Chronicles of Climate Hysteria
Chronicles of Climate Hysteria
Climate cum energy policies have penetrated deeply into the fabric of our society, with disastrous consequences for our prosperity, due to an unprecedented rise in energy prices which triggered inflation and energy poverty for significant parts of the population. How did all that happen? This book tries to answer that question. It is a compilation of a number of articles that we have published in recent decades on climate and related topics, such as energy, both in The Netherlands and abroad. This volume addresses not only the climatic aspects of atmospheric warming, but also its political, economic and social implications. In other words, we have tried to shed light on the issue from different perspectives because we believe it can only be properly understood through a multidisciplinary approach. Lees meer …

VRT-NWS: herkozen Von der Leyen blijft kiezen voor Timmermans’ Green Deal:

‘Ze wil verder met de Green Deal (maar dan wel mét e-fuels). Von der Leyen draait er niet omheen: al in de intro van haar politieke programma verwijst ze naar het klimaatprogramma van de vorige Europese Commissie, de Green Deal. ‘We moeten het pad blijven volgen van de doelstellingen die uiteengezet zijn in de Europese Green Deal.’ Opvallend: ze maakt in de marge wel een opening voor e-fuels, synthetische brandstoffen voor auto’s op basis van waterstof en CO2. Dat is een duidelijke nuancering van het Europese verbod op verbrandingsmotoren tegen 2035. En daarbovenop: een Clean Industrial Deal. En snel: al in de eerste 100 dagen van de nieuwe Commissie. Zo’n groot plan heeft als doel de Europese industrie weer concurrentieel te maken ten opzichte van grootmachten als China en moet helpen meer kwalitatieve jobs te creëren en die omslag te maken naar minder uitstoot en duurzame productie. Volgens haar moet die Clean Industrial deal uiteindelijk ook de energieprijzen voor gezinnen doen dalen.’

AutoWeek: subsidiepot voor gebruikte elektrische auto’s is leeg

Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Zoals AutoWeek eerder voorspelde, is de bodem bereikt van de zogenaamde SEPP-subsidiepot die is bedoeld om de aankoop van een tweedehands elektrische auto aantrekkelijker te maken. Er is voor 14.700 gebruikte EV's subsidie aangevraagd. Een nieuwe kans krijgt de automobilist niet meer. Het is na dit jaar ook over en uit voor de subsidieregeling voor nieuwe elektrische auto's. Autoweek: ‘Onlangs schreven we dat het deze week definitief over [...]

20 juli 2024|

Klimaatscepcis ‘peer-reviewed’

Andy May. Door David Wojick. Een mooi sceptisch tijdschriftartikel, gepubliceerd ondanks green pal review. Wonder boven wonder! Het tijdschrift is het American Journal of Economics and Sociology. De titel van het artikel is volkomen duidelijk: “Koolstofdioxide en een opwarmend klimaat zijn geen problemen”. Zie hier. Maar het is een “Early View Online Version of Record before inclusion in an issue”, dus probeer het te bemachtigen voordat het te heet wordt voor het Journal. Ik [...]

20 juli 2024|

Vereniging eigen Huis bezorgd: terugverdientijd zonnepanelen naar 13,7 jaar als saldering stopt.

Foto: Shutterstock. Van een onzer correspondenten. Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 1 januari 2027 volledig zal worden afgeschaft. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft dit flinke gevolgen voor de terugverdientijd van zonnepanelen. Die zal daardoor oplopen naar 13,7 jaar gemiddeld. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot in opdracht van Vereniging Eigen Huis. De politiek moet snel met alternatieve maatregelen komen om de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk [...]

19 juli 2024|

Energiedichtheid en menselijk DNA bepalen de toekomst van energie

Door Vijay Jayaraj Hoewel ze worden aangeprezen als energiebronnen van de volgende generatie, zijn zonne- en windtechnologieën alleen via overheidsbevelen en subsidies in elektriciteitsnetten mogelijk. Hun falen om vrijelijk door investeerders en consumenten te worden overgenomen, ligt in de ontoereikende energiedichtheid van zonnepanelen en windturbines. Energiedichtheid wordt gedefinieerd als de hoeveelheid energie die is opgeslagen in een bepaalde eenheid van massa of volume — een metriek die cruciaal is bij het bepalen van de levensvatbaarheid [...]

19 juli 2024|

Ambtenaren aan nieuw kabinet: politiek sterk verdeeld over de afbouw van de salderingsregeling zonnepanelen

Van een onzer correspondenten. Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben het nieuwe kabinet een waarschuwing gegeven: de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen zal niet zonder slag of stoot gaan. De ambtenaren van het ministerie hebben voor hun 2 nieuwe ministers – minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken en Sophie Hermans als de eerste minister van Klimaat en Groene Groei – een zogenaamd introductiedossier opgesteld. Dit om de nieuwe bewindslieden van [...]

18 juli 2024|

Klimaat Climategate Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Meteoroloog Klimaatonderzoeker Natuur Milieu Energie CO2 Duurzaamheid Ecologie Wetenschap.
Climategate.nl is in 2009 opgericht door Hajo Smit, Marcel Crok en Rypke Zeilmaker, naar aanleiding van het zogenaamde Climategate schandaal. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt (of gehackt) uit de Climate Research Unit (CRU) in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. Deze emails wekten de indruk dat een wereldwijd team van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd had, en geprobeerd had kritische publicaties uit tijdschriften en uit het IPCC rapport weg te houden. Hoofdonderwerp was het moeizame verweer tegen de kritiek op de zogenaamde Hockeystick grafiek. Uit de mails kwam een ontluisterend beeld naar voren van de integriteit van sommige betrokken wetenschappers. Tegenwoordig wordt climategate.nl klimaat onderhouden door hoofdredacteur Hans Labohm, en wordt de site dagelijks van kopij voorzien door ca 40 auteurs. – Klimaat Science  Afvalbakken WordPress Hosting NLPMastodon

Climategate.nl kan alleen bestaan dank zij uw donaties. U kunt zowel doneren via iDeal als rechtstreeks naar de rekening van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid. Donaties aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Vermeld altijd het doel van uw donatie. Dat kan climategate.nl zijn, maar ook een specifiek project dat op climategate genoemd is, of een andere bestemming die met climategate.nl of stichting MW&B te maken heeft. Rekening Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid.

IBAN NL04INGB 0005526038 – RSIN/fiscaalnr. ANBI: 822331767 – KvK 27378299 – De stichting heeft de ANBI status.

Recente reacties