Ideologisch geweld

Frans Timmermans. Foto: Shutterstock.

Deze week besteedt Climategate,nl aandacht aan het werk van Jeroen Hetzler, als eerbetoon aan onze vaste ster-auteur. Hij ontviel ons deze maand, na jarenlang een drijvende kracht te zijn geweest met doorwrochte artikelen. Voor zijn in memoriam, zie hier.

***

Door Jeroen Hetzler.

De democratie verliest terrein in de wereld, ook binnen de EU. Vooral door de klimaatakkoorden van Parijs 2015 en de sublimatie ervan in de autocratische plannen van Timmermans met zijn Green Deal en in het al even despotische Nederlandse klimaatbeleid. Vooral D66, GL en de milieuorganisaties willen maar wat graag het autocratische pad effenen uit hoofde van hun cultuurmarxistische ideologie die zij superieur achten.

Het is verbijsterend hoe nonchalant deze partijen, NGO’s en vooral het medium NPO omspringen met onze kostbare democratie door nepberichtgeving hun denkbeeldige morele verhevenheid op te dringen. Het blokkeren van een snelweg, en daarmee het opzettelijk in gevaar brengen van mensenlevens, heeft niets met een vrij, democratisch protest te maken, maar alles met doldrieste drammers die door obstructie en sabotage denken hun zin willen krijgen.

Een belangrijke vraag: waar halen ze hun geld vandaan? Hierover werd dit vermeld: De oorsprong van de financiële steun is echter terug te voeren op het grote geld in de VS:

Volgens eigen verklaringen financiert dit ‘Climate Emergency Fund “ontwrichtend, gewelddadig” activisme en beweert het al 94 organisaties te hebben ondersteund met meer dan $ 5,3 miljoen en meer dan 22.000 klimaatactivisten te hebben getraind. Ruim 1 miljoen activisten zouden zijn gemobiliseerd, volgens zijn eigen website. Tja, wat indoctrinatie al niet vermag? Bron.

Wetenschappelijk hebben ze geen poot om op te staan. Immers, de hockeystick-grafiek en de 97%-consensus onder wetenschappers over dominant menselijke CO2-emissie als oorzaak van de opwarming na 1850 berusten beide op fraude. Hiernaast is het effect van CO2 maar een kleine 6% en inmiddels is die rol door verzadiging uitgespeeld. De wervingsreclame van Greenpeace, dat wij iedere dag het effect van opwarming merken, is dan ook pure stemmingmakerij.

Wel hebben we aangename winters, maar die hebben een natuurlijke oorzaak. Dit begon meer mensen op te vallen, al die hysterie waar niets van bleek uit te komen. Bij veel alarmisten maakte van de weeromstuit de redelijkheid plaats voor destructieve tirannie in plaats van constructieve herbezinning. Zie de gewelddadigheid van XR. Zie ook het voornemen van Timmermans tot gedwongen uitbreiding van biologische landbouw.

Hoe gek kun je het bedenken? Om 10 miljard monden te kunnen voeden heb je meer innovatie en efficiëntie nodig. Dus hogere opbrengst per hectare. Hierin is de Nederlandse landbouw wereldleider. Biologische landbouw daarentegen heeft juist 20% minder opbrengst. Je hebt dus meer grond nodig die anders beschikbaar zou zijn voor de bouw en natuur.

Op Sri Lanka hebben ze onder dwang biologische landbouw bedreven. Gevolg: hongersnood. Desalniettemin roept Milieudefensie dat we ook zonder kunstmest toekunnen. Staaltjes dus van Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen.

Joost Eerdmans.

Klimaatminister Jetten liet weten nooit meer te willen horen dat zijn plannen ’haalbaar en betaalbaar’ moeten zijn. „Wat Nederland nodig heeft is een energiebeleid gebaseerd op ratio in plaats van op blind idealisme”, stelt in de Telegraaf Joost Eerdmans de fractievoorzitter van JA21 in de Tweede Kamer en wil daarom „stoppen met de onbetaalbare en onuitvoerbare ’operatie aardgasvrij’.”.

Jetten daarentegen neemt steeds de vlucht uit het voor hem onbekende constructieve herbezinning naar zijn vertrouwde irrationele klimaat- en energiebeleid. Hij betrad, als elke bestuurder die zich door zijn eigen verblinding in de hoek heeft geschilderd noodgedwongen de weg naar dwang. Dit is eigen aan alle gefaalde machthebbers die hun eigen onkunde niet onder ogen durven zien: zij worden rancuneus, despotisch. Hij is niet de enige.

Rob Jetten. Schermafbeelding.

Met de nieuwe Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie krijgen gemeenten de mogelijkheid om hele wijken gedwongen van het gas af te sluiten. Minister De Jonge (Volkshuisvesting) besloot het aanschaffen van een nieuwe cv-ketel vanaf 2026 te verbieden. Inperking van keuzevrijheid van burgers dus. Intussen is er veel kritiek op de warmtepomp; die is zeer milieuvervuilend gebleken. Ook van de Jonge dus een staaltje van Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen.

Kortom, al die wijsneuzen die met hun opgeheven vingertje iedereen de les lezen, zouden eerst eens de hand in eigen boezem moeten steken

Foto: Shutterstock,

Inmiddels is de verheerlijking van geweld bij XR, en nu ook GL, gemeengoed aan het worden, zo wijst de praktijk uit:

‘Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, dan wel tegen objecten, dan wel tegen personen, heroverwogen moeten worden?’

‘Ik ben klaar met de discussie over de ’toon’ van de acties. Er gaan kinderen dood aan de klimaatcrisis.’ Bron.

Dit zijn dus lieden die geen benul hebben van de feiten, die ze ook niet willen weten of er te dom voor zijn om ze te begrijpen, maar wel tiranniek genoeg zijn om hun mening aan anderen te willen opleggen.

Hun ‘Theory of Change’ stelt dat “Gradualism heeft gefaald. Activisme werkt” en verbindt zich ertoe “ontregelend activisme te ondersteunen, omdat het de snelste manier is om verandering te creëren.” Hun activisme wil mobiliseren tegen een ‘6e massa-extinctie’. De 6e massa-extinctie of ‘Holocene extinctie’ is maar een theorie, zonder overeenstemming over wanneer deze begint en wat de oorzaken zouden kunnen zijn. Voor het ‘Climate Emergency Fund’ is het echter de belangrijkste reden om al een ‘beleidsverandering af te dwingen’. Bron.

Onze democratie moet zich weerbaarder opstellen tegen al dat despotisme en dito voornemens, ook die vanuit Brussel, met name die van Timmermans. Maar willen onze politici dit wel? Of laten ze zich maar alles aanleunen, ook al schaadt dit ons land en krijgt de burger geen stem? Je begint het te denken.

Dit uit zich bijvoorbeeld in de dwingelandij rond klimaat- en stikstofbeleid over twee niet bestaande problemen. Milieudefensie en Urgenda eisen een ondemocratisch alleenrecht op het algemeen belang op dat de mensenrechten van burgers schendt. Hiermee hebben zij activistische rechtspraak aangewakkerd en schending van de Trias Politica. Het zijn wel twee zaken om de eigen ideologie op te dringen, de oppositie monddood te maken en elke tegenspraak in de kiem te smoren. De links populistische woke-ideologie is het instrument om dit doel te bereiken: lees: inperking van academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Nu is men geprest om het woord slaaf te vervangen door: tot slaaf gemaakte om schuldgevoel op te wekken. Milieudefensie in een commercial probeert hetzelfde met een kind dat doodsbang is voor noodlottige opwarming. Milieudefensie bedoelt: een doodsbang gemaakt kind. Stuitend.

D66 eist zelfs een verbod op het FvD. Deze ideologische tirannie gaat inmiddels verder door de Initiatiefwet Maatschappelijk verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Een wet die bedrijven verantwoordelijk stelt voor wantoestanden bij onderaannemers tot in alle uithoeken van de wereld. Dit dictaat is, mits aangenomen, vanzelfsprekend een aanzet voor bedrijven om Nederland te verlaten. Door deze wet zal de Nederlandse Staat miljarden aan belastinginkomsten verliezen met alle negatieve maatschappelijke gevolgen van dien.

Jeroen Hetzler.

GroenLinks noemt een dergelijk vertrek een morele winst. Hoe naar binnen gekeerd, irrationeel en maatschappelijk onverantwoord kun je zijn? Deze wet is immers, naast de Klimaatwet, het volgende initiatief om Europa te verzwakken. Dit lijkt aardig te lukken waar het klimaatbeleid betreft vanwege de bruikbare onnozelaars, allen uit het linkse nest.

 

En nu wordt zelfs openlijk gesproken over rechtvaardiging van geweld ook tegen personen om hun despotische ideologie op te leggen. Het is een oproep aan eenieder die zijn zin niet krijgt om er op los te gaan. Fortuyn was er het eerste slachtoffer van. Inderdaad, deze ideologie is synoniem aan geweld en onderdrukking.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

 

Door |24 juli 2023|23 Reacties

Deel deze pagina!

23 reacties

 1. Theo 24 jul 2023 om 12:48- Antwoorden

  Ik mis het schrijven van Hetzler, zijn stijl was simpel en goed te begrijpen, en soms recht voor de raap tot ongenoegen van de alarmisten die hem maar steeds uit de tent probeerden te lokken.
  Maar Hetzler had een gruwelijke hekel aan drammerige alarmisten.
  Ik heb een paar keer digitaal contact met hem gehad en dat kwam bij mij gelijk goed over, rustig en geen branie.
  Zijn blikveld keek verder en zag de consequenties op de lange termijn voor de minder bedeelden, de onbetaalbaarheid voor velen die er zelf nooit gebruik van zullen en kunnen maken, de onbetaalbare energie en de waanzin waar ze allemaal mee bezig zijn.

  38
  3
 2. Troubadour 24 jul 2023 om 14:05- Antwoorden

  Ik mis het schrijven van Hetzler ook.
  Zag net een reclame van de postcodeloterij over een kerel die lyrisch doet over een Tesla die hij gewonnen had. Een nieuw type met duizend pk. Evenveel vermogen dan tien normale auto’s.
  Zag zojuist ook een foto van een jongetje met een plateau op zijn hoofd, volgeladen met kobalterts. Kinderarbeid, nodig om een totale malloot aan zijn speeltje te helpen.
  En nu maar rondrijden en maken dat je bij de verkeerslichten vooraan staat. Toppunt is natuurlijk dat er een Porsche naast je komt staan..
  En wat moeten wij nu denken? “Ga je gang gek, arme jongetjes genoeg in de Kongo?”
  ‘Onnozelaars’ zou Jeroen zeggen, ‘allen uit het linkse nest’.

  26
  3
 3. Udo tijdelijk terug van Spain 24 jul 2023 om 14:34- Antwoorden

  Ook ik mis de artikelen van Hetzler. Hij kon kort en bondig zaken omschrijven en beoordelen. En hij was zeker geen egotripper, zoals m.i. de meeste lieden van GL inclusief Jetten, Kaag enz. De kroon spant zeker Timmerfrans, de meest ijdele, van zich zelf ingenomen narcist. Hetzler was een echte realist en geen ideologisch verkwanselt figuur.

  16
  3
 4. Rene MH Giesen 24 jul 2023 om 14:53- Antwoorden

  Van geweld houd ik niet, maar we zouden toch wat meer assertiviteit moeten tonen tegen de klimaat activisten. Voeger toen mijn kinderen nog klein en bij tijd en wijle knap onaangepast gedrag vertoonden werden ze nog wel eens op het goede spoor gebracht met lief kietelen. Gierend van de lach kwam alles bij hun weer goed. In mijn eentje kon ik mijn spruitjes toen wel aan , maar bij de in bovenstaand stuk genoemde klimaatactivisten denk ik aan een groepje klimaat realistische Bikers of een vrouwelijk rugby team. Voor modeldinges heb ik ook iemand op het oog, maar dart durf ik hier niet kwijt.

  14
  3
 5. Scheffer 24 jul 2023 om 15:03- Antwoorden

  De vraag is waarom Timmermans zoveel commotie opwekt bij vijand en (zelfs) vriend, het houdt de gemoederen bezig in de journaille.

  Het schijnt ,dat hij net zo als in Rutte2 kabinet en bij ook bij de EU zijn persoonlijke harde voorwaardelijke eisen heeft gesteld voor zijn carrière / functie.

  Timmermans preekt in verschillende talen van Russisch, via Frans, naar Latijnse talen, maar schijnt slecht te zijn in luisteren naar anderen volgens ingewijden en medewerkers.

  Ook voor huidige partijleiderschap van de nieuwe RoodGroene kongsi was Timmermans’ voorwaarde, dat Kuiken en Jetten hun leiderschap-ambities zouden opgeven, en gedwee legden ze de gewenste verklaring van afstand af.

  Binnen de PvdA-partij heeft Timmermans evenveel vijanden als ‘vrienden’ is een stelling. Hij is meer Groen dan Rood.

  Timmermans is geen man van de ‘arbeiders’ maar vooral van de ‘strategie’ en autoriteit; de ‘arbeider ‘stemt inmiddels op de SP of PVV.

  Niet te vergeten zijn ministerschap in Rutte2, hij wilde alléén de post van BZ, net zolang gedramd tot hij het kreeg.

  Timmermans was als minister in het kabinet Ruttu2 medeverantwoordelijk voor de inkrimping van de zorg en het verlies van het social gezicht van de PvdA.

  Na 2 jaar al trok Timmermans zijn jas aan voor een betere persoonlijke carrière positie als klimaat-commissaris in de EU.

  Als klimaat-commissaris in de EU had Timmermans een politiek lijn uitgestippeld voor een keiharde economisch desastreuze Green-Deal / Green-Reset om de klimaatverandering te willen bestrijden.

  Diverse ideologisch / onwetenschappelijk waanideeën en persoonlijke uitglijders waren Timmermans’ deel, naast eigenwijs ook een brokkenpiloot.

  Krap mijn rug, dan krap de jouwe leverde Timmermans een zeer betwiste en controversiële eredoctoraat op bij de TUD.

  Timmermans een ‘droomkandidaat’ voor ‘partij’ RoodGroen”? Net zo goed een mogelijke nieuwe “Cohen’, die werd ook te hoog aangeprijsd als PvdA-‘salvator’.

  Is ‘Groene’ Timmermans de redding of de laatste stuiptrekking van de PvdA als arbeiderspartij, dan geheel opgeslokt door GroenLinks.

  https://www.ewmagazine.nl/nederland/opinie/2023/07/frans-timmermans-wat-je-van-ver-haalt-is-dat-altijd-lekker-1048804/

  23
  2
   • Johan D. 24 jul 2023 om 23:21

    Hoe weet iedereen zo zeker dat Timmerfrans onzin verkondigde met het MH17 verhaal?

    2
    1
   • Lo 25 jul 2023 om 00:56

    “Hoe weet iedereen zo zeker dat Timmerfrans onzin verkondigde met het MH17 verhaal?”

    Laat dat aan ongeluksanalyse deskundigen over, die details alleen vermelden als het relevant is voor de oorzaak van het ongeluk, het verloop, mogelijke redding, of verbetering van procedures.

    BBC schreef op 13 okt 2015 het volgende uit het openbare rapport.
    https://www.bbc.com/news/world-asia-34518473

    3. Passengers barely aware of attack
    The explosion was immediately fatal only to the three people in the cockpit.
    The report says: “It cannot be ruled out that some occupants remained conscious for some time during the one to one-and-a-half minutes for which the crash lasted” but adds that investigators “did not find any evidence of conscious actions performed by the occupants after the missile’s detonation” and says those on board were “barely able to comprehend the situation in which they found themselves”.
    One passenger was found wearing an oxygen mask, but it was “unclear how the mask got there”, the board said.

    0
    0
   • Lo 25 jul 2023 om 06:39

    OVV rapport:
    https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/3546/mh17-crash-17-juli-2014

    Rechterrij onder Rapporten: MH17 Crash
    Download

    Hoofdstuk 2.18.2 Beschrijving noodzuurstofsysteem.
    pg 102,103,104,105.

    Zie pagina 104 tekst onder de foto van het gevonden masker.
    Openbare informatie

    Timmermans heeft niet de taak dit onvolledig en 1/2 begrepen, publiek te bespreken.
    De onderzoeksraad deed dat volledig, in context, met alle nabestaanden, individueel en collectief.
    Voor publicatie.

    2
    1
   • Scheffer 25 jul 2023 om 08:56

    De terugkeer van Frans Timmermans riekt naar een groteske vorm van zelfoverschatting.

    https://www.ad.nl/binnenland/de-terugkeer-van-frans-timmermans-riekt-naar-een-groteske-vorm-van-zelfoverschatting~ae6ee316/

    5
    1
   • Johan D. 25 jul 2023 om 14:29

    Lo, dank voor de link. Opvallend dat het onderzoeksrapport zelf helemaal niks zegt over het hoe en waarom het zuurstofmasker om de nek van die passagier is gekomen. De oorzaak is onduidelijk en zal het voor altijd blijven. Maar juist daarom kan Timmermans niet van leugens beschuldigd worden, hoogstens van speculaties en stemmingmakerij. Maar dat laatste was toendertijd niet zo erg. De handen moesten op elkaar om het ijzer tegen Rusland te smeden. Terecht. Hij maakte er een emotioneel verhaal van. Hij klapte destijds echter uit de school over dat maskertje. Het uit de school klappen werd hem destijds kwalijk genomen. Niet dat het een bewezen leugen was, want dat is het niet, juist omdat we niet weten wat er gebeurde in het vliegtuig tijdens de ontploffing.
    Nou, ik laat het verder rusten.

    0
    1
 6. Henry in Zuid-Afrika 24 jul 2023 om 19:06- Antwoorden

  Jammer, he. We zullen hem allemaal missen. Maar ik weet dat hij tot zijn einde de waarheid over de klimaatonzin heeft proberen te verkondigen. Ik weet ook dat hij ademhalings problemen had, maar ik dacht dat hij altijd zuurstof kreeg? Is daar misschien iets mee verkeerd gegaan? Weet iemand dat?

  1
  0
 7. Willem77 24 jul 2023 om 22:53- Antwoorden

  Jeroen was het ook opgevallen: “Klimaatminister Jetten liet weten nooit meer te willen horen dat zijn plannen ’haalbaar en betaalbaar’ moeten zijn.”
  Deze uitspraak was immers gedaan door zijn voorganger VVD-minister Eric Wiebes, die daarmee voor de camera in Nieuwspoort een plechtige belofte deed aan het Nederlandse volk bij de presentatie van het klimaatakkoord.

  De aanmatigend en onheilspellende uitspraak van Jetten betekent het breken van de plechtige belofte aan het Nederlandse volk door de Staat. “Haalbaar en betaalbaar” is geen harde randvoorwaarde meer voor dit kabinet. Na Jetten is dezelfde uitspraak ook gedaan door de VVD-woordvoerder, waarmee ook de VVD afstand neemt van de belofte van Wiebes (die sprak namens de Staat).

  Daarvoor in de plaats begint zich steeds vaker “drang en dwang” af te tekenen in de wet- en regelgeving. Het jongste wetsvoorstel, dat onlangs in consultatie ging, is van hetzelfde laken een pak: de Wet verplichte bijmenging Groen gas bij het aardgas
  Of het haalbaar en betaalbaar is (voor de portemonnee van de burgers) is zeer twijfelachtig volgens CE Delft.
  Voor D66 en VVD is dat geen belemmering om ermee door te gaan.

  2
  0
 8. Cathrien 24 jul 2023 om 23:37- Antwoorden

  Dat wordt weer gigantisch shoemelen. Wat vlgs mij al algemeen ad gang moet zijn gegaan. Want de eisen zijn zo krankiorum en worden steeds gekker. Daar moet wel het eea op gevonden worden/zijn om eronderuit te komen.

  Of praat ik nou onzin?

  1
  0
 9. Joost 25 jul 2023 om 10:33- Antwoorden

  We hadden de massa in de kerk moeten houden; het klimaat en het ‘redden van de planeet’ is het nieuwe breed gedeelde geloof.
  Hele horden angstigen verdringen elkaar bij het napraten zonder enige relevante kennis.
  Psychologen en sociologen samen met frenske (Franse taal en letteren) op het orgel.
  Alles moet anders.
  Men dreigt de toekomst van de eigen kinderen en kleinkinderen te slopen.
  Langzamerhand staat alles wat de laatste 400 jaar in Europa is opgebouwd op het spel.

  2
  0
 10. Sperwer 25 jul 2023 om 14:25- Antwoorden

  Ik las op:

  https://ejbron.wordpress.com/2023/07/25/klimaatalarmisten/

  Klimaatalarmisten gebruiken een nieuwe aanpak om mensen bang te maken. Ze zijn begonnen met het gebruik van landoppervlaktetemperaturen in plaats van luchttemperaturen op 2 meter boven het oppervlak. Door deze aangepaste benadering kunnen ze “recordtemperaturen” creëren.

  Klopt dit?
  Er er een verschil in temperatuur op 2 meter hoogte en landoppervlak?

  3
  1
  • Henry in Zuid-Afrika 25 jul 2023 om 17:07- Antwoorden

   Sperwer

   Als de theory van opwarming door GH zou kloppen, is er vertraging van de verplaatsing van hitte naar de buitenste ruimte. Dat zou betekenen dat er een merkbare verhoging van temperatuur in het bovenste gedeelte vd atmosfeer zou moeten zijn. Ik geloof dat John Christy al zei dat hij een dergelijke trend met zijn weer ballonnen niet kon vinden. Intussen zijn er betere methoden dan weer ballonnen en inderdaad wordt het koeler daar boven, en is er ook al contractie vanwege de kou.

   https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/nasa-satellites-see-upper-atmosphere-cooling-contracting-climate-change

   (gemeten over de laatste 29 jaar)

   De schrijvers van het rapport begrijpen blijkbaar zelf niet dat ze het mechanisme van opwarming door gh gassen helemaal weerspreken….Uiteindelijk komt die koude wel een keer naar beneden, dat snap je.

   De contractie is waarschijnlijk vanwege natuurlijke klimaatsverandering (klik op mijn naam). Vanaf 1995.

   Op de grond moet temperatuur per definitie op een hoogte van 2 meter worden gemeten. Anders weet ik niet wat je gaat meten.

   4
   0
  • Lo 25 jul 2023 om 17:49- Antwoorden

   “Er er een verschil in temperatuur op 2 meter hoogte en landoppervlak?”

   1) Ja, ongeveer 3 graden tussen 10 cm en 1,5 meter op een dag met weinig wind.
   2) Dat maakt geen “records” omdat landoppervlak niet als “record” telt.
   3) Het KNMI zoekt al 150 jaar meteorologen van 2 meter.
   Totdat die voldoende gevonden worden meten ze in een kastje op 1,5 meter hoogte.

   KNMI website:
   Temperatuur meten
   Op meteorologische stations wordt de temperatuur van de lucht volgens internationale afspraak gemeten.
   Dit gebeurt in graden Celsius op een hoogte van anderhalve meter boven een open grasvlakte.

   4
   0
   • Henry in Zuid-Afrika 25 jul 2023 om 20:53

    Lo

    OK. Ik dacht dat de afspraak 2 meter was. Heb jij ergens een specifieke standaard waar dit gespecificeerd wordt?

    0
    0
   • Lo 25 jul 2023 om 21:58

    Ik heb nooit anders geweten dan die 1,5 meter is voor de Stevensonhut en 2,2 meter in de oude Pagode.
    In 1961 is de Stevensonhut van 2,2 m naar 1,5 m gegaan.

    https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/temperatuur
    “Dit gebeurt in graden Celsius op een hoogte van anderhalve meter boven een open grasvlakte.”

    Andere bron van de Australische Meteorologische dienst spreekt over 1,2 meter maar in het filmpje zie je dat het 1,5 meter is.
    https://media.bom.gov.au/social/blog/916/ask-the-bureau-how-is-temperature-measured/#:~:text=To%20take%20temperature%20measurements%2C%20thermometers,like%20rain%20and%20direct%20sunlight.

    “The screen is raised so that the thermometer is 1.2 m above the surface, because there can be as much as a 7°C temperature difference between the temperature measured at the ground and 2 m above the ground.”
    (Die Aussies spreken onduidelijk engels en kunnen niet rekenen in meters.)

    Hier een KNMI link met historie. 2,2 m >1,5 m in 1961
    https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/centraal-nederland-temperatuurreeks

    “De uitzondering is De Bilt, waar pas op 17 mei 1950 de Stevensonhut de grote ‘Pagode’ verving. Dit was een grote open hut met een puntdak, waarin een thermograaf op 2.2 m hoogte stond (figuur 1).”

    “Bij de foto uit (1950? oude lokatie bij het oude gebouw) staat dat de Stevenson hut thermometer op 2,2 m is terwijl in de tekst die 2,2 m voor de pagode is.”

    Brandsma:
    “Hij corrigeerde voor de vervanging van de Pagode voor de Stevenson hut, de verplaatsingen in 1950 en 1951, een verlaging van de Stevenson hut van 2.2 m naar 1.5 m die plaatsvond in juni 1961 en het vervangen van de kunstmatig geventileerde Stevenson hut met het huidige schotelhutje in juni 1993”

    Eindconclusie 1,5 meter voor de Stevensonhut, ik kan er niks anders van maken.

    0
    0
   • Lo 25 jul 2023 om 22:02

    Eindconclusie 1,5 meter voor de Stevensonhut, ik kan er niks anders van maken.

    (reactie in de wacht vanwege de meerdere links.)

    0
    0
   • Lo 25 jul 2023 om 22:34

    Kijk naar tekst onder De Bilt, alinea “Brandsma”.
    1,5 m sinds 1961

    https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/centraal-nederland-temperatuurreeks

    0
    0

Geef een reactie