Door Jeroen Hetzler.

Men weet van gekkigheid niet meer hoe de achterhaalde CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) onder de aandacht te brengen.

NPO ziet het als haar missie de klimaatpropaganda onophoudelijk uit te dragen alsof anders de argumenten te zwak blijken om blijvend te overtuigen. Veel is onjuist gebleken zoals atollen. Ze groeien en staan helemaal niet onder water. Ook het Great Barrier Reef verkeert in gezonde staat etc. Daarom komen dwang en bizarre ideeën om de hoek kijken om de zelf gecreëerde onhoudbare rampscenario’s geloofwaardig te houden. Simon Rozendaal, columnist voor Elseviers weekblad heeft er wel een idee over:

PFAS is een luxeprobleem. Het wordt gemeten in nanogrammen terwijl we vroeger tot wel een miljoen keer zoveel vervuiling hadden. Door een revolutie in meettechnieken kunnen we steeds kleinere hoeveelheden detecteren en daarop worden dan de nieuwe normen gebaseerd. Ziedaar de Wet van Behoud van Milieu-Ellende,

PFAS is een luxeprobleem. Het wordt gemeten in nanogrammen terwijl we vroeger tot wel een miljoen keer zoveel vervuiling hadden. Door een revolutie in meettechnieken kunnen we steeds kleinere hoeveelheden detecteren en daarop worden dan de nieuwe normen gebaseerd. Ziedaar de Wet van Behoud van Milieu-Ellende,

Over dioxine hoor je niemand meer. Toch was dat een jaar of veertig geleden zoiets als PFAS nu. Dagelijks in de krant: help, het zit in de regen, het zit in koemelk! Dramatische reportages op de buis: nu ook in borstvoeding! Kankerverwekkend, levensgevaarlijk, schandalig! Op een gegeven moment vroeg ik aan een Poolse onderzoeker, tevens lid van de milieubeweging, of zij ook last hadden van dioxine. ‘Meneer, dat is een westerse luxe. Wij hebben hier echte luchtvervuiling, zoals zwaveldioxide. Pas als we dat hebben aangepakt, hebben we tijd om ons druk te maken over dioxine.’

Dit was het moment waarop de ogen van Rozendaal opengingen voor het schandaal dat al jaren sluipend plaatsvond door toedoen van NGO’s om hun voortbestaan en subsidies en donaties te borgen. Hun tactiek garandeerde het opblazen van een onbetekenend mugje tot een vreeswekkende olifant, edoch in werkelijkheid nog steeds even onbetekenend. Rozendaal schrijft verder:

Het was de eerste keer dat ik me bewust werd van een nieuwe natuurwet, die ik Rozendaals Wet van Behoud van Milieu-Ellende zou willen noemen. Heb je een belangrijk milieuprobleem opgelost, dan duikt er een minder belangrijk probleem op dat door de milieubeweging, onderzoekers en de publieke opinie wordt gepromoveerd tot belangrijkste milieuprobleem. En daarna opnieuw, opnieuw, enzovoort.

Nu dioxine is opgelost, is een nieuwe ster aan het firmament gerezen, PFAS genaamd:

In de dagelijkse jammerverhalen over poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) staan nooit cijfers over hoeveel er in het bloed zitten, of in kropjes sla dan wel gevangen vis. Het gaat over ‘hoge concentraties’ (NRC, 26 mei), hoge PFAS-waarden in het bloed’ (de Volkskrant, 23 mei), propvol chemische troep’ en ‘hallucinant hoge hoeveelheden PFAS’ (column in de Volkskrant, 20 mei).

Grote woorden, cijfers ho maar. Pas in C2W, vakblad voor chemici, kwam ik getallen tegen, in een interview met de Vlaamse milieuchemicus Karl Vrancken. Deze PFAS-specialist heeft een norm voorgesteld van 100 nanogram per liter drinkwater voor de som van twintig belangrijke PFAS.

Kijk, nu kunnen we het probleem vergelijken met de vervuiling van vroeger. Mijn ervaring als chemicus die al bijna vijftig jaar schrijft over gemene substanties, is dat procenten (1 op 100) daarbij helpen. Er zijn maar weinig mensen voor wie 1 nanogram per liter iets zegt, dus heb ik het omgerekend voor u. De norm voor de som van de twintig belangrijkste PFAS in drinkwater is 0,00000001 procent. Zeven of voor mijn part vijf nullen (honderdmaal de norm) achter de komma. Als je dat ‘hallucinant hoog’ noemt, ben je niet goed snik.

We leven inderdaad in gekke tijden met een coalitie die feitelijk geen recht van bestaan heeft, maar er zelf niet aan wil. Opgesloten in een eigen bubbel beleven we thans een fantoomcoalitie. Ondertussen worden we overspoeld door alarmistische berichten uit de koker van vooral journalisten die overduidelijk geen idee hebben waar ze het over hebben, maar blind kiezen voor het superlatief c.q. het beste verkoopcijfer.

Die berichten hebben veel weg van gekakel, omdat ze allemaal bol staan van hetzelfde CO2-spook met impliciet een catastrofale opwarming door menselijke schuld. Het wordt eentonig allemaal, cliché en gedweep. Of het ook zo is vraagt niemand zich meer af, al is hier reden genoeg voor, omdat de rol van CO2 inmiddels is uitgespeeld door atmosferische verzadiging en overlap door waterdamp. Zie: hier. en hier.

Het is nogal verbijsterend te zien dat CO2 er desondanks bij elke activiteit bij de haren wordt bijgesleept. De mythe van die vermaledijde CO2 moet en zal ons hele maatschappelijke leven domineren. Het is alsof de eco-jongens en-meisjes de gehele Nederlandse maatschappij naar hun hand willen zetten met die ongefundeerde angst voor CO2. Ze zijn er duidelijk op uit om de boeren en de vissers uit te roeien. Daarna is het de beurt aan de grote bedrijven in navolging van het evangelie van Maurice Strong:

Milieudefensie houdt zich hier mee bezig, ook Greenpeace. Het doel: een arcadische wereld van 200 jaar geleden. Althans, dat is de uitkomst van hun maatschappelijk onverantwoorde inspanningen tezamen met die van de serieprocedeerder Vollebroek.

De boodschap is dus dat men zich vooral niet onder druk gezet moet voelen met dat bakerpraatje dat CO2 gevaarlijk is. We horen nu al 50 jaar dat een rampspoedige klimaatverandering op handen is vanwege menselijke CO2-uitstoot. Nu de atmosferische concentratie zijn invloedrijkste verzadigingspunt heeft bereikt van 400 ppm, is het sowieso uitgesloten dat die gevreesde klimaatverandering er om die reden zal komen. Luchtfietserij, desinformtie en bangmakerij is het dan ook geworden. Extra investering in verder terugdringen van CO2 is verspilling. Met dit soort beweringen als onderstaande, maakt men zich dan ook belachelijk:

“De oorlog in Oekraïne heeft in het eerste jaar alleen al net zoveel schadelijke stoffen uitgestoten als België. Dat heeft de Nederlandse klimaatonderzoeker Lennard de Klerk berekend. Hij presenteert zijn bevindingen woensdag tijdens klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties in Bonn. In totaal werden door de oorlog als gevolg van de Russische inval in Oekraïne 120 miljoen ton CO2-equivalenten aan uitstoot veroorzaakt. Daarbij wordt andere uitstoot zoals die van methaangas omgerekend naar CO2-uitstoot om gemakkelijker te kunnen vergelijken. Van die 120 miljoen ton is 19 miljoen ton veroorzaakt door oorlogshandelingen.”

So what? Werk aan de winkel voor Milieudefensie en Vollebroek oorlog om ecologische redenen te kunnen verbieden.

Inzichtelijk maakt Kees Lepair de CO2-materie met de logaritmische functie van CO2:

Naast wat Rozendaal uit de doeken doet, komt LNT natuurlijk om de hoek kijken. Linear No Threshold, een ‘rekenmethode’ met bedenkelijke trekjes. Voorbeeld: als 1 persoon 100 paracetamol inneemt, gaat hij dood. Dus: als 100 personen elk 1 paracetamol inneemt, gaat er statistisch gemiddeld altijd 1 dood. Dit is in strijd met de eeuwenoude wet van Paracelsus dat de dosis de giftigheid bepaalt. Zo kunnen wij wel degelijk prima leven in de openlucht, bij vliegreizen en het eten van bananen, alle situaties met verhoogde blootstelling aan radioactieve straling. Er is niets aan de hand. Dit geldt ook voor gewasbeschermingsmiddelen.

U kent het wel de Pavlov-reactie: ‘sjemisch’! Gevaarlijk. Kanker! Wat een opgefokte bangeriken is er van deze maatschappij gemaakt. Nu staan ze vanwege PFAS te demonstreren bij Chemours om loos alarm. De complotten vliegen je om de oren. Longfonds: 18.000 doden door luchtvervuiling, maar waar zijn die dan? Dito klimaatvluchtelingen, het zesde uitsterven, de ijsbeer, natura 2000 etc.

Daarbij heeft de eco-lobby een arsenaal aan speeltjes: onderlopende atollen, koraal, poolijs, ijskappen, pinguïn etc. die bij toerbeurt tot angstaanjagende proporties worden opgeblazen om ons bang te houden. De dwangbuis waarin jongeren nu leven is sneu om te zien; afgericht als circusdieren.

Jeroen Hetzler.

De belangrijkste kwaal waaraan deze maatschappij lijdt is gebrek aan kritisch relativisme. De meeste media hebben dit er wel uitgestampt met hun eco-antikapitalistische propaganda. Helaas is het wel zo dat wie zich kritisch uitlaat in bepaalde functies sancties kan verwachten. Niets nieuws onder de zon.

Het beste is dat alarmisme van de eco-lobby naast ons neer te leggen, te negeren en erom lachen. Of met de woorden van Rozendaal: niet goed snik.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd)

***