Planeet gered, welvaart weg, vrijheid kwijt

We leven in tijden waarin hypocrisie voor het oprapen ligt. Er is een hoop heisa rond de dividendbelasting waarbij het lobbyen door enkele multinationale bedrijven gehekeld wordt als onethisch. Het argument voor deze afschaffing zou zijn de dreiging met verplaatsing van de hoofdzetel hetgeen banenverlies zou opleveren. Men kan hier over denken hoe men wilt, maar ik stel wel dat er bij het zoeken naar een optimaal verdienmodel niets mis is zo lang men zich binnen de wet houdt.

Het woord ‘eerlijk’ wordt mij dan ook iets te nadrukkelijk door links in de mond genomen alsof links het alleenrecht heeft te bepalen wat wel en niet eerlijk is. Stemmingmakerij dus. Links heeft ook de gewoonte zich op te werpen als moreel verheven hoeder van ook deze planeet. Links meent iedereen de maat te kunnen nemen. Toenemende, niet zelden overtrokken regelgeving gebaseerd op slechte statistiek, opportunisme en bangmakerij van de zijde van links, beknot de persoonlijke (keuze)vrijheid stap voor stap richting een maatschappij naar communistisch model. Zie hier de instemming met dit politieke systeem:

United Nations climate chief Christiana Figueres said that democracy is a poor political system for fighting global warming. Communist China, she says, is the best model.

Wel erkent zij dat er een andere intentie achter zit:

“They actually want to breathe air that they don’t have to look at,” she said. “They’re not doing this because they want to save the planet. They’re doing it because it’s in their national interest.”

Luchtvervuiling is wel heel iets anders dan de veronderstelde door mensen veroorzaakte opwarming, maar Figueres veegt het op één hoop. Vast staat dat men ook in ons land niet terugdeinst voor dwang. Immers, in de uitingen van Nijpels verschijnt het woord ‘moeten’ overvloedig. Dat onze welvaart en onze (keuze)vrijheid dus in de knel komen, schijnt links echter niet te deren; sterker, dit lijkt eerder het doel van links. Onder links versta ik niet alleen de betreffende politieke partijen, maar ook de milieubeweging, en hun propagandaorganen met name het NOS-journaal en Zembla.

Er zit een eigenaardig trekje aan de hoog oplopende morele verontwaardiging over die dividendbelasting. Het gaat hier namelijk om een bedrag van ten hoogste € 1,4 miljard minder belastinginkomsten. Hoewel inhoudelijk niet vergelijkbaar, hebben we wel te maken met een andere lobby, namelijk de klimaatlobby, het Eco Industieel Complex, goed voor tenminste € 73 miljard belastingheffing, nog afgescheiden van de extra ca. € 130 miljard die in de politieke pijplijn zitten.

Deze lobby versterkt al tientallen jaren zijn verdienmodel door een conveniërende samenloop van belangen met de milieubeweging en de media. Deze beide laatste vormen de propagandistische tak van dat Eco Industrieel Complex door zich toe te leggen op het bang maken, onjuist informeren van de burger/belastingbetaler en het gedwee demoniseren van diverse links onwelgevallige takken van industrie. We moeten hierbij o.a. denken aan kernenergie en kolen, beide concurrenten van bijvoorbeeld Shell.

Het is dus interessant waar te nemen dat Greenpeace o.a. bij het Nationale Energieakkoord goede zaken deed met Shell inzake kolencentrales. Pecunia non olet, geld stinkt niet, behalve dan naar de uiensoep in Asterix en de koperen ketel van de collaborateur van de Romeinse belastinggaarder.

Zo vinden de linkse ideologie van een planeconomie, gedweeë, onwetende (wegkijkende?) politici en de industrie elkaar met als winnaars de industrie en de milieubeweging, en als verliezer de belastingbetaler. Niets meer of minder dan meten met twee maten: heilige verontwaardiging over die € 1,4 miljard minder belastinginkomsten voor de armsten onder ons vanwege een ideologie; tegelijkertijd het afpakken van ongeveer € 200 miljard in de komende jaren van diezelfde armsten vanwege diezelfde ideologie. Planeet redden maakt meer kapot dan je lief is.

Thans vergadert deze lobby in Bonn weer bij het jaarlijkse klimaatritueel om de morele verhevenheid van de redders van deze planeet te etaleren. Wij weten thans evenwel dat er geen gegronde reden is om aan te nemen dat (menselijke) CO2 iets relevants van doen heeft met klimaatverandering, laat staan unieke catastrofale opwarming. Deze twee rapporten benadrukken dit nogmaals, naast de andere eerdere weerleggingen van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte unieke catastrofale opwarming): Hier

The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) claims human emissions raised the carbon dioxide level from 280 ppm to 410 ppm, or 130 ppm. Physics proves this claim is impossible.

The IPCC agrees today’s annual human carbon dioxide emissions are 4.5 ppm per year and nature’s carbon dioxide emissions are 98 ppm per year. Yet, the IPCC claims human emissions have caused all the increase in carbon dioxide since 1750, which is 30 percent.

How can human carbon dioxide, which is only 5 percent of natural carbon dioxide, add 30 percent to the level of atmospheric carbon dioxide? It can’t.

en Hier.

A recent study has revealed that the Earth’s natural atmospheric greenhouse effect is around 90 K or about 2.7 times stronger than assumed for the past 40 years. A thermal enhancement of such a magnitude cannot be explained with the observed amount of outgoing infrared long-wave radiation absorbed by the atmosphere (i.e. ≈ 158 W m-2), thus requiring a re-examination of the underlying Greenhouse theory. We present here a new investigation into the physical nature of the atmospheric thermal effect using a novel empirical approach toward predicting the Global Mean Annual near-surface equilibrium Temperature (GMAT) of rocky planets with diverse atmospheres. Our method utilizes Dimensional Analysis (DA) applied to a vetted set of observed data from six celestial bodies representing a broad range of physical environments in our Solar System, i.e. Venus, Earth, the Moon, Mars, Titan (a moon of Saturn), and Triton (a moon of Neptune). Twelve relationships (models) suggested by DA are explored via non-linear regression analyses that involve dimensionless products comprised of solar irradiance, greenhouse-gas partial pressure/density and total atmospheric pressure/density as forcing variables, and two temperature ratios as dependent variables. One non-linear regression model is found to statistically outperform the rest by a wide margin. Our analysis revealed that GMATs of rocky planets with tangible atmospheres and a negligible geothermal surface heating can accurately be predicted over a broad range of conditions using only two forcing variables: top-of-the-atmosphere solar irradiance and total surface atmospheric pressure.

Hier wordt zelfs gesteld dat alleen de afstand tot de zon en de atmosferische druk de temperatuur kunnen verklaren. Het broeikaseffect verslechterde zelfs het resultaat. Niet oninteressant.

Er blijkt hieruit, naast het uitblijven van significante opwarming na 1998, ondanks gestegen CO2 in de atmosfeer, opstapelend bewijs dat pleit tegen de stelling van de dominante invloed van CO2 op temperatuur zoals Arrhenius stelde in 1906 en het IPCC nu nog steeds.

Wat moeten wij hier nu allemaal mee? Aan de eenzijdige klimaatmodellen van het IPCC hebben we geen houvast, want die kunnen zoals te verwachten was ook het verleden niet verklaren. Politieke aanbevelingen voor de toekomst in de samenvattingen zijn daarom hoogst onbetrouwbaar. Onbegrijpelijk dat politici zich hierdoor laten leiden. Groepsdenken en tunnelvisie, vrees ik.

Ter bevestiging: geen der rampscenario’s van de afgelopen 40 jaar is uitgekomen en al 40 jaar wordt geroepen dat het 5 voor 12 is. Zeker Urgenda bezondigt zich aan deze stemmingmakerij. Het kostte verder weliswaar een duit, maar dan heb je ook wel een excursie met mevrouw Bernice Notenboom, de “expert” van de polen. Zie hier. Nou ja, expert of de zoveelste alarmist? Zie hier. De beide polen in 2017 ijsvrij zoals ze 1 jaar geleden met veel aplomb stelde bij DWDD? Klinkklare onzin dus, zo blijkt uit de observaties.

Dergelijke schering en inslag zijnde theatrale dramatiek wordt dan ook ongeloofwaardig. Al met al drijft het vermeende ‘klimaatprobleem’ op incorrecte/achterhaalde wetenschap en misplaatste emotie aangewakkerd door propaganda in woord, beeld en geluid. Heel langzaam en schoorvoetend begint dit besef tot de wereld door te dringen.

Dit brengt mij weer op voornoemde afschaffing van de dividendbelasting die € 1,4 miljard kost. De parlementair ongehinderde plannen van de jaarlijkse borrels van de klimaat-, lees: wind- en zonlobby, kosten de belastingbetaler uiteindelijk vele honderden miljarden tot boven de € 1.000 miljard op mondiaal niveau. Zie hier.

Lomborg toont hier aan dat al die miljarden geen groter effect hebben dan 0,17°C minder temperatuurstijging in 2100. Eigenaardig is dat zelfs de NRC-fact-checker tegen de analoge berekening in de Volkskrant geen bezwaar kon maken. Ergo: CO2 speelt geen significante rol. Verder kan worden vastgesteld dat de klimaatdoelstelling van 2°C slechts een gelegenheidsgetal blijkt dat geen wetenschappelijke grond heeft. Zie hier. Interessant in dit artikel is de opmerking:

Plato was tegenstander van de democratie. In zijn opvatting diende de ideale staat te worden geleid door geleerden met een filosoof–koning aan het hoofd. Vele eeuwen later verzette Popper zich tegen gedachte, die volgens hem tot totalitarisme zou leiden.

Met de val van het communisme dachten velen dat dit soort politieke denkbeelden nu wel definitief op de schroothoop van de geschiedenis waren beland. Maar de zorg om het milieu en het klimaat hebben ze nieuw leven ingeblazen.

Dit lijkt mij een waar woord. Immers alle benzine- en dieselvoertuigen moeten verboden worden, de slimme meter wordt ons opgedrongen, voertuigen worden uit binnensteden geweerd, kolen- en kerncentrales moeten gesloten worden. Windmolens op land moeten worden opgedrongen.

Democratie? Ik dacht van niet. Zo onderhand wordt deze maatschappij verstikt door alle ge- en verboden die door het Eco Industrieel Complex, met als spreekbuis het NOS-journaal en Zembla, worden opgelegd. Milieuwetgeving zoals FSC, MFS (het handeltje van Greenpeace zoals Rypke Zeilmaker onomstotelijk stelt), uitstoot auto’s et cetera onder druk van de milieubeweging dringt onze keuzevrijheid stapsgewijs terug zonder dat het nut van die regelgeving is aangetoond. Zie het fiasco van de elektrische auto. Toch wordt die opgedrongen op kosten natuurlijk weer van de belastingbetaler.

Hoe het anders moet, vertelt dit artikel: Hier. Er is geen woord Chinees bij. De conclusie luidt dat inzet op wat thans duurzaam heet, geen oplossing biedt voor de toekomstige energievoorziening en zeker niet het voortbestaan van onze maatschappij. Elk weldenkend mens kan dit begrijpen, maar (politieke) tunnelvisie domineert.

Hoe ongeloofwaardig bijvoorbeeld kan de voorzitter van de klimaatconferentie in Bonn zichzelf immers maken door Fiji te vertegenwoordigen en te beweren dat Fiji door de zeespiegelstijging verzwolgen dreigt te worden. Laten voor de volledigheid eens kijken naar die vreselijke bedreiging Zie hier.

Het resultaat is deze grafiek:

Door tunnelvisie blijft Fiji imaginair bedreigd. Zo geldt dit ook voor het imaginaire klimaatprobleem en het even imaginaire energieprobleem. Wat een fijne maatschappij is dit toch gedomineerd door de heilloze kongsi van planeetreddende belangenverstrengelde onwetenschappelijke hysterie, linkse ideologie en kapitalistische roofzucht.

Laat ik u gewaardeerde lezer, tot slot, dit niet onthouden. Deze lijken mij wijze en ware woorden:

The public prefers to listen to scientists who give confident answers to questions and make confident predictions of what will happen as a result of human activities. So it happens that the experts who talk publicly about politically contentious questions tend to speak more clearly than they think. They make confident predictions about the future, and end up believing their own predictions. Their predictions become dogmas which they do not question. The public is led to believe that the fashionable scientific dogmas are true, and it may sometimes happen that they are wrong. That is why heretics who question the dogmas are needed.

Klimaatketters aller landen, verenigt u.

Bron hier.

Door |2017-11-13T20:43:00+00:0014 november 2017|53 Reacties

53 Comments

 1. Scheffer 14 november 2017 om 23:16 - Antwoorden

  Aluhoedjes is de standaard jijbak, als inhoudelijk commentaar veel te moeilijk is geworden. Het is herkenbaar onderdeel van het dagelijks debat-wangedrag.

  • J van der Heijden 15 november 2017 om 06:03 - Antwoorden

   Scheffer,

   Als jij nu eens zou beginnen.met inhoudelijk commentaar te geven in plaats van ongefundeerde beschulidigingen te uiten aan alles wat “groen” en “links” is en niet mensen zonder enige onderbouwing zou beschuldigen van fraude dan zou dat ook een goede basis zijn om een fatsoenlijke discussie te houden.

   Donald D.

   • Scheffer 15 november 2017 om 09:08 - Antwoorden

    Aluhoedjes is de standaard jijbak van Donald Duck in zijn dagelijkse trollerij op climategate.nl. Als hij daar nu eens mee kapt alle critici van het IPCC als aluhoedjes te bestempelen en eens zelf met inhoudelijk commentaar te komen. Dat blijkt de beperking te zijn van Donald Duck.

   • bart 15 november 2017 om 09:52 - Antwoorden

    kan er zoals de knop” advertentie overslaan” ook n knop “j. v.d. heijden overslaan” ingebouwd worden?…mvd…bart..

 2. Wiersma 15 november 2017 om 04:54 - Antwoorden

  Ik begrijp dat Rypke hier de tent verlaten heeft: het schiet allemaal niet op.
  CO2, wel of niet enzovoorts.

  E=MCkwadraat geeft al aan dat CO2 NOOIT de aarde substantieel kan opwarmen want het mist de “M”.

  En al dat politiek geleuter? Ach, das toch immers al ZO overduidelijk…

  Toch de Godkaart maar weer eens.
  Met de vraag: is leven toeval of bedoeld?
  Anders gezegd: hoe is het in Godsnaam toch mogelijk dat er al honderden miljoenen jaren al (duurzaam) leven is?
  Toeval? Bedoeld?
  Het is OF links OF rechts. Er Is géén middenweg!!!!!!!

  Wel.
  Of u het nou leuk vindt of niet: eerst schiep God de plant-aardigen.
  Maar HOE konden deze plant-aardigen onstaan/gedijen/uitgroeien?

  Ten eerste was er die spark of life natuurlijk in de oersoep: waarin DNA zichzelf kon reproduceren.
  En dus vermenigvuldigen en dus groeien enzovoorts.

  Maar alles wat leeft en zich vermenigvuldigt heeft VOEDSEL (en water) nodig.

  And guesss what Sherlocks: that food was CO2!

  Maar waar kwam dat CO2 dan vandaan?
  Uit vulkanen.
  En wat was de ‘voeding’ van vulkanen?
  Kernfusie.

  Zoals al eerder gezegd: kernfusie: eerste basis/elementen die er toe doen die worden gevormd zijn koolstof, zuurstof en ijzer. Na waterstof etc.

  Oftewel: zowel koolstof en zuurstof zijn en worden nog steeds door de aarde zélf gevormd.
  Toeval?

  Maar dus ook: water en CO2!
  Maar dus ook: koolwaterstoffen! Zoals: methaan, ethaan, aardolie etc.

  Bedenk zelf maar eens hoe aardolie, wat drijft op water, zich ineens 40(!!!) km diep IN de aarde ONDER immense (zoet)waterbassins kan bevinden.

  Komt al deze koolstof van boven? Gesmolten dino’s en planten? Hahaha!
  Welnee man.

  Maar dus.

  Kernfusie doet OVERAL in het universum hetzelfde truukje.Er vormt zich uiteindelijk dus zowel water als CO2. [*1]

  Beide nodig for (starting) life.
  Wel. Wat denkt u nou zelf.
  Dat als God bestaat, dat hij dan ‘gifgas’ in de atmosfeer los laat?

  Of zou het kunnen dat CO2 helemaal geen gifgas is maar een levensgas?

  Die God he? Die moet zich in zijn graf omdraaien door zoveel onnozelheid, achterlijkheid en onkunde bij al die alarmisten.

  CO2 is een one trick pony with ONE TASK: Feed and spread life.

  Mede daarom kent het geen vloeibare vorm bij kamertemperatuur. Het moet zich als gas kunnen verspreiden om overal leven te kunnen mogelijk maken.

  Water daarentegen is een multi-trick-pony: water kan alles. Het past zich aan alle omstandigheden aan. Maar ook dát is NODIG!

  Het verdampt als het te warm wordt, slaat weer ergens anders neer om ook daar leven mogelijk te maken enzovoorts. Beide moleculen zorgen voor leven, maar ook voor ‘gemiddelden’.

  Haal water maar eens weg en het wordt overal woestijn: overdag bloedheet, `s nachts loeikoud.
  Zie de Sahara, zie Mars (=95% CO2) etc.
  Plus geen leven zonder CO2.

  Hoe fucking ingewikkeld is het nou eigenlijk allemaal.
  Man oh man: Moeder Mavo Brugklas allemaal.
  Vergéét al die CO2 grafiekjes en ‘modellen’.
  Zijn eerder een brevet van onvermogen: kap daarmee!
  Mierenneukerij, tunnelvisies: kappen!

  Ik erger me niet voor niks helemaal ‘groen’ aan al die ‘klimaat discussies’. Pfffffff……

  Wat een tunnelvisies allemaal.
  Ik zal het plan van God nog eenmaal uitleggen:

  1] Hypermaterie/black Whole,
  2] Kernfusie uit vn waterstof;
  3] Waterstof–.Helium –> Zuurstof, Koolstof IJzer –> hogere elementen,
  4] Gevolg: aarde ijzeren kern, zuurstof, koolstof, en door chemie later water, CO2, aardolie, aardgas, grondstoffen zoals zand, klei, rotsen enzovoorts.
  5] Leven mogelijk door o.a water en CO2.

  Bedenk zelf. Zijn er ergens ‘koolstof mijnen’?
  Niet echt he?
  Ergo: koolstof komt uit kernfusie, niet ‘uit de ruimte’.

  En ALS koolstof dus van onderen komt, net als waterstof en zuurstof: wat denkt u dan zelf: dat aardolie gesmolten dino’s en planten zijn?

  En hoe komt zoet water op 200(!!!!!!) km diepte? Van boven of van onderen?
  En hoe komt gas op 15 km diepte? Was gas vroeger zwaarder dan grond?

  En dan een nog ingewikkelder vraag: hoe komt het dat ‘leven’ vooral en voornamelijk bestaat uit basis elementen zoals koolstof, zuurstof, waterstof, calcium, zwavel enzovoorts?
  Simpele moleculen dus. Laag in de keten. Ook alweer toeval?

  En trouwens: waarom zijn wij carbon based?
  Ook alweer ‘toeval’?

  Nou ja, en en en.

  Mijn ergernis: vragen die er toe doen heb ik NOOIT horen stellen, daarentegen word je doodgegooid met kudtgrafieken die er totaal niet toe doen en op zijn best niet zijn gemanipuleerd.
  Nog afgezien van kapitalen worden geinvesteerd in non-oplossingen voor een non-probleem.

  God weet er van. Die lacht zich nu helemaal slap!

  Idiocracy: kom der mar in!

  Oh wacht: je was er al.

  Zo. Die diarree ben ik ook weer kwijt. Fijne dag verder.

 3. Wiersma 15 november 2017 om 05:08 - Antwoorden

  Oh wacht, ik was footnote [*1] even vergeten.

  Oke. Hoe gaan we Mars ontginnen? Geen/weinig water maar wel 95% CO2.

  “We gaan naar Mars en nemen mee” :
  1] bloemetjes, zodat er na 1 miljard jaar vast misschien wel wat leven ontstaat,
  2] zoals 1 maar dan met een bak gecomprimeerde waterstof;
  3] zoals 1 en 2 maar dan met een een of ander nucleaire reactor die die planeet eens even goed opstookt!
  4] zoals 1,2, en 3, maar dan nog aangevuld met….
  5] op Mars zal geen (duurzaam) leven mogelijk zijn want de atmosfeer wordt continu weggeblazen door de ‘zonnewind’ want te weinig ijzeren kern en dus geen Mars-magnetisch veld als schild tegen kosmische straling.
  6] Anders, namelijk….

 4. David 15 november 2017 om 11:25 - Antwoorden
  • André Bijkerk 15 november 2017 om 11:50 - Antwoorden

   Dank, David. Volgeboekt helaas. Op zijn site zegt hij wel hele rake dingen. Misschien dat hierin ook de sleutel ligt tot het deprogrammeren van klimaatangstverslaafden om ze daarmee immuun te maken voor klimaatdemagogen. Heb de moed om angst te hebben.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK