Klimaatbeleid: wie gaat de rekening betalen?

Donald Pols, Milieudefensie.

Gerard Reijn schreef onlangs in de Volkskrant:

Rapport: laagste inkomens betalen het meest aan klimaatbeleid, Rutte III versterkt die ongelijkheid

De laagste inkomens betaalden al relatief het meest aan het klimaatbeleid, maar het beleid van het kabinet-Rutte III versterkt die ongelijkheid nog.

Dit staat in een rapport dat Milieudefensie heeft laten opstellen door onderzoeksbureau CE Delft en dat maandag werd gepubliceerd. De laagste inkomens krijgen de hardste klappen, concludeert het bureau, het bedrijfsleven krijgt nauwelijks lastenverzwaringen.

De laagste inkomens (een bruto inkomen tot 23 duizend euro) zouden in 2021 van hun besteedbaar inkomen 2,1 procent kwijt zijn aan heffingen voor klimaatdoeleinden. Vanwege het beleid van Rutte III verdubbelt dat percentage tot 4,2.

Aldus Gerard Reijn.

Het deed mij denken aan de metafoor van de kameelneus (camel nose).

Een kameelneus is een metafoor, die aangeeft dat een beslissing aanvankelijk klein en ogenschijnlijk onschuldig begint, maar uiteindelijk desastreuze gevolgen heeft. Deze is oorspronkelijk ontleend aan een oude Arabische vertelling (zie hier).

Op een dag trokken een Arabier en zijn kameel door de woestijn. Het werd donker en koud. De Arabier zette zijn tent op, bond de kameel vast en ging slapen. De temperatuur zakte nog verder en de kameel kreeg last van een koude neus. Hij vroeg aan zijn begeleider of hij zijn neus in de tent mocht steken. Die wilde dat eigenlijk niet, maar de kameel vroeg het zó vriendelijk dat de Arabier na enig verder aandringen toch toestemde – als het maar bij die neus zou blijven! Maar na een tijdje koelde het nog verder af. De kameel kreeg last van zijn voorbenen en vroeg of die ook naar binnen mochten. Na wat heen en weer gepraat mocht dat ook. Maar vervolgens kreeg de kameel last van zijn achterbenen. Hij zei te vrezen dat hij de volgende dag de reis niet zou kunnen voortzetten met bevroren ledematen. Nadat zijn achterbenen ook in de tent waren geschoven, was er geen plaats meer voor de begeleider. Die moest de rest van de nacht buiten slapen.

Een kameelneus is dus een maatregel of voorstel waarvan de betekenis aanvankelijk gering lijkt, maar die/dat vèrstrekkende negatieve gevolgen kan hebben. Dat geldt eveneens voor het klimaatbeleid met in zijn kielzog hernieuwbare energie.

Is men nu werkelijk verrast over de denivellerende invloed van het klimaatbeleid op de inkomensverdeling? Had men dat niet eerder kunnen bedenken? Op deze website is hiervoor al vele jaren gewaarschuwd.

Gerard Reijn:

De vraag wie de rekening gaat betalen lijkt een van de grote kwesties te worden in het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. Gesprekken daarover tussen regering, sociale partners en milieugroepen beginnen naar verwachting eind deze maand. Bij het oude Energieakkoord, dat in 2013 het begin markeerde van de vergroening van de Nederlandse economie, speelde lastenverdeling geen rol.

Verscheidene partijen die aan de besprekingen zullen deelnemen zeggen nu al duidelijk dat lastenverdeling voor hen een belangrijk punt is. ‘Het wordt voor ons een breekpunt’, zegt Donald Pols van Milieudefensie, de opdrachtgever van het rapport van CE Delft. Greenpeace zegt er ‘een groot issue’ van te zullen maken. En Kitty Jong van de FNV zegt: ‘Het vorige akkoord ging over petajoules en kilowatturen. In het nieuwe akkoord worden voor ons de arbeidsmarkt en de lastenverdeling heel belangrijk.’ ….

De kosten voor huishoudens stijgen door Rutte III flink, die voor het bedrijfsleven weinig of niet. Voor de grootste klimaatvervuilers, de zware industrie, is nauwelijks lastenverzwaring voorzien in het regeerakkoord.

Dat, zegt Donald Pols, moet onder het nieuwe Klimaatakkoord radicaal anders worden. ‘Als de lasten alleen op de burgers worden verhaald, komen die in verzet en gaan op rare partijen stemmen.’ Dat beschouwt hij als een bedreiging voor het klimaatbeleid. Volgens hem blijkt het verschil duidelijk bij de kosten voor het vermijden van de uitstoot van een ton CO2. Voor burgers is dat al gauw 190 euro; voor grote bedrijven minder dan een tientje. ‘Het bedrijfsleven moet substantieel meebetalen, anders komt er geen Klimaatakkoord.’

Lees verder hier.

Wat zou Pols toch met ‘rare partijen’ bedoelen? Zou hij misschien partijen bedoelen die kritisch zijn ten aanzien van dat klimaatgedoe en die niet willen dat de burger wordt belast met megakosten voor allerlei leuke klimaatinitiatiefjes die geen enkel meetbaar effect hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur (volgens de voorstanders van een dergelijk beleid!) ?

Wat is het toch in dit land dat niet-democratisch gekozen dialoogpartners met ‘breekpunten’ dreigen? En wat zou Pols toch met ‘breekpunt’ bedoelen? Loopt hij dan weg uit de vergaderzaal? Of zou wat hem betreft dan verder klimaatbeleid achterwege kunnen blijven?

De toekomst zal het leren.

Maar niet alleen in Nederland, ook in Duitsland lijken de inkomensverdelingseffecten van het klimaatbeleid hoger op de politieke agenda te komen.

Zo schreef Rochus Görgen onder de titel, ‘Energiewende bedeutet Umverteilung’, onlangs in de ‘Berliner Zeitung’

Dietmar Woidke (SPD).

Dietmar Woidke sieht im Erneuerbare Energien Gesetz schwere Konstruktionsfehler und fordert umfassende Änderungen an der Finanzierung.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat eine scharfe Korrektur an der Förderung erneuerbarer Energien gefordert. Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) führe derzeit zur größten Umverteilung von unten nach oben in der Geschichte der Bundesrepublik, weil alle die Kosten mit der Stromrechnung zahlten, aber vor allem vermögende Investoren davon profitierten.

Het begint voor hoe langer hoe meer mensen hoe langer hoe duidelijker te worden dat vele landen zich hebben vertild aan klimaat- cum energiebeleid. In de ban van de klimaathype hebben zij onverantwoorde beslissingen genomen. Zij hebben niet nagedacht over de kosten en baten van een dergelijk beleid. Zelfs als de klimaatmodellen zouden kloppen – hetgeen niet het geval is – zou het klimaateffect van dat alles zó klein zijn dat het niet meetbaar is. Ondertussen moet de samenleving grondig op de schop. Met welk doel, vraagt men zich af? De transitie naar een klimatologische heilstaat?

Het wordt hoog tijd voor een flinke injectie van gezond verstand ter bestrijding van de klimaathysterie en al de beleidsmatige megalomanie die daaruit voortvloeit.

De ‘betrouwbare mannetjes’ zeiden het al:

Onheilroepers richten doorgaans meer schade aan dan dat waarvoor ze waarschuwen.

 

Door |2018-02-07T21:05:39+00:008 februari 2018|69 Reacties

69 Comments

 1. bert Pijnse van der Aa 8 februari 2018 om 08:32 - Antwoorden

  Dit is de mail die ik schreef aan Gerard Reijn, naar aanleiding van bovengenoemd artikel :
  “Energie besparen is zowel subjectief als relatief .

  Voor de rijkaard die in het vliegtuig leeft en de arme drommel die de kachel niet kan stoken( omdat die rijkaard hem laat betalen ) is de perceptie en geheel andere.

  Daarom is de gehele enegietransitie niet meer dan een poppenkast . en vooral bedoeld het volk te laten betalen. Overigens hun eigen schuld, want ze liepen allemaal achter de rijkaard aan toen die hen de worst voorhield dat hij de aarde ging redden van de ondergang : dat hij dat vieze, smerige en uiterst giftige CO2 – gas van deze aarde zou verbannen.

  Bij de Groene rekenkamer en Climate gate werden 10 jaar geleden deze geluiden al afgegeven en energie armoede in Duitsland , waar de prijzen het hoogst zijn ( en Denemarken ) is al jaren een gegeven.

  Daar schrijven ze nooit over in de media , want dat mag niet .

  Dat komt later, als er geen weg terug meer is en het belastingsysteem zal worden opgetuigd met de ‘ energietoeslag’. “

 2. Scheffer 8 februari 2018 om 09:27 - Antwoorden

  De “duurzame” energietransitie van “professor” Rotmans cs., Urgenda, GreenPeace, MilieuDefensie, GroenLinks en RutteIII is een (aardgas-)ballon. Wie prikt hem door en wanneer?

  • Hetzler 8 februari 2018 om 18:06 - Antwoorden

   @Scheffer Dat doen de natuurwetten, als niet eerder de burger in opstand is gekomen. Kosten verschuiven naar de industrie betekent vertrek van die industrie of doorberekening naar de burger. Het is een bodemloos gat omdat het gaat om een niet bestaand probleem.

 3. Twijfelaar 8 februari 2018 om 09:37 - Antwoorden

  ‘Het bedrijfsleven moet substantieel meebetalen, anders komt er geen Klimaatakkoord.’ Groen en links hebben de schuldige voor het falen al gevonden!

  • J van der Heijden 8 februari 2018 om 11:31 - Antwoorden

   Rechts en onderbuikend helpen graag mee om de kosten bij de industrie en vermogend Nederland weg te houden

  • Twan Hendriks 9 februari 2018 om 13:24 - Antwoorden

   Het bedrijfsleven betaalt nooit. Alles wat zij moeten betalen zetten ze een op een door naar de klant. De Nederland betaalt het gewoon allemaal. Links of rechtsom.

 4. Michiel de Pooter 8 februari 2018 om 09:48 - Antwoorden

  Sinds internet en globalisering, is er asymmetrie tussen complexiteit van samenlevingen en de besturende vermogens van politici en beleidsmakers. Steeds meer problemen, zijn onoverzichtelijk en veel te ingewikkeld zonder robuuste, vaktechnische of natuurkundige kennis. Daardoor wordt eerder naar oplossingen gezocht vanuit een populair, gekleurd belang, dan vanuit een algemeen.

  Komt nog bij, dat complexe problemen in toenemende mate en a fortiori door politici worden versimpeld (yes we can), waardoor gevonden oplossingen niet-werkend en of symbolisch zijn, en juist op een systeemniveau nog meer maatschappelijke complexiteit toevoegt.

  https://www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/25891/zeven-steden-nieuwbouwprojecten-speciale-rol-elektrische-deelauto/

 5. Marcos 8 februari 2018 om 10:01 - Antwoorden

  Als je de situatie in sommige Australische staten volgt dan wordt daar al op korte termijn zichtbaar wat voor catastrofale gevolgen dit idiote beleid heeft. Ze zitten op de grootste voorraad kolen in de grond, exporteren dat maar weigeren er zelf iets mee te doen, sluiten kolengestookte centrales, en zetten volledig in op “hernieuwbaar”. Zon en wind dus.De ene black out na de andere omdat het net niet stabiel is en hardnekkig weigeren het beleid aan te passen en vasthouden aan het eigen gelijk. Hopelijk wordt dat hier serieuzer opgepakt als de bom eenmaal barst.

  • J van der Heijden 8 februari 2018 om 11:20 - Antwoorden

   De black-outs in Australië hebben natuurlijk vooral veel met het netwerk te maken en niet met hernieuwbare energie

   Wel is was het natuurlijk de nieuwe tesla batterij die het netwerk pas weer gered heeft en natuurlijk de afgelopen maand 2 miljoen heeft verdient met stroomhandel op 2 dagen

   • Hans van Dalen 8 februari 2018 om 11:32 - Antwoorden

    Janos, waar haal je deze onzin toch steeds vandaan? Het is zo bespottelijk dat ik er niet eens inhoudelijk op wil reageren. Een Tesla batterij die het hele netwerk langdurig in de lucht houdt? Wat een flauwekul.

    • J van der Heijden 8 februari 2018 om 11:59 - Antwoorden

     Ja Hans

     Als je geen verstand hebt van hoe een netwerk werkt is iets al snel bespottelijk

     Maar dat geeft niet jij kunt er ook niets aan dien dat je slecht geïnformeerd bent

     https://cleantechnica.com/2017/12/27/tesla-grid-storage-battery-reacts-record-time-power-outage/

     Oh en in beide gevallen waren het natuurlijk kolencentrales die voor de problemen zorgden

     • Hans van Dalen 8 februari 2018 om 12:27

      Ik heb je linkje gelezen. Puur wensdenken en een heleboel flauwekul. Dit heeft niets meer met de realiteit te maken. De Tesla kan wel 10 minuten stroom leveren… De problemen in Australie ontstaan doordat met het uitstekend werkende conventionele netwerk aan het slopen is en/of niet meer onderhoudt. Had men dit niet gedaan, dan was deze zogenaamde fantastische Tesla backup (screeuwend duur!) helemaal niet nodig geweest.

     • J van der Heijden 8 februari 2018 om 13:01

      Hans

      Moeilijk hè om toe te even dat je er naast zat

      Er valt 2 keer een kolencentrale uit en de tesla batterij zorgt er voor dat er tijd is om voldoende reserve capaciteit bij te schakelen

     • Scheffer 8 februari 2018 om 13:16

      Wat een enorme “onduurzame” milieuvervuiling veroorzaakt door Tesla, Heyden, met deze mega-lithium-batterijen in Australië :

      * Elemental lithium is flammable and very reactive. In nature, lithium occurs in compounded forms such as lithium carbonate requiring chemical processing to be made usable.

      * Lithium is typically found in salt flats in areas where water is scarce. The mining process of lithium uses large amounts of water. Therefore, on top of water contamination as a result of its use, depletion or transportation costs are issues to be dealt with. Depletion results in less available water for local populations, flora and fauna.

      * Toxic chemicals are used for leaching purposes, chemicals requiring waste treatment. There are widespread concerns of improper handling and spills, like in other mining operations around the world.

      * The recovery rate of lithium ion batteries, even in first world countries, is in the single digit percent range. Most batteries end up in landfill.

      * In a 2013 report, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) points out that nickel and cobalt, both also used in the production of lithium ion batteries, represent significant additional environmental risks.

      Uitstekend, dat we dat niet gaan navolgen in Europa!

   • Jeroen 8 februari 2018 om 13:49 - Antwoorden

    Janos, eerst is in de Australische politiek besloten om voor 40% renewable te kiezen. Vervolgens bleek in de praktijk dat het netwerk het niet aan kan. Dan is de primaire fout (en eerste stap m.b.t. de causaliteit) de duurzaamheidskeuze. Zonder deze keuze functioneerde het netwerk immers.

    Wanneer je stelt dat de blackouts voornamelijk met het netwerk te maken hebben en niet met hernieuwbare energie ga je niet alleen voorbij aan de primaire keuze voor hernieuwbaar, maar reduceer je het probleem ten onrechte tot een gedeelte ervan.

    • J van der Heijden 8 februari 2018 om 17:14 - Antwoorden

     Nope Jeroen, ideologische bril afzetten en je mening onderbouwen.

     Ik weet voor jou als jurist zijn de feiten minder belangrijk

   • gerry 8 februari 2018 om 15:07 - Antwoorden

    vd H..Jij begrijp er ook geen ene mallemoer van.Ik erger me aan jou oeverloos gezwam.

    • J van der Heijden 8 februari 2018 om 15:34 - Antwoorden

     Je bedoelt dat je het vervelend vind dat ik gelijk hebt en je geen goede argumenten meer hebt ?

     Dat is inderdaad heel vervelend …..

     Ik denk nu eenmaal positief en in mogelijkheden in plaats van altijd maar nee

     • Chemical 8 februari 2018 om 18:22

      Janos, kun je dat ook onderbouwen of bral je er weer eens op los?

   • Marinus 8 februari 2018 om 16:39 - Antwoorden

    De frequente blackouts kwamen hoofdzakelijk doordat windmolens door te hoge windkracht allemaal gelijktijdig stilvielen. Een deel van de windmolens (1/3) mag nu niet meer in bedrijf, en dat blijkt goed uit te pakken.

    • Jeroen 8 februari 2018 om 16:55 - Antwoorden

     Precies!

    • J van der Heijden 8 februari 2018 om 17:09 - Antwoorden

     Dan heb je daar vast wel een bron van…..

     Of gewoon het betere dikke duim werk?

     https://en.wikipedia.org/wiki/2016_South_Australian_blackout

     Nope het was schade aan de transmissie lijnen die er voor zorgde dat de windmolens uitgeschakeld werden.

     Jammer al weer goed gelovig wat herhaald wat beter bij jouw leefwereld past, dat betekend nog niet dat het waar is.

     Ik weet het lastig om te accepteren dat je er naast zit

     • Chemical 8 februari 2018 om 20:19

      Nope Janos, begrijpend lezen is en blijft een”uitdaginkje” voor je, Wordt weer een ONFOLDOENDE .
      Ik citeer uit jouw Wikipedia artikel:
      “The rather larger group of turbines that could not accept this many repeated ride-throughs dropped out, instigating (vertaling: veroorzakend) the overload and shutdown of the interconnector, and hence the electricity supply.

      Het eindrapport van de AEMO (http://www.abc.net.au/news/2017-03-24/aemc-says-australias-power-system-weakened-by-wind-solar/8381356) windt er ook geen doekjes om dat de black-out is veroorzaakt door de zgn “gratis” energiebronnen in de mix. Een paar citaten, lees je even mee?
      “Overly sensitive protection mechanismes in some South Australian wind farms are to blame for (“zijn de schuld van”) the catastrophic statewide blackout in September last year, the Australian Energy Market Operator (AEMO) says.”
      “AEMO has also contradicted its own early advice that the changing nature of South Australia’s electricity generation mix played no role in the blackout.”
      “South Australia’s renewables-heavy power mix was a factor in the statewide blackout in September, a new report by the Australian Energy Market Operator confirms.”

      Ook dit artikel (http://www.abc.net.au/news/2017-03-24/aemc-says-australias-power-system-weakened-by-wind-solar/8381356) laat er geen misverstand over bestaan:
      “… the Australian Energy Market Commission (AEMC) said the system had been weakened by the rapid take-up of wind and solar generation and the retirement of thermal generators”
      “A power system with increasing non-synchronous generation has less inertia,” the AEMC said. Falling inertia means the system has less time to recover from sudden equipment failure before widespread blackouts. These challenges were all too apparent in South Australia last September, when the entire state was blacked out.”

      Janos, je schoffeert hier iedereen met je grote mond, maar zelf snap je dus geen hol van. Het enige wat je doet is hersenloos wat linkjes nabrabbelen.

     • Chemical 8 februari 2018 om 20:22

      Nope Janos, begrijpend lezen is en blijft een”uitdaginkje” voor je, Wordt weer een ONFOLDOENDE .
      Ik citeer uit jouw Wikipedia artikel:
      “The rather larger group of turbinets that could not accept this many repeated ride-throughs dropped out, instigating (vertaling: veroorzakend) the overload and shutdown of the interconnector, and hence the electricity supply.

      Het eindrapport van de AEMO (http://www.abc.net.au/news/2017-03-24/aemc-says-australias-power-system-weakened-by-wind-solar/8381356) windt er ook geen doekjes om dat de black-out is veroorzaakt door de zgn “gratis” energiebronnen in de mix. Een paar citaten, lees je even mee?
      “Overly sensitive protection mechanismes in some South Australian wind farms are to blame for (“zijn de schuld van”) the catastrophic statewide blackout in September last year, the Australian Energy Market Operator (AEMO) says.”
      “AEMO has also contradicted its own early advice that the changing nature of South Australia’s electricity generation mix played no role in the blackout.”
      “South Australia’s renewables-heavy power mix was a factor in the statewide blackout in September, a new report by the Australian Energy Market Operator confirms.”

      Ook dit artikel (http://www.abc.net.au/news/2017-03-24/aemc-says-australias-power-system-weakened-by-wind-solar/8381356) laat er geen misverstand over bestaan:
      “… the Australian Energy Market Commission (AEMC) said the system had been weakened by the rapid take-up of wind and solar generation and the retirement of thermal generators”
      “A power system with increasing non-synchronous generation has less inertia,” the AEMC said. Falling inertia means the system has less time to recover from sudden equipment failure before widespread blackouts. These challenges were all too apparent in South Australia last September, when the entire state was blacked out.”

      Janos, je schoffeert hier iedereen met je grote bek, maar zelf snap je dus geen hol van. Het enige wat je doet is hersenloos wat linkjes nabrabbelen.

     • J van der Heijden 8 februari 2018 om 21:47

      Chemical durf na te denken, hoe kwamen de fluctuaties in het netwerk

      (Nu eerst DENKENj)

     • Hans van Dalen 8 februari 2018 om 22:05

      @Janos. Stropop.

     • Jeroen 8 februari 2018 om 22:20

      @Janos
      ik moet je in deze wel gelijk geven. Hoofdoorzaak van de blackout in 2016 is inderdaad het uitvallen van delen van de transmissielijnen. Daar is het AEMO rapport helder over.

    • Chemical 8 februari 2018 om 22:13 - Antwoorden

     Hoogbegaafde, berugzakte Janos, wat begrijp je niet aan de zin “the system had been weakened by the rapid take-up of wind and solar generation and the retirement of thermal generators”.
     Verlicht ons met een samenhangend argumentatie (dus spaar ons je gebruikelijke gebrabbel) of nog beter, schrijf een wetenschappelijk artikel om je warrige bedenksels te delen met de experts die op dit gebied werkzaam zijn. Hebben die ook iets om te lachen.

 6. Loes Meijer 8 februari 2018 om 13:34 - Antwoorden

  Nou milieubeleid is iets anders dan economisch beleid. Wij willen toch steeds meer energie? Dan gaan we er ook gewoon voor betalen. Het is een economisch beleid, dat de laagste inkomens het meest moeten betalen, dat staat los van milieubeleid. Alternatieve energie door windmolens en zonnepanelen kost veel geld, oké, ze leveren nauwelijks bij aan de giga behoefte aan elektriciteit, oké, maar wel wát en bovendien geeft het arbeidsplekken. Het mag wel wat kosten hoor, die elektriciteit die wij zo dringend willen.

  • Scheffer 8 februari 2018 om 14:02 - Antwoorden

   Iedere extra gesubsidieerde arbeidsplek in de “groene” economie kost 2,2 arbeidsplekken verlies in de echte economie, die de groene lasten moet betalen. Één extra arbeidsplek in de “groene”economie” kost gemiddeld 3 miljoen €. Extra banen door “groen” beleid is dus een grote farce!

  • Frans Galjee 8 februari 2018 om 16:31 - Antwoorden

   @ Loes Meijer, Michiel de Pooter geeft het juiste antwoord zonder er een complottheorie aan te hangen. Wel is het beleid helaas gebaseerd op ontbrekende visie of onkunde maar er steekt geen plan achter.

  • David 8 februari 2018 om 16:32 - Antwoorden

   @Loes Meijer. Het volgende klinkt niet leuk maar is wel de realiteit: vooruitgang is vernietiging van werk. Wie wil er nog met de hand kanalen graven? De boekdrukkunst maar afschaffen? Etc. Als groene energie veel banen oplevert dan is dat het bewijs van achteruitgang. Nog maar een paar eeuwen geleden werkte 70% van de bevolking gedwongen op het land. Weer terug naar die situatie? Dan ook leerplicht afschaffen want wie spierkracht levert hoeft niet naar school.
   Zie boek: “why nations fail, the origins of power, prosperity and poverty”

 7. Michiel de Pooter 8 februari 2018 om 14:29 - Antwoorden

  @ Loes Meijer,

  Je analyse conflicteert met het heersende marktparadigma.; Economie kan alleen voortbestaan door groei. En economische groei doet je met goedkope en overvloedige energie met hoge energetische dichtheden. De vraag naar windmolens en zonnepanelen is niet het gevolg van een spontane marktordening, maar een gevolg van overheidssubsidies, die verdiend zijn met belastingopbrengsten uit hoofdzakelijk niet duurzame, milieubelastende sectoren, zoals landbouw, transport en petrochemie. Overigens met die “groene” arbeidsplekken in NL valt het reuze mee hoor; Wij financieren vooral veel werkgelegenheid in het buitenland.

 8. David 8 februari 2018 om 15:44 - Antwoorden

  Welvaart houdt in dat basisbehoeften voor iedereen goed betaalbaar zijn. Energie van zon en wind is veel (10x) duurder dan van kolen en gas, zeker als leveringszekerheid wordt verlangd. Schaarste schept maatschappelijke ongelijkheid. Nog niet zo lang geleden (in Pakhuis de Zwijger) hierover een debat avond bijgewoond waarin een filosofe (van UU) beweerde dat het klimaatprobleem dermate ernstig is dat bij de bestrijding die ongelijkheid maar voor lief genomen dient te worden.
  Maar dat lijkt dan ook het doel van de energietransitie (of club van Rome…) : een nieuwe onderklasse creëren uit angst voor tekorten. Niets nieuws onder de zon: de hele geschiedenis is een aaneenschakeling van elites die het volk uitbuiten. Dat is de laatste eeuwen niet helemaal gelukt zodat wij even het geluk hebben in welvaart en vrijheid te leven.

 9. David 8 februari 2018 om 15:48 - Antwoorden

  Het pleidooi om de kosten meer bij het bedrijfsleven te leggen is kortzichtig want uiteindelijk betaalt altijd de consument via prijsstijgingen.

  • J van der Heijden 8 februari 2018 om 17:12 - Antwoorden

   Ja maar is dat geval worden de meeste lasten gedragen door de mensen die het meeste consumeren –> mensen met veel geld consumeren gemiddeld meer.

   Verder wordt er een behoorlijk gedeelte geëxporteerd, kan er een gedeelte blijven hangen bij de bedrijven (verminderen van de winst) etc etc

   Verder is natuurlijk energie van wind en zon al lang niet meer 10 keer duurder, en wordt hernieuwbaar steeds goedkoper.

   Helaas weer slecht geïnformeerd David

 10. leonardo 8 februari 2018 om 17:32 - Antwoorden

  De burger betaalt het klimaatbeleid via belasting op energieverbruik.

  Het onderzoek dat de Volkskrant hier citeert is uitgevoerd door CE Delft.
  Dat onderzoek wijst uit:
  – straks betaalt een lager inkomen ca € 950 (ik ga er van uit dat het gemiddelde laagste inkomen in de buurt van de € 23.000 ligt)
  – straks betaalt een hoog inkomen ca € 1080 (ik ga er van uit dat het energieverbruik van alle hoogste inkomens min of meer gelijk is – € 90.000 is niet echt een bedrag om een zwembad aan te schaffen, dus de villa’s met zwembad zullen hoger uitkomen)

  Is daar wat op tegen?
  Kennelijk verbruikt een laag inkomen relatief meer energie dan een hoger inkomen.

  Hoe weet CE Delft of een lager inkomen relatief meer gas verbruikt?
  De energiebedrijven vragen niet hoeveel je verdient.
  In de belastingdossiers staat niet hoeveel energie je verbruikt, energiebelasting is een indirecte belasting, die door de energiebedrijven wordt afgedragen aan de belastingdienst.
  Ik denk dat hier het natte vinger werk, ook wel over de duim denken genoemd, een belangrijke rol speelt

  Laat mij ook iets onderzoeken.
  Ik schat dat climategate bevolkt wordt door een overwegend rechts publiek.
  Dus ik begrijp de verontwaardiging niet zo goed.
  Tenzij natuurlijk … tenzij naast het klimaat ook de inkomensdistributie aan het veranderen is, in die zin dat rechtse mensen gemiddeld armer zijn dan linkse mensen.

 11. Anoniet Anonine 8 februari 2018 om 18:07 - Antwoorden

  Hahaha,
  hoe bedoel je:

  Why did the one straw,
  brake the camel’s back!?!

  • leonardo 8 februari 2018 om 19:19 - Antwoorden

   Anoniet,
   Ik neem aan dat je vraag slaat op het bovenstaande (mijn) comment.

   nee hoor, ’t is geen medelijden met de rijke dat mijn geest ontvlood
   maar sinds wanneer is de prijs van een dienst afhankelijk van het inkomen van de koper?

 12. Hetzler 8 februari 2018 om 18:22 - Antwoorden

  @Loes Groene banen vormen een negatieve economische transitie. Zo verdrijft het Gemini windpark per baan 60 banen in de gezondheidszorg. Duurzaam is gewoon terugkeer naar een maatschappij van 250 jaar geleden.

 13. Hetzler 8 februari 2018 om 18:44 - Antwoorden

  @JvdH die batterij is goed voor op zijn best 1,7 uur opvang. Daarom is dat succes, zoals gebruikelijk, een rondje propaganda van het groene koor. Het project is gewoon nep.

  • David 8 februari 2018 om 19:16 - Antwoorden

   Om 1 minuut volproductie van het gemini windpark op te slaan moet voor 20 miljoen aan batterijen worden geïnstalleerd.

 14. David 8 februari 2018 om 19:15 - Antwoorden

  Het Gemini windpark kostte 4 miljard (inclusief 1 miljard aansluiting) en als hiermee betrouwbare (dus incl. opslag via methaan) energie wordt geleverd dan worden landelijk omgerekend (dus ook industrie en transport meegerekend) 7000 huishoudens bediend. Afschrijving in 25 jaar levert dan per huishouden €1900 kosten per maand. De kosten voor de methaanproductie en gascentrales zitten hier nog niet bij.

  • J van der Heijden 8 februari 2018 om 19:35 - Antwoorden

   David

   Bij dat soort bedragen gaat jouw bullshit detector dan niet gewoon af ?

   Gewoon dat je ergens een denkfout hebt gemaakt ?

   • leen 8 februari 2018 om 20:40 - Antwoorden

    David maakt berekeningen die kloppen. Als je lef jvdh hebt kom je met betere berekeningen. En wel zelf rekenen en geen zielige linkjes. Anders je mond houden, je voegt niets toe. Red de wereld, geef het goede voorbeeld, bespaar co2 door je adem in te houden.

    • J van der Heijden 8 februari 2018 om 20:55 - Antwoorden

     Nee hij neemt onrealistische kosten mee voor totaal irrelevante zaken en hij heeft een veel te lage productie factor.

     Als je dat zelf niet kan bedenken dan heb je echt een probleem

     Gemini levert energie voor 10 keer zoveel huishoudens als David berekend en daarmee liggen de kosten dus extreem veel lager.

     Maar goed David is ” scepticus” die zijn niet zo goed in cijfertjes en logisch nadenken

     • Chemical 8 februari 2018 om 21:12

      Lezen Janos, er wordt gevraagd om EEN BEREKENING, niet om onsamenhangend geleuter met wat gezwaai van armen.Maar goed, het valt niet mee voor een hoogbegaafde dyslect-met-een-rugzakje om inhoudelijk te reageren.

     • Guido 8 februari 2018 om 22:49

      Gemini heeft 150 molens van 4GW en tot nu toe een capaciteitsfactor van 40%. Het levert dus energie (alle benodigde energie, niet alleen stroom) voor ongeveer 50.000 mensen. Bij 4 miljard kosten een kleine 300 euro per maand pp. Met opslag ziet het er uiteraard anders uit, maar je moet je afvragen of het fair is om een kostenplaatje te berekenen waarin je uitgaat van opslag om alleen met wind uit één park aan je energievoorziening te voldoen. Blijft staan dat de energiedichtheid van wind laag is.

    • Boels 8 februari 2018 om 23:03 - Antwoorden

     @Guido:
     Een verschrijving: het is 4 MW per turbine.

  • David 8 februari 2018 om 20:32 - Antwoorden

   voor wat bierviltjes gereken: http://www.davdata.nl/groeneleugens.html

 15. Hetzler 8 februari 2018 om 20:56 - Antwoorden

  @JvdH Het is wel mooi geweest met al die opsnijerij over de zegeningen van duurzaam, groen en het opdringen van het niet bestaande probleem van de AGW-hypothese, laat staan energiegebrek. De mythe van de AGW-hypothese is al lang weerlegd. Daar helpt de oplichterij van Mann en de kliek rondom hem alsmede die in Amsterdam ook niet bij. Zie het commentaar Honest Broker: https://www.climategate.nl/2017/12/lasterlijke-aanval-op-wetenschappelijke-integriteit-canadese-zoologe-susan-crockford/

  De auteurslijst is heel opmerkelijk: veel Nederlandse auteurs dan wel werkzaam bij Nederlandse onderzoeksinstituten.
  Een aantal heeft zich tot dit moment nooit actief gemengd in het klimaatdebat en zijn biologen of ecologen, geen sociologen. En dit is toch echt een sociologisch onderzoek, ook al is het gepubliceerd in een biologisch tijdschrift.
  Meer bekende namen zijn:
  Verheggen – op climategate.nl welbekend
  Kampen – die geen affiliatie heeft maar zich wel onder de reaguurders van het blog van Verheggen bevindt
  Crowther – ook alarmist, werkzaam KNAW-NIOO
  Nuijten – duurzame top 100
  De rest uit het buitenland zijn vriendjes van Verheggen uit de ‘clan’ rondom Mann, Cook, Lewandowsky & Co
  – Lewandowsky
  – Stirling
  – Balgopal
  – Armstrup
  – Mann
  De enige die ik niet kan plaatsen is Post.

  Aangezien er veel NL of NL-geaffilieerden als auteur vermeld staan lijkt met het volgende een reeel scenario:
  – Verheggen is actief blogger en alarmist met een obsessie voor critici en skeptici (vraag Marcel Crok maar)
  – … probeert via ‘wetenschappelijke’ publicaties al tijdenlang allerlei critici in diskrediet te brengen (Lewandowsky/Mann style)
  – … ergert zich daarom (ook) aan GWPF en Crockford
  – … en dit is het volgende project
  Vanwege zijn toegang tot de Mann/Lewandowsky clan (ML-Clan) was het makkelijk om bv Armstrup als co-auteur te benaderen. Die wilde ongetwijfeld maar wat graag. Ook is er binnen de ML-Clan naar nog wat andere bereidwillige co-auteurs gezocht (Stirling, Balgopal, Post).
  Binnen NL en in de omgeving Amsterdam (Verheggen = University College Amsterdam) zijn auteurs gerecruteert om meer gewicht aan het artikel te geven, en om te voorkomen dat de skeptische goegemeente denk: ah, de ML-Clan (vandaar Harvey als eerste auteur). Tot het tegendeel bewezen is vermoed ik dat het vooral goedgelovige en wat naieve mensen uit de Amsterdamse Universiteits-Bubbel zijn. Uit de wetenschap, van alarmistische inslag, en die zich ook al lang zich ergeren aan critici en skeptici. Ik vermoed ook dat ze daarbij niet goed nagedacht hebben of dit artikel wetenschappelijk integer is en wat eventuele wetenschappelijke consequenties zouden kunnen zijn vanwege het controversiele gehalte ervan. Daar kun je een heel epistel over schrijven, zoals waarom er 14 auteurs op dit artikel moeten staan, en of ze uberhaupt ooit serieus kritisch naar de methodiek gekeken hebben (zie onder).
  In ieder geval heeft Verheggen zijn zin: zijn blog wordt weer bevolkt door allerlei actieve critici en alarmisten. Richard Tol veegt methodologisch weer eens de vloer aan met het artikel. Wat een terugkerend patroon lijkt te zijn binnen de ML-Clan artikelen die betrekking hebben op wat je de “sociologie van het klimaatdebat” zou kunnen noemen.

  Zo is ook dat verhaaltje van die Tesla-accubatterij in Australië je reinste flauwekul. Musk is een fantast, net als overigens alle aanhangers van duurzaam zoals Urgenda, Rotmans c.s., die mooie praatjes rondstrooi, maar het falen van zijn toko maskeert: https://www.autovisie.nl/nieuws/tesla-recordverlies-lancering-roadster#.Wnxq8ieOr1I.twitter
  De burger/belastingbetaler zal vroeg op laat die opsnijerij en loze praatjes doorkrijgen. Dit begint nu al zich af te tekenen. Zelfs de milieubeweging ziet de bui al hangen, al proberen ze het falen van duurzaam onder een typisch socialistisch moralistisch kletsverhaaltje te verbergen.
  De conclusie is geen andere dat alle plannen om een niet bestaand probleem te bestrijden met maatregelen die onze Europese beschaving terugwerpen naar de middeleeuwen op het misdadige af zijn, als we het hebben over onze kinderen en kleinkinderen. U dient zich te schamen voor de maatschappelijk onverantwoordelijke vileine absurditeiten die u en de uwen uitdragen.

  • J van der Heijden 8 februari 2018 om 21:39 - Antwoorden

   Jeroen,

   Je bedoelt dat je ook geen inhoudelijk commentaar kan leveren en dus maar wat met je armen gaat lopen zwaaien.

   Marco’s claimt dat hernieuwbaar verantwoordelijk is voor de storingen in Australië, een halve dag later is daar nog steeds geen enkele onderbouwing van, en natuurlijk heeft de baterij van tesla wel gezorgd voor additionele stabiliteit van het netwerk, precies zoals ik gezegd had.

   De rest is allemaal verplaatsen van doelpalen omdat toegeven dat je er naast zit gewoon te moeilijk is.

   Krijg ik nog een linkje met een onderbouwing van je warmere MWP of blijf je je zelf gewoon belachelijk maken.

  • David 8 februari 2018 om 21:46 - Antwoorden

   Het IPCC levert wetenschap op bestelling van de bureaucratie (VN) die daarmee greep wil krijgen op de grondstoffen voorraden.
   Er worden problemen gecreëerd bij “oplossingen” .
   Aardig boekje van Donna Laframboise met wat vreemde titel; ” the delinquent teenager who was mistaken for the world’s top climate expert”
   Hierin blijft van het IPCC geen spaan heel. Niet te geloven dat dit kan.

   • J van der Heijden 9 februari 2018 om 03:58 - Antwoorden

    Het is dan ook een sprookje wat je wenst te geloven David

    • Hans Erren 9 februari 2018 om 06:38 - Antwoorden

     Jij gelooft in science fiction horror Jan.

     Voor een Catastophic Athropgenic Global Warming zijn drie 8ngredienten nodig:

     1 Een onmogelijk alarmistisch CO2 emissisiecenario RCP8.5,
     2 een krimpende sink zodat die CO2 eeuwig in de atmosfeer blijft
     3 een hoge klimaatgevoeligheid

     Ad 1: RCP8.5 is groter dan de economisch winbare steenkoolvoorraden, en peak oil hebben we ook al achter de rug, Van de Groningse gasbel is 80% verbruikt

     Ad 2: De CO2 airborne fraction is constant, dat betekent dat de CO2 sink evenredig groeit met de emissies

     Ad 3: Lewis toont aan dat klimaatgevoeligheud juist aan de lage kant zit.

     Fijne dag verder

     • J van der Heijden 9 februari 2018 om 07:34

      Inderdaad Hans en wie geloofd er nu is sprookjes

      ad2 resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst

      ad3 Er zijn veel recente studies die de lage klimaat gevoeligheid van Lewis als onwaarschijnlijk achten

      Fine dag verder

     • Hans Erren 9 februari 2018 om 18:36

      Ad1 Hee Jan zwijgt in stilte.

      Bij reakties is het heel leerzaam waar niet op gereageerd wordt. Denk maar aan Sherlock Holmes, de hond die niet blafte.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK