Climategate Klimaat Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Energie Meteoroloog Klimaatonderzoeker2020-04-01T12:06:00+02:00

Climategate klimaat

Het huidige klimaatmodel (‘IPCC model’) levert systematisch veel te hoge voorspellingen op in vergelijking met metingen en mag dus niet worden ingezet om klimaatbeleid te maken. Vooral niet als dat beleid extreem hoge kosten … Lees verder
Groot nieuws onder de kop: VVD-Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff resoluut over klimaattafels: ’Kans dat ik het letterlijk uitvoer nihil’. ’Werk begint pas, ík heb geen akkoord!’ keer om voor de schade ons allen boven het hoofd groeit… Lees verder

We gokten op de verkeerde dreiging: klimaatverandering

Foto: Gulf News. Auteur: Lorrie Goldstein (Canada). Vertaling: Martien de Wit. Eén van de belangrijkste lessen van de COVID-19-pandemie is dat we ons de afgelopen tien jaar onevenredig - of liever gezegd, dat deden onze regeringen - hebben gericht op één potentiële wereldwijde bedreiging - de door de mens veroorzaakte klimaatverandering - met [...]

By |27 maart 2020|

Onrust over energietransitie

Een bijdrage van Ap Cloosterman. De onrust over de energietransitie is ontstaan door de klimaatwet, die ons verplicht om op een veel te korte termijn over te gaan op duurzame energie. Door het project 'van het gas af' en het sluiten van kolencentrales zijn er steeds meer windmolens en zonnepanelen nodig. De schoonste fossiele brandstof [...]

By |26 maart 2020|

Mogelijk uitstel van klimaatmaatregelen door coronacrisis

Afbeelding: Sport Medisch Centrum Papendal. Enkele dagen geleden publiceerde Climategate.nl de oproep van CLINTEL om het geld dat is bestemd voor het bestrijden van de vermeende klimaatcrisis ('vermeend', omdat die maar steeds niet wil komen) te gebruiken voor de bestrijding van de coronacrisis. Zie hier. CLINTEL wordt hopelijk / waarschijnlijk op zijn wenken [...]

By |25 maart 2020|

Dubbelinterview Ricardo Kok met klimaatscepticus en GroenLinkser

https://youtu.be/8APZFhjpwYM   Ricardo Kok, programmamaker en presentator RTV Papendrecht. Op enkele uitzonderingen na, weigert de landelijke TV, en in het bijzonder de NPO, klimaatsceptici podium te geven. Dat leidt er onder meer toe dat publieke discussies tussen protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese schaars zijn, zo niet geheel afwezig. Ricardo Kok, programmamaker en presentator [...]

By |25 maart 2020|

Wat is er mis met het VN-klimaatpanel?

Climategate.nl krijgt regelmatig ingezonden brieven. Eén daarvan wil ik de lezers niet onthouden. L S., Allereerst wil ik jullie graag bedanken voor het in stand houden van deze site, een zeer welkome afwisseling in geluid qua energie- en klimaatdiscussie, ik mag graag rond struinen in de artikelen. In veel artikelen lees ik echter dat het [...]

By |24 maart 2020|

Corona- versus klimaat’crisis’.

Red Queen. Foto: Fine Art America. Reacties op brief CLINTEl aan wereldleiders. Een bijdrage van Arthur Rörsch. De discussies op Climategate.nl volg ik maar sporadisch omdat ik met een aantal fysici in de wereld druk bezig ben om een essay te schrijven waarin we een geheel nieuwe kijk op de werking van de [...]

By |23 maart 2020|

Climategate Klimaat Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige EnergieStichting Climategate is een initiatief van Marcel Crok, freelance wetenschapsjournalist, Hajo Smit, milieu deskundige, meteoroloog, journalist en voormalig klimaatonderzoeker, Rypke Zeilmaker, natuur- en wetenschapsjournalist en 40 andere auteurs. Onze hoofdredacteur is Hans Labohm en Theo Wolters heeft de leiding. Het begrip Climategate Klimaat raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt of gehackt van de Climate Research Unit in Engeland. Een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. De e-mails wekken de indruk dat een wereldwijd “Team” van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd heeft. Sceptici uit de wetenschappelijke literatuur weerde hun metingen en softwareprogramma’s niet wenste te delen met sceptici in weerwil van de verstrekkende Britse Freedom of Information Act. Kijk ook eens naar: De Groene Rekenkamer, Clintel, De Staat van het Klimaat en Energietransitie. Mocht u Climategate Klimaat (met ANBI status) een hart onder de riem willen steken kan dit via de knop doneren. U kan hier contact met ons opnemen.