Kosten energietransitie: € 50 miljard per jaar!

Ir. Frans Rooijers.

Trouwe lezers zullen zich herinneren dat Climategate.nl (als eerste!) een ruwe schatting heeft gepubliceerd van (een deel van) de kosten van de energietransitie tot 2030: € 580 miljard . Deze schatting werd destijds sterk bekritiseerd door verschillende respondenten, als zijnde aanzienlijk te hoog.

Ook het Forum voor Democratie is – als eerste politieke partij – met eigen berekeningen gekomen, die iets hoger uitkwamen, maar toch eenzelfde orde van grootte lieten zien als die welke Climategate.nl had gepubliceerd. Voor een heldere presentatie van de cijfers door partijleider Thierry Baudet zie hier.

Tijdens een recente hoorzitting in de Tweede Kamer (Commissie EZK) bevestigde ir. Frans Rooijers (directeur CE Delft) deze inschatting van de astronomische kosten van de energietransitie. De komende 15 jaar kost dit alleen al minimaal € 800 miljard.

CE Delft heeft overigens in een eerdere fase van de klimaatdiscussie een bedenkelijke rol gespeeld. Zie hier.

Ik citeer:

Bijdrage van Hans Labohm aan de nota ‘Klimaatverandering klimaatbeleid. Inzicht in keuzes voor de Tweede Kamer’ (te downloaden op www.ce.nl). Het stuk is niet opgenomen in de nota omdat de ‘strekking sterk afwijkt’ van de rest van de nota. Echt verbazingwekkend is dit niet, het bureau CE is een eind jaren 70 ontstaan uit de milieubeweging.

De Tweede Kamer had dus vooraf kunnen weten dat ze een rapport bestelde bij een bedrijf dat het juist moet hebben van een eenzijdige voorstelling van zaken. De laatste klimaatnota is daar een illustratie van. Een bewerking van onderstaande tekst zal in december 2004 verschijnen in Liberaal Reveil.

Kortom, het gaat hier om een ingenieursbureau dat mede verantwoordelijk is voor de aanwakkering van de klimaathysterie in ons land. Het is derhalve verheugend dat zij thans – met professionele integriteit – met de juiste schattingen komen van wat de energietransitie onze samenleving gaat kosten.

Het onderstaande videofragment laat slechts een deel zien van de discussie, die daarover in de commissie EZK heeft plaatsgevonden. Zouden ze ook hebben gesproken over het klimaateffect van het transitiebeleid? Want wat is het hypothetische, modelmatige berekende klimaateffect daarvan in termen van verminderde opwarming? Trouwe lezers weten dat dat 0,000 graden en nog wat is. Kortom, dat is héél veel geld voor een onmeetbaar resultaat.

De vraag rijst waarom een dergelijke informatie tot dusver niet van overheidszijde is verstrekt. Immers Rooijers verklaarde dat deze berekeningen reeds aan het begin van het jaar zijn gemaakt.

Maar deze gang van zaken is symptomatisch voor de informatieverschaffing over zaken die met klimaat/energie hebben te maken. Cruciale informatie wordt eenvoudigweg achter gehouden, zodat zowel de politiek als de burger op het verkeerde been worden gezet en men bij de besluitvorming ter zake niet over alle relevante informatie kan beschikken. Deze handelwijze is in strijd met goed openbaar bestuur en ondermijnt het vertrouwen van de burger daarin.

Klimaat maakt meer kapot dan je lief is.

Kijk en huiver.

Expert bevestigt FVD-raming: Energietransitie kost €800 miljard

Tijdens hoorzitting vandaag in Tweede Kamer (Commissie EZK) bevestigt Ir. Frans Rooijers (directeur CE Delft) onze inschatting van de astronomische kosten van de energietransitie. Komende 15 jaar kost dit alleen al minimaal € 800 miljard. FVD wil stoppen met deze waanzin!Steun ons! Word lid! Doneer voor onze campagne! https://fvd.nl

Geplaatst door Forum voor Democratie -FVD op Donderdag 11 oktober 2018

Door |2018-10-13T09:29:01+00:0013 oktober 2018|30 Reacties

30 Comments

 1. Tije 13 oktober 2018 om 08:14 - Antwoorden

  Nederland betaalt dus EUR 50.000.000.000,00 per jaar voor een hypothetisch, modelmatig berekend klimaateffect op een hypothetische, modelmatig berekende klimaatopwarming, afhankelijk van uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs, waar momenteel slechts 7 landjes aan voldoen.

  https://www.washingtonpost.com/world/2018/10/11/few-countries-are-meeting-paris-climate-goals-here-are-ones-that-are/?noredirect=on&utm_term=.5b30f1f99084

 2. Lo 13 oktober 2018 om 08:23 - Antwoorden

  Klopt niet.
  Hij geeft volgens mij aan dat het energie verbruik 50 mld per jaar is, niet de kosten van de energie transitie.

  BNP is 700 mld, 50mld is 7%.
  Kom op mensen…….

  • Frank 13 oktober 2018 om 10:44 - Antwoorden

   Ik zou het fragment nog een keer aandachtig bekijken. Het gaat toch echt om 50 miljard per jaar voor de kosten van de energietransitie.

 3. F.W.Popma 13 oktober 2018 om 09:26 - Antwoorden

  Gisteren een vergadering gehad om een project op te starten, daar is in het begin kapitaal voor nodig. Als Nederlanders zijn wij van nature geneigd de kosten te laag in te schatten. Opmerking van een bankier aan de tafel, maakt het bedrag zo hoog mogelijk anders gelooft niemand in het project. Ik bedoel maar.

 4. Hermie 13 oktober 2018 om 11:04 - Antwoorden

  Klopt niet. Baudet kan niet rekenen. Rooijers heeft het over 50 miljard per jaar tot 2050. Dat is dan toch 50 * 30 = 1500 miljard? Wat mij opvalt is dat ik geen enkele melding kan vinden in welke pers dan ook. Merkwaardig. Niemand lijkt zich er druk over te maken. Dat is nu het probleem met die miljarden. Het zegt niemand iets, abstractie in de toekomst. 50 miljard? 500 miljard? 5000 miljard? Het zal wel. Ik doe het maar met de feiten: 1,3 miljard per jaar geven we nu zo ongeveer uit (bron CBS). En elke verhoging van wat dan ook passeert de tweede kamer. Misschien is dat een geruststelling?

  • Boels 13 oktober 2018 om 11:23 - Antwoorden

   Wiebes heeft het ooit gehad over 3% per jaar van het BNP, “want dat is de grens van de maatschappelijke acceptatie”.
   Dat zou over een periode van 30 jaar dan 90% van het huidge BNP zijn: 630 miljard.
   Als dat met geleend geld zou gebeuren dan komt er nog wat rente bij; meer dan genoeg om alle onderwijsgevenden eenmalig een salarisverdubbeling te geven.

   • Hermie 13 oktober 2018 om 12:02 - Antwoorden

    Waar precies de grens van maatschappelijke acceptatie ligt zal moeten blijken. 3% per jaar van het BNP lijkt mij wel heel erg hoog. Ik denk dat je eerder moet vergelijken met de uitgaven voor ontwikkelingshulp, die liggen tegenwoordig ruim onder de 1% BNP. Dan moet je denken in orde van grote van ongeveer 4 – 5 miljard per jaar. Op dat niveau zijn wij nu nog lang niet.

    • Boels 13 oktober 2018 om 13:38 - Antwoorden

     “Waar precies de grens van maatschappelijke acceptatie ligt zal moeten blijken.”

     Dat is een kwestie van goede en kwalijke bedoelingen en het ontstellend gebrek aan technisch inzicht bij politici, ambtenarij en alfa-ZBO’s.
     Vandaar de “hernieuwbare” hype die meer bijdraagt aan klimaatverandering dan het vemindert.
     Ludiek, maar met een kern van waarheid: de alfa’s aan de macht.

  • Hetzler 13 oktober 2018 om 18:03 - Antwoorden

   @Hrmie In het fragment wordt gesproken over een periode voorlopig van 15 jaar = € 750 miljard totaal.

 5. Hermie 13 oktober 2018 om 12:37 - Antwoorden

  Goed, we hebben dus de volgende schattingen: 50 miljard per jaar van CEDelft, en maximaal zo’n 25 miljard per jaar van Wiebes ( 1 – 3% van het BNP) Maar wat is nu eigenlijk de climategate schatting? Dat blijft nu nog vaag. Schattingen laten zich makkelijk vergelijken door uitgaven per jaar, een percentage van BNP of het totaalbedrag voor de gehele transitie. Als Climategate.nl het heeft over € 580 miljard voor een deel tot 2030 dan is dat erg vaag. Kan Hans Labohm zijn schatting aangeven in bedragen per jaar, het totaal bedrag voor de gehele transitie, of een percentage van BNP net zoals Wiebes en Rooijers? dan laat zich dat makkelijker vergelijken.

 6. Tom 13 oktober 2018 om 14:38 - Antwoorden

  Ik ben van mening dat we ons minder moeten laten beïnvloeden door misleidende cijfers, maar meer moeten kijken en dat er iets moeten veranderen aan de onrendabele systemen die er worfen toegepast.

  Daarnaast is het best begrijpelijk om met onvoorstelbare cijfers te publiceren. Het maatdchappelijk publiek moet langzaam wennen aan een peperdure energire transitie.
  Als men in de nabije toekomst met lagere cijfers komt, gaat er een zucht van verlichting door het land. Iedereen is blij en het wordt volledig door de bevolking geaccepteerd, en al zeker in de tweede kamer. Maar daar zitten er soms, maximaal 150 met n goed salaris. Maar de rest, ongeveer 17.25 miljin die moeten het gelach betalen.

  En nu lezen.

  Dit jaar nog, komt er n oplossing voor het hele energie probleem.
  Natuurlijk eerst zien dan geloven.
  Velen zullen niet blij zijn met het nieuwe sysyeem, maar in Den Haag, Groningen en nog zo n 17.25 miljoen inwoners in Nederland zullen wel blij zijn.

  Nog even rustig blijven.

  Gegr. Tom

 7. Hermie 13 oktober 2018 om 15:29 - Antwoorden

  Toch wel merkwaardig dat Frans Rooijers nu met 50 miljard komt. In een eigen rapport van hem vorig jaar was het nog 20 miljard. Gaat snel, die energie-inflatie…. https://www.ce.nl/publicaties/1930/rechtvaardigheid-en-inkomenseffecten-van-het-klimaatbeleid

  Iets anders is dat die bedragen ook weer niet alles zeggen. Indien de economische groei bijvoorbeeld 2% per jaar is tot 2050 dan hebben we met 1% BNP natuurlijk een koopje.

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 13 oktober 2018 om 15:49 - Antwoorden

   Hermie,

   Ik zie geen berekening van de getallen die je presenteert. Ik kan je niet volgen.

   • Hermie 13 oktober 2018 om 15:58 - Antwoorden

    Het is een voorbeeld (geïnspireerd door Jasper Vis)

    ” Als de economie jaarlijks met 2% groeit, dan stijgt het BBP van 703 miljard euro in 2017 naar 1273 miljard in 2047. De omvang van de economie groeit dan in 30 jaar met 570 miljard euro. Als de jaarlijkse kosten van de energietransitie 2% van het BBP zijn, dan komt dat overeen met 14 miljard in 2017 en 25 mijlard in 2047. De kosten van de energietransitie zijn dan dus maar een klein deel van de totale economische groei over dertig jaar.”

    https://jaspervis.wordpress.com/2017/12/28/de-volkskrant-sloeg-de-plank-mis-over-kosten-energietransitie/

    Ik doe op dat voorbeeld er nog een schepje bovenop: ik laat de 2% groei staan en geef slechts 1% BBP uit aan transitie: in dat geval noem ik dat een koopje.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 13 oktober 2018 om 16:27 - Antwoorden

     Hermie,

     Zie commentaar Lo hierboven:

     ‘BNP is 700 mld, 50 mld is 7%.’

     Dat noem ik geen koopje, maar een rekenfout.

     • Hermie 13 oktober 2018 om 17:00

      50 miljard is 7% van het huidige BNP, dat klopt. Daarom zie ik dat soort hoge uitgaven ook niet gebeuren, dat gaan we niet doen. Het ligt ver boven van wat ik denk dat nog maatschappelijk acceptabel gevonden zal worden. Waar ik wel stil bij sta is wat dan wel maatschappelijk acceptabel zal zijn. Indien de economische groei 2% per jaar is, is 1% per jaar BNP natuurlijk geen geld zeker indien die investeringen de economie alleen maar zullen aanjagen, het geld komt weer terug. Even voor de duidelijkheid : We zitten nu zo ongeveer op een investeringsniveau van ongeveer 0,15% BNP. Ik zie geen bezwaar dat dit wordt opgetrokken de komende jaren. Dat gaat dan ook wel gebeuren.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 13 oktober 2018 om 17:19

      Hermie,

      Dat zijn dan de kosten. Die moeten altijd worden afgewogen tegen de baten. Wat zijn de baten volgens jou, in termen van verminderde opwarming (volgens hypothetische modellen van de mainstream, die overigens niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’, laat staan de toekomst)?

     • Hermie 13 oktober 2018 om 17:44

      Hans, Dat is op zich een terechte vraag. Erg populair momenteel is om CO2 reductie in NL af te zetten tegen een eventuele vermindering in stijging temperatuur. Ik vind dat een beetje flauw. Er is geen enkel land, ook grote landen niet, die in hun eentje de wereld kunnen redden. Elk land heeft zijn eigen doelstellingen, daar kan je dan wel aan refereren. Indien mensen twijfelen of landen als bijvoorbeeld Rusland of China verder achterlopen dan Nederland moeten ze zelf met bronnen komen waar dat uit blijkt en niet zomaar wat in de wilde weg gaan roepen.

      Wat zeker een terechte vraag is of die maatregelen ons wel tot 49% reductie brengen in 2030. Ik geloof daar zelf niets van omdat ik denk dat de uitvoering van de voorgenomen plannen nooit voor 2030 klaar zal zijn. Een ander punt is dat heel veel windmolens bouwen niet gaat helpen als je niets doet aan het ontwikkelen van energieopslag. In China met een top down structuur zou een dergelijk ambitieus voornemen nog wel kunnen, in NL zal de uitvoering vast lopen in een sompige traagheid.

      Dan kan het zijn dat je helemaal niet in het nut van CO2 reductie geloofd. Zijn er dan baten? Er is dan een spreekwoord dat zegt : ” baat het niet, het schaadt ook niet ” Wat blijft is het streven naar een steeds schonere wereld. Ook al maken we daarin misstappen uiteindelijk worden we daar met z’n allen wel beter van.

 8. Maup 13 oktober 2018 om 17:17 - Antwoorden

  Tenenkrommend dat commissie gewaffel, want de afspraken zijn al in de achterkamertjes
  gemaakt.
  En inderdaad de tactiek van eerst heel veel kosten benoemen ,daarna een heel stuk lager maken, “opluchting”, het er doorheen jassen en later (niet meer kunnen terugdraaien ) O O O het gaat inderdaad zoveel kosten.
  Maar dat is het volgende kabinet dus niet belangrijk meer, en zijn ze lekker doorgestroomd in hun volgende baantjes.

  En het stomme volk doet helemaal niets!!!!!!! en laat zich weer lekker leegtrekken en dat weten ze maar al te goed!

  Maup

 9. Hetzler 13 oktober 2018 om 18:10 - Antwoorden

  @Hermie 13 oktober 2018 om 17:44 Er valt niets te redden. Daarom is het argument juist niet flauw, maar economisch uitermate schadelijk voor een duurzame maatschappij en de generaties na ons. Waarom al die heisa vanwege een CAGW-sprookje?

  • Hermie 13 oktober 2018 om 19:08 - Antwoorden

   Indien je denkt dat er niets te redden valt dan is de derde alinea die ik schrijf van toepassing. ” het kan zijn dat je helemaal niet in het nut van CO2 reductie geloofd. Zijn er dan baten? Er is dan een spreekwoord dat zegt : ” baat het niet, het schaadt ook niet ” Wat blijft is het streven naar een steeds schonere wereld. Ook al maken we daarin misstappen uiteindelijk worden we daar met z’n allen wel beter van. ”

   Je werpt hier tegen in dat er sprake zou zijn van economisch uitermate schadelijke gevolgen voor een duurzame maatschappij. Ik zie dat niet zolang kosten maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Maar ik zie zeer uit naar je onderbouwing!

   • Hetzler 13 oktober 2018 om 21:22 - Antwoorden

    @Hermie Die lees je morgen.

    • Henk dJ 13 oktober 2018 om 23:15 - Antwoorden

     Hetzler belooft een onderbouwing!
     Benieuwd of het steek zal houden. 🙂

 10. Guillot 13 oktober 2018 om 18:16 - Antwoorden

  Stel dat de energietransitie € 50 mld per jaar kost.

  Nu hebben wij een GDP van € 800 mld. per jaar in 2019.
  De lange-termijn groei is 2 a 3% per jaar.

  Zetten wij die groei van de economie hier voor in dan is van die € 50 mld. maximaal € 20 mld. gedekt.

  Dan resteert er nog € 30 mld => dat is 2,65% van het GDP.

  Dat zal uit de belastingheffing moeten komen.
  Thans is de belastingdruk 39,2%, die zal dan structureel stijgen 41,9%.

  Deze extra belastingen zullen moeten worden opgebracht door de huishoudens, in de sfeer van de consumptieve
  bestedingen, deze bedragen thans € 350 mld, dat zal dat terug moeten naar € 320 mld, een daling van bijna 10%.

  De investeringen zullen met die € 30 mld stijgen. De groei-effecten van deze investeringen zijn 0,0. Er wordt immers
  eerst belasting geheven en daarna wordt het binnen gehaalde geld weer in subsidie omgezet.

  De energie-transitie heeft tot gevolg dat de collectieve lastendruk en de collectieve uitgaven druk met 2,65%.
  Het besteedbaar inkomen zal 10% lager zijn, net als de consumptie bestedingen.

  De belastingen van de burgers stijgen met € 30 mld. per jaar.

  Momenteel betalen de burgers € 50 mld BTW, € 100 mld LB, en € 5 mld. milieuheffingen.
  Dit moet € 180 mld worden. => dus € 60 mld btw, € 119 mld LB en 6 mld. milieuheffingen.

  Dit beeld geldt structureel voor de komende 30 jaar van 2020 tot en met 2050.

 11. SchoondorpAR 13 oktober 2018 om 18:49 - Antwoorden

  Wil mij uitleggen wat ‘energietyransitie’ is, Want welke is een voor kinderen begrijpelijke uitleg en omschrijving van de processen waarmee wij mene het klimaatten goede te veranderen? Want hier wordt gesteld dat € 50.000,000.000,00 per jaar geld uitgegeven wordt aan technici, bedrijven die in staat zouden zijn onze leefomgeving ten goede te veranderen. Welke technieken en welke processen zijn dan van toepassing bij zo’n verandering?

  Wil mij dat eens uitleggen, want ik weet het niet en krijg deze informatie dat ook niet nan klimaatwetenschappers en klimaatingenieurs. Althans die informatie heeft miij nimmer bereikt, waaraan wij en aan wie wij deze opdrachten gaan verstyrekken en geld gaan uitgeven.
  Kan iemand die informatie verstrekken. Niet over het innen van dit geld, maar aan wie, techneuten, deze opdrachten tot klimaarverbetering verstrekt gaat worden.
  Want deze technici willen ook weten waaraan zij moeten voldoen, welke specificaties bij te verstrekken opdrachten van toepassing zijn.

  Kortom, mensen willen wat maar weten niet hoe. Ze weten wel te zeggen dat geld nodig is en hoeveel, maar uitvoering van te verstrekken opdrachten is van een andere dimensie. Over die opdrachten lees ik niets.

 12. cathrien 13 oktober 2018 om 19:03 - Antwoorden

  Wat uitgebreider video

  https://www.youtube.com/watch?v=ySHNGQxdOWI

  En verder:

  Help, de wereld vergaat. Van meiske Helga Leur moeten we ons blijvend zorgen maken als wij ons fossiele brandstofbeleid niet veranderen. Nederland, beslaand 41.000,00 km2 , oppervlakte aarde 510.000.000,00 km2. Waarin een klein land zich grotere wenst te wanen.

  Prettige ergernis toegewensd met het beluisteren van deze sluikreclame:

  Vanaf 3.20 Helga van Leur, “vakidioot” (Klimatoloog!!), bij Twan. Toch niet erg veel bijval voor haar, valt me op. Hoopvol?

  https://www.rtl.nl/video/f837e5d7-f497-3ec7-af46-6d25dea87136/

 13. Han Schouten 16 oktober 2018 om 10:50 - Antwoorden

  CE Delft directeur Frans Rooijers noemde 50 miljard per jaar als de kosten die we jaarlijks kwijt zijn aan energiekosten, tijdens de Tweede Kamercommissie EZK donderdag 11 oktober 2018. Lees meer …www.ce.nl/nieuws

  • Hermie 16 oktober 2018 om 11:02 - Antwoorden

   Conclusie : Kortom we zijn met die hele hoorzitting niets opgeschoten. De vraag wat kost nu die energietransitie kan of wil blijkbaar niemand beantwoorden. https://www.ce.nl/nieuws

 14. Eddy 16 oktober 2018 om 22:57 - Antwoorden

  Hermie, je moet realiseren dat niemand precies kan aangeven hoeveel dat kost, hangt van een heleboel dingen af. Twee dingen zijn duidelijk het gaat vele honderden miljarden kosten en het leverd nauwelijks iets op als je temperatuur reductie wil realiseren. Daarnaast zie ik als groot nadeel de negatieve invloed die deze transitie m.i. zal hebben op onze welvaart.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK