Zee-oppervlaktetemperatuur (SST) contourgrafieken. Gele, oranje en rode gebieden zijn warmer dan gemiddeld.

Adaptatie is de juiste aanpak.

Door Ap Cloosterman.

In verschillende artikelen heb ik al aangegeven, dat er sprake is van opwarming van de oceanen. Zie hier en hier.

Op 30 juni 2023 publiceerde het NIOZ (Nederlands Instituut voor onderzoek der zee) het artikel: “Dossier: warm zee- en oceaanwater”.

Op 19 juni 2023 heeft de NOS & NTR een interview met Femke de Jong, senior oceaanonderzoeker bij het NIOZ, afgenomen.

Femke de Jong..

Femke de Jong:

“In grote delen van de Noord-Atlantische Oceaan, de Noordzee en Middellandse Zee is het water veel warmer dan normaal. Op sommige plekken in vergelijking met 30 jaar geleden 3 tot 5 graden warmer.
Uit satelliet metingen weten we dat er opwarming plaatsvindt. We denken, dat er zelfs een laag van 5 km dikte extra is opgewarmd. Nader onderzoek moet nog plaatsvinden.

In de bovenste twee meter van al het oceaanwater op Aarde, zit net zo veel energie opgeslagen als in de hele aardse atmosfeer.

Of anders gezegd: van alle warmte verdwijnt 89 procent in het water, 6 procent in het land en ook nog een procent of 4 in de ijskappen. Slechts 1 procent zit in de warmte die wij voelen, in de lucht:

Mevrouw de Jong verwijst naar meerdere oorzaken:
* Door klimaatverandering (invloed CO2) wordt het oceaanwater warmer;
* De extra opwarming door EL NIŇO;
* De afgelopen winters zijn mild geweest, waardoor er weinig afkoeling van het oceaanwater heeft plaats gevonden;
* De atmosfeer bevat minder stof, waardoor er minder zonlicht wordt teruggekaatst;
* Er is minder Sahara zand met de wind aangevoerd met als gevolg minder schaduw;
* Nieuwe regelgeving voor de scheepvaart heeft geleid tot minder roet- en SO2-vervuiling en dus meer zonlicht (SO2 deeltjes werken als spiegeltjes).

Al met al een zorgelijke situatie”.

Op 3 juli 2023 publiceerde NU.nl het volgende:

El NIŇO is terug in de Grote Oceaan. Deze grote bel met extra warm tropisch oceaanwater zal de komende maanden van grote invloed zijn op het weer in Amerika, Australië en grote delen van Azië.
Ondertussen zijn de watertemperaturen dichter bij huis nog veel opvallender: nooit eerder was het water in juni in de Noord-Atlantische Oceaan zo warm als nu”.

Eliot Jacobson.

Em. Prof. Eliot Jacobson, hoogleraar Wiskunde/ Informatica Ohio University zegt in Nu.nl:

“Alweer een record voor de Noord-Atlantische Oceaan. Alles gaat zo snel dat het moeilijk is om een idee te krijgen van de enormiteit van deze anomalieën, laat staan hun gevolgen”.

10.06.23 Eliot Jacobson

HLN (België) meldt op 22 juni 2023:

“Al maandenlang meten wetenschappers recordhoge temperaturen in het noorden van de Atlantische Oceaan. Nog nooit zagen ze zulke hoge oppervlaktetemperaturen, record na record wordt gebroken. Momenteel is de gemiddelde temperatuur 23,2 °C. Dat is wel 0,6 °C boven het vorige record uit 2010 en 1,3 °C boven de normaalwaarde.Wetenschappers maken zich dan ook ernstig zorgen.

Verschillende factoren spelen een rol in waarom de Noord-Atlantische Oceaan met uitzonderlijk hoge temperaturen kampt. Allereerst zijn de zogenaamde passaatwinden sinds maart zwakker dan normaal. Deze winden waaien vanuit het oosten tot noordoosten en brengen kouder water naar het oppervlak in de oostelijke delen van de Noord-Atlantische Oceaan. Hierdoor koelt het water af. Dat gebeurt nu minder, waardoor de oceaantemperaturen stijgen.

Hittegolven op zee kunnen de lokale fauna en flora beïnvloeden. Zo kunnen ze de beschikbaarheid van voedsel voor zeedieren aantasten, migratiepatronen veranderen en mariene ecosystemen verwoesten. Ook kunnen ze zorgen voor fenomenen zoals massale vissterfte”.De temperatuur records van het oceaanwater betekenen ook een enorme warmtevoorraad in het oceaanwater en ik vraag mij dan ook af of deze warmte in de zomermaanden niet gebruikt kan worden om energie te besparen.

Johan Cruijff zei het op zijn specifieke wijze:

“Elk nadeel hep zijn voordeel”.

Opvallend is, dat bij het opsommen van de oorzaken van opwarming van het oceaanwater er niet gesproken wordt over de mogelijke invloed van onderzeese vulkanen. Zie hier, hier en hier.

Ook de afname in snelheid van de Warme Golfstroom komt nauwelijks aan de orde. Een langer verblijf van het oceaanwater in de tropen heeft extra opwarming tot gevolg. Zie nogmaals hier.

Al vaker heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat de golflengtes, die door het broeikasgas CO2 worden uitgestraald geen of nauwelijks invloed hebben op de opwarming van water, omdat deze golflengtes slechts een fractie van een mm in het water doordringen.

Ik lust de burger rauw. Cartoon Mirjam Vissers.

Er vindt wel opwarming van de minieme bovenlaag plaats, waardoor verdamping plaatsvindt. De warmte die nodig is voor deze verdamping is afkomstig uit de bovenlaag van het oceaanwater. Het is met name het zonlicht, dat met een doordringingsvermogen van 700m de opwarming van het water veroorzaakt. Zie hier en nogmaals hier.

Tot nu toe heeft geen enkele alarmist de bovengenoemde procesbeschrijving van de werking van CO2 met duidelijke argumenten weerlegd. Ik krijg alleen maar te horen, dat ik een klimaat’ontkenner’ ben en dat ben ik absoluut niet, want ik constateer ook duidelijk dat er sprake is van een klimaatverandering. Mijn punt is en blijft, dat er sprake is van niet werkende corrigerende maatregelen door de Green Deal aanpak met als gevolg een enorme verkwisting van financiën.

Het Klimaatverdrag of Verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto en vraagt om een gemiddelde vermindering van 5,2% van uitstoot van broeikasgassen t.o.v. 1990. Een verdergaande doelstelling is in 2015 op de klimaatconferentie van Parijs afgesproken:

“De klimaatopwarming moet beperkt blijven tot 1,5° of 2 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau (1850). Verder moet er nu snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Pleidooi

Ze smijt niet met geld, maar ze zaait het! Cartoon Mirjam Vissers.

We zijn nu 26 jaar bezig met het plaatsen van enorme hoeveelheden windmolenparken, met het plaatsen van enorme aantallen zonnepanelen, met het sluiten van kolen- en gascentrales, met het project “van het gas af”, met de introductie van waterstof, met CO2 heffingen, met de introductie van elektrische auto’s, etc. etc. Er zijn inmiddels miljarden Euro’s uitgegeven en dat houdt maar niet op. Enorme prijsverhogingen en toenemende armoede zijn het resultaat. En dat alles om de emissie van CO2 te verminderen en daarmee de opwarming van de Aarde tegen te gaan. En… wat is het resultaat: de oceanen warmen versneld op en de klimaatverandering zet gewoon door! Er zijn tientallen natuurlijke oorzaken die van invloed zijn op de opwarming van de Aarde. CO2 speelt slechts een ondergeschikte rol!

De emissiebeperking van CO2 heeft geen effect op het klimaat! Adaptatie is de juiste aanpak

Het proces waarmee samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Voorbeelden van adaptatiemaatregelen zijn het aanbrengen van kustversterkingen, het geven van meer ruimte aan rivieren, het aanpassen van infrastructuur, het nemen van de juiste correctieve maatregelen.

CO2 is niet schuldig. De politiek dient zich qua oorzaken te bezinnen.

***