Klimaatbeleid, de dodelijke rite van Moloch?

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

De godheid Moloch was een machtige godheid die alleen tevreden gesteld kon worden door het offeren van pasgeboren kinderen door ze door de muil van het afgodsbeeld te duwen in het vuur dat binnenin het afgodsbeeld brandde. Er bestaan meerdere voorstellingen van deze godheid. Zie hier.

Het offer van een kind werd wellicht als een bijzonder groot en dus ‘krachtig’ offer beschouwd, en werd waarschijnlijk alleen gedaan in tijden van grote nood – in penibele oorlogssituaties bijvoorbeeld.

Er staat: tijden van grote nood. Zo wordt onze situatie door lieden als Rotmans, Minnesma c.s. onterecht voorgespiegeld, waar geen aanleiding is voor de aanname van op korte termijn oprakende energiebronnen en al helemaal niet voor de AGW-hypothese omdat die verworpen is. Die tijden van grote nood zijn dus fantasie en PR voor een verdienmodel en bestaansrecht.

Jan Rotmans.

De associatie met Moloch komt dan ook bij mij op bij het observeren van de argumenten en de steeds draconischer wordende maatregelen die worden aangedragen om de weerlegde AGW-hypothese alsnog in stand te houden. Geen weldenkend mens ontkent de opwarming na 1850, maar dat de mens hier substantieel debet aan is, is inmiddels weerlegd. Om dezelfde reden is de hockeystickgrafiek van Mann (en zijn kliek) langs diverse zijden weerlegd als zijnde manipulatie. Het is niet verstandig om de onwetenschappelijke site van deze kliek serieus te nemen.

Marjan Minnesma.

Het is nogal schokkend te constateren dat desondanks de gelovigen in de mythe van de AGW-hypothese bereid zijn om onze gehele maatschappij en de volgende generatie als offer in het vuur te werpen van de moderne Moloch die klimaatbeleid heet. Hier is sprake van een bedreigende godsdienstige obsessie van een beperkt, doch dominant groepje lieden met enorme financiële en existentiële belangen dat wij kennen als het Eco Industrieel Complex. Dit in navolging van het Militair Industrieel Complex. Zie hier. Intrigerend is de afbrokkeling van deze laatste. Gegeven de absurditeiten die door de klimaatreligieuzen worden gedebiteerd, zou het EIC ook zo maar kunnen afbrokkelen. Hier is alle reden voor, gegeven de weerlegde AGW-hypothese, de weerlegde voornoemde hockeystickgrafiek en de constatering dat in de klimaatreligieuzen inderdaad elke realiteitszin is zoekgeraakt. Zie het motiveren door ex minister Kamp van het verbranden van bossen.

Henk Kamp, Arjen Lubach.

Tenenkrommend was het weerzien van het interview met de voormalige minister van economische zaken, Henk Kamp, waarin deze in alle ernst verklaarde dat biomassa geen CO2 uitstoot, omdat dat in het parallelle universum van de EU nu eenmaal zo was afgesproken.

Bron hier.

Inderdaad kan men door een dergelijk antwoord vaststellen dat, naarmate de feiten meer en meer afwijken van de klimaatmodellen en de rampscenario’s sinds de afgelopen 45 jaar alle weerlegd zijn, de aanbidders van de klimaat Moloch zich steeds verder buiten de realiteit plaatsen. Ik krijg niet de indruk dat onze over Zwarte Piet, genderneutraliteit etc. kibbelende overheid, enige inzicht heeft in de strekking, en vooral de noodzaak, van de voorgenomen klimaatmaatregelen. Dit laatste woord alleen al toont aan dat onze overheid zich in een parallel universum bevindt. Kennisname van wetenschappelijke feiten heeft plaatsgemaakt voor emotie, zetelbehoud en financiële belangen. Kennis doet niets ter zake, dus ook niet bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Het is dan ook niet onterecht vast te stellen dat onze overheid in hetzelfde parallelle universum leeft als deze meneer: hier. Niet alleen de overheid, maar ook de burger/belastingbetaler die deze klimaatmoloch gedwongen moet aanbidden, is misleid door decennialange desinformatie door o.a. de milieubeweging en Al Gore over niet bestaande rampen, een niet bestaand tekort aan energiebronnen en een niet bestaande invloed van de mens.

Het hardnekkige geloof, zoals ook heerste bij de hekserij in de middeleeuwen stemt niet tot vreugde, maar is de realiteit: de mens is gevoelig voor rampen, mythen en vooroordelen. Dit neemt niet weg dat het onverstandig is om de welvaart van de komende generatie te borgen op grond daarvan i.p.v. op vooral natuurkundige begrenzingen. Het staat wetenschappelijk vast dat het roken van sigaretten grote, zo niet dodelijke, risico’s met zich meebrengt. Zo staat het ook wetenschappelijk vast dat het geloof in de klimaatmoloch grote, zo niet dodelijke, maatschappelijke risico’s met zich meebrengt.

Zo staat het ook vast dat de toekomst van de komende generatie niet in goede handen is van een overheid die meer weg heeft van een open inrichting.

Bron hier.

Door |2018-02-10T09:16:31+00:0010 februari 2018|72 Reacties

72 Comments

 1. jan van friesland 10 februari 2018 om 10:11 - Antwoorden

  Misschien dat een afvaardiging van Climategate en de Groene Rekenkamer toch
  eens een kopje koffie moet gaan drinken met onze Nationale Ombudsman
  Reinier van Zutphen. In de Groningse gasaffaire is hij een goede pleitbezorger gebleken
  voor de nood van gedupeerden. Een nieuwe groep dient zich immers aan:

  https://nos.nl/artikel/2215460-lage-inkomens-betalen-relatief-meer-energiebelasting.html

  Een tikkende tijdbom.

 2. Scheffer 10 februari 2018 om 10:18 - Antwoorden

  Het Amsterdams politiek debat op NPO1 (had niets met Amsterdam te maken!) was ook nu weer een chaos van de landelijke dwalingen, politiek theater met vooral ad homini, hoorngevecht tussen recht tegenoverstaande stieren. Vooral Baudet moest het (onterecht) ontgelden vanuit linkse D66 en GroenLinks. Ik was geïnteresseerd in nuttige uitspraken waar de landelijke Nederlander dan wat aan had. Baudet : “Klimaatangst is een politieke hoax, terugtrekken uit zinloze Parijs klimaatakkoord”. Pechtold: “Scheefwonen in woningcorporaties had opgelost moeten worden door PvdA reeds 10 jaar geleden”. Verder eigenlijk niks te melden dan walging van de zinloosheid van een dergelijk “stedelijk” debat, dat totaal niet over Amsterdam ging. Afschaffen deze incestueuze media poppenkast, please!!!!!

  We worden beziggehouden met deze zinloze politieke debatten voor aanstaande gemeenteraadverkiezingen door opgefokte kleine landelijke politieke splinters in de ogen van de politiek steeds meer versplinterde partijen, maar de balk in het oog, de wetenschappelijk zeer omstreden klimaathoax, met honderden miljarden huidige en toekomstige € geldverspillingen en met consequentie van aanzienlijke overheidsbemoeienis en belastingverhogingen aan consumenten, wordt door de traditionele partijen beleden met een religieus defaitisme, alsof hun salaris, voortbestaan en lobby-kongsi’s er van afhangen (wat niet ver naast de waarheid ligt).

  Ik kan mij goed voorstellen, dat journalisten dit verheugd handenwrijvend volgen maar kritische burgers hoofdschuddend afhaken van zoveel zinloos politiek theater.

 3. David 10 februari 2018 om 10:25 - Antwoorden

  De realiteit wordt een stuk verklaarbaarder door de mens te beschouwen als een gek geworden beest. Die gekte is dan het gevolg van een zowel handige als belastende eigenschap: ons bewustzijn. Met de voordelen ervan hebben wij ons aan de natuur ontworsteld maar de prijs is angst en onzekerheid. Filosofen vragen zich af hoe wij kunnen vaststellen of we waken of dromen, of de werkelijkheid überhaupt wel bestaat. Daar hebben honden en katten geen last van. Die kennen ook geen drankmisbruik om zich even aan die existentiële twijfels te onttrekken. Die scheppen geen behagen in rampenfilms die narigheid bij een ander deponeren. Die voelen geen behoefte tot offers om virtueel onheil af te wenden. Die delegeren geen macht aan een opperwezen om verantwoordelijkheid te ontlopen.
  Dankzij fantasie is een mens van alles wijs te maken. Dat gaat zover dat jongeren zichzelf opblazen voor een virtueel doel.
  Aktiegroepen als “Nederland fossielvrij” roepen op tot terugkeer een levensstijl van anno 1800.
  Regeringsleiders bijeen op een klimaat concilie juichen om een accoord dat wetenschappelijke onderbouwing ontbeert, geen meetbaar effect kan sorteren maar wel honderden miljarden kost.
  Even leek het erop dat de rede zou overwinnen, maar thans zien we een afkeren van de verlichting. Consensus is weer een sterk argument voor waarheid, meningen winnen van feiten. De wetenschap die nog over is levert waarheid op bestelling voor beleid- en productondersteuning: het rimpelcrème en tandpasta principe.

  • Antoon Huisintveld 10 februari 2018 om 20:51 - Antwoorden

   Volledig mee eens hoe in fatsoenlijk en pragmatisch taalgebruik de realiteit wordt geschetst. Het klimaat alarmisme werkt bewustzijns vernauwend, en brengt je naar tunnelvisie. Dat het bijv. met de staat van de huidige (nederlandse) natuur helemaal niet slecht gesteld is , is te zien in een mooie documentaire over de Veluwse natuur die binnenkort in de bioscopen draait. Maar ja, we gaan niet te positief doen, foei toch!

 4. Sunny 10 februari 2018 om 11:07 - Antwoorden

  Het hele klimaatgewauwel is niets anders dan de uitvoer van agenda 21, nu ook agenda 2030 genoemd.
  Een klein groepje superrijken dat total control over de mensheid wil.
  Wel jammer voor hen dat het klimaat nog niet zo wil meewerken.

 5. J van der Heijden 10 februari 2018 om 13:20 - Antwoorden

  Jeroen,

  Ik blijf tegen beter weten in maar vragen misschien komt er ooit eens een goed wetenschappelijk onderbouwd antwoord

  ” de weerlegde AGW-hypothese alsnog in stand te houden. Geen weldenkend mens ontkent de opwarming na 1850, maar dat de mens hier substantieel debet aan is, is inmiddels weerlegd.”

  Zonder enige onderbouwing is dat natuurlijk makkelijk praten, maar het blijft natuurlijk gewoon een gevoel van Jeroen zonder onderbouwing

  ” Om dezelfde reden is de hockeystickgrafiek van Mann (en zijn kliek) langs diverse zijden weerlegd als zijnde manipulatie. ”

  Uhm nee dat is het niet en dat weet jij ook

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-006-9105-7

  Oh en natuurlijk als bonus nog even een onderbouwing dat de MWP en de RWP veel warmer waren dan nu.

  • Scheffer 10 februari 2018 om 13:40 - Antwoorden

   Behalve wetenschapsfraudeur is Mann ook hardhoofdig in zijn eigen nadeel:

   http://www.climatedepot.com/2017/07/05/fatal-courtroom-act-ruins-michael-hockey-stick-mann/

   • J van der Heijden 10 februari 2018 om 13:54 - Antwoorden

    Uiteraard is dat volkomen onzin en we hebben het er hier ook al lang over gehad.

    https://www.climategate.nl/2017/07/rechtszaak-michael-mann-versus-tim-ball-nadert-ontknoping/#comment-2150539

    1. Hij is geen fraudeur
    2. Zijn data en methode zijn al sinds 1998 beschikbaar op het internet

    Maar Scheffer gelooft alles

    (voor de ” nieuwen” wegens obstructie reageerde ik in die tijd als ” Henk”, sorry Henk dJ)

    Scheffer iemand zonder onderbouwing van fraude beschuldigen is nogal onbeschoft

    • Scheffer 10 februari 2018 om 15:21 - Antwoorden

     Voor complete overzicht over Mann op Climategate.nl:

     https://www.climategate.nl/?s=Michael+Mann&x=15&y=11

     Lees ook mijn eerdere commentaren en url’s

     • André Bijkerk 10 februari 2018 om 15:23

      Mann in climategate is nog veel interressanter.

      lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf

    • Jeroen 11 februari 2018 om 20:39 - Antwoorden

     Eee, nee, Janos.

     Mann en Ball zijn tijdens de procedure overeengekomen dat Mann met zijn data (inclusief computergegevens) zou komen, in ruil voor meer tijd (teneinde tot en schikking te kunnen komen). De rechtbank in British Columbia (BC) gaat doorgaans mee in dergelijke deals.

     Als de data sinds 1998 openbaar zouden zijn, zoals jij beweert, zou Mann een dergelijke afspraak nooit hebben hoeven maken en had hij kunnen volstaan met daarnaar te verwijzen. Maar kennelijk vond Mann dat hij de gevraagde data eerst pas op een later tijdstip in deze zaak kon openbaren, vandaar dat hi de deal heeft gesloten. Daarop is de zaak geschorst.

     Vervolgens heeft Mann nagelaten om met de overeengekomen gegevens te komen (had hij jou niet even kunnen mailen? jij schijnt zulke zaken erg goed te weten).

     Nu is het even belangrijk om je te realiseren waarom de zaak aanhangig is gemaakt. Het gaat namelijk om smaad (defamation). Ball zou zich smadelijk over Mann hebben uitgelaten, waarop Mann heeft gedagvaard. Ball heeft (succesvol) gesteld dat zijn uitspraken op grond van de openbare gegevens niet tot smaad kunnen leiden. Daarop heeft Mann gesteld dat hij met gegevens zou komen waaruit het tegendeel blijkt. Dit laat hij vooralsnog na. Dit heeft niet alleen gevolg voor de uitkomst van de zaak.

     Ten eerste laat Mann na het tegenbewijs te leveren.
     Ten tweede heeft Roger McConchie verklaard dat de data bestaan en bovendien ontlastend voor Mann zijn (McConchie is de advocaat van Mann).
     Ten derde heeft de rechtbank op grond van deze verklaring ingestemd met de verdaging (het sluiten van voornoemde deal)

     Omdat dit alles binnen de procedure is gebeurd, kan de rechtbank in BC hier aanstoot aan nemen. Niet alleen kan Mann de zaak verliezen, maar hij kan bovendien een integrale kostenveroordeling aan zijn broek krijgen. McConchie kan vanwege liegen tuchtrechtelijk aangepakt worden.

     In Nederland kennen wij in dit verband artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

     “Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.”

     Daar lijkt dit naar mijn idee op.

     Kortom: als Ball stelt dat Mann een fraudeur is en Mann laat na dit te ontkrachten, dan is Mann een….. juist.

     Het meest merkwaardige in deze zaak en eigenlijk van Michael Mann zelf, is dat hij stelt dat zijn data onder het auteursrecht vallen en dat hij ze niet hoeft te openbaren. Een buitengewoon merkwaardige en laakbare opstelling voor een academicus, zeker nu hij zijn onderzoek met publieke middelen heeft uitgevoerd.

     • J van der Heijden 14 februari 2018 om 11:59

      Jeroen,

      de afspraak is dan ook niet gemaakt, je hebt vertrouwen in mensen die van liegen het verdraaien van feiten hun hobby hebben gemaakt

      “No judge has made any order or given any direction, however minor or inconsequential, that Michael Mann surrender any data or any documents to Tim Ball for any purpose.”

      Dat is wat de advocaat van Mann had te vertellen

      https://www.skeptical-science.com/media/fakenews-alert-claim-michaelemann-commits-contempt-of-court/

      Dus de enige fraudeur is Tim Ball

      Ik heb medelijden met jouw klanten

  • Chemical 10 februari 2018 om 14:26 - Antwoorden

   Janos,
   Het artikel waarnaar je verwijs is geschreven door Wahl en Annan, voormalige PhD studenten van Michael Mann, vriendjes, geen onafhankelijke buitenstaander.s Afgezien daarvan zijn het ook geen statistische experts.
   De zaak is voorgelegd aan een commissie van onafhankelijke statistische experts. Die winden er in hun eindverslag geen doekjes om:
   “We believe that our discussion together with the discussion from the NRC report should take the ‘centering’ issue off the table. [Mann’s] decentred methodology is simply incorrect mathematics ”
   “Overall, our committee believes that Mann’s assessments that the decade of the 1990s was the hottest decade of the millennium and that 1998 was the hottest year of the millennium cannot be supported by his analysis.”

   Het NRC report ondersteunt deze conclusie:(Uit de hoorzitting van de House Energy and Commerce subcommissie)
   CHAIRMAN BARTON. Dr. North, do you dispute the conclusions or the methodology of Dr. Wegman’s report?
   DR. NORTH. No, we don’t. We don’t disagree with their criticism. In fact, pretty much the same thing is said in our report.

   • J van der Heijden 10 februari 2018 om 14:44 - Antwoorden

    ” Het artikel waarnaar je verwijs is geschreven door Wahl en Annan, voormalige PhD studenten van Michael Mann, vriendjes, geen onafhankelijke buitenstaander.s”

    Kijk dat is natuurlijk poisoning the well

    Af!

    Maar dan verwijs je weer naar het Wegmann report en dat is dan misschien wel een statisticus, maar natuurlijk geen paleoklimatoloog. En natuurlijk is het Wegmann report wetenschappelijk afgeserveerd en is het gebaseerd op het kersenplukken van de PCA’s

    rationalwiki.org/wiki/Wegman_Report

    Ook even de linkjes aan het einde lezen voordat je begint te piepen

    ” So there you have it: Wegman et al’s endorsement of McIntyre and McKitrick’s “compelling” critique rests on abysmal scholarship, characterized by deliberate exclusion of relevant scientific literature, incompetent analysis and a complete lack of due diligence. ”

    deepclimate.org/2010/11/16/replication-and-due-diligence-wegman-style/

    • Chemical 10 februari 2018 om 15:22 - Antwoorden

     Dus jij vindt ex-studenten van Michael Mann onpartijdige buitenstaanders, tjonge.
     En omdat paleoklimatologen geen verstand hebben van statistiek is aan onafhankelijke commissies (Wegman en North), waarin mensen zaten die wel verstand van statistiek hebben, om advies gevraagd. Beide comissies zijn het erover eens dat Michael Manns pca methode niet deugt, omdat hij in data reeksen altijd hockeysticks vindt. Zelfs als als je roze ruis tijdseries met deze methode analyseert, tovert hij een hockeystick tevoorschijn.
     Een ding is duidelijk, de Allesweter van Holleeder moeten we zoeken in de kringen van klimaatwetenschappers. Zij hebben overal verstand van en weten alles beter. Overigens is Mann geen fraudeur, maar gewoon een vooringenomen onderzoeker.

     • Tije 10 februari 2018 om 20:48

      Helemaal mee eens! De persoonlijkheidsstoornis van Michael Mann (narcisme) is zeer schadelijk geweest voor het klimaatwetenschappelijk discours. Maar sinds zijn ontmaskering gedraagt hij zich als een olifant in een porceleinkast. Dat scheelt gelukkig in de ontmanteling van het klimaatapocalyptisch complex.
      De persoonlijkheidsstoornis van Jan van der Heijden (psychopatische masochist) valt erbij in het niets.

    • Tije 10 februari 2018 om 20:51 - Antwoorden

     Jan, wat een waardeloze reactie weer. Verwijzing naar verwijzing, met omdraaiing van andermans woorden. Echt compleet fut weer!

    • Hans Erren 11 februari 2018 om 12:29 - Antwoorden

     Nee Jan dat is niet poisoning the Well dat is aantonen dat het onderzoek van Wahl en Amman [b]niet onafhankelijk[/b] was.

   • J van der Heijden 11 februari 2018 om 10:11 - Antwoorden

    Chemical,

    vreemd dat North dat niet schrijft in zijn rapport

    https://www.nap.edu/read/11676/chapter/4#28

    • Chemical 13 februari 2018 om 19:44 - Antwoorden

     Beter lezen Janos, beter lezen, zie ook de vraag van voorzitter Barton, en het niet mis te verstane antwoord(behalve voor jou) van North hierboven.

     Uit hoofdstuk 9 van het North report:
     “McIntyre and McKitrick (2003) demonstrated that under some conditions the leading principal component can exhibit a spurious trendlike appearance, which could then lead to a spurious trend in the proxy-based reconstruction. To see how this can happen, suppose that instead of proxy climate data, one simply used a random sample of autocorrelated time series that did not contain a coherent signal. If these simulated proxies are standardized as anomalies with respect to a calibration period and used to form principal components, the first component tends to exhibit a trend, even though the proxies themselves have no common trend”.
     En als je wilt weten over wie ze het hebben zie McIntyre, S., and R. McKitrick. 2003: Corrections to the Mann et al. (1998) proxy data base and Northern Hemispheric average temperature series. Energy & Environment 14(6):751-771.

     En leuter niet over kersenplukken, de methode zelf deugt niet, daar is iedereen het onderhand over eens behalve ern enkele verdwaasde Allesweter, en Janos natuurlijk,
     Het Wegman rapport is gereviewed door een panel van vooraanstaande statistische experts, die zijn conclusies hebben onderschreven. Hun oordeel is oneindig veel meer waard dan het pamflet van Amman en Wahl, dat zijn een paar armzalige boomringmeters die een applicatiecursusje statistiek hebben gevolgd. Zelfs North heeft knarsentandend moeten toegeven dat Wegman gelijk had, en dat wil wat zeggen want eerder had deze mijnheer beweerd dat de hockeystick het meest overtuigende bewijs van unprecedented warming was.

     • J van der Heijden 14 februari 2018 om 12:06

      Chemical

      “As part of their statistical methods, Mann et al. used a type of principal component analysis that tends to bias the shape of the reconstructions. A description of this effect is given in Chapter 9. In practice, this method, though not recommended, does not appear to unduly influence reconstructions of hemispheric mean temperature; reconstructions performed without using principal component analysis are qualitatively similar to the original curves presented by Mann et al.”

      In hoofdstuk 11

      Nu graag even een linkje naar het transcript van de hoorzitting

    • Chemical 16 februari 2018 om 17:08 - Antwoorden

     Had ik al gegeven:
     Uit de hoorzitting van de House Energy and Commerce subcommissie:
     CHAIRMAN BARTON. Dr. North, do you dispute the conclusions or the methodology of Dr. Wegman’s report?
     DR. NORTH. No, we don’t. We don’t disagree with their criticism. In fact, pretty much the same thing is said in our report.

     Uit het North report:
     “Spurious Principal Components (NB: “spurious” is “vals”, ” onecht”, ” bedrieglijk”)
     McIntyre and McKitrick (2003) demonstrated that under some conditions the leading principal component can exhibit a spurious trendlike appearance, which could then lead to a spurious trend in the proxy-based reconstruction. To see how this can happen, suppose that instead of proxy climate data, one simply used a random sample of autocorrelated time series that did not contain a coherent signal. If these simulated proxies are standardized as anomalies with respect to a calibration period and used to form principal components, the first component tends to exhibit a trend, even though the proxies themselves have no common trend. Essentially, the first component tends to capture those proxies that, by chance, show different values between the calibration period and the remainder of the data. If this component is used by itself or in conjunction with a small number of unaffected components to perform reconstruction, the resulting temperature reconstruction may exhibit a trend, even though the individual proxies do not.”
     This exercise demonstrates that the baseline with respect to which anomalies are calculated can influence principal components in unanticipated ways. Huybers (2005), commenting on McIntyre and McKitrick (2005a), points out that normalization also affects results, a point that is reinforced by McIntyre and McKitrick (2005b) in their response to Huybers.

     Janos, hier is je kans, schrijf een peer reviewed artikel waarin je je licht laat schijnen over deze kwestie, veeg de vloer aan met statistici, en eeuwige roem onder boomringmeters en ijsberologen zal je ten deel vallen.

     • J van der Heijden 16 februari 2018 om 17:56

      Ja ja Chemical

      Waar kan ik het lezen?

      Ik weet dat jij dat maar beperkt doet …..

     • Chemical 16 februari 2018 om 18:24

      Beter je best doen, kameraad Janos, anders wordt het weer een jaartje zitten blijven: https://www.nap.edu/read/11676/chapter/12#89. Hoofdstuk 9, pagina 90.
      Ik kijk uit naar je publikatie die de statistische wetenschap op haar grondvesten zal doen schudden.

  • Tije 10 februari 2018 om 20:58 - Antwoorden

   Jan, je blijft maar je psychopathische benadering herhalen; niet reageren op de argumenten in het stuk, maar terugverwijzen naar argumenten in een ander stuk, die jij zogenaamd weerlegd zou hebben. Hapt de auteur toe, gaat deze in op de vraag of de andere argumenten weerlegd zijn, dan sla je genadeloos toe door luidkeels te schreeuwen dat je argumenten over het huidig stuk blijven staan. En zo blijf je maar heen en terug verwijzen, verwarring veroorzaken, echt ziekelijk.
   Voorts begrijp ik niet wat jij er fijn aan vindt om hier te komen op deze blog, daar keer op keer de vloer met je wordt aangeveegd. Wat is je kick?

 6. Cornelis van den Berg 10 februari 2018 om 14:48 - Antwoorden

  De woordenwisseling over het klimaat in het Amsterdamse debat verraste niet. Dat de meeste politici nauwelijks nog te onderscheiden zijn van de doorgewinterde crimineel was mij al langer bekend. Jammer dat Baudet niet handig opereerde waardoor er snel een welles-nietes-geschreeuw ontstond. De val was voor hem opengezet. Hij stapte er in. Wijzen op de voortdurende oneensgezindheid van de alarmisten blijkens steeds nieuwe rapporten met variërende voorspellingen over de temperatuur in de komende decennia of langer, het nog geen eens kunnen voorspellen van het weer en de temperatuur voor 1 maand vooruit, het uitwijken naar steeds nieuwe argumenten, van smeltende polen naar weersextremen enz. kan effectief zijn. Het is een hoax. Zonder meer waar. Maar in een discussie doe je daar niets mee. Ik hoorde zojuist dat “we” vier medailles hebben gewonnen. Meer vreugde zou er voor mij zijn wanneer ik zojuist had gehoord dat vier doorgewinterde politieke criminelen overleden zijn. Het mogen er ook meer zijn. Alleen daarvoor steek ik nog de vlag uit.

 7. Erik 10 februari 2018 om 15:05 - Antwoorden

  Kunnen ze dan wel een week voorspellen? Of blijft het bij #morgen hetzelfde weer als vandaag#.

 8. Erik 10 februari 2018 om 15:15 - Antwoorden

  Ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen meteorologen en klimaatonderzoekers. De eersten doen hun stinkende best om ons weer te voorspellen. En vaak hebben ze binnen een week redelijk gelijk.
  De laatsten doen uitspraken over het klimaat (en dus het weer) in 2100. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Niemand die het kan controleren.
  Waarom doe ze geen voorspellingen voor 1 jaar, 5, 10 en 15 jaar vooruit. En graag zo gedetailleerd mogelijk. De meesten van ons kunnen dit controleren. Als ze hierin tot volle tevredenheid slagen is het klimaat onderzoek gevalideerd. Maar niet de data aanpassen om toch je gelijk te halen. Daar moeten we scherp op letten, denk bv aan Giss, Noaa en andere beruchte dataleveranciers. Onder het kopje homogeniseren zit er kennelijk veel rek in hun data.

 9. Leo Bokkum 10 februari 2018 om 15:31 - Antwoorden

  Van der Heijden en andere alarmisten.

  laten we nu eens stellen dat jullie wetenschappelijk geheel gelijk hebben wbt de fatale opwarming die gestopt moet worden.
  Dan nóg kloppen jullie technische “oplossingen” niet.
  Dat ligt niet aan sceptici, maar aan de energiebronnen die jullie gebruiken. Dat zij namelijk bronnen met sterk wisselend vermogen. Dit in combinatie met een onmogelijkheid om overschot in voldoende mate op te slaan zonder dat er enorme omzettingsverliezen of/en milieuvervuiling (grondstoffen en productie) aan te pas komen, geeft een maatschappij-vernietigend antwoord op de vraag hoe we voorkomen dat onze maatschappij wordt vernietigd door de klimaatverandering.

  Als jullie mij er niet mee schaadde zouden jullie lekker je gang mogen gaan met molentjes en paneeltjes. Zou mij een rotzorg zijn.
  Punt is alleen dat jullie technische stompzinnigheden mij enorm veel geld en dus welvaart kosten. Erger nog, jullie “oplossingen” vernietigen onze maatschappij veel sneller dan een klimaatverandering ooit zou kunnen doen.

  Vindt dus eerst eens een GOEDE herhaal GOEDE oplossing voor een stabiele en betaalbare energie-toevoer en ga het dán pas invoeren.

  Vanzelfsprekend vraag je niet aan die paar sceptici of zij een oplossing weten.
  Sceptici zijn in jullie ogen immers een stel domme dwazen, en domme dwazen vraag je niets.

  • DWK 10 februari 2018 om 15:51 - Antwoorden

   Nou dat is niet helemaal waar. Janos heeft herhaaldelijk gevraagd ‘weten jullie iets beters dan?’ waarmee hij impliciet toegeeft dat je met de huidige alternatieven geen steek opschiet.
   De vraag werd – m.i. terecht – evenzo vaak beantwoord met de wedervraag: waarom moeten wij een oplossing aandragen voor een probleem dat er niet is c.q. een ontwikkeling die helemaal niet zo fnuikend is als men ons wil doen geloven.

   P.s. Ik heb hier vaker de vraag gesteld naar voorbeelden van “groene maatregelen” die doen wat ze beogen. Nooit een antwoord op gekregen; ook niet van Janos.

   • Leo Bokkum 10 februari 2018 om 16:04 - Antwoorden

    Jawel Waarde Chef, maar ik STEL nu even dat de alarmisten wetenschappelijk helemaal gelijk hebben.
    Dan moét er dus een technische oplossing komen die onze maatschappij niet sneller vernietigd dan het probleem dat ooit zou doen.

    Punt is dat alle milieufanatici die de -tot nu toe- enige oplossing (kernrenergie) tegenhouden allemaal in het kamp van de alarmisten zitten. Die milieufanatici luisteren écht niet naar een scepticus, want dat is in hun ogen een minderwaardig slag volk.

    Dus zullen Janos cs zelf aan de slag moeten om die lieden om te praten.
    Zolang ze dat niet doen hou ik de alarmisten verantwoordelijk voor het vernietigen van mijn maatschappij én die van hun nageslacht (wat ik gelukkig niet heb).

    • David 10 februari 2018 om 17:48 - Antwoorden

     @Leo Bokkum Met kernenergie is inderdaad alle huidige energie op te wekken maar daar zijn dan wel 100 kerncentrales voor nodig mede omdat er synthetische motorbrandstoffen geproduceerd moeten worden. Dat is niet erg realistisch zodat er nog wat innovaties nodig zijn voor een transitie uit de kolen, het gas en de olie.

     • Leo Bokkum 10 februari 2018 om 18:06

      David, het getal van 100 kerncentrales laat ik voor jouw rekening. Geen idee of dat zo is.
      Maar die centrales geven wél iets waar onze maatschappij op draait: Betrouwbare energie die er is wanneer je het nodig hebt.
      Iets wat je van een een duizendvoud aan windmolens en zonnecellen niet kunt zeggen. Nog afgezien van de vraag waar je ze neer wilt zetten.
      En daar gaat mijn stelling om

      Natuurlijk is verdere innovatie nodig. Er bestaat niet zoiets als 1 heiligmakende oplossing. Kolen, gas en olie kun je niet ff vlug vervangen, want daar draait onze hele huidige techniek om.
      Maar (bijna) alles beter dan de maatschappij-ontwrichtende technische stompzinnigheid waar men nu mee bezig is.

  • J. de Rooij 10 februari 2018 om 16:32 - Antwoorden

   Goede reactie @Leo Bokkum; ik ben het eens met de vraag dat het zoeken naar goede alternatieve bronnen een doel van iedereen zou moeten zijn, alarmist of scepticus. Echter J. van der Heijden continueert zijn strategie door steeds te vragen naar een goede wetenschappelijke onderbouwing; daarmee de indruk wekkend dat als die vraag goed beantwoord wordt, van der Heijden ‘om’ gaat en zijn alarmisme laat varen. Ik geloof niet dat dat zal gebeuren; daarom een pleidooi tot het formuleren van criteria op een tijdschaal van 1, 5 en 10 jaar, die zullen uitwijzen wie er gelijk heeft.

   • Leo Bokkum 10 februari 2018 om 17:35 - Antwoorden

    @J de Rooij,
    laten we Janos en zijn salami-tactieken vergeten. De man is nog geen onbeduidende molecuul in het enorme radarwerk wat alarmisme heet. Wat hij denkt of vindt is dan ook van generlei waarde.

    Het is helemaal niet erg wanneer de wereld meer op schone energie gaat draaien. Dat is de toekomst tóch al, ook zonder klimaatalarmisme. Zolang het niet met Stalinistische (vernietigings)dwang gaat zoals nu het geval is, lijkt er m.i. niets aan de hand.

    Ik heb echter geen idee hoe je die criteria op zou kunnen zetten zonder dat er weer 30 jaar over gehakketakt wordt. Tijdens de tijd van hakketakken gaan de klimaatalarmisten gewoon door met hun maatschappij-ontwrichtende “oplossingen” en hoeven ze hun medestanders die tegen kernenergie zijn niet voor het hoofd te stoten.

    Wat voor criteria had je in gedachten?

   • J van der Heijden 11 februari 2018 om 09:59 - Antwoorden

    Nou nou J de ooij, laten we gewoon de CIMP5 modellen nemen en die blijven volgen.

    En natuurlijk al die andere modellen die sinds het begin van de jaren 80 de klimaatverandering min of meer correct voorspellen.

    Laten we daar tegen over zetten de modellen van de ” scpetici” die allemaal al bij het oud vuil staan omdat ze allemaal afkoeling voorspellen en dus na een paar jaar weer vervangen moeten worden omdat de afkoeling uitblijft.

    http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

    Zoalng we binnen de 95% blijven zitten de ” alarmisten” goed.

 10. Kees deelstra 10 februari 2018 om 16:37 - Antwoorden

  Weer een nederlaag voor de alarmisten. Tuvalu eilandengroep zinkt niet maar groeit.
  https://wattsupwiththat.com/2018/02/09/remember-when-the-island-of-tuvalu-was-going-to-be-inundated-by-sea-level-rise-never-mind/

  • Scheffer 10 februari 2018 om 17:09 - Antwoorden

   Staat ook uitgebreid te lezen in het wetenschappelijke (klimaat-)boek “Spiegelzee” van Salomon Kroonenburg.

   Verder stelt Kroonenburg vast, dat bij deze vulkanisch dalende koraaleilanden hun koraal kan aangroeien met wel een snelheid van gemeten 10 cm per jaar. Het koraal vernieuwt zich dagelijks en is veerkrachtig. Ook bij de natuurlijk wisselend pH graad en zeetemperatuur wisselingen. Vervuiling van de oceanen moet wel streng worden tegengegaan!

   https://www.bol.com/nl/p/spiegelzee/9200000070040485/?s2a=#product_title

   • Kees deelstra 10 februari 2018 om 17:35 - Antwoorden

    Kroonenberg heeft gelijk, en nu staat het zelfs in NATURE! Hier gaat klimaatpaus Al Gore weer eens heerlijk op zijn smoel.

 11. Kees deelstra 10 februari 2018 om 16:43 - Antwoorden
 12. Henk dJ 10 februari 2018 om 17:16 - Antwoorden

  Weerom een artikel met stemmingmakerij, gebaseerd op drogargumenten, zoals “de weerlegde AGW-hypothese alsnog in stand te houden” en “de gelovigen in de mythe van de AGW-hypothese”

  En in zo’n rethoriek wordt dan degelijk wetenschappelijk onderzoek gelijkgesteld aan “hardnekkige geloof, zoals ook heerste bij de hekserij in de middeleeuwen”

  Je kunt het draaien of keren hoe je het wil, maar AGW is niet weerlegd. Er zijn negationisten die beweren dat het wel zo is, maar dat is eerder ‘wishful thinking’ en proberen om de feitn zo te manipuleren dat ze in de vooringenomen overtuiging past, eerder dan degelijk wetenschappelijk onderzoek. Maar toch blijken er bloggers, en ‘amateur-onderzoekers’ te zijn die die maar al te graag willen geloven.

  Om de laatste zin van dat artikel te parafraseren: Het staat in mijn ogen ook vast dat de toekomst van de komende generatie niet in goede handen is van mensen die met zulke leugens en stemmingmakerij proberen om het publiek debat te beïnvloeden.

  • Kees deelstra 10 februari 2018 om 18:00 - Antwoorden

   Als je de juistheid van AGW hypothese wilt aantonen, dwz de mens is de veroorzaker van GW dan moet je alle alternatieve verklaringen uitsluiten. En dat kan dus niet. Het kan net zo goed natuurlijke variatie zijn. Of de zon of vulkanen. Verder is nu toch wel duidelijk dat de klimaatmodellen enorm overdrijven en dat het allemaal heel erg meevalt.

  • David 10 februari 2018 om 18:50 - Antwoorden

   Alvorens op modelprojecties te vertrouwen moet zo’n model toch minstens zijn betrouwbaarheid hebben bewezen door het verleden te verklaren.
   Dus: wat was de oorzaak van de kleine ijstijd? Waarom opwarming van 1910 tot 1945, daarna afkoeling tot 1975 etc. En dan nog wat: er zijn tientallen klimaatmodellen waarvan de gemiddelde uitkomst wordt genomen. Stel dat er tientallen stellingen van Pythagoras bestaan en wij per geval er ééntje kunnen uitzoeken die de leukste uitkomsten geeft. Met wetenschap heeft dat niets te maken. Wel met intimidatie.

   • J van der Heijden 10 februari 2018 om 19:26 - Antwoorden

    En david laat weer duidelijk zien waarom zijn vrouw van mening is dat hij moet ophouden met praten over klimaat op verjaardagen

    David

    Geheimpje

    Er is iets dat heet natuurlijke variabiliteit

    Niet verder vertellen !

  • Henk dJ 12 februari 2018 om 18:37 - Antwoorden

   Er zijn hier heel veel reacties op mij bericht van 10 februari 2018 om 17:16. Met de uitzondering van JvdH heeft iedereen kritiek. Maar niemand die echt wat ik heb geschreven: “Je kunt het draaien of keren hoe je het wil, maar AGW is niet weerlegd.” Velen die het blijkbaar niet willen aanvaarden, maar ook niet echt kunnen uitleggen waarom ze het niet kunnen aanvaarden!

   • Peter 12 februari 2018 om 22:35 - Antwoorden

    Definieer,,iedereen,,!

 13. Leo Bokkum 10 februari 2018 om 17:30 - Antwoorden

  Henk dJ, geef eens commentaar op mijn stelling aub?

  • Peter 11 februari 2018 om 12:28 - Antwoorden

   @Leo
   Ik acht de kans dat een bruine koe chocolademelk gaat geven groter dan dat Henk op je stelling ingaat.
   Die komt hier enkel om zijn deugriedel dat we MEER moeten doen voor zijn (klein)kinderen erin te gooien.
   Of het huidige energiebeleid wel effect heeft en of dat MEER dus enig nut heeft is niet belangrijk voor Henk.

   • Leo Bokkum 11 februari 2018 om 18:03 - Antwoorden

    @Peter, je kansberekening zal er niet ver naast zitten.
    Men blijft veel liever veilig zaniken over 0,001 graad verschil dan onder ogen te zien (of toe te geven) dat hun oplossingen een veel groter probleem wordt dan de oorzaak.
    Want zoals je weet hebben alarmisten altijd gelijk.

    Het stempel ONTKENNER zou de alarmisten in dit geval dan ook niet misstaan.

  • Henk dJ 12 februari 2018 om 18:33 - Antwoorden

   @Leo, het zou heel nuttig zijn indien je hier je stelling zou hebben gepresenteerd, of een verwijzing naar waar die stelling staat…
   @Peter: kun je echt niets beter dan op de man aanvallen? Zo win je (op een dubieuze wijze) misschien wel aanzien bij gelijkgestemden, maar zo win je zeker geen argument!

   En Leo, wie zit er hier te zaniken over 0,001 graad? IN de afgelopen 40 jaar is er wel zo’n 0,8°C bijgekomen, waarvan een groot deel door toedoen van de mens.

   • Peter 12 februari 2018 om 22:38 - Antwoorden

    Beetje naar boven scrollen en je ziet wat Leo zijn stelling is.
    Op aanzien zit ik niet te wachten,enkel op een antwoord op de vraag over het energiebeleid die ik nu ongeveer 5 maal aan U heb gesteld.

   • Leo Bokkum 13 februari 2018 om 06:06 - Antwoorden

    Henk dJ: In dit topic, 10 februari 2018 om 15:31

    • Peter 13 februari 2018 om 20:03 - Antwoorden

     @Leo
     We wachten gewoon op chocolademelk!

     • Leo Bokkum 15 februari 2018 om 07:31

      Inderdaad Peter.
      En intussen plant de AGW-aanhang zich voort, planten windmolens, planten zonnepanelen, verbranden hele Amerikaanse bossen.
      Maar natuurlijk vooral niet antwoorden op een stelling die iets belangrijks aanhaalt , want da’s niet “inhoudelijk” naar hun maatstaven.

 14. Hetzler 10 februari 2018 om 18:22 - Antwoorden

  @JvdH Typisch weer een misleidende reactie uwerzijds om de ander op het verkeerde been te zetten. Inzak Mann is namelijk paleontologie niet in het geding, maar de gebezigde statistiek. Vandaar de getuigenis van ’s werelds meest vermaarde statisticus. Zijn oordeel liegt er niet om:

  we found MBH98 and MBH99 to be somewhat obscure and incomplete and
  the criticisms of MM03/05a/05b to be valid and compelling. We also comment that they
  were attempting to draw attention to the discrepancies in MBH98 and MBH99, and not to
  do paleoclimatic temperature reconstruction. Normally, one would try to select a
  calibration dataset that is representative of the entire dataset. The 1902-1995 data is not
  fully appropriate for calibration and leads to a misuse in principal component analysis.
  However, the reasons for setting 1902-1995 as the calibration point presented in the
  narrative of MBH98 sounds reasonable, and the error may be easily overlooked by
  someone not trained in statistical methodology. We note that there is no evidence that Dr.
  Mann or any of the other authors in paleoclimatology studies have had significant
  interactions with mainstream statisticians.
  In our further exploration of the social network of authorships in temperature
  reconstruction, we found that at least 43 authors have direct ties to Dr. Mann by virtue of
  coauthored papers with him. Our findings from this analysis suggest that authors in the
  area of paleoclimate studies are closely connected and thus ‘independent studies’ may not
  be as independent as they might appear on the surface. This committee does not believe
  that web logs are an appropriate forum for the scientific debate on this issue.
  It is important to note the isolation of the paleoclimate community; even though they rely
  heavily on statistical methods they do not seem to be interacting with the statistical
  community. Additionally, we judge that the sharing of research materials, data and results
  was haphazardly and grudgingly done. In this case we judge that there was too much
  reliance on peer review, which was not necessarily independent.

  http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/WegmanReport.pdf

  Dit liegt er niet om en legt tevens de incestueuze kliek rond Mann bloot.
  Als u het werk van Wegman en McKitrick wilt herschrijven, dan zie ik dat peer reviewed werk van u gaarne terug. Anders vrees ik dat u maar weer wat aan het opsnijen bent.

  • Hans Erren 10 februari 2018 om 18:27 - Antwoorden

   Aanval op Wegman 3,2,1…

  • J van der Heijden 11 februari 2018 om 09:42 - Antwoorden

   Jeroen,

   en nu even heel kort en duidelijk

   Het Wegman rapport is gebaseerd op gekersenplukte PCA’s –> De conclusies zijn gebaseerd op de verkeerde input. deze verkeerde input geeft dan ook het verkeerde (maar wel politiek gewenste) resultaat

   JA en daar ga je, heel verstandig, gewoon niet op in. Je weet niet eens wat een inhoudelijk argument is.

   Jammer, Wegman zijn werk hoef ik niet te weerleggen dat is al ingetrokken, en Wahl & Amman hebben M&M weerlegd.

   Verder is de discussie over MBH natuurlijk totaal achterhaald, gewoon omdat er veel nieuwer en betere reconstructies zijn (die wel allemaal hetzelfde resultaat hebben)

   Maar Jeroen, nu nog even een verdere onderbouwing van je claims, maar die heb je niet, want je bent helemaal niet geïnteresseerd in de wetenschap achter AGW, maar gewoon iemand die kijkt met een politieke bril op.

   Maar goed wat verwacht je anders van een hoogleraar middeleeuwse Perzische dichtkunst, je kunt niet verwachten dat die ook maar een greintje verstand hebben van klimaatwetenschap of klimaatbeleid.

   Gelukkig heb je wel meer verstand van propaganda

   Oh en als je nu voelt dat ik geen respect voor je hebt, inderdaad dat heb ik niet.

   • Erik 11 februari 2018 om 13:06 - Antwoorden

    jvdh

    ‘Wahl & Amman hebben M&M weerlegd.’

    Zouden M&M dat ook weten. Hebben ze berouwvol hun onderzoek ingetrokken? Is er een link?

    • J van der Heijden 11 februari 2018 om 18:09 - Antwoorden

     Ja dat weten M&M

     En ze hadden dus een nieuwer onderzoek kunnen publiceren om wahl en Amman te weerleggen

     Maar ja blogjes schrijven is voldoende voor de “ sceptici”

     • Erik 12 februari 2018 om 00:54

      Hebben ze hun fout nu toegegeven of niet? op een blog is voldoende hiervoor. Gaarne een link.

 15. Scheffer 10 februari 2018 om 19:50 - Antwoorden

  Waarom dj? Omdat het niet ver naast is van de door de kritische klimaatwetenschap huidige ruim verworpen wetenschappelijke status van de “catastrofale” AGW-theorie: “de weerlegde AGW-hypothese alsnog in stand te houden” . De AGW wordt met defaitisme verdedigd door de belangen kongsi’s

  De dogmatische en religieuze kant van de AGW-theorie wordt terecht bekritiseerd door: “de gelovigen in de mythe van de AGW-hypothese”. De AGW heeft in de politiek een religieuze status gekregen, boven elke wetenschappelijke kritiek verheven.

  Dellingpole heeft de zeldzame gave het zout diep in de wonde van het klimaatalarmisme te kunnen wrijven.

  Daar moet je tegen kunnen, dj !

  Laat de bewijzen komen voor de doemvoorspellingen, ze zijn er niet!

  Er is geen versnelling te meten in de opwarming van de aarde en er is geen versnelling te meten in de stijging van de zeespiegel/ Lees “Spiegelzee”

  • J van der Heijden 11 februari 2018 om 09:47 - Antwoorden

   Scheffer,

   nu even je mening onderbouwen, dus hub een alternatieve verklaring voor de opwarming, want de “AGW-hypothese” is weerlegd.

   En nu even goed je best doen.

   En Dellingpole, ja die is niet serieus te nemen, hij leest niet eens wetenschappelijk onderzoek, hij is interpreter of interpretations

   http://www.dailymotion.com/video/xp20pc

   Maar dat onder ogen zien, dat is natuurlijk veel te moeilijk voor Scheffer, hij blijft liever een beetje blaten dat het allemaal weerlegd is in plaats van te moeten toegeven dat hij zich 10 jaar door propaganda iets heeft laten wijsmaken

   • Erik 12 februari 2018 om 00:56 - Antwoorden

    1000 jarige cyclus, door historici aannemelijk gemaakt. Warme Middeleeuwen, kleine ijstijd en enz. Je kent het wel.

 16. Renso 10 februari 2018 om 22:07 - Antwoorden

  Eigenlijk is het heel eenvoudig en is het duidelijk dat de (vaak) oeverloze discussies weinig zullen opleveren:
  Het broeikasgas CO2 en de gevolgen daarvan berusten op een geloof.
  • Een geloof kun je niet bewijzen of ontkrachten met wetenschappelijke argumenten
  • Bij een geloof hoort schuldbesef: Antropogene Klimaatverandering
  • Bij een geloof hoort boetedoening: ‘We hebben er zes miljard euro in subsidie voor hybride auto’s gestopt en er nul klimaateffect voor teruggekregen'(Wiebes).
  • Schuld en boete ………

 17. Jantje 11 februari 2018 om 00:11 - Antwoorden

  Wie ook de klimaat-moloch aanhangt?
  De paus.
  Malachias kon wel eens gelijk krijgen.

 18. Hetzler 11 februari 2018 om 17:43 - Antwoorden

  @Renso Hier kan aan worden toegevoegd dat de mythische 97% consensus de status heeft gekregen van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid. Baudet had kunnen verwachten dat dit dogma in het debat werd opgevoerd. Het schreeuwen was dermate intens dat hij niet de kans had te antwoorden dat die 97% niet alleen op manipulatie berust, zoals de hockeystickgrafiek van Mann en zijn kliek, maar ook in strijd is met wetenschapsbeoefening en slechts een autoriteitsargument is van tijdelijke aard.

  • J van der Heijden 11 februari 2018 om 18:07 - Antwoorden

   Probleem is natuurlijk dat er inderdaad een grote consensus is over de basale zaken in de klimaatwetenschap

   Dat weet je zelf ook wel anders zou je je mening wel onderbouwen met wetenschappelijke studies die het tegendeel zouden bewijzen

   Maar ja dat vind je helemaal niet belangrijk

   • Leo Bokkum 11 februari 2018 om 19:15 - Antwoorden

    Toch ga ik liever over 50 jaar dood aan een opwarmend klimaat dan over 15 jaar letterlijk te sterven van de kou omdat je windmolentjes, paneeltjes en andere “oplossingen” niet werken vd Heijden.

    Ik vraag me af hoe hoog ik dat wetenschappelijke AGW-gebeuren moet inschatten wanneer men in dat kamp niet eens in staat is om doodsimpele natuurkunde en wat mbo-techniek te doorgronden.

Geef een reactie

Solve : *
11 + 16 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK