Kerncentrale Forsmark, interieur. Foto Vattenfall.

Van een onzer correspondenten.

Het Zweedse parlement heeft deze week een nieuwe energiedoelstelling aangenomen, waarmee de rechtse regering van Ulf Kristerson groen licht kreeg om door te gaan met plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Veertig jaar geleden stemde Zweden nog in om kernenergie geleidelijk af te schaffen.

Het schrappen van de doelstelling van ‘100% hernieuwbaar’ en volop kiezen voor ‘100% fossielvrije’ elektriciteit is de sleutel tot het plan van de regering om te voldoen aan een verwachte verdubbeling van de elektriciteitsvraag tot ongeveer 300 TwH in 2040 en om in 2045 netto nul-emissie te bereiken.

Nieuwe reactoren zijn essentieel om de overgang naar een fossielvrije economie mogelijk te maken.

Elisabeth Svantesson. Foto Shutterstock.

Minister van Financiën Elisabeth Svantesson:

‘Dit schept de voorwaarden voor kernenergie. We hebben meer elektriciteitsproductie nodig, we hebben schone elektriciteit nodig en we hebben een stabiel energiesysteem nodig.‘

De Zweedse partijen kwamen in 2016 overeen dat nieuwe reactoren op bestaande locaties konden worden gebouwd. Zonder subsidies werd het echter als te duur gezien. De nieuwe centrumrechtse coalitie zegt nu dat nieuwe reactoren essentieel zijn om de overgang naar een fossielvrije economie mogelijk te maken en heeft genereuze financiële garanties beloofd. Ongeveer 98% van de elektriciteit in Zweden wordt al opgewekt uit water, kernenergie en wind.

Kernenergie maakt deel uit van een bredere verschuiving in het milieubeleid.

Staatsbedrijf Vattenfall overweegt ten minste twee kleine modulaire reactoren te bouwen en de levensduur van de bestaande reactoren in het land te verlengen. Critici zeggen dat kernenergie duur is, te lang duurt om te bouwen en onveilig is.

De focus op kernenergie maakt deel uit van een bredere verschuiving in het milieubeleid in een land dat zichzelf al lang heeft aangeprezen als een ‘groene’ kampioen. De coalitie is van plan om de mix van biobrandstoffen in benzine en diesel te verminderen, wat leidt tot grotere CO2-emissies, een stap die ertoe zou kunnen leiden dat Zweden de emissiedoelstellingen voor 2030 niet haalt.

Voorstellen van Zweden om landen toe te staan subsidies voor stand-by kolencentrales te verlengen, hebben ook tot bezorgdheid geleid in de EU, terwijl Stockholm ook wilde dat Brussel een baanbrekende wet zou afzwakken om verslechterende natuurlijke habitats te herstellen.

***

Bron hier.

***