het hoogste niveau, getuige het binnenhalen van TU-Delft icoon ir Diederik Samsom.

Niet eerder in de Vaderlandse geschiedenis is er een politicus geweest die zowel tot de verbeelding kan spreken van de gehele universitaire wereld, maar ook het hart weet te raken van de gewone man in straat. Timmermans op twitter:

‘We staan voor gigantische uitdagingen waarvoor geen snelle, pijnloze oplossingen bestaan. Pas als de valse tegenstellingen zijn ontmaskerd komen we toe aan het bouwen van de bruggen waar zo’n behoefte aan is.’

Timmermans krijgt het voor elkaar!

***