Door

Ik besloot dit te controleren door naar een aantal onderzoeken te kijken waarin SST handmatig werd gemeten en geëvalueerd, en vervolgens de resultaten te vergelijken met de dichtstbijzijnde SAT-resultaten van aangrenzend land waarvoor ik goede gegevens vond. De resultaten van mijn onderzoek vindt u hieronder.

Uit mijn resultaten blijkt dat het idee dat het land altijd meer opwarmt dan de zeeën redelijk goed standhoudt tot we in de NH-subtropen aankomen. Op het zuidelijk halfrond (SH) lijkt de verhouding precies andersom te zijn. Dit wist ik al uit eerdere onderzoeken (zie voetnoot j). Merk op dat ik Spencer en Christy niet de schuld geef van het geven van een verkeerde indruk. Wat ze doen is volkomen correct, als je het lineair bekijkt. Ze zijn eenvoudigweg het middelen en middelen van wat inherent een zeer ongelijke opwarming van de aarde is, uitgaande van dezelfde UAH-gegevens:

Dus wat nu? Volgens mijn resultaten is er absoluut een significante correlatie tussen SAT en SST: 

Discussie

Het hoogste tempo van opwarming wordt waargenomen in het noordpoolgebied, boven de 70 graden noorderbreedte. Vreemd genoeg is de opwarmingssnelheid in Barrow (Alaska) van 0,83 K/decennium te vergelijken met een opwarmingssnelheid van slechts 0,20 K/decennium in Nome (Alaska) in dezelfde periode 1982-2017 (zie blad 10, voetnoot a). Nome ligt net ten zuiden van Barrow, op 65 graden, eveneens aan de kust van Alaska. De enige verklaring die ik voor deze resultaten kan vinden is dat het Noordpoolgebied sterk getroffen is of werd door ondergrondse vulkaanuitbarstingen, zoals gerapporteerd in een eerdere studieHet is de aarde zelf, domoor !? | Brood op het water.

vooral op de Gakkelkam,

Vulkanen barsten uit onder poolijs | Levende Wetenschap

Uit mijn resultaten blijkt dat de extra hitte na deze uitbarstingen meer naar het zuiden stroomt – of is geweest – via de corridor tussen Groenland en Noorwegen. Zie ook: Toenemend aantal diepe wateren in de Noordelijke IJszee in de Groenlandse Zee – Somavilla – 2013 – Geophysical Research Letters – Wiley Online Library

Er is ook aanzienlijk meer vulkanische activiteit in IJsland.

Een soortgelijk argument als hierboven kan worden aangevoerd voor de extra vulkanische activiteit die in de Zwarte Zee wordt opgemerkt: Moddervulkanen in de Zwarte Zee en hun relatie tot de zoektocht naar methaangashydraten en milieuveiligheid – NASA/ADS (harvard.edu), schijnbaar veel opwarming en vergroening veroorzakend in Noord-Turkije.

Wat Nederland betreft vertrouw ik op het onderzoek van Ap Cloosterman. Zie voetnoot e). Hij stelde vast dat het water van de grote Europese rivieren die in de Noordzee uitmonden, aanzienlijk is opgewarmd doordat het water op grote schaal wordt gebruikt voor koeling door veel fabrieken en energiebedrijven die zich langs de route vanuit Londen, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland bevinden. Warmer water heeft een hogere dampdruk, waardoor uiteraard ook meer warme waterdamp in de atmosfeer terechtkomt.

Dat brengt me terug bij de correlatie tussen SAT en SST. Wat veroorzaakt wat? Als het de extra CO2 van de mens in de lucht zou zijn die de extra opwarming van al het water en land zou veroorzaken, dan zijn er drie punten die we moeten maken.

(1) Het extra CO2 verdeelt zich door diffusie gelijkmatig over alle richtingen van de atmosfeer, dus het stijgingspercentage is min of meer hetzelfde, waar we het ook meten. Hoe komt het dan dat de opwarming van de aarde volledig ongelijk verdeeld is?

(2) De toename van CO2 in de atmosfeer is onbenullig klein vergeleken met de massa van alle zeeën en oceanen van 1,4 x 10^21 kg.

(3) Een aantal mensen, waaronder ikzelf, hebben zorgvuldig naar de chemie en de optica gekeken en op basis van hun evaluaties geconcludeerd dat er geen of slechts een verwaarloosbaar netto opwarmingseffect is veroorzaakt door meer CO2 in de lucht (zie voetnoot k) en daaropvolgende voetnoten in dat rapport).

Ervan uitgaande dat de extra warmte afkomstig is van de oceanen en de zeeën en niet van de atmosfeer, hoe kan het dan zijn dat er op sommige plaatsen meer opwarming van de lucht is dan in de aangrenzende zee? Het antwoord is eigenlijk simpel. Toen de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai-vulkaan op 15 januari uitbarstte, veroorzaakte deze een tsunami die de wereld rond raasde en een sonische knal veroorzaakte die twee keer om de aarde cirkelde. De onderwateruitbarsting in de Stille Zuidzee heeft ook een enorme waterdamppluim in de stratosfeer van de aarde geblazen – genoeg om meer dan 58.000 zwembaden van Olympische afmetingen te vullen. De enorme hoeveelheid waterdamp was voldoende om tijdelijk de gemiddelde temperatuur op aarde te beïnvloeden.

Uitbarsting van Tonga veroorzaakte rimpelingen door de ionosfeer van de aarde (nasa.gov)

Wat was volgens jou de temperatuur van al die waterdamp? Denk eens aan al die uitbarstingen die we in IJsland zagen. Stel dat ze zich afspelen onder honderden meters water. Wat denk je dat er zou gebeuren? Grote hoeveelheden zeer warme waterdamp zouden in de atmosfeer terechtkomen.

Conclusie 

Naar mijn mening is de extra ‘mondiale’ opwarming van de aarde in de afgelopen vijftig jaar het gevolg van een verandering in de temperatuur van het zeeoppervlak (SST).  SST lijkt te worden beïnvloed door een combinatie van factoren, waaronder:

1) UV/IR van de zon.

2) Vulkanische activiteit vanaf de aarde.

3) Activiteiten van de mens waarbij water uit oceanen, zeeën en rivieren wordt gebruikt voor irrigatie en koeling.

Aanbeveling 

Om verwarring te voorkomen zou het beter zijn om de rapportage over de opwarming van het noordelijk en zuidelijk halfrond afzonderlijk te bekijken, in plaats van de rapportage over de opwarming van land en water afzonderlijk.

***