Foto; Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Steeds meer woningbezitters in de binnenstad investeren in duurzame warmtepompen of airco’s. Zelf zitten ze er dan binnen warmpjes of zonder zweten bij, maar hun buren liggen straks wakker van de aanzwellende golf van geratel en gezoem, waarschuwen binnenstadbewoners. Delft verzamelt de klachten over de klimaatvriendelijke kakofonie, schrijft het AD.

Om de gevolgen van klimaatverandering naar eigen zeggen op te vangen moeten woningeigenaren de komende jaren maatregelen nemen om van het gas af te gaan. Dat is zo afgesproken in het klimaatakkoord. Met subsidies en leningen stimuleren het rijk en de stad alle kopers om hun huis klaar te maken voor de gasloze werkelijkheid. Het goede gedrag van verduurzamers ten spijt, de groene maatregelen leveren onbedoeld geluidsoverlast in de historische binnenstad op.

AD:

‘Bezorgde bewonersbelangenverenigingen (Binnenstad Noord, Oude en Nieuwe Delf en Zuidpoort) trokken hierover vorig jaar al bij het stadsbestuur aan de bel. Door een toename van het aantal nieuwe klimaatbeheerssystemen op de soms eeuwenoude gevels, ontstaat zo langzamerhand een kakofonie aan geratel en gezoem, waarschuwen ze.’

De verenigingen merken dat steeds meer pandeigenaren lucht-waterwarmtepompen en airco-units op de achtergevel plaatsen. Dat levert buurtbewoners in de dichtbebouwde binnenstad slapeloze nachten op, zeggen de bewonersclubs. Want, om niet wakker te liggen van de reuring op straat slapen die vaak juist in een kamer aan de achterkant van hun woning. Door trillingen en weerkaatsingen van het geluid van de groeiende hoeveelheden zoemende installatiekastjes op de achtergevels, nemen de hinderlijke lage tonen bij hun slaapkamer exponentieel toe, vrezen ze.

Het geluid van zoemende kastjes van warmtepompen en bijvoorbeeld airco’s weerkaatst op de gevels van panden in de Delftse binnenstad.

Experts van Royal HaskoningDHV onderschrijven de angst van bewonersclubs inmiddels ook. ‘Vooral als warmtepompen dicht bij elkaar staan of als ze in een binnenstedelijk gebied worden geplaatst kan er geluidshinder ontstaan.’ Het onderzoeksbureau heeft in opdracht van het stadsbestuur vorig jaar bekeken wat Delft kan doen om zulke ‘cumulatieve geluidshinder’ te beperken of voorkomen.

De onderzoekers concluderen dat het stadsbestuur weinig mogelijkheden heeft om dat te doen.

***

Voor het hele artikel, zie hier.

***